Skip to content
Version controlled political programs for The Liberal Party – Freedom to Choose (Finland) and associated GitHub Pages site visible at https://liberaalipuolue.github.io/ajantasa
HTML Ruby CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts
assets
pages
.gitignore
404.html
CNAME
Gemfile
README.md
_config.yml
index.md

README.md

Liberaalipuolue Ajantasa

Tämä projekti sisältää Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n ajantasaiset säännöt, ohjelmat ja muut keskeiset poliittiset sisällöt.

Selaaminen GitHubissa

Projektin renderöimän sivuston GitHub Pagesissa näkee osoitteista https://ajantasa.liberaalipuolue.fi/ ja https://liberaalipuolue.github.io/ajantasa.

Vanhoja versioita dokumenteista voi selata pages-kansion commit-historiasta.

Sivuston generointi

Sivusto luodaan Jekyll-nimisellä staattisten sivujen generaattorilla. GitHub Pages tukee tiettyjä plugineita ja teemoja. Repositoryn juuressa oleva Gemfile ohjaa lataamaan nämä käytössä olevat riippuvuudet pages-gem-repositorysta.

Mikäli Ruby ja tähän Bundler on asennettu, sivuston saa käynnistettyä ajamalla

bundle install

ja käynnistämällä lokaalin serverin komennolla

bundle exec jekyll server --watch

minkä jälkeen sivuston tulisi vastata selaimella osoitteesta http://127.0.0.1:4000. Tiedostoihin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti. Jekyll-asetukset ovat tiedostossa _config.yml, mutta näitä muokattaessa tulee serveri käynnistää uudestaan.

Jekyll-teemana on leapday. Tässä projektissa määritellyt tiedostot yliajavat teeman alkuperäiset tiedostot.

Tekijät

  • Tekstisisällöt ovat puoluehallituksen ja puolueen jäsenten valmistelemia ja hyväksymiä materiaaleja.
  • Teknisen toteutuksen ja sisällön alkuperäisen takautuvan parsinnan teki @mikaman heinäkuussa 2018.

Käyttöoikeudet

Projektia voi vapaasti käyttää ja muokata, kunhan mainitsee lähteen. Tekstisisällöt ovat puolueen omaisuutta, eikä niitä saa perusteettomasti jakaa muokattuina.

You can’t perform that action at this time.