Kontrola insolvenčního rejtříku přes Google Spreadheet
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
google-script
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Kontrola insolvenčního rejtříku přes Google Tabulky

Script prochází postupně všechny záznamy v tabulce a vyhledává k nim údaje v insolvenčním rejsříku.

Vzor Google Tabulky s popsanými sloupci (zkopírovat)

Popis vyplnění tabulky

Na každý řádek patří jeden subjekt (firma, osoba), které chtete prověřovat v Insolvenčním rejstříku.

První sloupec slouží pro poznámky, které script nijak nezpracovává.

Další sloupce tabulky se pak použíjí pro vyhledání osoby.

Pozor: Při vyhledávání se musí shodovat všechny údaje ve sloupcích. Je lepší tedy vyplnit jen takové, které osobu určí přesně a ostatní nevyplňovat. Tedy například pokud u podnikatele znáte jeho IČ, tak vyplňte pouze IČ a ostatní údaje ponechte prázné. Jinak by se mohlo stát, že pokud je například jméno podnikatele zapsáno trochu jinak, tak jej systém nenalezne.

Vhodné kombinace:

 • Fyzická osoba: Rodné číslo
 • Fyzická osoba: Přijmení + Jméno + Datum narození
 • Právnická osoba: IČ
 • Právnická osoba: Název firmy

Podrobný technický popis na webu justice.cz

Instalace

 1. Zkopírujte si vzorovou tabulku
 2. Do tabulky vyplňte nejméně jednu osobu, kterou chcete prověřit.
 3. Volbou Nástroje > Editor scriptů si vytvořte Google Script připojený k tabulce (více informací)
 4. Do scriptu vložte obsah souboru Code.js a uložte jej kliknutím na ikonu diskety.
 5. V horním panelu spusťte funkci main (název vyberte v seznamu a stiskněte tlačítko Play). Při prvním spuštění je nezbytné projít proces autorizace, kterým dáte scriptu oprávnění, aby mohl číst z tabulky Vaším jménem (více informací).
 6. Nastavte pravidelné spouštění funkce main každou hodinu (tlačítkem se symbolem hodin, více informací).

Do tabulky se pak budou každou hodinu vyplňovat údaje o výsledcích hledání daných osob v Insolvenčním rejtříku.

Odinstalace

Nejkratší cestou je vyhledání scriptu v Google Script Dashbordu, stisknout tlačítko se třemi tečkami a zvolit Smazat. Tím se automaticky smaže i nastavení pravidelného spouštění.

GDPR

Vyhledávat osoby v insolvenčním rejstříku spadá pod takzvaný Oprávněný zájem, tedy není třeba k němu mít souhlas subjektu. Nicméně je značně problematické uchovávat osobní údaje fyzických osob v Google Tabulkách (pokud nejsou provozovány pod firemním G Suite, které požadavky GDPR splňuje).

Dále je třeba myslet na to, že máte povinnost evidovat, kde osobní údaje osob uchováváte – nezapomeňte tedy tuto tabulku ve firemních směrnicích uvést.

Důležité: Otázka slučitelnosti s GDPR je složitější. Ince informací v Issue #1: Použitelnost v rámci GDPR

Známé problémy

Žádné zatím nejsou, sledujte Issues

Plán dalšího rozvoje

 • zaslání e-mailu v okamžiku nalezení záznamu