Instalace bez composeru pomocí souboru

Filip Šedivý edited this page Feb 22, 2017 · 1 revision

Ve verzi 3.0 byla přidána možnost instalace bez composeru, pomocí jednoho souboru. Soubor se nachází v kořenové složce knihovny a jmenuje se install_without_composer.php.

Hlášení chyb

Pro nahlášení chyby okolo bez composerové instalace slouží issues. Před tím než podáte issue si přečtěte jak napsat issue.

Informace. Bez labelu - štítku, instalace bez composeru nebude přijat a bude automaticky uzavřen bez řešení. Nastavit štítek je otázkou pár sekund, tak to prosím respektujte.

Jak pracovat se souborem

Stažení

Stačí jej stáhnout, tak že jej otevřete a pomocí tlačítka Raw si necháte vypsat jen obsah souboru install_without_composer.php.

Vypsaní souboru

Spuštění

Pro spuštení souboru, stačí jej překopírovat do složky, kde spouštíte PHP scripty. Nejčastěji je to složka www, htdocs. Následně tento soubor z webového prohlížeče spusťte a dojde k instalaci následujících souborů.

Soubor Popis
EETLib/ Složka která obsahuje veškeré závislosti
EETLib/Autoloader.php Soubor který mapuje všechny závislosti
EET_Example.php Soubor pro testování EET třídy
EET_CA1_Playground-CZ00000019.p12 Testovací certifikát
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.