Skip to content
Modern JavaScript Tutorial in Ukrainian
Branch: master
Clone or download
tarasyyyk Translation of Comparison article (PR #18)
Translation of Comparison article
Latest commit 0c770c5 May 15, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1-js translate 'Comparison' article May 15, 2019
10-misc components Apr 2, 2019
2-ui Replace `Node.JS` with `Node.js` Apr 23, 2019
3-frames-and-windows Fix name of JavaScript Apr 23, 2019
4-binary Fix name of JavaScript Apr 23, 2019
5-network Replace `Github` with `GitHub` Apr 23, 2019
6-data-storage
7-animation typos and improved wording Apr 11, 2019
8-web-components #8: fix unordered list Apr 25, 2019
9-regular-expressions minor Apr 25, 2019
script renovations Feb 21, 2015
.gitattributes Create .gitattributes Oct 2, 2018
.gitignore minor Mar 15, 2015
AUTHORING.md translate Apr 14, 2019
LICENSE.md Update LICENSE.md Sep 17, 2017
README.md translate Variables, add info to README May 9, 2019
changes.sketch renovations Apr 5, 2015
figures.sketch reverted some changes May 10, 2019
todo.md minor Apr 10, 2019

README.md

Сучасний посібник по JavaScript українською мовою

В цьому репозиторію зберігається переклад https://javascript.info на українську мову.

Ось як ви можете допомогти:

 • Перегляньте першу issue: Ukrainian Translate Progress.
 • Виберіть розділ, який ви хочете перекласти. Вибирайте з тих розділів, які ще не відмічені і не перекладаються.
 • Додайте коментар до issue, щоб проінформувати інших, що ви перекладаєте цей розділ.
 • Створіть форк репозиторію, перекладіть один розділ і коли завершите, надішліть запит на злиття (PR).

За бажанням можете створити issue із назвою перекладу, наприклад: "Translation: Code quality > Debugging in Chrome".

Дайте іншим зрозуміти, що ви перекладаєте. Найкращим способом буде написання коментаря до цього issue.

🎉 Дякуємо!

Ваше ім'я та ваш вклад в переклад з'являться на сторінці "Про проект", коли переклад буде опубліковано.

Якщо ви хочете стати супроводжуючим (maintainer), мати повний доступ до репозиторію і переглядати переклади інших, створіть нову issue в головному репозиторію, із заголовком "Become maintainer (Ukrainian)".

P.S. Весь перелік мов можна знайти на сторінці https://github.com/javascript-tutorial/translate.

Внески

Ми також хочемо, щоб інші люди робили свій вклад в цей посібник.

Якщо ви замітили неточності в перекладі, або ви знаєте нову інформацію, тоді, будь ласка, поділіться цим з іншими людьми (у вигляді запиту на злиття - PR) 👏

Ви можете редагувати текст в будь-якому редакторі. Цей посібник використовує формат "markdown", який легко зрозуміти. Якщо ви хочете переглянути, як переклад буде виглядати на сайті, для цього є веб-сервер, який ви можете запустити локально: https://github.com/javascript-tutorial/server.

Ось тут перелік людей, які вклали свій час у розвиток цього посібника: https://javascript.info/about#contributors.

Структура

Кожен розділ, стаття або завдання знаходяться у власних папках.

Папка називається в форматі N-code-editors, де N – це номер для сортування (статті впорядковані), і code-editors це частина URL на сайті.

Перегляньте https://github.com/javascript-tutorial/translate для подробиць.

Папка має один з цих файлів:

 • index.md якщо це розділ,
 • article.md якщо стаття,
 • task.md для формулювання завдання (+solution.md з текстом вирішення завдання).

Файл починається із # Заголовка; потім йде текст в форматі Markdown, який легко редагується в звичайному текстовому редакторі.

Додаткові ресурси та приклади до статтей або завдань також розміщуються в одній папці.

Підказки щодо перекладу

 • Переклад не обов'яково повинен бути дослівним. Він повинен бути технічно корректним і повинен бути добре зрозумілим.
 • Якщо ви бачите, що англійську версію можна вдосконалити - чудово, будь ласка, надішліть PR із правками.

Будь ласка, зберігайте перенесення рядків і абзаци "як є": не додавайте нові рядки і не видаляйте існуючі. Це полегшує об'єднання майбутніх змін в англійській версії з цим перекладом.

Глосарій (словник)

Є деякі слова, які викликають сумніви щодо перекладу. Наприклад, слово "application" - це "програма", "додаток" чи "застосунок"?

Щоб зберегти цілісніть перекладу поміж усіма статтями необхідно вживати однаковий переклад таких слів.

Тому перед перекладом слід ознайомитися із глосарієм. В процесі перекладу вам можуть зустрітися й інші такі слова. У випадку сумнівів щодо перекладу таких слів – сміливо додавайте їх в глосарій.

Текст в блоках коду

 • Перекладайте коментарі до коду.
 • Перекладайте повідомлення користувачів і тестові рядки.
 • Не перекладайте змінні, класи, ідентифікатори.
 • Переконайтеся, що код працює після перекладу :)

Наприклад:

// Example
const text = "Hello, world";
document.querySelector('.hello').innerHTML = text;

Перекладіть коментар і рядок:

// Приклад
const text = 'Привіт, світ';
document.querySelector('.hello').innerHTML = text;

Не перекладайте назву класу:

// Приклад
const text = 'Привіт, світ';
// ".hello" це клас
// НЕ ПЕРЕКЛАДАЙТЕ ТАК
document.querySelector('.привіт').innerHTML = text;

Зовнішні посилання

Якщо зовнішнє посилання на Вікіпедію має відповідну українську версію, і ця версія містить досить повну інформацію, в такому випадку варто вказати посилання на українську версію.

Наприклад:

[JavaScript](https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript) is a programming language.

Можна замінити на (en -> uk):

[JavaScript](https://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript) це прототипна мова програмування.

Якщо посилання на українську версію містить кодовані букви (https://uk.wikipedia.org/wiki/V8_(%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9_JavaScript), їх слід замінити на українські букви (https://uk.wikipedia.org/wiki/V8_(рушій_JavaScript)).

Для статтей на MDN, які частково перекладені на українську мову, також можна вказати посилання на українську версію.

Якщо така стаття немає перекладеної версії, залишайте посилання "як є".

Метадані

Деякі файли, особливо завдання, мають зверху метадані в форматі YAML, які розділені ---:

importance: 5

---
...

Будь ласка, не перекладайте "importance" (та інші метадані).

Запуск локально

Ви можете запустити посібник локально, щоб відразу бачити зміни на сайті. Сервер знаходиться тут: https://github.com/javascript-tutorial/server.


Будемо дуже вдячні за ваш переклад, або додавання чогось нового!

💓
Ilya Kantor @iliakan

You can’t perform that action at this time.