Skip to content
Browse files

Issue 5480: Firebug command Inspect command language

  • Loading branch information...
1 parent 809d19b commit 482c0f38bfaa3914f0aa84b7b058c99d4f76a9f0 @janodvarko janodvarko committed May 21, 2012
View
16 extension/locale/pl/firebug-amo.properties
@@ -1,9 +1,7 @@
-# LOCALIZATION NOTE (firebug.amo.summary, firebug.amo.description, firebug.amo.developer.comments):
-
-# These texts are used on Mozilla Add-on site: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843
-
-# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
-
-firebug.amo.summary=Firebug dodaje do Firefoksa bogactwo narzędzi programistycznych. Można edytować, analizować kod oraz monitorować CSS, HTML i JavaScript bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej…\n\nFirebug 1.5 działa z Firefoksem 3.0 i nowszymi wersjami.
-firebug.amo.description=Firebug integruje się z Firefoksem, by dodać bogactwo narzędzi programistycznych dostępnych błyskawicznie podczas używania przeglądarki. Można edytować, analizować kod oraz monitorować CSS, HTML i JavaScript bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej…\n\nAby zapoznać się z dokumentacją, zrzutami ekranu lub skorzystać z forum dyskusyjnego, przejdź na stronę: http://getfirebug.com
-firebug.amo.developer.comments=Jeśli masz jakieś problemy, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie\n\nhttp://getfirebug.com/faq.html
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.amo.summary, firebug.amo.description, firebug.amo.developer.comments):n\n
+# These texts are used on Mozilla Add-on site: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843n\n
+# They are not direct part of Firebug extension and so, you can\'t see them in Firebug\'s UI.n\n
+# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
+firebug.amo.summary1.6=Firebug integruje się z Firefoksem, by dodać bogactwo narzędzi programistycznych dostępnych błyskawicznie podczas używania przeglądarki. Można edytować, analizować kod oraz monitorować CSS, HTML i JavaScript bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej…\\n\\nFirebug 1.6 działa z Firefoksem 3.6 i nowszymi wersjami.
+firebug.amo.description=Firebug integruje się z Firefoksem, by dodać bogactwo narzędzi programistycznych dostępnych błyskawicznie podczas używania przeglądarki. Można edytować, analizować kod oraz monitorować CSS, HTML i JavaScript bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej…\\n\\nAby zapoznać się z dokumentacją, zrzutami ekranu lub skorzystać z forum dyskusyjnego, przejdź na stronę: http://getfirebug.com
+firebug.amo.developer.comments=Jeśli masz jakieś problemy, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie\\n\\nhttp://getfirebug.com/faq.html
View
70 extension/locale/pl/firebug-tracing.properties
@@ -1,11 +1,8 @@
-# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):
-
-# Firebug tracing console menu items (located in Firebug's menu).
-
+# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):n\n
+# Firebug tracing console menu items (located in Firebug\'s menu).n\n
Open_Firebug_Tracing=Otwórz śledzenie
Always_Open_Firebug_Tracing=Zawsze otwieraj śledzenie
-# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
-
+# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).n\n
title.Tracing=Śledzenie
tracing.Show_Scope_Variables=Pokaż zmienne w zasięgu
tracing.Show_Time=Pokaż czas
@@ -34,3 +31,64 @@ tracing.cmd.Load=Wczytaj z pliku
tracing.cmd.tip.Load=Wczytaj zapisy dziennika z pliku
tracing.cmd.Expand_All=Rozwiń wszystko
tracing.cmd.Collapse_All=Zwiń wszystko
+tracing.cmd.Tools=Narzędzia
+tracing.cmd.tip.Tools=Narzędzia
+tracing.cmd.Clear_Browser_Cache=Wyczyść bufor przeglądarki
+tracing.cmd.tip.Clear_Browser_Cache=Wyczyść bufor przeglądarki
+tracing.cmd.Force_Garbage_Collector=Uruchom zbieracza śmieci
+tracing.cmd.tip.Force_Garbage_Collector=Uruchom zbieracza śmieci
+tracing.cmd.Open_Profile_Directory=Otwórz katalog profilu
+tracing.cmd.tip.Open_Profile_Directory=Otwórz katalog profilu
+tracing.option.A11Y_Description=Zagadnienia związane z dostępnością
+tracing.option.ACTIVATION_Description=Aktywacja Firebuga
+tracing.option.ACTIVITYOBSERVER_Description=Obserwator aktywności Firebuga
+tracing.option.ANNOTATIONS_Description=Adnotacja o witrynie Firebuga
+tracing.option.BP_Description=Punkty wstrzymania
+tracing.option.CACHE_Description=Bufor źródła
+tracing.option.COMMANDLINE_Description=Wiersz poleceń i jego podpowiedzi
+tracing.option.COMPILATION_UNITS_Description=Jednostki kompilacji skryptu
+tracing.option.CONSOLE_Description=Panel konsoli
+tracing.option.CSS_Description=Analizowanie CSS
+tracing.option.DISPATCH_Description=Zdarzenie wysyłania
+tracing.option.DOM_Description=DOM
+tracing.option.DOMPLATE_Description=Tworzenie Domplate
+tracing.option.EDITOR_Description=Edytor inline i autozakańczacz
+tracing.option.ERRORLOG_Description=Dziennik zdarzeń błędów JS, CSS, XML itp.
+tracing.option.ERRORS_Description=Błędy wewnętrzne Firebuga
+tracing.option.EVAL_Description=Ocena skryptu
+tracing.option.FBS_BP_Description=Obsługa punktów wstrzymania
+tracing.option.FBS_CREATION_Description=Obsługa tworzenia skryptu
+tracing.option.FBS_ERRORS_Description=Obsługa błędów
+tracing.option.FBS_FINDDEBUGGER_Description=Obsługa szukania debugera
+tracing.option.FBS_FUNCTION_Description=Funkcja obsługi
+tracing.option.FBS_JSDCONTEXT_Description=Obsługa debugera
+tracing.option.FBS_SRCUNITS_Description=Obsługa jednostek źródła
+tracing.option.FBS_STEP_Description=Obsługa intensyfikacji debugera JavaScriptu
+tracing.option.FBS_TRACKFILES_Description=Obsługa śledzonych plików
+tracing.option.FUNCTION_NAMES_Description=Nazwy funkcji JavaScriptu
+tracing.option.HISTORY_Description=Historia nawigacji
+tracing.option.HTML_Description=HTML
+tracing.option.HTTPOBSERVER_Description=Obserwator żądań HTTP
+tracing.option.INFOTIP_Description=Podpowiedzi
+tracing.option.INITIALIZE_Description=Inicjacja Firebuga
+tracing.option.INSPECT_Description=Inspektor
+tracing.option.JSONVIEWER_Description=Przeglądarka JSON
+tracing.option.LINETABLE_Description=Tabela wiersza skryptu
+tracing.option.LOCALE_Description=Lokalizacja
+tracing.option.LOCATIONS_Description=Lokalizacje źródła
+tracing.option.NET_Description=Panel Śieć
+tracing.option.NET_EVENTS_Description=Zdarzenia sieciowe
+tracing.option.OPTIONS_Description=Ustawienia Firebuga
+tracing.option.PANELS_Description=Panele
+tracing.option.SHORTCUTS_Description=Skróty klawiszowe
+tracing.option.SOURCEFILES_Description=Pliki źródłowe JavaScript
+tracing.option.SPY_Description=Obserwator XMLHttpRequests
+tracing.option.STACK_Description=Stos wywołań JavaScript
+tracing.option.STORAGE_Description=Zapisywanie ustawień
+tracing.option.SVGVIEWER_Description=Przeglądarka SVG
+tracing.option.FONTS_Description=Przeglądarka i informacje o czcionkach
+tracing.option.TOOLTIP_Description=Podpowiedź przycisku uruchomieniowego
+tracing.option.TOPLEVEL_Description=Najwyższy poziom JavaScriptu
+tracing.option.UI_LOOP_Description=Interfejs użytkownika debugowania JavaScriptu
+tracing.option.WINDOWS_Description=Okna i karty czujki
+tracing.option.XMLVIEWER_Description=Przeglądarka XML
View
1,028 extension/locale/pl/firebug.properties
@@ -1,13 +1,9 @@
Firebug=Firebug
-# LOCALIZATION NOTE (WindowTitle): Title of detached Firebug window.
-
-# %S Title of the associated web page.
-
-# examples: Firebug - Google
-
+# LOCALIZATION NOTE (WindowTitle): Title of detached Firebug window.n\n
+# %S Title of the associated web page.n\n
+# examples: Firebug - Googlen\n
WindowTitle=Firebug - %S
-# Panel titles
-
+# Panel titlesn\n
Panel-console=Konsola
Panel-net=Sieć
Panel-html=HTML
@@ -22,21 +18,20 @@ Panel-watches=Czujka
Panel-breakpoints=Punkty wstrzymania
Panel-callstack=Stos
Panel-scopes=Zasięgi
-firebug.DetachFirebug=Otwórz Firebuga w nowym oknie
+firebug.DetachFirebug=Otwórz w nowym oknie
firebug.AttachFirebug=Dołącz Firebuga do okna przeglądarki
-# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs): Semi-colon list of plural forms.
