Guia de xarxes socials @gencat
Latest commit 2ea14e2 Dec 15, 2016 @sergixaudiera sergixaudiera wip
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets just plain md Dec 15, 2016
CHANGELOG.md
OPENSOURCE.md Rename opensource.md to OPENSOURCE.md Dec 15, 2016
README.md wip Dec 15, 2016
comunitat.md
continguts.md Canvi en la denominació *Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difus… Dec 15, 2016
eines.md
generalitat-xarxes.md Canvi en la denominació *Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difus… Dec 15, 2016
introduccio.md just plain md Dec 15, 2016
primeres-passes.md Canvi en la denominació *Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difus… Dec 15, 2016
promocions.md Canvi en la denominació *Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difus… Dec 15, 2016
seguiment.md

README.md

Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya

La Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la presència homogènia dels canals oficials en aquests espais.

  1. Introducció
  2. La Generalitat a les xarxes
  3. Primeres passes
  4. Eines
  5. Gestió de la comunitat
  6. Continguts rellevants
  7. Promocions
  8. Seguiment i avaluació

Contribueix

Tens alguna suggerència o vols que parlem sobre la guia? Siusplau crear un issue a Github.

https://github.com/gencat/guia-xarxes/issues

Edicions

1a edició: juny 2010 / pdf: cat · es · en
2a edició: novembre 2010 / pdf: cat · es · en
3a edició: abril 2011 / pdf: cat · es · en
4a edició: juny 2011 / pdf: cat · es · en
5a edició: febrer 2012 / pdf: cat · es · en
6a edició: octubre 2013 / pdf: cat · es · en
7a edició: juliol 2015 / pdf: cat · es · en

Consulta els canvis fets a cada edició.

Avís legal

La Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Consulta altres projectes que s'han inspirat amb la Guia de xarxes de la Generalitat.