System informatyczny do katalogowania bibliografii publikacji pracowników naukowych.
Python HTML PLpgSQL CSS JavaScript Shell Makefile
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.circleci
.github
ansible
docker
docs
provisioning
src
.dockerignore
.gitignore
AUTHORS.rst
CONTRIBUTING.rst
Gruntfile.js
HISTORY.rst
LICENSE
MANIFEST.in
Makefile
Pipfile
Pipfile.lock
README.rst
Vagrantfile
ansible.cfg
docker-compose.yml
gitlocrc
local.rc
package.json
pytest.ini
rsync.exclude
runtests.sh
setup.cfg
setup.py
stellar.yaml
tox.ini
yarn.lock

README.rst

Logo projektu

https://circleci.com/gh/iplweb/bpp.svg?style=shield Dokumentacja Coverage

O projekcie

Bibliografia Publikacji Pracowników to system informatyczny do zarządzania bibliografią publikacji pracowników naukowych. Oprogramowanie przeznaczone jest dla bibliotek naukowych i uniwersyteckich w Polsce.

Oprogramowanie dystrybuowane jest na zasadach otwartoźródłowej licencja MIT.

Dokumentacja dostępna jest na stronie https://bpp.readthedocs.io/ .

Wersja demo serwisu

Live-demo serwisu dostępne jest pod adresem http://bppdemo.iplweb.pl . W razie pytań lub problemów z dostępem do serwisu demonstracyjnego prosimy o kontakt pod adresem e-mail michal.dtz@gmail.com.

Obsługa komercyjna

Jeżeli jesteś bibliotekarzem i szukasz sposobu na szybkie wdrożenie systemu BPP w swojej instytucji, zapraszam na stronę firmy IPLWeb . Znajdziesz tam m.in. k ontener maszyny wirtualnej zawierającej pre-instalowany system BPP, gotowy do pracy, jak równiez bogatą ofertę wsparcia komercyjnego. Szczegóły na stronie projektu http://bpp.iplweb.pl/