Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

add description

  • Loading branch information...
commit 71f39bdd3e6d498e7ff93cee918fa338b9083262 1 parent 48b3fdb
@jrom authored
Showing with 44 additions and 1 deletion.
  1. +6 −1 public/css/application.css
  2. +38 −0 public/index.html
View
7 public/css/application.css
@@ -3,7 +3,7 @@ body {
}
#fotografies {
- margin-top: 0;
+ margin-top: 0; /* jumpable */
}
#fotos .row {
@@ -94,3 +94,8 @@ body {
font-size: 40px;
line-height: 40px;
}
+
+#descripcio {
+ margin-top: 0; /* jumpable */
+}
+
View
38 public/index.html
@@ -35,6 +35,7 @@
<ul class="nav">
<li><a href="#ubicacio" data-jumpable='true'>Ubicació</a></li>
<li><a href="#informacio" data-jumpable='true'>Informació</a></li>
+ <li><a href="#descripcio" data-jumpable='true'>Descripció</a></li>
<li><a href="#fotografies" data-jumpable='true'>Fotografies</a></li>
</ul>
</div>
@@ -157,6 +158,43 @@
</div>
</div> <!-- /row -->
+ <div class="page-header jumpable" id="descripcio">
+ <h1>Descripció</h1>
+ </div>
+ <div>
+ <h2>Descripció de la casa</h2>
+ <p>Es tracta d’una de les dues cases constru&iuml;des l’any 2008 en una parcel·la indivisa de 1.020 metres quadrats, destinades l’una al propi arquitecte i l’altra a una persona amiga. La casa que es posa a la venda és l’anomenada casa A, situada al carrer Fortià número 17 de Vila-sacra. Vila-sacra és un municipi agrícola de l’Alt Empordà, proper a Figueres i situat a la vora de la carretera a Roses i Cadaqués. El terreny, de 1020 metres quadrats, és comunitari al 100%. La participació en la propietat indivisa és del 50% per a cada casa.</p>
+ <p>La casa consta de planta baixa i planta pis, a més d’un annex, situat al fons de la parcel·la i preparat per a constituir un apartament independent (o un estudi d’artista, o una sala de jocs, etc. disposant d’instal·lació d’aigua i llum, lavabo i connexió de rentadora). </p>
+ <p>La planta baixa està organitzada com un loft urbà, amb una sala orientada a llevant i sud, en un extrem de la qual hi ha un moble de cuina que ocupa tota la longitud de façana de 6 metres. La sala està presidida per la xemeneia de ferro de la casa DAE, model Polo, un disseny clàssic dels arquitectes Milà i Coderch. Al mig de la sala, una escala oberta de fusta de roure, permet accedir a la planta alta, i a la vegada estableix la separació amb l’àmbit del dormitori principal i el bany complet.</p>
+ <p>La planta pis recula a llevant per a crear una terrassa orientada a tres vents: llevant, migdia i ponent, però protegida de la tramuntana. Les vistes des d’aquesta terrassa sobre els camps de l’alt Empordà són magnífiques. En aquesta planta es reprodueix l’esquema de dormitori i bany, superposats als de la planta baixa. L’espai restant constitueix una gran sala que s’ha utilitzat com a estudi de l’arquitecte, però que pot utilitzar-se com a dormitori (i fins i tot transformar-se en dos dormitoris petits). La terrassa disposa d’una estructura metàl·lica apta per a cobrir-la parcialment amb llates de fusta tractada, per exemple.</p>
+
+ <h2>Qualitats</h2>
+ <ul>
+ <li>Estructura de formigó amb forjats reticulars. Pilars amb trencament de pont tèrmic.</li>
+ <li>Forjat sanitari al terra de la planta baixa.</li>
+ <li>Paviment interior i exterior (excepte banys i terrassa planta pis): Rajola ceràmica Barcelona de Ceràmiques Calaf, de 30x30 cm.</li>
+ <li>Paviment i parets de banys: Gresite model Mazurka II, color AL-04, de 2,5 x 2,5 cm.</li>
+ <li>Paviment terrassa plata pis: rajola ceràmica 14x29 cm.</li>
+ <li>Paviment de l’escala interior: graons i sòcol de fusta natural de roure.</li>
+ <li>Paviment interior de l’annex: Formigó brunyit a màquina.</li>
+ <li>Paraments interiors: Enguixat i pintat amb pintura plàstica.</li>
+ <li>Paraments exteriors: Arrebossat i pintat amb pintura amb silicats (pendent de pintar, inclòs en el preu).</li>
+ <li>Fusteria exterior: Correderes elevables i finestres abatibles d’alumini amb doble vidre i trencament de pont tèrmic, marca Technal.</li>
+ <li>Fusteria exterior de l’annex:</li>
+ <li>Proteccions de la fusteria de l’annex: Lames fixes de fusta tractada Tamiluz, amb bastidor articulat.</li>
+ <li>Proteccions de les fusteries exteriors: Lames fixes d'alumini anodizat color plata mate de Model Z-80 de Tamiluz, amb bastidor corredís a la resta d’obertures.</li>
+ <li>Proteccions de les fusteries exteriors: Lames orientables d'alumini anodizat color plata mate de Model Z-80 de Tamiluz amb bastidor fix (finestra cuina).</li>
+ <li>Cuina: cuina Ikea qualitat Abstrakt, amb sobre d’acer inoxidable de disseny. Fogons Smeg empotrats. Forn i renta-plats Whirlpool empotrats. Nevera i forn microones externs.</li>
+ <li>Sanitaris i lavabos Duravit Stark 3.</li>
+ <li>Banyera i plat dutxa marca Roca.</li>
+ <li>Xemeneia DAE model Polo disseny Milà i Coderch (veure fotos).</li>
+ <li>Instal·lació completa de telefonia, TV, parabòlica.</li>
+ <li>Instal·lació de placa solar i acumulador acs.</li>
+ <li>Llums exteriors a les façanes, i llums interiors en sostres i parets (veure fotos).</li>
+ <li>Mobiliari, catifa sisal, llums de peu, etc. no inclòs, negociable.</li>
+ <ul>
+ </div>
+
<div class="page-header jumpable" id="fotografies">
<h1>
Fotografies
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.