Skip to content

ivang/phoneticI

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

phoneticI

Фонетична клавиатурна подредба на кирилица с ударения за Mac OS X.

Описание

Това е модифицирана версия на стандартната фонетична клавиатура за OS X Bulgarian - Phonetic. Промените са:

  • ѝ (ударено и) на мястото на Ь (главен ер малък);
  • добавена възможност за поставяне на ударения на останалите гласни.

Текущата подредба улеснява въвеждането на:

А̀, а̀, Ѐ, ѐ, Ѝ, ѝ, О̀, о̀, У̀, у̀, Ъ̀, ъ̀, Ю̀, ю̀, Я̀, я̀

Инсталация

Копирайте директорията Bulgarian - PhoneticI.bundle/ в някоя от следните директории:

  • ~/Library/Keyboard Layouts/, за да инсталирате подредбата на потребителско ниво
  • /Library/Keyboard Layouts/, за да инсталирате подредбата на системно ниво

Отворете System Preferences -> Keyboard -> Input Sources и там добавете Bulgarian - PhoneticI. Готово, вече можете да използвате новата клавиатурна подредба и да въвеждате ѝ, както и да поставяте ударения на останалите гласни, вижте как по-долу.

Употреба

Превключете на клавиатурна подредба Bulgarian - PhoneticI. Сега можете да въведете ѝ като натиснете Shift + ь. Все още можете да въведете Ь като преди това активирате Caps Lock.

За да поставите ударение на останалите гласни (включително ю и я), натиснете Option + ` и след това наберете гласната, която искате да ударите. Това работи и с главни букви.

Деинсталация

Просто изтрийте директорията Bulgarian - PhoneticI.bundle/ от мястото, където сте я инсталирали.

Credits

За създаването на Bulgarian - PhoneticI беше използвана програмата Ukelele.

Методът на въвеждане на ударенията беше вдъхновен от блог пост на Еленко.

About

Фонетична клавиатура с ударения за OS X

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published