Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

CI status

See English version.

ELTE IK TDK-dolgozat sablon

A tdk.tex és a belőle előálló tdk.pdf szolgál kiindulási példaként. A sablon alkalmazza a TDK-dolgozatokra vonatkozó formai előírásokat, valamint elkészíti a megadott metaadatok alapján a fedő- és a címlapot. A formai megkötések az ELTE Informatikai Karán, valamint az OTDK Informatika Tudományi Szekcióban megszokottak, de általánosan (szükség esetén megfelelő módosításokkal) alkalmazható más szekciók és más egyetemek TDK dolgozataihoz is.

A sablon tartalmazza az egy és két oldalas nyomtatáshoz szükséges beállításokat is (ld. twoside paraméter), alapértelmezetten a javasolt egy oldalas nyomtatásra konfigurált. (Érdemes figyelembe venni, hogy 20-nál kevesebb lapszám kemény kötésben furcsán mutat, továbbá az ábrák könnyen átütnek az általános 80g/m2 fénymásolópapíron). A sablon magyar és angol nyelvű dokumentumok elkészítését is támogatja (ld. \documentlang parancs).

Fordítás

# tdk.aux fájl generálása (PDF fájl még hibás hivatkozásokat fog tartalmazni)
pdflatex tdk.tex
# Irodalomjegyzék generálása
bibtex tdk
# Jelölésjegyzék generálása (ha szükséges)
makeindex -s nomencl.ist -t tdk.nlg -o tdk.nls tdk.nlo
# Végleges PDF fájl generálása
pdflatex tdk.tex
pdflatex tdk.tex

Megjegyzés: az irodalomjegyzék változása esetén a bibtex, majd a pdflatex kétszeri futtatása szükséges a helyes hivatkozások előállításához.

A fordításhoz tetszőleges fejlesztő környezet is használható (pl. TexStudio), ugyanezen utasítások kiadásával.

Fontosabb függőségi csomagok

Képkezelés:

Táblázatkezelés:

  • Oszlopok és sorok egyesítése: multirow
  • Tördelhető táblázat: longtable
  • Cellatartalom vertikális igazítása: array
  • Többsoros cellák (sortörés): makecell

Felsorolások:

  • Szoros térközű felsorolások: paralist

Matematika és algoritmusok:

Egyebek:

Előre definiált tételszerű bekezdések

  • definition: Definíció
  • theorem: Tétel
  • remark: Emlékeztető
  • note: Megjegyzés