Skip to content
View kozodoi's full-sized avatar
πŸ‘¨β€πŸ’»
πŸ‘¨β€πŸ’»
Block or Report

Block or report kozodoi

Block user

Prevent this user from interacting with your repositories and sending you notifications. Learn more about blocking users.

You must be logged in to block users.

Please don't include any personal information such as legal names or email addresses. Maximum 100 characters, markdown supported. This note will be visible to only you.
Report abuse

Contact GitHub support about this user’s behavior. Learn more about reporting abuse.

Report abuse
kozodoi/README.md

Pinned

 1. BMS_Molecular_Translation BMS_Molecular_Translation Public

  Image-to-text translation of chemical molecule structures with deep learning (top-5% Kaggle solution)

  Jupyter Notebook 11 9

 2. Kaggle_Leaf_Disease_Classification Kaggle_Leaf_Disease_Classification Public

  Cassava leaf disease classification with CNNs and Transformers (top-1% Kaggle solution)

  Jupyter Notebook 39 15

 3. fairness fairness Public

  R package for computing and visualizing fair ML metrics

  R 30 7

 4. DMC_2020 DMC_2020 Public

  Profit-driven demand forecasting with gradient boosted trees

  Jupyter Notebook 8 6

 5. Fair_Credit_Scoring Fair_Credit_Scoring Public

  Fair ML in credit scoring: Assessment, implementation and profit implications

  Python 28 17

 6. website website Public

  Personal website with ML blog, project portfolio and more of my work

  HTML 22 9