-
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-
-# Used in a tooltip that is displayed for Firebug icon located within Firefox status bar.
-
-# Displays number of pages with Firebug activated.
-
-# %S number of Firebugs activated
-
-# example: 2 Total Firebugs
-
-plural.Total_Firebugs=Firebug jest aktywny na %S stronie;Firebug jest aktywny na %S stronach;Firebug jest aktywny na %S stronach
+# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs): Semi-colon list of plural forms.n\n
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Pluralsn\n
+# Used in a tooltip that is displayed for Firebug icon located within Firefox status bar.n\n
+# Displays number of pages with Firebug activated.n\n
+pluralRule=1
+# %S number of Firebugs activatedn\n
+# example: 2 Total Firebugsn\n
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in \'list of all panels\'n\n
+# menu (available on Firebug\'s tab bar).n\n
+# Console panel options.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (Line): Used at many places in the UI. Displays location of an error,n\n
+plural.Total_Firebugs2=Liczba Firebugów: %1$S;Liczba Firebugów: %1$S;Liczba Firebugów: %1$S
inBrowser=Zadokowany
detached=Odłączony
minimized=Zminimalizowany
@@ -45,21 +40,24 @@ enablement.on=Aktywny
enablement.off=Nieaktywny
none=Zamknięte
Detached=Odłączone
-Firebug_-_inactive_for_selected_Firefox_tab=Firebug - nieaktywny na zaznaczonych kartach Firefoksa
-Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Uaktywnij Firebuga na zaznaczonych kartach Firefoksa
+Firebug_-_inactive_for_current_website=Firebug nieaktywny dla aktualnej witryny
+Activate_Firebug_for_the_current_website=Uaktywnij Firebuga dla aktualnej witryny
Minimized=Zminimalizowane
Minimize_Firebug=Minimalizuj Firebuga
On_for_all_web_pages=Uaktywnij na wszystkich stronach
firebug.menu.Clear_Activation_List=Wyczyść listę aktywacji
+top=Góra
+bottom=Dół
+left=Lewa
+right=Prawa
+firebug.uiLocation=Położenie UI Firebuga
+# message, etc. within a source of a web page.n\n
+# #1 File name, #2 Line numbern\n
firebug_options=Firebug - ustawienia
-firebug_options_showQuickInfoBox=Wyświetlaj okno informacji
-# LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in 'list of all panels'
-
-# menu (available on Firebug's tab bar).
-
+# examples: somePage.htm (line 64)n\n
+# LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.n\n
firebug.Show_All_Panels=Wyświetlaj wszystkie panele
-# Console panel options.
-
+# For example, right clicking on an element in the HTML panel offers an action to inspectn\n
ShowJavaScriptErrors=Wyświetlaj błędy JavaScriptu
ShowJavaScriptWarnings=Wyświetlaj ostrzeżenia JavaScriptu
ShowCSSErrors=Wyświetlaj błędy CSS
@@ -73,42 +71,32 @@ ShowChromeMessages=Wyświetlaj wiadomości chrome
ShowExternalErrors=Wyświetlaj błędy zewnętrzne
ShowNetworkErrors=Wyświetlaj błędy sieci
JavascriptOptionsStrict=Wyświetlaj tylko ostrzeżenia
-LargeCommandLine=Wyświetlaj panel poleceń
-console_command_line=Panel poleceń konsoli
+Command_History=Historia poleceń
+Command_Editor=Edytor poleceń
+commandLineShowCompleterPopup=Wyświetl listę ukończonych wyskakujących okien
Assertion=Błędy asercji
-# LOCALIZATION NOTE (Line): Used at many places in the UI. Displays location of an error,
-
-# message, etc. within a source of a web page.
-
-# #1 File name, #2 Line number
-
-# examples: somePage.htm (line 64)
-
+# clicked element in the DOM panel (tab).n\n
+# #1 Target panel titlen\n
+# examples: Inspect in DOM Tabn\n
+# LOCALIZATION NOTE (jsdIScript): an internal Firefox object used for debugging Firebugn\n
+# do not translate.n\n
Line=%S (wiersz %S)
-InstanceLine=%S #%S (wiersz%S)
+LineAndCol=%S (wiersz %S, kolumna %S)
+InstanceLine=%S #%S (wiersz %S)
StackItem=%S (%S wiersz %S)
SystemItem=<System>
-# LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.
-
-# For example, right clicking on an element in the HTML panel offers an action to inspect
-
-# clicked element in the DOM panel (tab).
-
-# #1 Target panel title
-
-# examples: Inspect in DOM Tab
-
+# #1 jsdIScript.tagn\n
+# HTML panel context menu items.n\n
+# Quick Info Boxn\n
+# LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resumen\n
+# button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stoppingn\n
InspectInTab=Zbadaj w karcie %S
NoName=(bez nazwy)
-# LOCALIZATION NOTE (jsdIScript): an internal Firefox object used for debugging Firebug
-
-# do not translate.
-
-# #1 jsdIScript.tag
-
+# JS execution when DOM of the current page is modified.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allowsn\n
+# editing an existing HTML element attribute.n\n
jsdIScript=jsdIScript %S
-# HTML panel context menu items.
-
+# #1 Name of the clicked attribute.n\n
ShowFullText=Wyświetlaj cały tekst
ShowWhitespace=Wyświetlaj znaki specjalne
ShowTextNodesWithEntities=Wyświetlaj podstawowe encje
@@ -126,124 +114,102 @@ EditNode=Edytuj HTML…
DeleteNode=Usuń węzeł
ShowQuickInfoBox=Wyświetlaj okienko informacji
ShadeBoxModel=Przyciemnij okienko informacji
-# Quick Info Box
-
+# examples: Edit Attribute \"onclick\"...n\n
quickInfo=Szybka informacja
computedStyle=Styl wyliczony
-# LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resume
-
-# button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stopping
-
-# JS execution when DOM of the current page is modified.
-
+# LOCALIZATION NOTE (DeleteAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allowsn\n
+# deleting an existing HTML element attribute.n\n
+# #1 Name of the clicked attribute.n\n
html.Break_On_Mutate=Wstrzymuj na zmianach
html.Disable_Break_On_Mutate=Wyłącz wstrzymywanie na zmianach
-html.label.Break_On_Text_Change=wstrzymuj na zmianach tekstu
+html.label.Break_On_Text_Change=Wstrzymuj na zmianach tekstu
html.label.HTML_Breakpoints=Punkty wstrzymywania HTML
html.label.Break_On_Attribute_Change=Wstrzymuj na zmianach atrybutu
html.label.Break_On_Child_Addition_or_Removal=Wstrzymuj na usunięciu lub dodaniu elementu potomnego
html.label.Break_On_Element_Removal=Wstrzymuj na usunięciu elementu
+# examples: Delete Attribute \"onclick\"...n\n
+# LOCALIZATION NOTE (InheritedFrom): Displaying a HTML element name + an applied CSS rule.n\n
+# that has been inherited. Used in the Style side panel (under HTML panel).n\n
+html.label.Expand/Contract_All=Rozwiń/Zwiń wszystko
+# examples: Inherited from table.tabViewn\n
+# LOCALIZATION NOTE (EditProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.n\n
+# Allows to edit an existing CSS rule property.n\n
+dom.label.breakOnPropertyChange=Zatrzymaj na zmianie własności
+# %S Name of the clicked propertyn\n
+# examples: Edit \"background-color\"...n\n
+dom.disableBreakOnPropertyChange=Zwolnij zatrzymanie na zmianie własności
dom.label.DOM_Breakpoints=Punkty wstrzymywania DOM
-# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
-
-# editing an existing HTML element attribute.
-
-# #1 Name of the clicked attribute.
-
-# examples: Edit Attribute "onclick"...
-
+# LOCALIZATION NOTE (DisableProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.n\n
+# Allows to disable an existing CSS rule property.n\n
+# %S Name of the clicked propertyn\n
+# examples: Disable \"background-color\"n\n
EditAttribute=Edytuj atrybut „%S”…
-# LOCALIZATION NOTE (DeleteAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
-
-# deleting an existing HTML element attribute.
-
-# #1 Name of the clicked attribute.
-
-# examples: Delete Attribute "onclick"...
-
+# LOCALIZATION NOTE (DeleteProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.n\n
+# Allows to delete an existing CSS rule property.n\n
+# %S Name of the clicked propertyn\n
+# examples: Delete \"background-color\"n\n
DeleteAttribute=Usuń atrybut „%S”
-# LOCALIZATION NOTE (InheritedFrom): Displaying a HTML element name + an applied CSS rule.
-
-# that has been inherited. Used in the Style side panel (under HTML panel).
-
-# examples: Inherited from table.tabView
-
+# Console context menu labels.n\n
+# LOCALIZATION NOTE do not translate, no longer used(?)n\n
+# Breakpoints side paneln\n
InheritedFrom=Dziedziczony z
-SothinkWarning=Rozszerzenie Sothink SWF Catcher zakłóca działanie Firebuga.<br><br>Zapoznaj się z tematem znajdującym się w <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink" target="_new">FAQ Firebuga</a>.
