Skip to content

@hlavacm hlavacm released this Nov 20, 2018 · 20 commits to master since this release

Změny:

 • kt_datetime_to_fancy_datetime general filter + aktualizace readme copyrightu i v developu
 • Oprava/úprava v KT::dateConvert() - konkrétně zrušení výchozího GMT incrementu
 • Oprava formátování kt_datetime_to_fancy_datetime - konkrétně minut
 • Doplnění konstanty KT_WP_POST_FORMAT_KEY
 • Oprava http(s) kontroly v KT_Picture::render()
 • Přidána možnost template souborů pro tagy
 • Přidání možnosti nastavit vlastní kontrolu práv pro shortcody + úprava výchozího google cookie statement URL
 • Přidání souhlasu se zpracováním do kontaktního formuláře + dolnění překladů a nastavení CSS classy checked na checkbox fieldu
 • Přidání KT_WP_Configurator->setDisableRelNext(true)
 • Úprava logiky prefixů a suffixů na KT_Custom_Post_Data_Manageru
 • Doplnění varianty v KT_Image->buildHtml() vč. možnosti zrušení přes ->setNoScript(false)
 • Změna KT::imageGetTransparent() - base64 kód místo transparent.png
 • Přidání KT_Options_Field_Base->setOptionsEnum + možnost rozšíření o volitelný parametr KT_Enum->getTranslates($exceptKey = null)
 • Přidání add metod pro všechny typy text fields v rámci KT_Form_Fieldset + úprava kotnroly v KT::arrayIssetAndNotEmpty
 • Přidání KT::tryGetWpRemote a KT::tryGetWpSiteData + bezpečnější vytažení $menuLocation v rámci KT::getCustomMenuNameByLocation
 • Základní úprava KT_Image->srcset tak, aby mohl přijímat pole i stringy
 • Přidání parametru $class v KT::getListOfLinksToTerms()
 • KT_Contact_Form_Base_Config privacy policy page odkaz resp. v rámci checkbox odsouhlasení na kontaktním formuláři
 • Úprava inicializace date(time)pickerů v JS dayOfWeekStart = 1 (monday/pondělí)
 • Oprava getrů pro First a Last Name na KT_WP_User_Base_Modelu
 • KT_WP_Configurator->setAllowSanitizeFileNames(true)
 • Úprava aplikace $currentUser v rámci KT_User_Profile_Config -> už není povinný, tj. možné použít i v případě nepřihlášeného uživatele
 • Přidání filteru před řádkem v KT_CRUD_Admin_Listu - konkrétně kt_crud_admin_list_before_table_row_ +[PAGE] v rámci KT_CRUD_Admin_List->getTableBody()
 • Ú́prava výpisu KT_WP_User_Data_Manager->getDataOfUserRole($userRoleName), resp. Přidání kontroly na rozdíl display_name vs. user_login
 • KT_WP_Configurator->setDisableDefaultGalleryInlineStyle(true)
 • Přidání KT_Metabox->setIsOnlyForPostsPage(true)
 • Úprava vykreslení v rámci KT_Picture - pouze srcset místo src + doplněna logika lazy loadingu
 • Úprava KT::imageReplaceLazySrc() i pro srcset v metodě volitelně + implementace v rámci KT_Image
 • KT_WP_Term_Base_Model->getMetaValue is_serialized check + KT_WP_Widget_Remover_Configurator->removeMediaGalleryWidget()
 • Přidání KT_WP_OPTION_KEY_PRIVACY_POLICY_PAGE + doplněna logika pro případnou aplikaci privacy page jako výchozí link více informací v cookie liště, pokud je stránka zadána
 • Přidání možnosti nastavit $excludedIds na KT_WP_User_Data_Manageru přes KT_WP_User_Data_Manager->setExcludedIds(array $values), či přímo v konstruktoru
 • Úprava KT_Term_Metabox->saveFieldset($termId) resp. zrušení kontroly na fieldset - řeší problém s jedním prkem, který nemá vyplněná data
 • Úpravy NoScript a size/media width na KT_Picture sizes je nyní možné zadávat i jako vlastní string, či jen číslo (pak jde o max-width)
 • Přidání KT_Image->setTitle()
 • KT::textLinesToArray() doplnění o str_replace pro FILTER_SANITIZE_STRING
 • Přidání KT_Image:renderIcon() kvůli možnosti rychle zadávat především SVG ikony s vlastní šířkou
 • Přidány konstanty post statusů + vytažení KT_WP_Post_Base_Model->getPostStatus()
 • KT_Contact_Form_Base_Presenter KT_PROJECT_NOTICES_ACTION - vyčlenění zpracování URL parametru pro KT_PROJECT_NOTICES_ACTION v rámci konstruktoru KT_Contact_Form_Base_Presenter mimo podmínku s $withProcessing

*) Doporučená verze WordPressu 4.9+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Jan 10, 2018 · 60 commits to master since this release

Hlavní změny:

 • Přidání nových třídy pro výpis obrázků: KT_Image a KT_Picture + provotní použití v rámci KT_WP_Post_Base_Presenter::getImageHtmlTag()
 • Dokončení lokalizace FW do AJ a korekce překladů v rámci KT CORE DOMAIN pro administraci WPFW a části FE
 • Přidání debugovací funkce KT::dd($value)
 • Úprava KT::isIdFormat() + přidání KT::isIndexFormat()

Další změny:

 • Přidání KT_WP_Post_Base_Presenter->getIsRenderingOtherPosts() jako indikátoru, zda právě probíhá vykreslování ostatních příspěvků…
 • Zavedení konstanty KT_WP_OPTION_KEY_POSTS_PAGE
 • Rozšíření KT_WP_Widget_Remover_Configurator o možnosti odstranění nových widgetů: Media (Audio, Image, Video) a Custom HTML
 • Změna textů pro prázdný výběr v Chosenu (na "symbol") "Prázdný výběr" -> "---"
 • KT_WP_User_Field->setUserRoles(array $userRoles) - přidání možnosti zadat výběr více vlastních rolí na fieldu s uživateli
 • Oprava escapovaní alt u obrázku na post presenteru
 • Vytažení KT_WP_User_Base_Model->getLogin() + úprava notice v magic get na KT_Crud
 • Úprava detekce hodnot, resp. čísla v metodách KT::tryget(Int/Float/Double)
 • Přidání KT_Field ->renderErrorMsg() + úprava logic v KT_Field_Validator->required($value) na control pomocí empty()
 • Oprava aplikace INPUT TYPE v rámci KT_Text_Field->getField()
 • Přidání a základní implementace KT_Text_Field::INPUT_DATETIME podobně jako KT_Text_Field::INPUT_DATE, obojí ale na základě nově přidané knihovny JQuery DateTimePicker...
 • Aplikace datepickeru v JS pouze bez readonly jQuery(".datepicker:not([readonly])").datepicker({ ...
 • Úprava metod pro odkazy na předchozí a následující posty na KT_WP_Post_Base_Presenteru ->getPreviousPostLink() a ->getNextPostLink()
 • Přidání KT_Mailer->setIsWpMail(true/false) pro možnost změnit samotnou funkci pro odeslání e-mailů + zveřejnění gettrů (private->public)
 • Doplnění deprecated KT_WP_Configurator->setThemeSettingPage()
 • Doplnění KT_Single_Select->setAllowDeselect() a případného automatického nastavení setFirstEmpty("") právě v rámci KT_Single_Select->setAllowDeselect() + úprava případného $emptyOption sestavení v KT_Select_Field->getOptionsContent()
 • Upraven general filter na post title tak, aby zároveň odkazoval na editaci
 • Admin columns možnost přidat meta_type, tedy řadit např podle DATE
 • Oprava field validátoru - validace regulárním výrazem se prováděla i když field nebyl zadán
 • KT phone - přidán formátovací řetězec
 • Přidání KT_WP_Configurator->setDisableJson($disable = true)
 • Úprava sestavení URL v KT::getRequestUrl() - nově i z HTTP_HOST, pokud odpovídá SERVER_NAME + doplnění detekce o port 443
 • Změna vykreslování KT_Switch_Field inputu na FE a zrušení potřeby obrázku a realizace pomocí textové varianty pro případný překlad CORE do dalších jazyků
 • Přidání funkce KT::arrayObjectTryGetValue + nový globální filter kt_get_page_template_name (hlavně pro admin sloupce)

*) Doporučená verze WordPressu 4.9+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Jan 20, 2017 · 106 commits to master since this release

Hlavní změny:

 • Změna všech Českých stringu v doméně KT_CORE_DOMAIN na AJ verzi pro překlad.
 • Přidání obecné funkce kt_load_textdomain + aplikace v rámci jádra, resp. modulu CORE vč. překladů
 • Přidání definice konstanty DONOTCACHEPAGE do ovlání KT nonce fieldu

Další změny:

 • Přidání KT_WP_Configurator->setDisableOembed Možnost (auto) nastavení v konfiguraci šablony + logika okolo (i JSON API)
 • Přidání KT::getCustomMenuIdByLocation() + aktualizace KT_WP_Configurator>disableJsonOembed()
 • Přidání parametru $customArgs do KT::theWpNavMenu
 • Zmenšení max. rozměrů náhledů v rámci KT Media Fieldu (v administraci)
 • Oprava validace float inputu
 • Oprava načítaní embed template
 • Oprava / přidání notice u editace příspěvku v připadě, že neprojde formulář validací
 • Rozšíření zprávy v rámci KT_Not_Exist_Config_Constant_Exception + KT_WP_Configurator->disableJsonOembed() pouze pokud není admin
 • Úprava aplikace strip_shortcodes v rámci výpisu excerptů z base modelu Konkrétně v KT_WP_Post_Base_Model->getExcerpt() a KT_WP_Post_Base_Model->getFullExcerpt()
 • Rozšíření detekce pozice v loopě pomocí výpisůl na KT_Presenter_Base Konkrétně doplněn celkový počet a detekce první a poslední loopy
 • Úprava inicializace Other Posts v rámci KT_WP_Post_Base_Presenteru Konkrétně aplikace aktuálního post typu
 • Přidání možnosti zrušit povinný telefon na KT_Contact_Form_Config_Base Pomocí volitelného parametru $requiredPhone + oprava klíče "KT_CORE_ADMIN" -> "KT_CORE_ADMIN_DOMAIN" na KT_Fieldset_Fieldu
 • Úprava logiky KT_LCR_User_Profile_Presenter->checkAdditionalPostParams() + zrušení KT_Form->getEndForm()
 • Úprava a doplnění AdditionalClasses na KT_Radio_Fieldu Pomocí KT_Radio_Field ->setAdditionalClasses(array $additionalClasses je možné nově nastavit vlastní CSS classy pro jednotlivé options podle klíčů
 • Přidání možnosti nastavit BeforeFieldsetContent na KT_Form_Fieldsetu Stejně jako už byla existující možnost nastavit AfterFieldsetContent...
 • Oprava erroru add media fieldu v JS + zavedení konstanty KT_WP_TAXONOMY_KEY a nastavení výchozí hodnoty null parametru v KT::arrayIssetAndNotEmpty
 • Přidání funkcí KT::formatText() a KT::formatNumber()
 • Přidání základní logiky logování mailů v KT_Contact_Form_Base_Presenteru Pomocí metody logMailProcessed v rámci processMail (vlastní přepsání je nutné implementovat) + oprava volání unitř KT_WP_User_Base_Model->getPhone()
 • Oprava addMedia field z pozice JS - možnost použití v dynamic field, CSS vzhled dynamických prvků (hlavně tlačítka)
 • Oprava chybnéhu zápisu parametru selected na option u výběru uživatele na wpUserFieldu.
 • Úprava kontroly hodnoty v KT_HTML_Tag_Base->getAttributeString() - jen na isset místo původního KT::issetAndNotEmpty
 • Oprava aplikace checked na KT_Checkbox_Field pro single hodnoty
 • Přidání KT_WP_Post_Base_Model->getEditPostLink()
 • Přidání KT_WP_Term_Base_Model->getEditTermLink() Description
 • Oprava hesla a prázdných hodnot na KT_User_Profile_Base_Presenter - především validace a uložení
 • Úprava zpracování POSTu na KT_User_Profile_Base_Presenteru - pouze pokud byli odeslány alepoň nějaká data v rámci právě uživatelského profilu, resp. KT_User_Profile_Base_Presenteru
 • Posunutí priority attachment template přes single + výměna KT_WP_IMAGE_SIZE_ORIGINAL->KT_WP_IMAGE_SIZE_LARGE v rámci KT::imageGetAttachmentHtml()
 • Doplnění kontroly na prázdnou hodnotu v general filtrech - konkrétně v kt_date_to_fancy_date a kt_post_id_to_title
 • KT_Taxonomy_Data_Manager výchozí hide_empty = false

*) Doporučená verze WordPressu 4.7+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Sep 13, 2016 · 155 commits to master since this release

Hlavní změny:

 • Nový field pro tvorbu dynamických fieldsetů - Dynamický key value fieldset
 • Nová sada tříd pro práci se stringem - kt_string(.inc.php)
 • Nové základní filtry - filtr na switch field value, šikovné do custom admin columns, hezké datum, id na post_title
 • Přidání možnosti (skryté) kopie na KT_Maileru
 • Nová metoda KT::getTemplatePart
 • Nový user metabox - kt_user_metabox(.inc.php)

Další změny:

 • Úprava KT_Field - přidán atribute visible
 • Nový getter na post modelu pro získání celého excerptu - getFullExcerpt
 • Aplikace ReplyTo místo Sendera v KT_Contact_Form_Base_Presenteru
 • Zrušení volání setSenderEmail a setSenderName, místo toho nahrazení setReplyToEmail (sender se nastaví automaticky dle serveru, pokud není vyplňen)
 • Oprava kontrol existence konstant při používání autogetterů a auto isserů
 • Nová metoda pro získaní seznamu obrázků z galerie + drobné úpravy setterů
 • Oprava set first empty u Single select
 • Přidány metody na KT třidě - isAjax, arrayGetLast
 • U fieldsetu přidané pomocné settery - Url, Email, Int, Float
 • Oprava zadání METHOD formuláře
 • Oprava renderNotices - POZOR pokud je METHOD zvolen GET a není zadaný post prefix a již nějaký nesouvisející get parametr je zadaný success notice se vypíše.
 • Oprava volaní funkce get_terms() - deprecated argument taxonomy since 4.5.0
 • Nová funkce pro velmi jednoduchou markdown konverzi
 • Úprava funkce na čištění telefoního čísla
 • Oprava backslashu u (KT) WP editoru a pořadí argumentů u KT:imageGet*
 • Oprava použití funkce reset pro návrat hodnoty v metodě KT_Repository::selectFirst
 • Přidání metody KT_Form_Fieldset->hasFieldByName($name)
 • Oprava error noticese u custom metaboxu
 • Úprava zpracování logiky v metodě KT::tryGetBool($value)
 • Přidání logiky KT_WP_Configurator->setAutoRemoveShortcodesParagraphs(true)
 • Přidání možnosti zadat vlastní CSS třídu v rámci metody KT_Field->getLabelHtml($class = null)
 • Úprava KT_WP_Editor_Fieldu přidána možnost práce s options
 • Nahrazena metoda KT::imageGetHtml()
 • Nová metoda na KT pro ziskání picture tagu
 • Nová metoda na KT_WP_Post_Gallery pro generovaní picture setů
 • Doplnění "Provedeno z URL adresy" v rámci obsahu odeslaného mailu na KT_Contact_Form_Base_Presenteru
 • Aktualizace JS scriptu magnific-popup.min.js
 • Oprava ukončení HTML a zrušení odkazů u disabled položek v rámci KT::bootstrapPagination()

*) Doporučená verze WordPressu 4.6+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this May 22, 2016 · 205 commits to master since this release

Hlavní změny:

 • Auto issery na modelech, resp. KT_Model_Base a dále ala auto gettry
 • Úprava výpisu, resp. příprava ajax Cookie Statement Nově se vypisuje pouze div container a je třeba ještě implementovat JS skript, který vyvolá (WP) ajax pro načtení obsahu samotného Cookie Statement bloku kvůli (různým) cachovacím pluginům a technikám.
 • Přidání KT_WP_Configurator->setPostsArchiveSlug("blog") - Nově je možné jen na základě vlastního slugu aktivovat klasicky archive i pro příspěvky, např. za účelem výpisu blogu
 • Rozšíření KT_Page_Field o možnost omezení dle page template
 • Zrušení výchozí auto sanitizace, resp. filtru na KT_WP_Editor_Fieldu

Další změny:

 • Přidání KT_Presenter_Base::getIsFrontPageHome()
 • Náhrada WPML funkce icl_object_id->wpml_object_id_filter pro překlady meta a options modelech
 • Přidání kontroly na pouze požadovaný fieldset v POSTu v rámci zpracování KT_Contact_Form_Base_Presenteru
 • Přidání KT_WP_Configurator::htmlImageLinkClassFilter
 • Přidání metod KT::stringLineFormat a KT_WP_Term_Base_Model->isDescription() + rozšíření max. délky e-mailu 50->100 na KT_Contact_Form_Base_Configu
 • Přídání aktuálních "čísel" Query Loop v rámci KT_Presenter_Base - Stejně jako getCurrentQueryLoopIndex->getCurrentQueryLoopNumber, resp. getCurrentItemsLoopIndex->getCurrentItemsLoopNumber
 • Doplněno logování chyb v rámci DB operací na KT_Crud
 • Oprava aplikace dodatečných parametrů přes kontruktor včetně zakládání přes fieldset
 • Přidání class a šířeek pro výchozí CRUD Admin sloupce u číselníků
 • Přidání KT_Contact_Form_Base_Presenter->getProcessdParam()
 • Oprava KT_Mailer->addRecipient + zrušení, reps. náhrada setRecipients->setRecipient
 • Přidání KT_Meta_Model_Base->getMetaTranslateId
 • Rozšíření KT_WP_Options_Base_Model->getOptionTranslateId stejným způsobem i možnost pole
 • Drobná vzhledová korekce po update WordPress CSS, oprava validace CRUD hodnoty v případě, že se jedná o int a hodnota je 0;
 • Úpravy private -> protected pro KT_HTML_Tag_Base->getClasses() a instanční proměnné v KT_Contact_Form_Base_Presenter
 • Aplikace naší CSS classy pro obrázky s odkazem v editoru
 • Vlastní nastavení pro aplikaci (css) class na odkazy obrázků při editaci v administraci
 • Oprava zpětné kompatibility pri praci s termy - konstrucke modelu.
 • Přidána kontrola na výpis prázdného excerptu anebo contentu v rámci odpovídajících metod na KT_WP_Post_Base_Modelu, tj. ->getExcerpt() a getContent()
 • Úprava kontroly inicializace v getrech na KT_Contact_Form_Base_Presenteru
 • Přidána možnost řetězit volání metod addColumn a removeColumn v rámci KT_Admin_Columns

*) Doporučená verze WordPressu 4.5+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Feb 10, 2016 · 231 commits to master since this release

Hlavní změny:

 • Základ auto sanitizace hodnot na KT_Fieldu a potomcích a v KT_CRUD_Admin_Columnu
 • Výchozí sanitizační filter = FILTER_SANITIZE_FULL_SPECIAL_CHARS
 • Úprava práce s hodnotou na KT_Fieldu - Nově k dispozici na KT_Fieldu: ->getValue(), ->getCleanValue, ->getDefaultValue/setDefaultValue()
 • Náhrada konstanty KT_DOMAIN za řetězec "KT_CORE_DOMAIN" v rámci FW - Core + KT_DOMAIN označena jako deprecated...
 • Oprava validace KT_WP_Nonce_Field - Konkrétně zrušení kontroly na neprázdnou hodnotu

Další změny:

 • Přidání admin stránky: Nástroje -> KT (WP) Cron - administrační podstránka informativního charakteru s výpisem naplánovaných eventů a zavedených intervalů (WP Schedules)
 • Úprava návratu boolean výsledků v rámci KT_Crud->saveRow(), resp. updateRow()
 • Zavedení nových obecných konstant KT_CORE_LANGUAGES_PATH a KT_CORE_LANGUAGES_URL
 • Aplikace filtru na získání option z Option modelu.
 • Přidání KT_WP_Post_Base_Model->hasContent()
 • Oprava getFieldValue->getValue v rámci KT_Formu + getFieldValue jako deprecated na KT_Fieldu
 • Přidání KT_WP_Post_Base_Model->getModifiedDate
 • Přidání metody KT_WP_Options_Base_Model->getOptionTranslateId($name, $postType)
 • Přidání metod se hláškami pro možný vlastní přepis na KT_Contact_Form_Base_Presenter, ->getSuccessMessage(), ->getErrorMessage(), ->getRepairTitle()
 • Oprava názvu metody hasExcrept->hasExcerpt na KT_WP_Post_Base_Model - Původní zachována jako deprecated
 • Převod odkazu Nastavení šablony z admin baru z první úrovně do druhé pod hlavní proklik na stránku
 • Oprava CSS vzhledu ve výpisu CRUD listu na vlastní stránce
 • Oprava Validace Checkboxu pro případ použití v rámci schválení obchodních podmínek (jedna hodnota - vyplněno TRUE / FALSE)
 • Doplnění pevné šířky sloupce u výpisu post_type pro thumbnail
 • Oprava chybové hlášky při ukládání CRUD objektu, kdy vznikne chyba na straně DB.
 • Oprava automatického založení tabulky kt_termmeta
 • Rozšíření pro vlastní úpravy KT_Contact_Form_Base_Presenter
 • Opravy použití User Modelu v rámci profile presenterů - Konkrétně KT_User_Profile_Presenter a KT_Current_User_Presenter_Base
 • Úprava KT_User_Profile(_Base)_Presenter ve stejném duchu jako KT_Contact_Form_Base_Presenter
 • Změna data-target -> data-kt-target v rámci repair linku na KT_Contact_Form_Base_Presenteru
 • Post meta model a option model - deserializace hodnot
 • Přidání kontroly na WP_Error při získávání templatu categorie
 • Oprava KT_WP_Post_Base_Model->getExcerpt, pokud je prázdný obsah
 • KT Media File oprava rušení hodnoty
 • Přidání kontroly na NULL hodnoty pro ne-nullable sloupce rámci sestavení v KT_Crud->getColumnsWithFormatsData()
 • Přidání a implementace metody KT_WP_Term_Base_Model::getTermsMetas
 • Přidání metody KT::clearGpsCoordinates

*) Doporučená verze WordPressu 4.4+

Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Dec 18, 2015 · 268 commits to master since this release

Hlavní změny:

Došlo k přejmenování tabulky "kt_wp_termmeta" -> "kt_termmeta" a byl opraven bug na KT_WP_Term_Base_Model ve spojitosti s vydáním verze WP 4.4 a novou třídou WP_Term. Byly přidány nové funkce pro auto getry/setry na našich base modelech a dále možnost auto verzování skriptů a css souborů a také nová třída KT_Stopwatch pro ladění časů běhu skriptů. Došlo k úpravě odesílání mailů v rámci KT_Maileru a v administrační liště je nově přímo odkaz do Nastavení šablony. Nově se také automaticky po aktivaci šablony zavedou systémové DB tabulky. Jinak se vydání nese klasicky v opravování nalezených chyb a dodávání nových funkcí :)

Výčet (téměř všech) změn z logu:

 • Přejmenování systémové tabulky KT (WP) Termmeta
 • POZOR: tabulka "kt_wp_termmeta" -> "kt_termmeta" + implementace v systému na úrovni kódu, ne DB...
 • HOT FIX: WP_Term v rámci KT_WP_Term_Base_Model
 • Nová funkce auto getrů a auto seterů v rámci base našich modelů
 • Přidání třídy KT_Stopwatch
 • Nová funkce auto version v rámci KT_WP_Asset_Definition_Base - pomocí KT_WP_Asset_Definition_Base->enableAutoVersion($expiration) je nyní možné automaticky aplikovat časovou verzi na skripty a css soubory (pozn.: cachováno pomocí cookies)...
 • KT_Mailer realizován pomocí PHP funkce mail() - náhrada funkce wp_mail za klasický PHP mail() pro odesílání mailů + zrušení attachments v rámic KT_Maileru... + přidání KT_Mailer::getMimeHeaderEncode
 • Přidán odkaz pro Nastavení šablony do WP Admin Baru
 • Auto version v rámci KT_WP_Asset_Definition_Base - pomocí KT_WP_Asset_Definition_Base->enableAutoVersion($expiration) je nyní možné automaticky aplikovat časovou verzi na skripty a css soubory (pozn.: cachováno pomocí cookies)...
 • Úprava konstant/parametrů v rámci KT_Loggeru - zrušení konstant KT_CORE_LOG_MIN_LEVEL, KT_CORE_LOG_ONLY_SIGNED_USERS a KT_CORE_LOG_TOOLS_ADMIN_PAGE + místo toho ekvivaletní statické property přímo na KT_Logger...
 • Přidání KT_WP_Comments_Base_Presenter->getCommentsEnabled() + vytažení getPost()
 • Přidání komentáře pro KT Cookie Statement a W3 Total Cache plugin - je třeba/vhodné ve WP configu přidat konstantu W3TC_DYNAMIC_SECURITY a pak v pluginu v sekci "Minify -> HTML & XML" přidat naší konstantu "ktcookiestatement" do seznamu "Ignored comment stems" + v "Page Cache -> Rejected cookies" doplnit "kt-cookie-statement-key"...
 • Úprava vlastního přepsání stylu loginu - vyčlenění CSS do vlastního souboru + nová konstanta KT_WP_NAV_MENU_ITEM_PARENT_META_KEY
 • KT_Contact_Form_Base_Config - přidán regulární výraz pro analýzu telefonu
 • KT_Form_Fieldset getInputsDataToTable() - dodělán parametr pro excludování fieldů
 • Oprava aplikace clearfixů v rámci KT_Presenter_Base::theItemsLoops()
 • KT_WP_Post_Base_Presenter->haveOtherPosts -> hasOtherPosts + zrušení závislosti v other posts na modelu (resp. ID)
 • Přejmenování KT_WP_Post_Base_Presenter->getOtherPostsCount -> getOtherPostsLimit
 • Přidání metod setThumbnailFromUrl a getSlug na KT_WP_Post_Base_Model + přidání globálních RECURRENCE konstant pro wp_schedule_event
 • Rozšíření KT_Contact_Form_Base_Presenter - možno rozlišovat jméno a příjmení vs. celé jméno a lepší možnostvlastních úprav (KT_Contact_Form_Base_Presenter->getFormEmail() pro případný vlastní přepis)... + přidání KT_Form::getFormFooter()
 • KT_WP_Asset_Definition_Base->setForBackEnd jako deprecated a místo toho ->setForBackEnd
 • Základní SQL inicializace po aktivaci šablony
 • Přidání metod:
  • KT::curlGetContents
  • KT::stringEscape
  • KT::arrayFromUrlParam
  • KT::arrayIdsFromUrlParam
  • KT::getIpAddress
  • KT::getPreviousNextPostLinks
  • KT_WP_Post_Base_Model->getPostFormat()
  • KT_WP_Metabox_Remover_Configurator->removeDashboardMetabox
Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Oct 23, 2015 · 303 commits to master since this release

Hlavní změny:

Byla přidána nová třída KT_Term_Metabox pro obsluhu metaboxů ve spojitosti s KT_Term_Meta - metaboxy pro taxonomy. Dále bylo rozšířeno přizpůsobení cookie statement proužku v rámci konfigurátoru. Jinak je toto vydání zaměřeno hlavně na opravu nalezených chyb a doplnění nových méne významých funkcí... :)

Výčet (téměř všech) změn z logu:

 • Přidání KT_Term_Metabox - třída pro přídaní fieldsetů k taxonomiím vč. implementace KT_Registrable + přidány statické metody create a createMultiple ala KT_Metabox
 • Úprava zpracovávání core metody kt_load_template_from_subdir, konkrétně doplnění navrácení výchozího templatu vždy, pokud je detekován nějaký sledovaný typ, ale není k dispozici vlastní template
 • Přidání možnosti withParentSuffix na KT Taxonomy Data Manager - nastavení přes KT_Taxonomy_Data_Manager->setWithDescriptionSuffix(true)...
 • Úprava inicializace KT_WP_Term_Base_Presenter, podobně jako v KT_WP_Post_Base_Presenter + přidání KT_Termable vč. implementace v rámci KT_WP_Term_Base_Modelu
 • Rozšíření přizpůsobení cookie statement proužku resp. v rámci KT_WP_Configuratoru přidán nový filtr kt_cookie_statement_content_filter, pomocí kterého je možné kompletně změnit vnitřní obsah cookie statement proužku...
 • Sestavení modelu přímo v konstruktoru KT_WP_Term_Base_Presenter + není třeba přímo zadávat $term jako get_queried_object => nově výchozí hodnota...
 • Doplnění laquo a raquo do výchozích překladů tlačítek v rámci KT::getPaginationLinks
 • Oprava inicializace OtherPosts na KT_WP_Post_Base_Presenter, konkrétně KT_WP_Post_Base_Presenter->initOtherPostsQuery() a správně nainacilizované omezení post__not_in (tj. kromě sebe)...
 • Rozšíření KT_User_Profile_Configu resp. přidání getSimpleProfileFieldset a getUserProfileFieldset a s tím související změny...
 • Přidání KT_Postable + implementace v rámci KT_WP_Post_Base_Model a KT_WP_Post_Base_Presenter
 • Přidání metody KT_Repository::selectFirst, konkrétně KT_Repository::selectFirst($orderBy, $direction = null)
 • Nový "pomocný" typ sloupce KT_CRUD_Column::BIGINT pro opravdu velká čísla, reps. pro MySQL BIGINT v rámci PHP realizován jako floor(float)
 • Přidání KT_Termmeta::getIsActive() vč. implementace uvnitř třídy pro všechny dotazy a zároveň použito jako prevence proti případné znovu aktivaci (nyní pouze jednou)...
 • Menší úprava vstupu konstruktoru KT_WP_Post_Base_Presenter - nově buď vlastní instance KT_Modelable nebo přímo WP_Post...
 • Úprava definice vlastních post type archivů do men, konkrétně rozšíření informací o post typu, resp. archivu při sestavování do menu v KT_WP_Configurator->postArchivesMenuMetaBoxCallBack()
 • Úprava načítání výchozích hodnot z options na formuláři, obecně v KT_Form->loadDataFromOptions()
 • Změna vzhledu loading buttonu v administraci WP pro práci s Ajax callem. Zrušení možnost loading.left a loading.right - pouze na loading.
 • Rozšíření KT_WP_Post_Base_Model->getContent() podobně jako metoda getExcerpt o parametr $withTheFilter...
 • Doplnění aplikace případného ToolTipu i na chosen prvky - KT Multi a Single Select
 • Přidána možnost určit KT_Metabox pouze pro úvodní stránku Pomocí KT_MetaBox->setIsOnlyForFrontPage($isOnlyForFrontPage)
 • Přidání metody KT_Model_Base::theItem + podědění KT_Model_Base v rámci KT_Meta_Model_Base
 • Výchozí šířka 40px přehledových sloupců pro post_thumbnail + výchozí parametr false->true v metodě KT_WP_Configurator::setDisplayLogo
 • Oprava detekce PageTemplatů v rámci KT_Metaboxu
 • Doplněna aplikace $isLazyLoading v rámci metody KT_WP_Post_Base_Presenter::getImageHtmlTag
 • Rozšíření zadávání PageTemplatů z jednoho na množinu v rámci KT_Metaboxu
 • Přidání nových obecných metod v rámci třídy KT::arrayAdd, clearPhoneNumber, clearGpsNumberCoordinate, stringSqlPlaceholders, arrayDivide + oprava metody KT::tryGetBool(false) - zadávání přímo boolean false hodnoty
 • Přidání obecné (WP) konstanty KT_WP_OPTION_KEY_FRONT_PAGE
 • Sjednocení logických typů v komentářích bool->boolean
 • Aktualizace jQuery UI CSS v1.10.4 + doplnění obrázků + Oprava relativních cest obrázků v rámci JQuery UI CSS
Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Sep 3, 2015 · 338 commits to master since this release

Hlavní změny:

Byla doplněna základní podpora pro komentáře, dále byl přidán základ pro vlastní jednoduchý a obecný kontaktní formulář, v rámci KT_Formu byly přidány 2 nové prvky KT_Single_Select a KT_WP_Nonce_Field, FW už také počítá případně s logikou okolo (WP) front page a další ad-hoc rozšíření, úpravy a opravy...

Výčet změn podrobněji:

