WIP - Interview-U is a website for preparation and self-motivation for your first Interview
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.phalcon
app
less
lesscustom
public
scheme
scss
.gitignore
.htaccess
.htrouter.php
README.md
composer.json
index.php

README.md

WIP-Interview-U (Подготовка за интервю)

Това е един проект направен по време на Code4.Tech в Русе състезание 2016 г. Цели подготвяне на ученици, студенти и професионалисти за интервю. С тази платформа може да получите полезни съвети, да направите IQ тест (в разработка), да се подготвите с въпросник, който се оценява (в разработка) и видео интервю (за лична подготовка). Възможно е да управлявате записаните видеа, както и всички въпроси на сайта.

За кого е хранилището?

Преди да започнем?

 • PHP 5.5+
 • Phalcon 2+
 • Composer
 • Mysql server

Лиценз

 • Свободен за ползване - MIT

Как да го инсталираме

 1. Като инициализирате composer composer install
 2. Можете директно да използвате PHP Build in Server
  php -S localhost:8000 -t public .htrouter.php
 3. Да качите базата данни от папка /scheme където желаете - localhost или remote
 4. Да създадете копие на файла /app/config/config.dist.php като config.php и да попълните вашите данни
 5. Готово, може да тествате дали работи