-EmptyStyleSheet=Brak reguł w tym arkuszu
-EmptyElementCSS=Ten element nie ma stylów
+SothinkWarning=Rozszerzenie Sothink SWF Catcher zakłóca działanie Firebuga.<br><br>Zapoznaj się z tematem znajdującym się w <a href=\"http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink\" target=\"_new\">FAQ Firebuga</a>.
+# LOCALIZATION NOTE (script.balloon.Continue, script.balloon.Disable): Labels used for buttonsn\n
+# within balloon popup dialog. This dialog appears when debugger halts at a breakpoint or atn\n
+css.fontFamilyPreview=Filmuj rzeź żądań, pość, gnęb chłystków!. 0123456789
+# a \'debugger\' keyword.n\n
+# Continue: allows to resume the debuggern\n
+# Disable: allows to disable the current \'debugger;\' keyword used in the Javascript source.n\n
+css.EmptyStyleSheet=Nie ma reguł. Możesz <a>utworzyć regułę</a>.
+# Script paneln\n
+# LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):n\n
+# Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.n\n
+css.EmptyElementCSS=Ten element nie ma reguł stylu. Możesz <a>utworzyć regułę</a> dla niego.
EditStyle=Edytuj styl elementu…
NewRule=Nowa reguła…
NewProp=Nowa właściwość…
-# LOCALIZATION NOTE (EditProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
-
-# Allows to edit an existing CSS rule property.
-
-# %S Name of the clicked property
-
-# examples: Edit "background-color"...
-
+# Used in the Layout side panel under HMTL panel.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side paneln\n
+# under HTML panel.n\n
+# Net paneln\n
EditProp=Edytuj „%S”…
-# LOCALIZATION NOTE (DisableProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
-
-# Allows to disable an existing CSS rule property.
-
-# %S Name of the clicked property
-
-# examples: Disable "background-color"
-
+# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)n\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,n\n
+# net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,n\n
+# net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip):n\n
DisableProp=Wyłącz „%S”
-# LOCALIZATION NOTE (DeleteProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
-
-# Allows to delete an existing CSS rule property.
-
-# %S Name of the clicked property
-
-# examples: Delete "background-color"
-
+# Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel\'s contextn\n
+# menu for breaking on a XHR.n\n
DeleteProp=Usuń „%S”
-# Console context menu labels.
-
+# LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in then\n
BreakOnThisError=Wstrzymaj na tym błędzie
BreakOnAllErrors=Wstrzymuj na każdym błędzie
-DisableBreakOnNext=Wyłącz wstrzymywanie przy następnym wywołaniu funkcji
-DecompileEvals=Dekompiluj dla źródła eval()
ShowAllSourceFiles=Wyświetlaj źródła chrome
TrackThrowCatch=Śledź throw/catch
UseLastLineForEvalName=Użyj ostatniego wiersza źródła dla nazw eval()
UseMD5ForEvalName=Użyj MD5 dla nazw eval()
-# LOCALIZATION NOTE do not translate, no longer used(?)
-
-DBG_FBS_CREATION=Uwaga! DBG_FBS_CREATION
-DBG_FBS_BP=Uwaga! DBG_BP
-DBG_FBS_ERRORS=Uwaga! DBG_ERRORS
-DBG_FBS_STEP=Uwaga! DBG_STEP
-# Breakpoints side panel
-
+# Net panel\'s Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is usedn\n
Breakpoints=Punkty wstrzymania
ErrorBreakpoints=Błędy punktów wstrzymania
LoggedFunctions=Zarejestrowane funkcje
EnableAllBreakpoints=Włącz wszystkie punkty wstrzymania
DisableAllBreakpoints=Wyłącz wszystkie punkty wstrzymania
ClearAllBreakpoints=Usuń wszystkie punkty wstrzymania
-# LOCALIZATION NOTE (script.balloon.Continue, script.balloon.Disable): Labels used for buttons
-
-# within balloon popup dialog. This dialog appears when debugger halts at a breakpoint or at
-
-# a 'debugger' keyword.
-
-# Continue: allows to resume the debugger
-
-# Disable: allows to disable the current 'debugger;' keyword used in the Javascript source.
-
+ConditionInput=Skrypt zostanie wstrzymany w tym punkcie, tylko jeśli poniższe wyrażenie jest poprawne:
+# for a button that switches the view between \"show raw source code\" and \"pretty formated headern\n
+# values\".n\n
+breakpoints.Remove_Breakpoint=Usuń punkty wstrzymania
+breakpoints.Disable_Breakpoint=Wyłącz punkty wstrzymania
+breakpoints.Enable_Breakpoint=Włącz punkty wstrzymania
+# LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info aboutn\n
+# a network request (displayed when a net panel entry is expanded). The content ofn\n
+# this tab displays sent data (related to a HTTP send method).n\n
+# LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):n\n
+# Label used in the Net panel for detailed info about a network request (displayedn\n
script.balloon.Continue=Kontynuuj
script.balloon.Disable=Wyłącz
-# Script panel
-
-StepOver=Przejdź do kolejnego wiersza aktywnej funkcji
-StepInto=Przejdź na początek funkcji
-StepOut=Wykonuj aż do powrotu
-RunUntil=Uruchom do tego wiersza
ScriptsFilterStatic=Wyświetlaj skrypty statyczne
ScriptsFilterEval=Wyświetlaj skrypty eval i statyczne
ScriptsFilterEvent=Wyświetlaj skrypty event i statyczne
@@ -252,15 +218,31 @@ ScriptsFilterStaticShort=statyczne
ScriptsFilterEvalShort=eval
ScriptsFilterEventShort=event
ScriptsFilterAllShort=wszystkie
+# when a net panel entry is expanded)n\n
+# LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders): Label (noun) used in the Net paneln\n
+# (expand an entry in the panel and select Headers tab).n\n
+callstack.Expand_All=Rozwiń wszystko
+callstack.Collapse_All=Zwiń wszystko
+# LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded): Semi-colon list of plural forms.n\n
+# A message displayed in the Net panel when some entries must be removed since maximum numbern\n
+# of entries has been reached.n\n
+# %S the number of entries removedn\n
ShowUserProps=Wyświetlaj własności zdefiniowane przez użytkownika
ShowUserFuncs=Wyświetlaj funkcje zdefiniowane przez użytkownika
ShowDOMProps=Wyświetlaj własności DOM
ShowDOMFuncs=Wyświetlaj funkcje DOM
ShowDOMConstants=Wyświetlaj stałe DOM
+ShowInlineEventHandlers=Wyświetlaj znajdujące się w wierszu uchwyty zdarzenia
+ShowInlineEventHandlersTooltip=Wyświetla znajdujące się w wierszu uchwyty zdarzenia nie skojarzone z funkcją.
+ShowOwnProperties=Wyświetl tylko własne własności
+ShowOwnPropertiesTooltip=Nie wyświetlaj łańcucha prototype
+ShowEnumerableProperties=Wyświetl tylko numerowane własności
+ShowEnumerablePropertiesTooltip=Nie wyświetlaj nienumerowanych własności
NoMembersWarning=Ten obiekt nie ma własności
NewWatch=Nowe wyrażenie czujki…
AddWatch=Dodaj wyrażenie czujki
CopySourceCode=Kopiuj źródło
+Use_hash_plus_number_to_go_to_line=Użyj #<number>, by przejść do wiersza
CopyValue=Kopiuj wartość
Copy_Name=Kopiuj nazwę
Copy_Path=Kopiuj ścieżkę
@@ -270,45 +252,39 @@ EditVariable=Edytuj zmienną…
EditWatch=Edytuj wyrażenie czujki…
DeleteProperty=Usuń własność
DeleteWatch=Usuń wyrażenie czujki
-ConditionInput=Skrypt zostanie wstrzymany w tym punkcie tylko, jeśli poniższe wyrażenie jest poprawne:
SetBreakpoint=Ustaw punkt wstrzymania
DisableBreakpoint=Wyłącz punkt wstrzymania
EditBreakpointCondition=Edytuj warunek punktu wstrzymania…
NoBreakpointsWarning=Na tej stronie nie ma punktów wstrzymania
+Only_Show_Applied_Styles=Wyświetl tylko zastosowane style
Show_User_Agent_CSS=Wyświetlaj CSS przeglądarki
Expand_Shorthand_Properties=Rozwiń właściwości skrótu
-# LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
-
-# Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.
-
-# Used in the Layout side panel under HMTL panel.
-
+Sort_alphabetically=Porządkuj alfabetycznie
+Show_Mozilla_specific_styles=Wyświetl style Mozilli
+script.Type_any_key_to_filter_list=Wprowadź dowolny klucz, by filtrować listę
+# example: Firebug\'s log limit has been reached. 150 entries not shown.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limitn\n
+# has been reached. Informing the user what preferencee should be changed to modify the limit.n\n
LayoutPadding=dopełnienie
LayoutBorder=obramowanie
LayoutMargin=margines
LayoutPosition=położenie
LayoutAdjacent=przyległe
position=położenie
-# LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side panel
-
-# under HTML panel.
