Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

Kontrola insolvenčního rejtříku přes Google Tabulky

Script prochází postupně všechny záznamy v tabulce a vyhledává k nim údaje v insolvenčním rejsříku.

Vzor Google Tabulky s popsanými sloupci (zkopírovat)

Popis vyplnění tabulky

Na každý řádek patří jeden subjekt (firma, osoba), které chtete prověřovat v Insolvenčním rejstříku.

První sloupec slouží pro poznámky, které script nijak nezpracovává.

Další sloupce tabulky se pak použíjí pro vyhledání osoby.

Pozor: Při vyhledávání se musí shodovat všechny údaje ve sloupcích. Je lepší tedy vyplnit jen takové, které osobu určí přesně a ostatní nevyplňovat. Tedy například pokud u podnikatele znáte jeho IČ, tak vyplňte pouze IČ a ostatní údaje ponechte prázné. Jinak by se mohlo stát, že pokud je například jméno podnikatele zapsáno trochu jinak, tak jej systém nenalezne.

Vhodné kombinace:

 • Fyzická osoba: Rodné číslo
 • Fyzická osoba: Přijmení + Jméno + Datum narození
 • Právnická osoba: IČ
 • Právnická osoba: Název firmy

Podrobný technický popis na webu justice.cz

Instalace

 1. Zkopírujte si vzorovou tabulku
 2. Do tabulky vyplňte nejméně jednu osobu, kterou chcete prověřit.
 3. Volbou Nástroje > Editor scriptů si vytvořte Google Script připojený k tabulce (více informací)
 4. Do scriptu vložte obsah souboru Code.js a uložte jej kliknutím na ikonu diskety.
 5. V horním panelu spusťte funkci main (název vyberte v seznamu a stiskněte tlačítko Play). Při prvním spuštění je nezbytné projít proces autorizace, kterým dáte scriptu oprávnění, aby mohl číst z tabulky Vaším jménem (více informací).
 6. Nastavte pravidelné spouštění funkce main každou hodinu (tlačítkem se symbolem hodin, více informací).

Do tabulky se pak budou každou hodinu vyplňovat údaje o výsledcích hledání daných osob v Insolvenčním rejtříku.

Odinstalace

Nejkratší cestou je vyhledání scriptu v Google Script Dashbordu, stisknout tlačítko se třemi tečkami a zvolit Smazat. Tím se automaticky smaže i nastavení pravidelného spouštění.

GDPR

Vyhledávat osoby v insolvenčním rejstříku spadá pod takzvaný Oprávněný zájem, tedy není třeba k němu mít souhlas subjektu. Nicméně je značně problematické uchovávat osobní údaje fyzických osob v Google Tabulkách (pokud nejsou provozovány pod firemním G Suite, které požadavky GDPR splňuje).

Dále je třeba myslet na to, že máte povinnost evidovat, kde osobní údaje osob uchováváte – nezapomeňte tedy tuto tabulku ve firemních směrnicích uvést.

Důležité: Otázka slučitelnosti s GDPR je složitější. Ince informací v Issue #1: Použitelnost v rámci GDPR

Známé problémy

Žádné zatím nejsou, sledujte Issues

Plán dalšího rozvoje

 • zaslání e-mailu v okamžiku nalezení záznamu

About

Kontrola insolvenčního rejtříku přes Google Spreadheet

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published