Skip to content

Сайт на кампанията "Бъдещето е код" - турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата из училища в страната, с цел популяризиране на програмирането.

master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
db
 
 
lib
 
 
log
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Бъдещето е код

Сайт на кампанията "Бъдещето е код", популяризираща ползите от умението да се програмира и да се борави с технологии.

Технически особености

Сайтът е Ruby on Rails приложение. Използва PostgreSQL за база данни. Задвижва се на Heroku.

Локална инсталация

Предварителни изисквания

  1. Необходимо е да имате инсталиран Ruby интерпретатор. Тук има инструкции как.
  2. Инсталирайте си Bundler: gem install bundler.
  3. Трябва да имате достъп до PostgreSQL база данни и потребител с права да създава бази данни.

Инсталация

  1. Клонирайте си хранилището на проекта.
  2. Влезте в папката на проекта и инсталирайте зависимостите му с bundle install.
  3. Копирайте config/database.yml.example в config/database.yml и го редактирайте с данни за достъп до вашата PostgreSQL инсталация.
  4. Копирайте .env.example в .env и го редактирайте, за да съдържа коректните данни.
  5. Изпълнете bin/rake db:setup за да създадете база данни с необходимите таблици.
  6. Стартирайте bin/rails server от директорията на проекта.

На този етап би трябвало да имате работеща локална версия на адрес localhost:3000.

На localhost:3000/admin има административен интерфейс. Потребителското име е admin@example.com, а паролата password.

Лиценз

Кодът на това приложение се разпространява под MIT лиценз.

About

Сайт на кампанията "Бъдещето е код" - турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата из училища в страната, с цел популяризиране на програмирането.

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.