-
+# %S Name of a preference.n\n
+# examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimitn\n
ShowRulers=Wyświetlaj linijki i prowadnice
-# Net panel
-
+# LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.n\n
Loading=Wczytywanie…
Headers=Nagłówki
-# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
-
+# (result of javascript profiler tool). Represents a verb.n\n
net.header.Reset_Header=Resetuj nagłówek
-# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
-
-# net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,
-
-# net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip):
-
-# Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.
-
+# LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time): Semi-colon list of plural forms.n\n
+# Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).n\n
+# #1 number of millisecondsn\n
+# #2 number of calls (plural)n\n
+# example: (#1ms, #2 calls)n\n
+# LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report headern\n
net.header.URL=URL
net.header.URL_Tooltip=Żądany URL i użyta metoda HTTP
net.header.Status=Status
@@ -319,92 +295,95 @@ net.header.Size=Rozmiar
net.header.Size_Tooltip=Rozmiar odebranej odpowiedzi
net.header.Timeline=Oś czasu
net.header.Timeline_Tooltip=Szczegółowy chronometraż odpowiedzi na żądanie
-# LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
-
+net.header.Local_IP=Lokalny IP
+net.header.Local_IP_Tooltip=Lokalny adres IP i numer portu, z którym żądanie jest powiązane.
+net.header.Remote_IP=Zdalny IP
+net.header.Remote_IP_Tooltip=Zdalny adres IP i numer portu, z którym żądanie jest powiązane.
+net.header.Protocol=Protokół
+net.header.Protocol_Tooltip=Adres URL protokołu używanego do umiejscowienia źródła w Internecie.
+# (name of a report column). In order to see this, select the Console panel start profilingn\n
net.label.XHR_Breakpoints=Punkty wstrzymywania XHR
-# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
-
-# menu for breaking on a XHR.
-
+# by clicking the Profile button and stop it by clicking again. The report is logged into then\n
+# console panel. Make sure Script panel is enabled.n\n
net.label.Break_On_XHR=Wstrzymuj na XHR
-# LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
-
-# Net panel's Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is used
-
-# for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
-
-# values".
-
+# Support for clipboard actions.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Scriptn\n
+# panel when clicking a function object.n\n
net.headers.view_source=pokaż źródło
net.headers.pretty_print=ładny wydruk
-# LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
-
-# a network request (displayed when a net panel entry is expanded). The content of
-
-# this tab displays sent data (related to a HTTP send method).
-
+# %S Name of the functionn\n
+net.filter.Media=Media
+# Log Calls to \"getData\"n\n
+# LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console paneln\n
+# if specific method is not supported.n\n
Post=Post
Put=Put
-# LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
-
-# Label used in the Net panel for detailed info about a network request (displayed
-
-# when a net panel entry is expanded)
-
+# %S Name of a not supported method.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console paneln\n
+# when a not supported method is used on the command line.n\n
Response=Odpowiedź
URLParameters=Parametry
Cache=Bufor pamięci
HTML=HTML
jsonviewer.tab.JSON=JSON
xmlviewer.tab.XML=XML
svgviewer.tab.SVG=SVG
-# LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders): Label (noun) used in the Net panel
-
-# (expand an entry in the panel and select Headers tab).
-
+fontviewer.General_Info=Informacje ogólne
+fontviewer.Meta_Data=Dane „meta”
+fontviewer.view_source=podgląd źródła
+fontviewer.Preview=Podgląd
+fontviewer.view_characters=podgląd znaków
+fontviewer.pretty_print=ładne drukowanie
+fontviewer.view_sample=podgląd przykładu
+fontviewer.uniqueid=Unikalny ID
+fontviewer.vendor=Dostawca
+fontviewer.license=Licencja
+fontviewer.description=Opis
+fontviewer.copyright=Prawa autorskie
+fontviewer.credits=Podziękowania
+fontviewer.trademark=Znak towarowy
+fontviewer.licensee=Licencje
+fontviewer.extension=Rozszerzenie
+fontviewer.pangram=Filmuj rzeź żądań, pość, gnęb chłystków!
+# %S Name of a not supported method.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):n\n
+jsonviewer.sort=Sortuj wg klucza
+jsonviewer.do_not_sort=Nie sortuj
+# Tooltip for the \"Break on... \" button used when the Console panel is selected.n\n
+# Console strings used when JavaScript is not availablen\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,n\n
+# net.sizeinfo.Total_Received):n\n
+net.jsonviewer.Copy_JSON=Kopiuj „%S” jako JSON
+# Labels used for detailed size info tooltip. The tooltip is displayed if you hover mousen\n
+# over a Size displayed within the Net panel. \'Total Sent\' and \'Total Received\' info includesn\n
RequestHeaders=Nagłówki zapytania
ResponseHeaders=Nagłówki odpowiedzi
-# LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded): Semi-colon list of plural forms.
-
-# A message displayed in the Net panel when some entries must be removed since maximum number
-
-# of entries has been reached.
-
-# %S the number of entries removed
-
-# example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
-
-plural.Limit_Exceeded=Limit wpisów został wyczerpany. Nie wyświetlono %S wpisu.;Limit wpisów został wyczerpany. Nie wyświetlono %S wpisów.;Limit wpisów został wyczerpany. Nie wyświetlono %S wpisów.
+CachedResponseHeaders=Nagłówki odpowiedzi z bufora
+# even sent and received heades size.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Netn\n
+# panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user thatn\n
+# posted data reached Firebug\'s size limit and only part of it is displayed in the UI.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):n\n
+plural.Limit_Exceeded2=Osiągnięto limit zapisów dziennika. Nie wyświetlone wpisy: %1$S.;Osiągnięto limit zapisów dziennika. Nie wyświetlone wpisy: %1$S.
LimitPrefs=Ustawienia
-# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
-
-# has been reached. Informing the user what preferencee should be changed to modify the limit.
-
-# %S Name of a preference.
-
-# examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimit
-
+# Labels for Net panel\'s options.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count): Semi-colon list of plural forms.n\n
+# A label used in the Net panel. Displays number of HTTP requests executed by the current page.n\n
+# %S number of requestsn\n
LimitPrefsTitle=Aby zmienić limit, zmień: %S
Refresh=Odśwież
OpenInTab=Otwórz w nowej karcie
Open_Response_In_New_Tab=Otwórz odpowiedź w nowej karcie
-# LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.
-
-# (result of javascript profiler tool). Represents a verb.
-
+# example: 21 requestsn\n
+# LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.n\n
Profile=Czas wykonania
ProfilerStarted=Trwa sprawdzanie… Aby zobaczyć raport, naciśnij przycisk „Czas wykonania”.
-# LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time): Semi-colon list of plural forms.
-
-# Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).
-
-# #1 number of milliseconds
-
-# #2 number of calls (plural)
-
-# example: (#1ms, #2 calls)
-
-plural.Profile_Time=(%Sms, %S wywołanie);(%Sms, %S wywołania);(%Sms, %S wywołań)
+# A label used in Firefox status bar. Displays number of JavaScript errors found by Firebug.n\n
+# %S number of errorsn\n
+# example: 111 Errorsn\n
+# LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.n\n
+# With: the scope inside of the with(obj) {} statementn\n
+plural.Profile_Time2=(%1$Sms, %2$S wywołanie);(%1$Sms, %2$S wywołań)
NothingToProfile=Brak działania do sprawdzenia
PercentTooltip=Procent czasu zużytego do wykonania tej funkcji
CallsHeaderTooltip=Liczba wywołań tej funkcji
@@ -417,26 +396,22 @@ ProfileButton.Enabled.Tooltip=Czas wykonania profilu JavaScript
ProfileButton.Disabled.Tooltip=Czas wykonania profilu JavaScript (panel skryptu musi być włączony)
Function=Funkcja
Percent=Procent
-# LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report header
-
-# (name of a report column). In order to see this, select the Console panel start profiling
-
-# by clicking the Profile button and stop it by clicking again. The report is logged into the
-
-# console panel. Make sure Script panel is enabled.
-
+# Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };n\n
+# Window: the scope inside of a Javascript window object.n\n
+# Net panel timing info labelsn\n
+#A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)n\n
Calls=Wywołania
OwnTime=Własny czas
Time=Czas
Avg=Średni
Min=Min.
Max=Maks.
File=Plik
-# Support for clipboard actions.
-
+#A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)n\n
Copy=Kopiuj
Cut=Wytnij
Remove=Usuń
+Paste=Wklej
CopyHTML=Kopiuj HTML
CopySVG=Kopiuj SVG
CopyMathML=Kopiuj MathML
@@ -450,88 +425,94 @@ CopyResponseHeaders=Kopiuj nagłówki odpowiedzi
CopyResponse=Kopiuj zawartość odpowiedzi
CopyError=Kopiuj błąd
CopySource=Kopiuj funkcję
-# LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Script
-
-# panel when clicking a function object.
-
-# %S Name of the function
-
-# Log Calls to "getData"
-
+#A11y Domplate labels (not visible, spoken by screen readers)n\n
+# LOCALIZATION NOTEn\n
+# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describe contents of inline editor fieldsn\n
ShowCallsInConsole=Rejestruj wywołania dla „%S”
ShowEventsInConsole=Rejestruj zdarzenia
panel.Enabled=Włączony
-panel.Disabled=Wyłączony
-panel.Enable=Włącz
-panel.Disable=Wyłącz
-# LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
-
-# if specific method is not supported.
