No description, website, or topics provided.
Clone or download
Latest commit 642c4a2 Feb 14, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api Refactoring May 19, 2016
css Styles Feb 14, 2017
images Styles Feb 13, 2017
js New color scheme, todo Jun 19, 2016
tietosuojaseloste Line breaks and charset Jun 18, 2016
.gitignore Logging Jun 18, 2016
index.php Styles Feb 14, 2017
license.md Software license May 19, 2016
logger.php Logging Jun 18, 2016
navigator-parser.php Reorganize May 19, 2016
readme.md Chache busting, todo Feb 13, 2017
tiira-soap.php Testing data updates Jan 27, 2017

readme.md

Sovellus joka kertoo lähimpien lintutornien sijainnin. (Ja myöhemmin ehkä myös muita kohteita.)

Data tallennettu JSON-muotoon. Lähimmät tornit haetaan näin:

 • poimitaan osajoukko lähimpiä torneja käyttäjää ympäröivästä bounding boxista
 • lasketaan etäisyys jokaiselle osajoukon tornille

Huomioita

 • Raakadatan pitää olla UTF-8 -muodossa, muuten json_encode epäonnistuu

 • JSON:issa id:n kannattaa olla ei-numeerinen, muuten järjestys voi muuttua

 • Tiiran tornidata on muotoa (saatavissa erillisellä luvalla):

  [0] => stdClass Object ( [paikka_id] => 1103 [kunta] => Akaa [nimi] => Toijala Terisjärvi torni [yhdistys] => Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry [e_tm35fim] => 333627.843507321 [n_tm35fim] => 6787759.25745819 [e_wgs84] => 23.9047312719029 [n_wgs84] => 61.1888284223278 )

  [1] => stdClass Object ( [paikka_id] => 5207983 [kunta] => Alajärvi [nimi] => Lehtimäki, Verijärvi, lintutorni [yhdistys] => Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry [e_tm35fim] => 334415.734429835 [n_tm35fim] => 6972786.90328758 [e_wgs84] => 23.7469074813067 [n_wgs84] => 62.8475390323165 )

TODO

DONE

 • Styles
 • Intro
 • Accuracy / timeout -settings
 • Oikea data w/ changed names
 • Tietosuojailmoitus
 • Logging
 • hashaa ip loggerissa
 • Poista turhat objectit consolesta
 • Näytä koordinaattitiedot consolessa
 • Twitter & Facebook
 • Google Analytics
 • http -> https redirect Shellitissä
 • Ristiinlinkitys kotiseudun lintujen kanssa
 • Testaa että epätarkan koordinaatin pyöristys toimii tornisovelluksessa
 • Edge: hakeeko sivu allspecies.php:ta?
 • Uusi väritys
 • Tarkista että ei luottamuksellista dataa gitissä

MUST

SHOULD

 • Yritä ensin saada tarkat koordinaatit, ennen timeoutia yritä uudelleen saada epätarkemmat?
 • Järkevä virheilmoitus, jos koordinaatit ulkomailta
 • Muuta htaccessissa 302 -> 301 jos kaikki toimii
 • Dokumentaatio

NICE

 • Self-signed cert Tursolle kehitystä varten
 • Kaikki tornit kartalle
 • Etäisyys tietä pitkin, auto & kevyt liikenne; https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/intro
 • Tornin tyyppi
 • Ajo-ohje tornin parkkipaikalle; nyt torni ei aina ole saavutettavissa lähimmältä tieltä (esim. Fiskarsinmäki). Vaatisi tätä tietoa alkuperäiseen dataan.