List of Czech & Slovak public APIs
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE Initial commit Jan 17, 2014
README.md Tuning the link to Wiki. Jan 18, 2014

README.md

cs-apis

Seznam českých a slovenských veřejných API s bezplatným nebo placeným přístupem. Snaha o katalogizaci tuzemských API po vzoru ProgrammableWeb.

Katalog API

K čemu je to dobré?

  • Zjistíme, co tady máme všechno k dispozici a na čem můžeme stavět nové aplikace. Kolik je vůbec tuzemských webových API? Jak rychle vznikají nová?
  • Je poučné sledovat, jak jsou navržena existující API, jakou mají dokumentaci, jaké technologie využívají, zda ta API někdo používá, co dělají jejich autoři dobře a co zřejmě dělají špatně.

Jak přidám nové API?

Funguje to jako klasická Wiki, akorát v rámci GitHubu. Založte si GitHub účet. Je to hned a je to zadarmo. Potom založte novou stránku.

  • Kromě názvu přidejte popis, odkaz na dokumentaci, použité technologie a klíčová slova, podle kterých půjde stránka snadno vyhledat. Příklad.
  • Nedávejte do názvu zkratku API. Každá stránka tady popisuje nějaké API, takže je to nadbytečné.

Lze samozřejmě i upravovat existující zápisy.

Přístup přes Git

Pokud chcete dělat velké změny, může se vám hodit přístup přes Git:

git clone git@github.com:honzajavorek/cs-apis.wiki.git

Kdo za tím stojí?

Nikdo a všichni. Obsah tohoto repozitáře je volné dílo. cs-apis založil a spravuje Honza Javorek. Koho to pobaví, může Honzu považovat za SABDFL tohoto projektu.