-
-# %S Name of a not supported method.
-
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):n\n
+# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# indicates style property is overridden by selector with higher specificityn\n
+panel.tooltip.Show_Command_Line=Wyświetl wiersz poleceń
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):n\n
+# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Existence and state of a breakpointn\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directlyn\n
console.MethodNotSupported=Konsola Firebuga nie obsługuje „%S”
-# LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
-
-# when a not supported method is used on the command line.
-
-# %S Name of a not supported method.
-
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# #1 Line number, #2 Function name, #3 File namen\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directlyn\n
commandline.MethodNotSupported=Wiersz poleceń Firebuga nie obsługuje „%S”
-# LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
-
-# Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
-
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing a console panel search n\n
console.Disable_Break_On_All_Errors=Wyłącz wstrzymywanie na wszystkich błędach
console.Break_On_All_Errors=Wstrzymuj na wszystkich błędach
+# #1 %S String key the use is looking for. #2 number of rows that contain the matched textn\n
+# examples: Match found for \"test\" in 17 log rowsn\n
console.Break_On_This_Error=Wstrzymuj na tym błędzie
-# Console strings used when JavaScript is not available
-
-console.JSDisabledInFirefoxPrefs=Obsługa języka JavaScript jest wyłączona w ustawieniach Firefoksa. Jeśli chcesz używać konsoli, włącz tę opcję z poziomu Narzędzia -> Opcje -> Treść -> Włącz obsługę języka JavaScript
-# LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
-
-# net.sizeinfo.Total_Received):
-
-# Labels used for detailed size info tooltip. The tooltip is displayed if you hover mouse
-
-# over a Size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
-
-# even sent and received heades size.
-
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+console.Use_TAB_and_arrow_keys=Użyj TAB i klawiszy strzałek
+# Describes the match found when performing a script panel search n\n
+# #1 %S String key the use is looking for. #2 line number the match was found on. #3 file name the match was found inn\n
+console.JSDisabledInFirefoxPrefs=Obsługa języka JavaScript jest wyłączona w ustawieniach Firefoksa. Jeśli chcesz używać konsoli, włącz tę opcję z poziomu Narzędzia » Opcje » Treść » Włącz obsługę języka JavaScript
+# examples: Match found for \"window.alert\" on line 322 in utilities.jsn\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node) n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 the HTML element name containing the matched string. #3 XPATH string specifying the matched elementn\n
+# examples: Match found for \"obj\" in object element at /html/body/object[2]n\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directlyn\n
+console.multiHighlightLimitExceeded=W tablicy znajduje się za dużo elementów do wyróżnienia (aktualny limit: %S).\\nSprawdź ustawienie „extensions.firebug.multiHighlightLimit”.
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an attribute node) n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 Attribute name #3 attribute value n\n
+commandline.disabledForXMLDocs=Wiersz poleceń jest wyłączony dla stron w formacie XML. Możesz <a>przełączyć na HTML</a>, by go włączyć.
+# #4 the HTML element name containing. #5 XPATH string specifying the matched elementn\n
+# examples: Match found for \"abindex\" in tabindex=\"0\" in span element at /html/body/span[2]n\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element\'s contents) n\n
net.sizeinfo.Response_Body=Zawartość odpowiedzi
net.sizeinfo.Post_Body=Przesłana zawartość
net.sizeinfo.Total_Sent=Razem przesłano
net.sizeinfo.Total_Received=Razem odebrano
+net.sizeinfo.Including_HTTP_Headers=Zawarte nagłówki HTTP
net.ActivationMessage=Panel sieci został uaktywniony. Gdy panel jest nieaktywny, żadne żądania nie są wyświetlane.
net.responseSizeLimitMessage=Wyczerpano limit rozmiaru odpowiedzi określony przez Firebuga. Kliknij <a>tutaj</a>, aby otworzyć całą odpowiedź w nowej karcie Firefoksa.
-# LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
-
-# panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
-
-# posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
-
+# #1 Search string that was matched. #2 element\'s text content n\n
+# #3 the HTML element name containing. #4 XPATH string specifying the matched elementn\n
+# examples: Match found for \"Firebug Rocks!\" in h2 element at /html/body/h2[2]n\n
net.postDataSizeLimitMessage=Wyczerpano limit rozmiaru określony przez Firebuga.
net.Break_On_XHR=Wstrzymaj na XHR
net.label.Parameters=Parametry
net.label.Parts=Części
net.label.Source=Źródło
-# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
-
-# Labels for Net panel's options.
-
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+net.label.Resend=Wyślij ponownie
+# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector) n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 selector in which the match was found n\n
net.option.Disable_Browser_Cache=Wyłącz bufor przeglądarki
net.option.Show_Paint_Events=Wyświetlaj zdarzenia kreślenia
+# examples: Match found for \"main\" in #mainContent h2 {n\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+net.option.Show_BFCache_Responses=Wyświetl odpowiedzi BFCache
+net.option.tip.Show_BFCache_Responses=Będą wyświetlane również odpowiedzi z bufora Wstecz-Do przodu
+# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration) n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 style property in which the match was found #3 selector the style declaration applies to n\n
+# examples: Match found for background in style declaration background-repeat: \"repeat-x\"; in selector #mainContent {n\n
script.Break_On_Next=Wstrzymaj na następnym
+script.Disable_Break_On_Next=Wyłącz wstrzymanie na następnym
ShowHttpHeaders=Wyświetlaj nagłówki HTTP
-# LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count): Semi-colon list of plural forms.
-
-# A label used in the Net panel. Displays number of HTTP requests executed by the current page.
-
-# %S number of requests
-
-# example: 21 requests
-
-plural.Request_Count=%S żądanie;%S żądania;%S żądań
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing a DOM panel search n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 DOM property in which the match was found n\n
+plural.Request_Count2=%1$S żądanie;%1$S żądania;%a$S żądań
FromCache=z bufora podręcznego
StopLoading=Zatrzymaj wczytywanie
LargeData=(Bardzo dużo danych)
@@ -546,64 +527,82 @@ CopyColor=Kopiuj kolor
CopyImageLocation=Kopiuj adres obrazka
OpenImageInNewTab=Otwórz obrazek w nowej karcie
OmitObjectPathStack=Pomijaj stos paska narzędzi
+Load_Original_Source=Wczytaj oryginał źródła
+Copy_Rule_Declaration=Kopiuj postanowienia regulaminu
Copy_Style_Declaration=Kopiuj deklaracje stylu
-# LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.
-
-# A label used in Firefox status bar. Displays number of JavaScript errors found by Firebug.
-
-# %S number of errors
-
-# example: 111 Errors
-
-plural.Error_Count=%S błąd;%S błędy;%S błędów
+# examples: Match found for \"time\" in _starttime : 1257324992232 (Number)n\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
+# Describes the match found when performing a Net panel search n\n
+plural.Error_Count2=%1$S błąd;%1$S błędy;%1$S błędów
moduleManager.title=Panel %S jest wyłączony
moduleManager.desc3=Aby włączyć/wyłączyć wszystkie panele użyj ikony Firebuga znajdującej się na pasku stanu. Do kontroli poszczególnych paneli użyj rozwijanego menu znajdującego się na etykiecie panelu:
+moduleManager.Enable=Włącz
Suspend_Firebug=Zawieś działanie Firebuga
Resume_Firebug=Wznów działanie Firebuga
Reset_Panels_To_Disabled=Wyłącz panele
Open_Console=Otwórz konsolę
Open_Console_Tooltip=Otwiera konsolę śledzenia Firebuga
Scope_Chain=Łańcuch zasięgów
-# LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.
-
-# With: the scope inside of the with(obj) {} statement
-
-With_Scope=With
-# Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };
-
-Call_Scope=Call
-# Window: the scope inside of a Javascript window object.
