Guia de xarxes socials @gencat
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets afegides altres guies inspirades Nov 8, 2018
CHANGELOG.md ## [0.8.1] - 2018-09-03 Sep 3, 2018
OPENSOURCE.md Rename opensource.md to OPENSOURCE.md Dec 15, 2016
README.md Correcció via Twitter Apr 13, 2018
comunitat.md Versió 8 Apr 13, 2018
continguts.md ## [0.8.1] - 2018-09-03 Sep 3, 2018
eines.md ## [0.8.1] - 2018-09-03 Sep 3, 2018
generalitat-xarxes.md ## [0.8.1] - 2018-09-03 Sep 3, 2018
introduccio.md Versió 8 Apr 13, 2018
primeres-passes.md Versió 8 Apr 13, 2018
promocions.md Versió 8 Apr 13, 2018
seguiment.md Versió 8 Apr 13, 2018

README.md

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

La Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia dels canals oficials en aquests espais.

  1. Introducció
  2. La Generalitat a les xarxes
  3. Primeres passes
  4. Eines
  5. Gestió de la comunitat
  6. Continguts rellevants
  7. Promocions
  8. Seguiment i avaluació

Contribueix

Tens alguna suggeriment o vols que parlem sobre la guia? Siusplau crear un issue a Github.

https://github.com/gencat/guia-xarxes/issues

Edicions

1a edició: juny 2010 / pdf: cat · es · en
2a edició: novembre 2010 / pdf: cat · es · en
3a edició: abril 2011 / pdf: cat · es · en
4a edició: juny 2011 / pdf: cat · es · en
5a edició: febrer 2012 / pdf: cat · es · en
6a edició: octubre 2013 / pdf: cat · es · en
7a edició: juliol 2015 / pdf: cat · es · en
8a edició: abril 2018 / pdf: cat · pendent · pendent

Consulta els canvis fets a cada edició.

Avís legal

La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Consulta altres projectes que s'han inspirat amb la Guia de xarxes de la Generalitat.