Skip to content

Latest commit

 

History

History
128 lines (92 loc) · 2.07 KB

devops-dahl-2019-10-23.rst

File metadata and controls

128 lines (92 loc) · 2.07 KB

DevOps-filosofin
B3 Init

Jonas Linde <jonas.linde@b3.se>

DevOpsDays 2009

img/devopsdays.png

Problemet

img/wallofconfusion.png

Lösningen

img/nowallofconfusion.jpg

Utveckling

img/CAMS-graphic_V2.jpg

Prioritet

img/devops-priorities.jpg

Böcker

img/TPP_3rd_3D_layered_010318.jpg

img/devopshandbook-669x1024.jpg

Rapporter

img/Accelerate-The-Science-Behind-DevOps-Ebook-PDF.jpg

img/SODOR_19-cover.png

Filosofin - steg 1

img/DevOps-FirstWay.png

Value Stream

img/Value-Stream.png

Filosofin - steg 2

img/DevOps-SecondWay.png

Cirkelrörelse

img/DevOpsCircle.png

Filosofin - steg 3

img/DevOps-ThirdWay.png

Inkrementering/Iteration

img/badagilemonalisa.png

img/agilemonalisa.jpg

Inkrementering+Iteration

img/iterative-incremental-mona-lisa.png

Vår definition av DevOps

Filosofi för organisationers kultur, struktur och arbetssätt som gör

det möjligt att bygga, leverera och underhålla precis rätt IT-tjänst

mer effektivt och med större tillförlitlighet