-
+# #1 Search string that was matched. #2 File name associated to the row in which the match was found. n\n
+# #3 Column in which the match was found #4. Column value n\n
+# examples: Match found for \"792\" in GET loading_animation.gif, timeline: 792 msn\n
+With_Scope=Z
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directlyn\n
+Call_Scope=Wywołanie
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
Window_Scope=Okno
Logs=Raporty
Options=Opcje
Copy_Stack=Kopiuj stos
Copy Exception=Kopiuj wyjątek
-# Net panel timing info labels
-
+# Describes the match found when performing a Net panel search (if it is found in the Net summary row)n\n
+# #1 Search string that was matched. #2 Column value in which the match was found n\n
+# examples: Match found for \"05\" in net summary row: 4.05sn\n
+# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directlyn\n
+# visible in the UI, intended for screen readers.n\n
requestinfo.Blocking=Blokowanie
requestinfo.Resolving=Odpytywanie DNS
requestinfo.Connecting=Łączenie
requestinfo.Sending=Wysyłanie
requestinfo.Waiting=Oczekiwanie
requestinfo.Receiving=Odbieranie
requestinfo.ContentLoad=„DOMContentLoaded” (zdarzenie)
-requestinfo.WindowLoad='load' (zdarzenie)
-requestinfo.Started=Rozpoczęte
-editors.Editor_Configuration=Konfiguracja edytora
+requestinfo.WindowLoad=„load” (zdarzenie)
+# Indicates that the searched string was not matched n\n
+# %S Search string that was matched. n\n
+requestinfo.started.label=Czas rozpoczęcia żądania od początku
+requestinfo.phases.label=Fazy żądań rozpoczęcia i przebiegu w czasie relatywnie do rozpoczęcia żądania:
+requestinfo.timings.label=Przebieg zdarzenia w czasie relatywnie do rozpoczęcia żądania:
search.Firebug_Search=Wyszukiwanie
+# examples: No matched found for \"wefkhwefkgwekhjgjh\"n\n
+# Console messages.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):n\n
search.Next=Następny
search.Previous=Poprzedni
search.Case_Sensitive=Rozróżniaj wielkość znaków
+search.Case_Insensitive=Rozróżniaj wielkość znaków
search.Multiple_Files=Szukaj wszystkich plików
search.Use_Regular_Expression=Używaj wyrażeń regularnych
+# If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for then\n
+# currently selected Firefox tab, the following button label is used for ann\n
+# activation button.n\n
+# LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):n\n
search.html.CSS_Selector=Selektor CSS
search.net.Headers=Nagłówki
search.net.Parameters=Parametry
search.net.Response_Bodies=Treści odpowiedzi
-search.script.Multiple_Files=Wiele plików
firebug.console.Persist=Trwałość
firebug.console.Do_Not_Clear_On_Reload=Nie czyść podczas odświeżania
+firebug.console.Show_All_Log_Entries=Wyświetl wszystkie wpisy dziennika
+firebug.console.Errors=Błędy
+firebug.console.Filter_by_Errors=Filtruj wg błędów
+firebug.console.Warnings=Ostrzeżenia
+firebug.console.Filter_by_Warnings=Filtruj wg ostrzeżeń
+firebug.console.Info=Informacje
+firebug.console.Filter_by_Info=Filtruj wg informacji
+firebug.console.Debug_Info=Informacje debugowania
+firebug.console.Filter_by_Debug_Info=Filtruj wg informacji debugowania
firebug.menu.Clear_Console=Wyczyść konsolę
firebug.menu.Reset_All_Options=Resetuj wszystkie opcje
firebug.menu.Enable_All_Panels=Włącz wszystkie panele
@@ -634,11 +633,13 @@ firebug.shortcut.clearConsole.label=Wyczyść konsolę
firebug.shortcut.openTraceConsole.label=Otwórz konsolę śledzenia
firebug.shortcut.navBack.label=Wstecz
firebug.shortcut.navForward.label=Do przodu
+firebug.shortcut.increaseTextSize.label=Zwiększ rozmiar tekstu
+firebug.shortcut.decreaseTextSize.label=Zmniejsz rozmiar tekstu
+firebug.shortcut.normalTextSize.label=Normalny rozmiar tekstu
firebug.panel_selector=Wybór panelu
customizeShortcuts=Skróty klawiszowe Firebuga
keybindConfirmMsg=Czy chcesz zapisać zaktualizowane skróty? Zostaną one uaktywnione po ponownym uruchomieniu Firefoksa.
-#A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
-
+# An error message displayed in the Script panel when a source can\'t be displayedn\n
a11y.labels.panel_tools=Narzędzia paneli
a11y.labels.firebug_panels=Panele
a11y.labels.firebug_side_panels=Panele boczne
@@ -647,17 +648,15 @@ a11y.labels.firebug_status=Status
a11y.labels.reset=Resetuj
a11y.labels.reset_shortcut=Resetuj skrót %S
aria.labels.inactive_panel=Nieaktywny panel
-#A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
-
+# for specific URL.n\n
a11y.labels.log_rows=Wiersze loga
a11y.labels.call_stack=Wywołania stosu
-a11y.labels.a11y.labels.document_structue=Struktura dokumentu
+a11y.labels.document_structure=Struktura dokumentu
a11y.labels.title_panel=%S panel
a11y.labels.title_side_panel=%S panel boczny
a11y.labels.cached=Zbuforowane
aria.labels.stack_trace=Śledzenie stosu
-#A11y Domplate labels (not visible, spoken by screen readers)
-
+# examples: Failed to load source for: http://www.example.com/script.jsn\n
a11y.layout.padding=dopełnienie
a11y.layout.border=obramowanie
a11y.layout.margin=margines
@@ -685,19 +684,17 @@ a11y.layout.left=lewa strona
a11y.layout.width=szerokość
a11y.layout.height=wysokość
a11y.layout.size=wielkość
-a11y.layout.z-index=z-indeks
+a11y.layout.z-index=z-index
+a11y.layout.box-sizing=box-sizing
a11y.layout.clientBoundingRect=obwiednia elementów
-a11y.descriptions.press_enter_to_edit_values=aby edytować indywidualne wartości, naciśnij klawisz [Enter]
+a11y.descriptions.press_enter_to_edit_values=Aby edytować indywidualne wartości, naciśnij klawisz [Enter]
a11y.labels.style_rules=reguły stylu
aria.labels.inherited_style_rules=dziedziczone reguły stylu
a11y.labels.computed_styles=style wyliczone
a11y.labels.dom_properties=Właściwości DOM
-# LOCALIZATION NOTE
-
-# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describe contents of inline editor fields
-
+# examples: The resource from this URL is not text: http://www.example.com/script.jsn\n
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,n\n
+# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.n\n
a11y.labels.inline_editor=edytor inline
a11y.labels.value_for_attribute_in_element=wartość atrybutu %S w elemencie %S
a11y.labels.attribute_for_element=atrybut elementu %S
@@ -708,238 +705,208 @@ a11y.labels.property_for_selector=własność selektora: %S
a11y.labels.value_property_in_selector=wartość własności %S w selektorze %S
a11y.labels.css_selector=selektor CSS
a11y.labels.source_code_for_file=kod źródłowy pliku %S
-# LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
-
-# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# indicates style property is overridden by selector with higher specificity
-
-a11y.labels.overridden=nadpisany
a11y.labels.press_enter_to_add_new_watch_expression=Naciśnij klawisz [Enter], aby dodać nowe wyrażenie czujki
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):n\n
+# Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.n\n
+# Indicates, that a style property is overridden by selector with higher specificity
+a11y.labels.overridden=nadpisany
# LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
-
# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
-
# Existence and state of a breakpoint
-
a11y.updates.has_conditional_break_point=miał warunkowy punkt wstrzymania
a11y.updates.has_disabled_break_point=miał wyłączony punkt wstrzymania
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# #1 Line number, #2 Function name, #3 File name
-
+# first %S = Line number, second %S = Function name, third %S = File name
a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file=Skrypt wstrzymany na wierszu %S w %S, plik %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a console panel search
-
-# #1 %S String key the use is looking for. #2 number of rows that contain the matched text
-
-# examples: Match found for "test" in 17 log rows
-
+# Describes the match found when performing a console panel search
+# first %S = String key the user is looking for, second %S = Number of rows that contain the matched text
+# examples: Match found for \"test\" in 17 log rows
a11y.updates.match_found_in_logrows=Elementy pasujące do %S znaleziono w %S wierszach loga
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a script panel search
-
-# #1 %S String key the use is looking for. #2 line number the match was found on. #3 file name the match was found in
-
-# examples: Match found for "window.alert" on line 322 in utilities.js
-
+# Describes the match found when performing a script panel search
+# first %S = String key the user is looking for, second $S = Line number the match was found on, third %S = File name the match was found in
+# examples: Match found for \"window.alert\" on line 322 in utilities.js
a11y.updates.match_found_for_on_line=Elementy pasujące do %S znaleziono w wierszu %S w %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 the HTML element name containing the matched string. #3 XPATH string specifying the matched element
-
-# examples: Match found for "obj" in object element at /html/body/object[2]
-
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
+# first %S = Matched search string, second %S = HTML element name containing the matched string, third %S = XPATH string specifying the matched element
+# example: Match found for \"obj\" in object element at /html/body/object[2]
a11y.updates.match_found_in_element=Elementy pasujące do %S znaleziono w %S elemencie ścieżki %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an attribute node)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 Attribute name #3 attribute value
-
-# #4 the HTML element name containing. #5 XPATH string specifying the matched element
-
-# examples: Match found for "abindex" in tabindex="0" in span element at /html/body/span[2]
-
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an attribute node)
+# first %S = Search string that was matched, second %S = Attribute name, third %S = Attribute value,
+# fourth %S = HTML element name containing, fifth %S = XPATH string specifying the matched element
+# example: Match found for \"abindex\" in tabindex=\"0\" in span element at /html/body/span[2]
a11y.updates.match_found_in_attribute=Elementy pasujące do %S znaleziono w atrybucie %S=%S elementu %S ścieżki %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element's contents)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 element's text content
-
-# #3 the HTML element name containing. #4 XPATH string specifying the matched element
-
-# examples: Match found for "Firebug Rocks!" in h2 element at /html/body/h2[2]
-
+# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element\'s contents)
+# first %S = Matched search string, second %S = Element\'s text content,
+# third %S = HTML element name containing, fourth %S = XPATH string specifying the matched element
+# example: Match found for \"Firebug Rocks!\" in h2 element at /html/body/h2[2]
a11y.updates.match_found_in_text_content=Elementy pasujące do %S znaleziono w tekście: %S elementu %S ścieżki %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 selector in which the match was found
-
-# examples: Match found for "main" in #mainContent h2 {
-
+# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
+# first %S = Matched search string, second %S = Selector, in which the match was found
+# example: Match found for \"main\" in #mainContent h2 {
a11y.updates.match_found_in_selector=Elementy pasujące do %S znaleziono w selektorze %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 style property in which the match was found #3 selector the style declaration applies to
-
-# examples: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
-
+# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
+# first %S = Matched search string, second %S = Style property, in which the match was found
+# third %S = Selector the style declaration applies to
+# example: Match found for background in style declaration background-repeat: \"repeat-x\"; in selector #mainContent {
a11y.updates.match_found_in_style_declaration=Elementy pasujące do %S znaleziono w deklaracji stylu %S w selektorze %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a DOM panel search
-
-# #1 Search string that was matched. #2 DOM property in which the match was found
-
-# examples: Match found for "time" in _starttime : 1257324992232 (Number)
-
+# Describes the match found when performing a DOM panel search
+# first %S = Matched search string, second %S = DOM property, in which the match was found
+# examples: Match found for \"time\" in DOM property _starttime
a11y.updates.match_found_in_dom_property=Elementy pasujące do %S znaleziono we właściwościach DOM %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Describes the match found when performing a Net panel search
-
-# #1 Search string that was matched. #2 File name associated to the row in which the match was found.
