Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latest Stable Version Total Downloads License

Aras Kargo PHP API

Bu API Aras Kargo müşterileri için websitelerinden kargo durumlarını görüntüleyebilmek ve raporlayabilmek için yazılmıştır.

Bağış Yapın

Yaptığım işlerden memnun iseniz, daha iyi ve daha çok iş çıkartmam için beni destekleyebilirsiniz;

Discord

Discord sunucumuza katılmak isterseniz hepinizi bekleriz; https://discord.gg/botbenson

Change Log

License

Kurulum

Kurulum için composer kullanmanız gerekmektedir. Composer'e sahip değilseniz Windows için buradan indirebilirsiniz.

composer require ismail0234/aras-kargo-php-api

Kullanım

include "vendor/autoload.php";

use IS\Kargo\Aras\ArasKargo;

$aras = new ArasKargo('XML Servisi Kullanıcı Adı', 'XML Servisi Şifreniz', 'Müşteri Kodunuz');

Fonksiyonlar

/**
 *
 * @description Bir kargonun durumu hakkında bilgi verir.
 * @param string Kargo Numarası
 *
 */
$aras->getCargoInformation(9023745602734);

/**
 *
 * @description Belirli bir tarihe göre gönderilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoMovementDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Teslim tarihine göre teslim edilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoDevileryDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İrsaliye tarihine göre teslim edilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillDevileryDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Henüz teslim edilmemiş, bir nedenle teslimat şubesinde bekleyen kargoların listesini verir.
 *
 */
$aras->getCargoUnDevilered();

/**
 *
 * @description Belirli bir tarihe göre yönlendirilen kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoRedirectDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İrsaliye tarihine göre Gidiş dönüş hizmet verilen Geri Dönüşlü kargo 
 * 				ürünü ile gönderilen kargoların listesini verir
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillBackRedirectDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Göndericiye iade edilen kargoların listesini verir
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoSenderReturnDate(date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Kargo hareket bilgisini verir
 * @param int Kargo Numarası
 *
 */
$aras->getCargoMovementInformation(9023745602734);

/**
 *
 * @description Aras Kargoya Ait tüm şube ve şube adres bilgilerini verir.
 *
 */
$aras->getAllBranchs();

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre (İrsaliye Tarihi), kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki tarih aralığına göre (İrsaliya Tarihi), kargo listesini verir.
 *				getCargoWaybillBetweenDate'den farklı olarak tahsilatlı kargo bilgilerini de içerir. 
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillExtraBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre, kargoların devir bilgisini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoTransferBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına göre, kargoların listesini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description İki Tarih aralığına gore (İrsaliye Tarihi), kargoların bilgisini verir.
 * @note string olarak (d-m-Y) veya int olarak unix timestamp kullanılabilir.
 * @param string veya int 
 * @param string veya int
 *
 */
$aras->getCargoWaybillInformationBetweenDate(date('d-m-Y', time() - 86400 * 30) , date('d-m-Y'));

/**
 *
 * @description Kargo Durumuyla ilgili genel bilgi verir.
 * 				Eğer kargo geri dönüşlü ise bu dataset dolu gelir ve geri dönüş teslimat bilgilerini içerir.
 *  			Eğer kargo Geri Dönüşlü değilse bu dataset dolu gelir ve kargo teslimat bilgilerini içerir.
 *				Kargonun devir bilgilerini içerir.
 *				Kargo Yönlendirme ve İade Hareketleri ve Nedenlerini içerir
 *				Geri Dönüşlü Kargo Bilgilerini içerir
 * @param int Kargo Numarası
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoRealInformation(9093773579276);

/**
 *
 * @description Fatura Bilgilerini Döner
 *				Normal Fatura ve E-Fatura araması yapılabilir.
 *				Fatura No ve Fatura Tipi parametre olarak geçilir. 
 *				Normal fatura için 'fatura', EFatura için 'efatura' parametresi geçilir.
 * @param string Fatura Numarası
 * @param string Fatura Türü (efatura/fatura)
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoInvoice("AAA201400040405", 'fatura');

/**
 *
 * @description Aras kargonun bugün teslim edilen kargo sayısını döner
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCargoCountToday();

/**
 *
 * @description Kampanya kodu bilgilerini döner
 * @return array 
 *
 */
$aras->getCampaignCode("KAMPANYAKODU");

About

Aras Kargo PHP Api. Bu api aras kargo müşterileri için websitelerinden kargo durumlarını görüntüleyebilmek ve raporlayabilmeleri için yazılmıştır.

Resources

License

Sponsor this project

Packages

No packages published

Languages