Śpiewnik Wędrowiec w OpenSong
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
001. Śpiewać chcę o dobroci mego Pana
002. Od chwały do chwały
003. Srebra i złota mi brak
004. Maranatha
005. Przedziwnym Jego zwą
006. Ja śpiewam Panu
007. Ta radość, którą daje Bóg
008. Dzisiaj w mym sercu
009. Wiele lat błądziłem
010. Każdy dzień z Jezusem
011. Módl się mój bracie
012. Mój Pan drogę zna
013. Pan Jezus sam
014. On może
015. Z wyżyn niebiańskich
016. Sprawdź serce me
017. Cudowna Boża łaska
018. Bóg obmył oczy me
019. Życie ziemskie
020. Nam miłość Jezusa
021. Tylko imię Jezus
022. Wczoraj, dzisiaj i na wieki
023. Panie mój
024. Ja wiem, że żyje mój Pan
025. Chłopcy i dziewczęta
026. Słowo Twoje jest
027. Zbawiła mnie
028. To przykazanie
029. Tak długo w tym świecie
030. Bóg tak ukochał świat
031. Boży pokój jak rzeka
032. Jak w uczniowskim zeszycie
033. Skałą i zbawieniem
034. Ten świat nam mówi
035. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu
036. Teraz w młodych życia latach
037. Jedyny Boży Syn
038. Jest jedno imię
039. Chcę być jak Jezus
040. Ty zmieniłeś w radość
041. Płacz i ból
042. Teraz życiem dla mej duszy
043. Dwóm mistrzom
044. Podążam tam
045. Ja nie narzekam
046. Wszak Bóg z grzechów nas zbawił
047. Pokojem moim Bóg
048. Godzien Jesteś
049. Wielki jest Pan
050. Dobry Bóg
051. Czy nie wiecie
052. Miłuję Boga
053. Święty, święty
054. Gdy Boży Duch
055. Każdy człowiek
056. Weselić się będzie
057. Powróci Pan
058. Królestwa Bożego
059. Wy jesteście na ziemi
060. W mojej pamięci
061. Dzisiaj jest dzień
062. Jezus, Jezus
063. Zbawca, Mistrz mój
064. Wiem nie zawiedzie mnie Pan
065. Zgromadzamy się
066. Zwróć swój wzrok
067. Jeśli smutek w sercu masz
068. Którzy oczekują Pana
069. Na Pana złóż swe drogi
070. Dzięki Ojcze
071. Choć bogactwa nie mam
072. Miłość posłała Jezusa
073. Tam na wzgórzu
074. Nietrudno jest
075. Dzień po dniu
076. Gdy Pan jest ze mną
077. Gdy szukasz Boga
078. My chcemy głośno
079. W naszej braterskiej gromadzie
080. Radość, radość
081. Dotyk Twej dłoni
082. Ciągły niepokój
083. Ktoś cię dzisiaj woła
084. Gdy się dzień
085. Nie potrzeba szukać szczęścia
086. Pewnej nocy
087. Tak już jest
088. Spójrz tam w górze
089. Z mgieł wicher
090. Na wzgórzu samotnym
091. Nasz dom w niebiesiech
092. Izrael szedł z Egiptu
093. Jako ptaszek
094. Ja mam zbawienie
095. Już prawie dwa tysiące lat
096. Tyle wojen
097. Jakiż to przyjaciel
098. Ukrzyżowali mego Pana
099. Cudowny jest świat
100. Jeśli jest w twym życiu
101. Gdy Noe dryfował
102. Wielu różnym, wielkim sprawom
103. Ojcze jeśli możliwe
104. Kiedy w jasną, spokoją, cichą noc
105. Ja kocham Cię Jezu
106. Zatrzymaj się na chwilę
107. Za radość życia
108. Dom jaśniejszy
109. Wiele jest serc
110. Chwała, chwała
111. Raduj się z nami
112. Tęsknota
113. Bije dzwon
114. Czy w Twym sercu
115. Pan Jezus poniesie
116. Żyje Pan
117. Podobnym chcę być
118. Paś owieczki me
119. Alleluja, cześć Mu
120. Uwielbiam Cię
121. Większy jest Ten
122. Będziesz miłował Boga
123. Bądź mocny w Panu
124. Boża miłość
125. Boże Ojcze
126. Choćby figi
127. Dzięki, dzięki Panie
128. Dzięki Jezu
129. Dziś przychodzę
130. Dziś zaufaj Panu
131. Emanuel
132. Jezus Chrystus za mnie zmarł
133. Jezus, najwyższe imię
134. Król królów
135. Miłość Bożą
136. Miłość Twa
137. Gdzieś tam w Cieniu
138. Nie przypadek sprawił to
139. Ponieważ wiem, że Jezus
140. Spójrz na ptaki
141. Wejdę do Jego bram
142. Zwiąż Panie razem nas
143. Potężna miłość Boża
144. Kiedy nowy wstaje dzień
145. W drogę z nami
146. Jezus przy słuchawce
147. Ci, których odkupił Pan
148. Chwalcie Boga
149. Otwórz me oczy
150. Zeszliśmy się znów
