Permalink
Browse files

updated to 2.0.0

  • Loading branch information...
msval committed May 1, 2013
1 parent a0cb436 commit d1690e965e290f189b2e6a3cefb64605c0b4b708
Showing with 7 additions and 28 deletions.
  1. +7 −28 Croatian/README.md
View
@@ -1,6 +1,6 @@
#Intervju za posao Front-end Developera
-@version 1.0.0
+@version 2.0.0
Ovaj repozitorij sadrži brojna pitanja za intervju iz područja front-end-a koja možete koristiti u procjeni potencijalnih kandidata. Nikako se ne preporuča da upotrijebite svako ovdje navedeno pitanje za jednog kandidata (to bi trajalo satima). Odabir nekoliko ciljanih pitanja s ove liste bi Vam trebao pomoći u odabiru.
@@ -27,13 +27,11 @@ Većina pitanja je preuzeta sa [oksoclap](http://oksoclap.com/) tj. rasprave koj
### Općenita pitanja:
-* Koje ste sustave verzioniranja koristili (Git, SVN itd.)?
-* Kako izgleda vaša idealna razvoja okolina? (Os, Editor, Browser, Alati itd.)
+* Opišite Vašu preferiranu razvojnu okolinu. (OS, Editor, Broseri, Alati itd.)
* Možete li opisati Vaš postupak izrade web stranice?
* Možete li opisati razliku između progresivnog poboljšanja i neprimjetne degradacije?
* Bonus bodovi ako se opiše detektiranje mogućnosti browsera
* Objasnite što je to "Semantički HTML".
-* Koje preglednike i razvojne alate koristite za razvoj?
* Kako biste optimirali infrastrukturu i resurse web stranice?
* Traženje više rješenja poput:
* Spajanje datoteka
@@ -51,25 +49,20 @@ Većina pitanja je preuzeta sa [oksoclap](http://oksoclap.com/) tj. rasprave koj
* Napravite jednostavnu stranicu za držanje prezentacije
* Bonus bodovi za nekorištenje JavaScript-a.
* Koje alate koristite za testiranje performansi koda?
- * JSPerf (http://jsperf.com/)
- * Dromaeo (http://dromaeo.com/)
- * itd.
+ * Profiler, JSPerf, Dromaeo
* Kad bi mogli odabrati jednu tehologiju koju ćete naučiti ove godine, što bi to bila?
* Objasnite važnost standarda i tijela za standardizaciju
* Što je FOUC? Kako biste izbjegli FOUC?
### Pitanja za HTML:
-* Što radi `doctype`, koliko ih možete navesti?
+* Što radi `doctype`?
* Koja je razlika između standardnog i dosjetljivog (quirks) modusa?
* Koja su ograničenja kod posluživanja XHTML stranica?
* Postoje li problemi kod posluživanja stranica sa `application/xhtml+xml`?
* Kako biste poslužili stranicu sa sadržajem na više jezika?
* Na što morate paziti kod dizajniranja ili razvoja za višejezičnu stranicu?
-* Može li se sintaksa XHTML-a koristiti u HTML5-ici?
-* Kako se u HTML5-ici koristi XML?
* Za što se koriste `data-` atributi?
-* Što su modeli sadržaja (content model) u HTML4-ci i kako se razlikuju u HTML5-ici?
* Razmotrite HTML5 kao platformu otvorenog web-a. Koji su gradivni elementi HTML5-ice?
* Pojasnite razliku između kolačića, podataka sjednice (sessionStorage) i lokalne pohrane.
@@ -80,8 +73,6 @@ Većina pitanja je preuzeta sa [oksoclap](http://oksoclap.com/) tj. rasprave koj
* Pojasnite prototipno nasljeđivanje
* Kako testirate JavaScript?
* AMD u usporedbi sa CommonJS-om?
-* Koje Javascript biblioteke ste koristili?
-* Da li ste ikad pogledali u izvorni kod biblioteke/framework-a kojeg koristite?
* Što je to hash tabela?
* Što su `undefined` i `undeclared` varijable?
* Što je closure, kako i zašto se koristi?
@@ -187,6 +178,7 @@ $(".foo div#bar:eq(0)")
```
* Razlika između 'delegate()' i 'live()'?
+
### Pitanja za CSS:
* Objasnite što je to "reset" CSS i zašto je koristan.
@@ -203,28 +195,15 @@ $(".foo div#bar:eq(0)")
* Imate li iskustva u stiliziranju sa SVG-om?
* Kako optimirate stranice za ispis?
* Koje su "kvake" za pisanje učinkovitog CSS-a?
-* Koristite li CSS preprocessore? (SASS, Compass, Stylus, LESS)
+* Koje su prednosti/nedostatci korištenja CSS preprocessore? (SASS, Compass, Stylus, LESS)
* Ako da, opišite što vam se (ne)sviđa kod CSS preprocessora koje ste koristili.
* Kako bi izradili preliminarni web dizajn koji ne koristi standardne fontove?
* Webfont-ovi (font servisi poput: Google Webfonts, Typekit itd.)
* Objasnite kako browser utvrđuje koji elementi odgovaraju CSS selector-u.
-### Pitanja za zabavni dio razgovora:
+### Opcionalna zabavna pitanja:
* Koja je najbolja stvar koju ste isprogramirali, na što ste najviše ponosni?
-* Znate li kako izgleda HTML5 gang pozdrav?
-* Da li ste ikada bili u posadi na brodu?
* Koji su Vam omiljena svojstva razvojnih alata koje koristite?
* Imate li kakve omiljene vlastite projekte? Koje?
-* Pojasnite važnost "kornificiranja".
-* Napišite slova A B C D E vertikalno na komad papira. Poredajte slova padajući bez da napišete liniju koda.
- * Pričekati ako će okrenuti papir naopačke
-* Pirat ili Ninja?
- * Bonus za combo i dobar razlog (+2 za zombie monkey pirate ninjas)
-* Što biste radili da se ne bavite Web Development-om?
-* Gdje se nalazi Carmen Sandiego?
- * Naputak: odgovor je uvijek netočan
* Koja Vam je omiljena mogućnost Internet Explorer-a?
-* Dovršite rečenicu: Brendan Eich i Doug Crockford su __________ javascript-a.
-* jQuery: dobra ili najbolja biblioteka ikad? Raspravite.
-* http://www.w3schools.com/ ili http://w3fools.com/

0 comments on commit d1690e9

Please sign in to comment.