-
-# #3 Column in which the match was found #4. Column value
-
-# examples: Match found for "792" in GET loading_animation.gif, timeline: 792 ms
-
+# Describes the match found when performing a Net panel search
+# first %S = Matched search string, second %S = File name associated to the row, in which the match was found,
+# third %S = Column, in which the match was found, fourth %S = Column value
+# examples: Match found for \"792\" in GET loading_animation.gif, timeline: 792 ms
a11y.updates.match_found_in_net_row=Elementy pasujące do „%S” znaleziono w %S, %S : %S;
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
# Describes the match found when performing a Net panel search (if it is found in the Net summary row)
-
-# #1 Search string that was matched. #2 Column value in which the match was found
-
-# examples: Match found for "05" in net summary row: 4.05s
-
+# first %S = Matched search string, second %S = Column value, in which the match was found
+# examples: Match found for \"05\" in net summary row: 4.05s
a11y.updates.match_found_in_net_summary_row=elementy pasujące do %S znaleziono we wierszu podsumowującym sieć: %S
# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directly
-
# visible in the UI, intended for screen readers.
-
-# Indicates that the searched string was not matched
-
-# %S Search string that was matched.
-
-# examples: No matched found for "wefkhwefkgwekhjgjh"
-
+# Indicates that the searched string was not matched
+# %S = Search string
+# examples: No matched found for \"wefkhwefkgwekhjgjh\"
a11y.updates.no_matches_found=Nie znaleziono elementów pasujących do „%S”
+# LOCALIZATION NOTE (confirmation.Reset_All_Firebug_Options):
+# Text in the confirmation dialog shown when the options should be reset
confirmation.Reset_All_Firebug_Options=Czy na pewno chcesz przywrócić wszystkie domyślne ustawienia Firebuga?
-# Console messages.
-
+# LOCALIZATION NOTE (confirmation.Edit_CSS_Source):
+# If the user has changed the CSS and clicks on the Source Edit button, a confirmation dialog is
+# displayed containing the following message
+confirmation.Edit_CSS_Source=Istniejące zmiany CSS zostaną usunięte.\\nCzy na pewno chcesz edytować kod źródłowy?
+# Console messages
warning.Console_must_be_enabled=Konsola musi być włączona
warning.Command_line_blocked?=Wiersz poleceń jest zablokowany?
message.Reload_to_activate_window_console=Wczytaj ponownie, aby uaktywnić okno konsoli
-# LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
-
-# If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
-
-# currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
-
-# activation button.
-
-label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Uaktywnij Firebuga dla wybranej karty Firefoksa
-# LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
-
-# An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
-
+# LOCALIZATION NOTE (message.sourceNotAvailableFor, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
+# An error message displayed in the Script panel when a source can\'t be displayed
# for specific URL.
-
-# examples: Failed to load source for: http://www.example.com/script.js
-
+# examples: Reload the page to get source for: http://www.example.com/script.js
# examples: The resource from this URL is not text: http://www.example.com/script.js
-
-message.Failed_to_load_source_for=Nie udało się wczytać źródła dla
+message.sourceNotAvailableFor=Odśwież stronę, by pobrać kod źródłowy dla
message.The_resource_from_this_URL_is_not_text=Zasoby z tego adresu URL nie są tekstem
# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
-
-# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.
-
+# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in the history popup menu.
firebug.history.Go_back_to_this_panel=Wróć do tego panelu
firebug.history.Stay_on_this_panel=Zostań w tym panelu
-firebug.history.Go_forward_to_this_panel=Przejdź do tego palelu
+firebug.history.Go_forward_to_this_panel=Przejdź do tego panlelu
# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
-
# Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
-
firebug.history.Go_back=Wstecz
firebug.history.Go_forward=Do przodu
+# LOCALIZATION NOTE (script.warning.inactive_during_page_load, script.suggestion.inactive_during_page_load):
+# Message displayed in the Script panel, if the debugger is inactive during page load.
+# The suggestion message represents an advice how to solve the problem. It contains a link enclosed in <a> and </a>
+# to reload the sources
+script.warning.inactive_during_page_load=Panel Skrypt był nieaktywny podczas wczytywania strony
+script.suggestion.inactive_during_page_load2=<a>Odśwież</a>, by zobaczyć wszystkie źródła
+# LOCALIZATION NOTE (script.warning.javascript_not_enabled, script.suggestion.javascript_not_enabled):
+# This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled.
+# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
+script.warning.javascript_not_enabled=Javascript jest wyłączony
+script.suggestion.javascript_not_enabled=Zobacz Firefox » Narzędzia » Opcje… » Treść » Włącz obsługę języka Javascript
+# LOCALIZATION NOTE (script.button.enable_javascript): Title for a link, that is displayed on
+# the Script panel, if Javascript is disabled. This link allows to enable it.
+script.button.enable_javascript=Włącz Javascript i odśwież
+# LOCALIZATION NOTE (script.warning.all_scripts_filtered, script.suggestion.all_scripts_filtered):
+# Message displayed in the Script panel, if no JavaScripts are available for the current page.
+# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
+script.warning.all_scripts_filtered=Wszystkie skrypty zostały przefiltrowane
+script.suggestion.all_scripts_filtered=Zobacz ustawienia filtra skryptów na pasku narzędzi lub funkcji „Wyświetl opcje źródeł chrome”
+# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
+# Message displayed in the Script panel, if the page doesn\'t include any JavaScript.
+# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
+script.warning.no_javascript=Na tej stronie nie ma kodu JavaDcript
+script.suggestion.no_javascript=Jeśli znacznik <script> ma atrybut „type” powinno to równać się „text/javascript” lub „application/javascript”
+# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
+# Message displayed in the Script panel, if the page is opened in different tabs/windows and
+# the debugger is already halted at a breakpoint inside another tab/window.
+# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
+script.warning.debugger_active=Debugger jest aktywny
+script.suggestion.debugger_active=Debugger jest obecne zatrzymany w punkcie wstrzymania na innej stronie.
+script.button.Go_to_that_page=Przejdź do tej strony
+script.warning.debugger_not_activated=Debugger nie został uaktywniony
+script.suggestion.debugger_not_activated=Debugger nie został uaktywniony
+# firebug.dtd
firebug.Firebug=Firebug
firebug.Close=Zamknij
firebug.View=Widok
firebug.Help=Pomoc
firebug.Vertical=Zmień układ paneli
firebug.Run=Uruchom
firebug.Copy=Kopiuj
-firebug.CopyBookmarklet=Kopiuj skrypt jako skryptozakładkę
+firebug.History=Historia
+firebug.Run_the_entered_command=Uruchom wprowadzone polecenie
+firebug.Clear_the_Command_Editor=Wyczyść edytor poleceń
+firebug.Copy_the_script_as_a_bookmarklet=Skopiuj skrypt jako skryptozakładkę
+firebug.Insert_a_previously_entered_command=Wstaw wcześniej wprowadzone polecenie
firebug.Options=Opcje
firebug.TextSize=Wielkość czcionki
firebug.IncreaseTextSize=Zwiększ
firebug.DecreaseTextSize=Zmniejsz
firebug.NormalTextSize=Normalna
firebug.ShowTooltips=Wyświetlaj podpowiedzi
firebug.ShadeBoxModel=Cieniuj model pudełka
+firebug.Show_Quick_Info_Box=Wyświetlaj pole szybkiej informacji
firebug.Website=Strona domowa Firebuga…
+firebug.FAQ=FAQ…
firebug.Documentation=Dokumentacja…
firebug.KeyShortcuts=Skróty klawiszowe…
firebug.Forums=Grupa dyskusyjna…
firebug.Issues=Śledzenie błędów…
firebug.Donate=Wesprzyj projekt…
firebug.About=Firebug - informacje…
firebug.AlwaysOpenInWindow=Zawsze otwieraj w nowym oknie
+firebug.Show_Error_Count=Wyświetlaj liczbę błędów
firebug.ShowFirebug=Otwórz
-firebug.DetachFirebug=Otwórz w nowym oknie
+firebug.HideFirebug=Ukryj Firebuga
firebug.OpenWith=Otwórz za pomocą edytora
firebug.CloseFirebug=Dezaktywuj dla tej witryny
firebug.Permissions=Witryny…
-firebug.ConfigureEditors=Konfiguracja edytorów
+firebug.Configure_Editors=Konfiguruj edytory
firebug.CommandLine=Wiersz poleceń
firebug.Search=Szukaj
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Rerun, firebug.Continue, firebug.StepOver, firebug.StepInto,
+# firebug.StepOut, firebug.RunUntil)
+# Labels used for debugger options available in the Script panel.
