Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Домашни

Това хранилище съдържа домашните работи от курса Програмиране с Ruby. Тук може да намерите условия, тестове и решения.

Всяко домашно се намира в директория с поредния си номер.

Изтегляне на това хранилище

За да си пуснете примерните тестове и стиловите проверки ще трябва да си свалите това хранилище.

Имате два варианта:

 1. Сваляне с Git
  1. Инсталирайте си Git
  2. Отворете конзола където искате да се намира папката за домашните
  3. Изпълнете git clone https://github.com/fmi/ruby-homework.git. Ще се появи папка ruby-homework
 2. "Ръчно" сваляне на файлове
  1. Цъкнете на зеления Clone or download бутон
  2. Свалете си ZIP с Download ZIP
  3. Разархивирайте го някъде

Силно препоръчваме да използвате Git. Така ще ви е много по-лесно да си обновите файловете, когато дадем следващата задача или ако направим корекция във вече публикувана такава.

Също, ще ви се наложи да използвате Git по-натам в курса, защо не започнете по-отрано? :)

За да обновите файловете си използвайте git pull (ако сте използвали вариант 1) или свалете и презапишете файловете (ако сте използвали вариант 2). Във вариант 2 внимавайте да не презапишете решението си!

Какво да правя тук?

Структурата на едно домашно е следната:

 • solution.rb - Решението на домашното. Вие пишете тук!
 • sample_spec.rb - Примерен тест за домашното
 • spec.rb - Пълните тестове, с които проверяваме домашното. Този файл ще се появи чак след крайния срок за съответното домашно.
 • .rubocop.yml - Конфигурация за rubocop с допълнителни стилови правила за домашното

За да напишете домашно отворете папката му (например tasks/01) и създайте solution.rb, в което напишете решението. Преди да предадете решението в сайта пуснете примерните тестове и стиловата проверка.

Изпълняване на примерните тестове

За да изпълните примерните тестове, трябва да си качите rspec. За целта, просто изпълнете:

$ gem install rspec

Тестовете се пускат като отидете в директорията за домашното (например tasks/01) и изпълните следната команда:

$ rspec sample_spec.rb --require ./solution.rb --colour --format documentation

или еквивалентното, но по-кратко:

$ rspec sample_spec.rb -r ./solution.rb -c -f doc

Обърнете внимание, че solution.rb трябва да е в текущата директория и трябва да се реферира като ./solution.rb.

Изпълняване на стиловите проверки

Сайтът ще ви пусне стилова проверка при предаване на решение и ще ви съобщи ако открие грешки.

Все пак, ако искате може да си пуснете стиловата проверка локално. За целта трябва да си инсталирате rubocop. Просто изпълнете:

$ gem install rubocop

Отидете в директорията на домашното (например с cd tasks/01) и изпълнете:

$ rubocop

Кодът ви трябва да се намира в локална версия на това хранилище. Важно е да имате .rubocop.yml файловете, които се намират тук. Тези файлове описват проверките, които е необходимо да се направят.

Ако текущата ви директория не е тази на съответното домашно, то rubocop ще използва подразбиращата си конфигурация, която се различава от нашата. Тоест, може да получите различни грешки.

Допълнение

Още инструкции може да прочетете в ръководството за предаване на домашни.