Ruby homework assignments
Ruby

README.md

Домашни

Това хранилище съдържа домашните работи от курса Програмиране с Ruby. Тук може да намерите условия, тестове и решения.

Всяко домашно се намира в директория с поредния си номер.

Изтегляне на това хранилище

За да си пуснете примерните тестове и стиловите проверки ще трябва да си свалите това хранилище.

Имате два варианта:

 1. Сваляне с Git
  1. Инсталирайте си Git
  2. Отворете конзола където искате да се намира папката за домашните
  3. Изпълнете git clone https://github.com/fmi/ruby-homework.git. Ще се появи папка ruby-homework
 2. "Ръчно" сваляне на файлове
  1. Цъкнете на зеления Clone or download бутон
  2. Свалете си ZIP с Download ZIP
  3. Разархивирайте го някъде

Силно препоръчваме да използвате Git. Така ще ви е много по-лесно да си обновите файловете, когато дадем следващата задача или ако направим корекция във вече публикувана такава.

Също, ще ви се наложи да използвате Git по-натам в курса, защо не започнете по-отрано? :)

За да обновите файловете си използвайте git pull (ако сте използвали вариант 1) или свалете и презапишете файловете (ако сте използвали вариант 2). Във вариант 2 внимавайте да не презапишете решението си!

Какво да правя тук?

Структурата на едно домашно е следната:

 • solution.rb - Решението на домашното. Вие пишете тук!
 • sample_spec.rb - Примерен тест за домашното
 • spec.rb - Пълните тестове, с които проверяваме домашното. Този файл ще се появи чак след крайния срок за съответното домашно.
 • .rubocop.yml - Конфигурация за rubocop с допълнителни стилови правила за домашното

За да напишете домашно отворете папката му (например tasks/01) и създайте solution.rb, в което напишете решението. Преди да предадете решението в сайта пуснете примерните тестове и стиловата проверка.

Изпълняване на примерните тестове

За да изпълните примерните тестове, трябва да си качите rspec. За целта, просто изпълнете:

$ gem install rspec

Тестовете се пускат като отидете в директорията за домашното (например tasks/01) и изпълните следната команда:

$ rspec sample_spec.rb --require ./solution.rb --colour --format documentation

или еквивалентното, но по-кратко:

$ rspec sample_spec.rb -r ./solution.rb -c -f doc

Обърнете внимание, че solution.rb трябва да е в текущата директория и трябва да се реферира като ./solution.rb.

Изпълняване на стиловите проверки

Сайтът ще ви пусне стилова проверка при предаване на решение и ще ви съобщи ако открие грешки.

Все пак, ако искате може да си пуснете стиловата проверка локално. За целта трябва да си инсталирате rubocop. Просто изпълнете:

$ gem install rubocop

Отидете в директорията на домашното (например с cd tasks/01) и изпълнете:

$ rubocop

Кодът ви трябва да се намира в локална версия на това хранилище. Важно е да имате .rubocop.yml файловете, които се намират тук. Тези файлове описват проверките, които е необходимо да се направят.

Ако текущата ви директория не е тази на съответното домашно, то rubocop ще използва подразбиращата си конфигурация, която се различава от нашата. Тоест, може да получите различни грешки.

Допълнение

Още инструкции може да прочетете в ръководството за предаване на домашни.