Skip to content

Boligmarkedsstatistikken indeholder kvartalsvise oplysninger om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse siden 1992. Tallene er opgjort for landet som helhed, men også for de enkelte regioner, landsdele, kommuner og postnumre. Det er også muligt at hente nøgletal på…

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
 
 
man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boligmarkedsstatistikken

Boligmarkedsstatistikken indeholder kvartalsvise oplysninger om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse siden 1992. Tallene er opgjort for landet som helhed, men også for de enkelte regioner, landsdele, kommuner og postnumre. Det er også muligt at hente nøgletal på prisnedslagene på de solgte ejerboliger i perioden fra 2004 og frem.

Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet står sammen om at udgive Boligmarkedsstatistikken.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pakken indeholder: BM010: Ejendomspriser på boligmarkedet efter område, ejendomskategori og priser på realiserede handler BM011: Ejendomspriser på boligmarkedet efter postnr., ejendomskategori og priser på realiserede handler BM020: Bevægelser på boligmarkedet efter område, ejendomskategori og bevægelsestype BM021: Bevægelser på boligmarkedet efter postnr., ejendomskategori og bevægelsestype BM030: Salgstider på boligmarkedet efter område og ejendomskategori BM031: Salgstider på boligmarkedet efter postnr. og ejendomskategori

Sådan gør du:

# Installer pakken
# devtools::install_github("56north/boligmarkedsstatistikken")

# Load pakken
library(boligmarkedsstatistikken)

# Kald noget boligmarkedsstatistik
data(BM010)

# Kig på ejerlejligheder i København
library(dplyr); library(stringr)

kbh <- BM010 %>% filter(area == "København", category == "Ejerlejlighed", price.type == "Realiseret handelspris")
kbh$new.quarter <- kbh$year + (as.numeric(str_replace_all(kbh$quarter, "K", ""))/4)-.25

# Visualiser data
library(ggplot2)

ggplot(kbh, aes(new.quarter, value)) + 
 geom_line(color = "gray") +
 annotate("text", x = 2006.25, y = 31849, label = "K2 2006\n31.849 DKK/km2", vjust = -0.5, size = 3) +
 annotate("point", x = 2006.25, y = 31849) +
 annotate("text", x = 2009, y = 20030, label = "K1 2009\n20.030 DKK/km2", vjust = 1.5, size = 3) +
 annotate("point", x = 2009, y = 20030) +
  annotate("text", x = 2015.75, y = 31973, label = "K4 2015\n31.973 DKK/km2", vjust = -0.5, size = 3) +
 annotate("point", x = 2015.75, y = 31973) +
 ylim(0,35000) + scale_x_continuous(breaks = seq(1992,2017,2), limits = c(1992,2018)) + 
 theme_minimal() + 
 labs(y = "Kvadratmeterpris", x = "")

About

Boligmarkedsstatistikken indeholder kvartalsvise oplysninger om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse siden 1992. Tallene er opgjort for landet som helhed, men også for de enkelte regioner, landsdele, kommuner og postnumre. Det er også muligt at hente nøgletal på…

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages