Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liberaalipuolue Ajantasa

Tämä projekti sisältää Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n ajantasaiset säännöt, ohjelmat ja muut keskeiset poliittiset sisällöt.

Selaaminen GitHubissa

Projektin renderöimän sivuston GitHub Pagesissa näkee osoitteista https://ajantasa.liberaalipuolue.fi/ ja https://liberaalipuolue.github.io/ajantasa.

Vanhoja versioita dokumenteista voi selata pages-kansion commit-historiasta.

Sivuston generointi

Sivusto luodaan Jekyll-nimisellä staattisten sivujen generaattorilla. GitHub Pages tukee tiettyjä plugineita ja teemoja. Repositoryn juuressa oleva Gemfile ohjaa lataamaan nämä käytössä olevat riippuvuudet pages-gem-repositorysta.

Mikäli Ruby ja tähän Bundler on asennettu, sivuston saa käynnistettyä ajamalla

bundle install

ja käynnistämällä lokaalin serverin komennolla

bundle exec jekyll server --watch

minkä jälkeen sivuston tulisi vastata selaimella osoitteesta http://127.0.0.1:4000. Tiedostoihin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti. Jekyll-asetukset ovat tiedostossa _config.yml, mutta näitä muokattaessa tulee serveri käynnistää uudestaan.

Jekyll-teemana on leapday. Tässä projektissa määritellyt tiedostot yliajavat teeman alkuperäiset tiedostot.

Tekijät

  • Tekstisisällöt ovat puoluehallituksen ja puolueen jäsenten valmistelemia ja hyväksymiä materiaaleja.
  • Teknisen toteutuksen ja sisällön alkuperäisen takautuvan parsinnan teki @mikaman heinäkuussa 2018.

Käyttöoikeudet

Projektia voi vapaasti käyttää ja muokata, kunhan mainitsee lähteen. Tekstisisällöt ovat puolueen omaisuutta, eikä niitä saa perusteettomasti jakaa muokattuina.

About

Version controlled political programs for The Liberal Party – Freedom to Choose (Finland) and associated GitHub Pages site visible at https://liberaalipuolue.github.io/ajantasa

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published