+firebug.Rerun=Uruchom ponownie (Shift+F8)
firebug.Continue=Kontynuuj (F8)
firebug.StepOver=Przejdź do kolejnego wiersza aktywnej funkcji (F10)
firebug.StepInto=Przejdź na początek funkcji (F11)
firebug.StepOut=Wykonuj aż do powrotu
-firebug.BreakOnErrors=Wstrzymuj na błędach
+firebug.RunUntil=Uruchom do tego wiersza
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Inspect, firebug.InspectElement, firebug.InspectElementWithFirebug)
+# Labels for Firebug Inspector. Used by a button (available in Firefox Customize Toolbar dialog)
+# and also page context menu. As soon as built-in inspector is having its own \"Inspect Element\"
+# Firebug should start using \"Inspect Element with Firebug\" to distinguish itself.
firebug.Inspect=Zbadaj
firebug.InspectElement=Zbadaj element
+firebug.InspectElementWithFirebug=Zbadaj element za pomocą Firebuga
+firebug.BreakOnErrors=Wstrzymuj na błędach
firebug.InspectTooltip=Wskaż i kliknij element strony, by go zbadać
-firebug.Edit=Edytuj
firebug.EditHTMLTooltip=Edytuj ten kod HTML
-firebug.EditCSSTooltip=Edytuj ten arkusz stylów
firebug.Profile=Czas wykonania
firebug.ProfileScript=Sprawdź czas wykonania JS
firebug.Clear=Wyczyść
@@ -948,15 +915,96 @@ firebug.ClearTooltip=Wyczyści konsolę błędów
firebug.All=Wszystko
firebug.Images=Obrazki
firebug.Flash=Flash
-editors.Description=Edytory Firebuga:
-editors.NameColumn=Edytor
-editors.ExecutableColumn=Plik wykonywalny
-editors.ParamsColumn=Argumenty
-add.label=Dodaj
-remove.label=Usuń
-change.label=Zmień
-close.label=Zamknij
-browse.label=Przeglądaj…
+# editors.dtd
+editors.Configured_Firebug_Editors=Edytory Firebuga
+editors.Editor=Edytor
+editors.Executable=Wykonywalne
+editors.Launch_Arguments=Uruchom argumenty
+editors.Add=Dodaj
+editors.Remove=Usuń
+editors.Change=Zmień
+editors.Move_Up=Przenieś w górę
+editors.Close=Zamknij
+editors.Browse=Przeglądaj…
+changeEditor.Editor_Configuration=Konfiguracja edytora
changeEditor.Name=Nazwa:
changeEditor.Executable=Plik wykonywalny:
changeEditor.CmdLine=Argumenty:
+changeEditor.Supplied_arguments=Argumenty dostarczone przez Firebuga:
+changeEditor.URL_of_file=Adres URL pliku (jeśli nie ma %url, domyślnie zostanie dodane %file)
+changeEditor.Path_to_local_file=Ścieżka do pliku lokalnego lub do kopii tymczasowej
+changeEditor.Line_number=Numer wiersza (jeśli jest dostępny)
+changeEditor.Invalid_Application_Path=Nieprawidłowa ścieżka aplikacji
+changeEditor.Application_does_not_exist=Podana ścieżka aplikacji nie istnieje!
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Edit, firebug.css.sourceEdit, firebug.css.liveEdit,
+# firebug.EditCSSTooltip, firebug.css.sourceEdit.tooltip, firebug.css.liveEdit.tooltip)
+# Used in the CSS panel for the Edit button.
+firebug.Edit=Edytuj
+firebug.css.sourceEdit=Edytuj źródło
+firebug.css.sourceEdit.tooltip=Edycja źródła stylów obszarów tekstowych po wczytaniu przez przeglądarkę
+firebug.css.liveEdit=Edytuj na bieżąco
+firebug.css.liveEdit.tooltip=Edycja stylów obszarów tekstowych wyodrębnionych z przeglądarki
+firebug.EditCSSTooltip=Edytuj ten arkusz stylów
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode):
+# Message displayed in the Console panel when the private browsing mode is on.
+# (in Firefox 4+ it\'s \'Start Private Browsing\')
+firebug.activation.privateBrowsingMode=W trybie prywatnym witryny nie są zapamiętywane
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.breakpoint.showBreakNotifications):
+# Label used within Script panel\'s options menu. Represents an option, that can be used
+# to switch of the break notifications.
+firebug.breakpoint.showBreakNotifications=Wyświetlaj powiadomienia o wstrzymaniu
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode):
+# Message displayed in a break notification popup next to a checkbox.
+# Includes a link enclosed in <a> and </a> to open the panel\'s options menu.
+firebug.breakpoint.doNotShowBreakNotification2=Można włączyć/wyłączyć powiadomienia zatrzymań w <a>menu panelu kart</a>.
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.bon.cause.disableDebuggerKeyword2, firebug.bon.tooltip.disableDebuggerKeyword2):
+# Message displayed in a break notification popup when break on debugger; keyword happens.
+# The keyword can be disabled by creating a disabled breakpoint on the same line.
+# The other label is used for a tooltip on the action button.
+firebug.bon.cause.disableDebuggerKeyword2=Naciśnięcie przycisku „Wyłącz” powoduje zastąpienie „debuger” przez wyłączony punkt zatrzymania.
+firebug.bon.tooltip.disableDebuggerKeyword2=Tworzy wyłączone punkty wstrzymania
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.bon.scriptPanelNeeded): A label used by \'Break On Next\' button
+# This feature needs the Script panel enabled in order to work.
+firebug.bon.scriptPanelNeeded=(aby używać tej funkcji, musi być włączony panel Skrypt)
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.dom.noChildren):
+# Message displayed in the DOM panel in cases, in which there are no children objects
+# and so nothing to display.
+firebug.dom.noChildren2=Nie ma obiektów potomnych
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.more): Label shown when the displayed array/list has
+# more elements then displayed on the screen. \"...\" is automatically appended.
+firebug.reps.more=więcej
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.storage.totalItems): Semicolon list of plural forms.
+# Label used in the DOM panel for local/session/global storage.
+# It\'s informing the user about the number of items in the storage.
+# %1 = Number of storage items
+# example: 1 item in Storage
+# example: 2 items in Storage
+firebug.storage.totalItems=Przechowywane elementy: %1$S;Przechowywane elementy: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.table.ObjectProperties):
+# Label used in the header of the output of the console.table() method inside the Console panel,
+# if an object is passed into it.
+firebug.reps.table.ObjectProperties=Właściwości obiektu
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.completion.empty):
+# Label used in the command line by the auto-complete function.
+# Displayed, if there are no possible completions.
+firebug.completion.empty=(brak zakończeń)
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.failedToPreviewObjectURL, firebug.failedToPreviewImageURL):
+# Label used in an image preview infotip in the HTML panel when hovering over an <img> element
+# when loading of the given URL fails. The firebug.failedToPreviewObjectURL is specifically used
+# for moz-filedata (HTML5),
+# see: https://developer.mozilla.org/en/Using_files_from_web_applications#Example.3a_Using_object_URLs_to_display_images
+firebug.failedToPreviewObjectURL=Obiekt URL został najprawdopodobniej odwołany przy użyciu metody revokeObjectURL.
+firebug.failedToPreviewImageURL=Nie udało się wczytać podanego adresu URL.
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Memory_Profiler_Started):
+# Message logged into the Console panel when memory profiler session starts.
+firebug.Memory_Profiler_Started=Uruchomiono profiler pamięci
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Objects_Added_While_Profiling):
+# Title for a group (logged into the Console panel), that contains a list of new objects
+# allocated within memory profiler session.
+firebug.Objects_Added_While_Profiling=Obiekty dodane w trakcie profilowania
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Memory_Profiler_Results):
+# Message used within the Console panel when the memory profiler session is finished.
+firebug.Memory_Profiler_Results=Wyniki profilowania pamięci
+# LOCALIZATION NOTE (firebug.Entire_Session):
+# Label used within memory profiler results to mark summary information for entire session.
+firebug.Entire_Session=Cała sesja

0 comments on commit 482c0f3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.