 • Přidán nový form prvek KT_Single_Select_Field obdobně jako KT_Multi_Select_Field na základě knihovny/skriptu chosen + implementace v rámci KT_Form_Fieldset->addSingleSelect()...
 • Přidán nový form prvek KT_WP_Nonce_Field v rámci KT_Form, resp. KT_Form_Fieldsetu vč. automatické kontroly wp_verify_nonce...
 • Rozšíření kt_load_template_from_subdir o detekci na is_front_page()
 • KT_WP_Configurator::removePostTypeSupport - přidání možnosti zrušit supports, resp. features pro zvolené post typy (stejně jako přidávání)...
 • KT_WP_Configurator->setAllowCookieStatement(true) - přidání první verze možnosti povolení a logiky pro potvrzení cookie proužku na KT_WP_Configuratoru, setSessionEnable označeno jako deprecated, místo toho je nově setAllowSession...
 • Základ pro (vlastní) kontaktní formulář - první verze KT_Contact_Form_Base_Config a KT_Contact_Form_Base_Presenter buď pro přímé použití nebo další rozšíření...
 • Přidán presenter pro výpis komentářů a doplnění a úprava modelu pro definici a práci s jedním komentářem (detailem) + doplněn config pro případný formulář na přidání komentáře a doplnění max ligth atributů v základním configu uživatelského profilu...
 • KT_Repositary odebrány metody addWhereIsNotNull($column) a addWhereIsNull($column). Nahrazeno úpravou metody addWhereParam($column, $value, $condition = null). Metoda addWhereParam($column, $value, $condition = null) nyní zvládne zpracovat i pole hodnot. Vytvoři dotaz typu column value in array of values.
 • Přidána kontrolní metoda KT::isWpAjax() + implementace v rámci KT_Metaboxu v přidávání i editaci (pro případné zakázání těchto operací)... + detekce post typu v rámci KT_Admin_Columns nejprve z pole $_REQUEST, až pak global $typenow...
 • Doplnění deprecated metody getMetaValueByKey na KT_Meta_Model_Base
 • WP_Configurátor Emoji icons - defaultně emoji vypnuté nový setter pro zapnutí
 • U KT::imageGetHtml($file, $width, $height, array $attrs = null) je nyní možné použít v parametru $file url adresu nebo path k obrázku ve šložce images.
 • KT_Crud_Admin_Column metoda getCellContent() v případě, že je typ sloupečku custom se nedotazuje na hodnotu z crudu.
 • Rozšíření KT::getSingleTemplate o případný vlastní single template
 • Přidání metody KT::imageGetTransparent() pro navrácení obecného systémového průhledného obrázku včetně URL...
 • Úprava metody getFullName a doplnění metody getName na KT_Meta_Model_Base
 • Vytažení (aktuálních) indexů výpisů Query a Items Loop na KT_Presenter_Base - konkrétně getCurrentQueryLoopIndex() a getCurrentItemsLoopIndex() v rámci theQueryLoops resp. theItemsLoops...
 • Doplnění počtu komentářů na post modelu + oprava renderCookieStatement - přidání metod getWpCommentsCount, isWpCommentsCount, getApprovedCommentsCount a getTotalCommentsCount na KT_WP_Post_Base_Model
 • Vytažení metody KT_WP_Post_Base_Model->hasPostFormat
 • Rozšíření KT_Metaboxu o případný post formát možnost omezit KT_Metabox o definici post formátu
 • Oprava načítání (inicializace) user a comment metas
 • Přidání KT_WP_Post_Base_Model->getCategoriesIds()
 • Úprava postModel->getExcerpt() - při volání funkce bez filtru se provádí vyčištění HTML tagů a shortcodů
 • Úprava případného loga v přihlašování - místo loga a odkazu KTStudia nyní jen WP Framework KT_WP_Configurator->setDisplayLogo)
 • KT_Crud - Serilizace + přidání metody KT::isLocalhost
 • KT_WP_Info - podpora WPML při získávání homeurl
 • Zavedení konstant KT_META_KEY_SINGLE_TEMPLATE , KT_PROJECT_NOTICES_ACTION, KT_WP_META_KEY_THUMBNAIL_ID, KT_WP_POST_TYPE_SUPPORTED_FORMAT_XXX
Assets 3

@hlavacm hlavacm released this Jul 20, 2015 · 372 commits to master since this release

 • Oprava funkce pro vložení HTML / Script dat do DB přes KT_Field - v případě nastavení serveru byl s htmlentities problém. Nahrazeno alternativní funkcí s možností nastavení UTF8.
 • Přidán nový field KT_Multi_Select_Field pro multi výběr na základě selectu a knihovny Chosen (vč. resources a registrace v rámci FW) + menší refactoring ostatních select fieldů...
 • Vytvoření třídy KT_Termmeta pro obsluhu vlastních (KT) term meta na základě metadata API + doplnění vzorové tabulky do DB - kt_wp_termmeta...
 • Implementace term metas v rámci KT_WP_Term_Base_Model ala KT_WP_Post_Base_Model a v KT_Formu...
 • Oprava vychozího stavu redirectu po uložení stránky s metaboxy.
 • Oprava validace hodnoty textových fieldů pro výpis (HTML) na KT_Textarea_Field a KT_Text_Field + přidání možnosti zadat clearfixes v theItemsLoops stejně jako v theQueryLoops a vyčlenění výpisu do theClearfixes na KT_Presenter_Base
 • Přidání KT_MetaBox_Data_Type_Enum::COMMENT_META + implementace v rámci KT_Metaboxu a v KT_Formu + zavedena nová systémová konstanta KT_WP_COMMENT_KEY...
 • Možnost nastavit multi výběr přes ->setIsMultiple(true/false) a dále přidání ->getValues() pro případné získání pole vybraných IDs...
 • Úprava metody KT_WP_Post_Base_Model::getExcerpt
 • Doplněny soubory JS googlemapy a CSS jQuery UI místo odkazů...
 • Přidání metod pro práci se stromem, resp. větví termů (podle ID) obecně ve třídě KT...
 • Přidána možnost aktivovat si parent suffix v rámci KT_Taxonomy_Data_Manageru (metoda setWithParentSuffix a parametr true)
 • Oprava znovu nahrazování stejných obrázků v KT::imageReplaceLazySrc()
 • Přidán parametr width a height na metodě KT::imageGetHtml()
 • Přidání KT_Switch_Field::isSwitchValue($value)
Assets 3
You can’t perform that action at this time.