151. W obecnych dniach
152. Ziemia ta
153. Jezus Mesjasz
154. Cieszę się wciąż
155. Wiem, że Jezus przyjdzie
156. On trzyma całą ziemię
157. Byłeś tam
158. Obietnica każda dla mnie jest
159. Panie, chcę być dzieckim Twoim
160. Ciągle idę
161. Jestem biednym tu pielgrzymem
162. Cieszę się
163. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy
164. Miłuję Ojca
165. Panie pragnę czynić wolę Twą
166. Pan, Pan, Pan
167. Wielu ludzi
168. Czytaj Bibilę
169. Bogiem wspaniałym
170. Przyszedłem służyć wam
171. Słońce niech wschodzi
172. Więc żyjmy
173. Jezu, Ty mnie znasz
174. Czy Bracie się spotkamy
175. Wielbimy Cię i czcimy
176. Nie żałuję
177. W mym sercu
178. Zmartwychwstał Pan
179. Kto mi chwałę da
180. Jezus objawił się nam
181. Nie, co ja chcę
182. Wszędzie spotykam ludzi
183. Twój pokój będzie jak rzeka
184. Pan, Zbawca mój
185. Ja jestem z wami
186. Wiem to
187. Amen
188. Ciesz się razem z nami
189. Jam jest własnością Pana
190. Oto Bóg, zbawieniem moim
191. Wszyscy razem
192. Wszyscy chwalmy
193. Jeszcze się kiedyś zasmucę
194. Shalom, shalom
195. Na kolanach
196. Świat nie jest domem mym
197. Czyś zniechęcony
198. Droga Sistro ma
199. Słyszałem jak mówił Pan
200. Jak wielki dowód
201. Jest jedno imię
202. Gdzie dwaj albo trzej
203. Są drzwi
204. Czy Ty chcesz pójść za Nim
205. Klaszczcie wraz
206. Abba, Ojcze
207. Wzywam was tedy Bracia
208. Póki mego życia
209. Jak dobrze być razem
210. Wysłuchajcie Mego głosu
211. Jestem wolny
212. Całą niedzielę
213. O, zbudź się wreszcie
214. Niech Alleluja Bogu brzmi
215. O, uczyń mnie Panie
216. Wielbić mego Pana chcę
217. Przybytek święty
218. Tak, Pan jest mocą mą
219. Pan Bóg twój idzie razem z tobą
220. Mój Pan żyje
221. Twe drogi są wyższe
222. Tyś jest najświętszy
223. Jezu, Jezu, Jezu
224. Gdy dotykasz mego życia
225. Panie, pragnę Ci dziękować
226. Dobranoc, Ojcze
227. Przyjdź Duchu Święty
228. Światłością mą Pan
229. On zwie się Jezus
230. Zdecydowałem iść
231. Ugnij się dziś
232. Ta wielka rzecz
233. Chrystus umarł raz
234. Chwalcie imę Jezus
235. Będę biec, biec
236. Jak cudowna to rzecz
237. Był taki dzień
238. Żyje Pan, żyje Pan
239. Jezus jest mój
240. Niech chwała Pana
241. Wznoszę ręce swe
242. Nie mów, że dawne dni
243. Od świtu aż po zmierzch
244. Święta krew Jezusa
245. Chwalcie dziś Pana
246. Dziękujmy Jezusowi
247. Czemu ja
248. Nie osądzaj
249. Panie Jezu dobrowolnie
250. Kiedy moc grzechu
251. Duch Święty jest tu
252. Kiedy jeden grzesznik
253. Jak wielki jest Bóg
254. Pomóż żywym ogniem być
255. Pobudź Panie mnie
256. Jezusa uczniem być
257. Miłość czynem jest
258. To On daje nam
259. On jest rozwiązaniem
260. Ja wiem, ja wiem
261. To cudny kraj
262. Pozwólcie małym dzieciom
263. Mocno wierzę w niebo
264. Cudny, cudowny
265. Życiem dla mnie Jezus
266. Jezus Król Panem jest
267. Bogu niech będą dzięki
268. Panie, Twa łaska
269. Śpiewaj przed obliczem Pana
270. O, Panie usłysz słowa me
271. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się
272. Gdy schodzimy się
273. Jezu, najpiękniejsze imię Twe
274. Był taki dzień
275. To szczęśliwy dzień
276. Przed obliczem Pana
277. Kocham Ciebie Panie
278. Panie Twój tron
279. Jezus jest pośród nas
280. Chwalimy Pana dziś
281. Nowe stworzenie
282. Dlaczego Cię przygniata ciężar
283. Uwielbiamy imię Twe
284. Jezus Chrystus jest Panem
285. Duchu Święty przyjdź
286. Witaj Jezu
287. Przyjdź z pokłonem
288. Pieśni chwały
289. Ty jesyeś treścią
290. Ja kocham Cię Panie
291. Dziękuję Ci Panie
292. Prowadź mnie
293. Nim jeszcze światy powstały
294. Wnet nadejdzie dzień
295. Temu, który ma
296. Gdy byłem w ogrodzie
297. Daj mi olej
298. Święty, Święty
299. Z dnia na dzień