Skip to content
This repository

Graphviz (WinGraphviz) Frontend

branch: master

Image zooming added

latest commit ae6da6ae4a
Kamil K. Lemański authored
README.TXT
= Wigraf - Graphviz (WinGraphviz) Frontend

Autor: Kamil K. Lemański

* Graphviz - http://www.graphviz.org/
* WinGraphviz - http://wingraphviz.sourceforge.net/wingraphviz/

Uwaga: Do korzystania z programu, wymagana jest instalacja programu WinGraphviz.
       WinGraphviz nie działa na komputerach x64. Wspieraną architekturą jest x86.

== Opisy

* http://kml.jogger.pl/2009/11/14/wigraf-graphviz-wingraphviz-frontend/

== Przykłady, które nie działają

http://www.graphviz.org/Gallery.php

* Genetic_Programming.gv - zmienić kometarze
* psg.gv
* sdh.gv
* softmaint.gv
* traffic_lights.gv - wyrzucić fixedsize=true
* transparency.gv
* twopi2.gv
Something went wrong with that request. Please try again.