Pepak YouTube Downloader for Windows
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Bin Oprava skriptu pro iPrima Sep 13, 2018
Source
docs
README.md Update README.md Sep 10, 2018
changelog.cz.txt Aktualizace na verzi 1.60 Sep 10, 2018
changelog.en.txt

README.md

YTD (YouTube Downloader) pro Windows

Co to je

Nástroj pro stahování videa z YouTube a dalších webových úložišť videa. Funguje z příkazové řádky, odkud přijme libovolný počet URL ke stažení, případně soubor se seznamem URL. Soubory ukládá pod název z YouTube, preferuje HD video, pokud je k dispozici. Původní verzi autor Pepak již neudržuje, odkaz zde http://www.pepak.net/ytd/ytd/

Poznámka

Od verze 1.60 se používá pro kompilaci Delphi 10.2.3 CE. 
Větev GUIWinAPI už nebudu rozvíjet, jednak to moc neumím a taky nové VCL komponenty v Delphi už používaji 
double buffering, takže odpadá blikání při překreslování okna.
Velikost exe se zvětšila z 1,3 MB (Delphi7) na 4MB (Delphi 10.2.3)

Stav

Stabilní funkce:

  • přidání URL ze schránky
  • načtení seznamu URL ze souboru (txt,html)
  • uložení seznamu URL do souboru
  • start, stop stahování
  • nastavení konfigurace
  • protokoly http, https
  • stahování RTMP
  • podpora MSDL (mmst,mmsh,real-rtsp,wms-rtsp)

Stránky projektu

https://ibv.github.io/YTD/