Skip to content
Nederlands tekst avontuur
Branch: master
Clone or download

README

Avontuur
========

Een tekst avontuur, geschreven in QBasic, node.js en HTML

De code, en het avontuur zijn zo nederlands mogelijk.

QBASIC versie
-------------

> Helaas, de QBasic versie werkt niet meer. Het data bestand is te groot geworden

Gebruik QuickBasic om er een `.exe` van te maken, en draai deze in DOSBox
Of draai het spel direct vanuit QBasic


Node.js versie
--------------

Je ook de node.js versie draaien in een terminal.

```
$ ./avontuur.js koerier.avontuur
```


Web versie
----------

Voor de mensen uit de toekomst die alles via cyberspace doen:

https://tekstavontuur.nl/

You can’t perform that action at this time.