Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
164 lines (121 sloc) 3.7 KB
source 'http://rubygems.org'
gem 'rails', '3.1.4'
gem 'rails_autolink'
gem 'bundler', '~> 1.1.0'
gem 'foreman', '0.34.1'
gem 'whenever'
gem 'thin', '~> 1.3.1', :require => false
# cross-origin resource sharing
gem 'rack-cors', '~> 0.2.4', :require => 'rack/cors'
# authentication
gem 'devise', '1.5.3'
gem 'jwt'
gem 'oauth2-provider', '0.0.19'
gem 'remotipart', '~> 1.0'
gem 'omniauth', '1.0.1'
gem 'omniauth-facebook'
gem 'omniauth-tumblr'
gem 'omniauth-twitter'
gem 'twitter', '2.0.2'
# mail
gem 'messagebus_ruby_api', '1.0.3'
gem 'airbrake'
gem 'newrelic_rpm'
gem "rpm_contrib", "~> 2.1.7"
group :production do # we don't install these on travis to speed up test runs
gem 'rack-ssl', :require => 'rack/ssl'
gem 'rack-rewrite', '~> 1.2.1', :require => false
gem 'rack-google-analytics', :require => 'rack/google-analytics'
gem 'rack-piwik', :require => 'rack/piwik'
end
# configuration
group :heroku do
gem 'pg'
gem 'unicorn', '~> 4.2.0', :require => false
end
gem 'settingslogic', :git => 'git://github.com/binarylogic/settingslogic.git'
# database
gem "activerecord-import", "~> 0.2.9"
gem 'foreigner', '~> 1.1.0'
gem 'mysql2', '0.3.11' if ENV['DB'].nil? || ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'mysql'
gem 'pg' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'postgres'
gem 'sqlite3' if ENV['DB'] == 'all' || ENV['DB'] == 'sqlite'
# file uploading
gem 'carrierwave', '0.5.8'
gem 'fog'
gem 'fastercsv', '1.5.4', :require => false
gem 'mini_magick', '3.4'
gem 'rest-client', '1.6.7'
gem 'jammit-s3'
# JSON and API
gem 'json'
gem 'acts_as_api'
# localization
gem 'i18n-inflector-rails', '~> 1.0'
gem 'rails-i18n'
# parsing
gem 'nokogiri', '1.5.0'
gem 'redcarpet', "2.0.1"
gem 'roxml', :git => 'git://github.com/Empact/roxml.git', :ref => '7ea9a9ffd2338aaef5b0'
gem 'ruby-oembed', '~> 0.8.7'
# queue
gem 'resque', '1.20.0'
gem 'resque-timeout', '1.0.0'
gem 'SystemTimer', '1.2.3', :platforms => :ruby_18
# tags
gem 'acts-as-taggable-on', :git => 'git://github.com/diaspora/acts-as-taggable-on.git'
# URIs and HTTP
gem 'addressable', '2.2.4', :require => 'addressable/uri'
gem 'http_accept_language', '~> 1.0.2'
gem 'typhoeus'
# views
gem 'haml'
gem 'mobile-fu'
gem 'sass'
gem 'will_paginate'
gem 'client_side_validations'
# web
gem 'faraday'
gem 'faraday-stack'
gem 'em-synchrony', '1.0.0', :platforms => :ruby_19
# jazzy jasmine
gem 'jasmine', '~> 1.1.2'
### GROUPS ####
group :test do
gem 'capybara', '~> 1.1.2'
gem 'cucumber-rails', '1.2.1', :require => false
gem 'cucumber-api-steps', '0.6', :require => false
gem 'database_cleaner', '0.7.1'
gem 'diaspora-client', :git => 'git://github.com/diaspora/diaspora-client.git'
gem 'timecop'
#"0.1.0", #:path => '~/workspace/diaspora-client'
gem 'factory_girl_rails'
gem 'fixture_builder', '0.3.1'
gem 'fuubar', '0.0.6'
gem 'mongrel', :require => false, :platforms => :ruby_18
gem 'rspec', '>= 2.0.0'
gem 'rspec-core', '~> 2.8.0'
gem 'rspec-instafail', '>= 0.1.7', :require => false
gem 'rspec-rails', '>= 2.0.0'
gem 'selenium-webdriver', '~> 2.16.0'
gem 'webmock', :require => false
gem 'sqlite3'
gem 'mock_redis'
end
group :development do
gem 'heroku'
gem 'heroku_san'
gem 'capistrano', '~> 2.9.0', :require => false
gem 'capistrano_colors', :require => false
gem 'capistrano-ext', '1.2.1', :require => false
gem 'linecache', '0.46', :platforms => :mri_18
gem 'parallel_tests', :require => false
gem 'ruby-debug-base19', '0.11.23' if RUBY_VERSION.include? '1.9.1'
gem 'ruby-debug19', :platforms => :ruby_19
gem 'ruby-debug', :platforms => :mri_18
gem 'yard', :require => false
# rails 3.2 goodness
gem 'active_reload'
# for tracing AR object instantiation and memory usage per request
gem 'oink'
end