Skip to content
Jan Žárský edited this page Apr 20, 2014 · 4 revisions

Vítejte!

Zde si můžete přečíst základní Princip hry, dále pak návod na Instalaci. Jakmile budete mít nainstalováno, můžete se pustit do Nastavení systému a pak nastudovat detailní Pravidla

You can’t perform that action at this time.