Sayfanızın <head> bölümü içerisine girebilecek her şeyin listesi.
Branch: master
Clone or download
mkg0 Merge pull request #1 from aykutkardas/patch-1
Küçük bir yazım hatası
Latest commit 1847354 Jun 12, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Küçük bir yazım hatası Jun 7, 2018
silinenler.md

README.md

HEAD

Sayfanızın <head> bölümü içerisine girebilecek her şeyin listesi. Orijinali Josh Buchea’ya ait HEAD reposunun türkçe çevirisidir. Düzenlemelerden haberdar olmak için repoyu izlemeniz tavsiye edilir.

İçerik Tablosu

Önerilenler Minimum

Basit ve sade web siteleri için başlıca etiketler:

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<!-- Yukarıdaki 3 meta etiketi head bölümü içerisinde *ilk sırada* konumlanmalıdır; diğer head içerikleri bu etiketlerin *ardından* yerleştirilmelidir -->
<title>Sayfa Başlığı</title>

Elementler

<!-- Doküman Başlığı -->
<title>Sayfa Başlığı</title>

<!-- Base URL doküman içerisinde ilişkisel olarak girilmiş bağlantılar(relative path) için başlangıç noktası oluşturur -->
<base href="https://example.com/page.html">

<!-- Harici CSS -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

<!-- Doküman içi CSS -->
<style>
 /* ... */
</style>

<!-- JavaScript -->
<script src="script.js"></script>
<noscript><!--JS olmaması halinde--></noscript>

Meta

<meta charset="utf-8"> <!-- Doküman için karakter kodlaması belirler -->
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<!-- Yukarıdaki 3 meta etiketi head bölümü içerisinde *ilk sırada* konumlanmalıdır; diğer head içerikleri bu taglerin *ardından* yerleştirilmelidir -->

<!-- Kaynakların nereden yükleneceğini kontrol eder -->
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self'">
<!-- Doküman içerisinde olabildiğince önce konumlandırın -->
<!-- Sadece bu etiketin altındaki içeriğe etki eder -->

<!-- Web uygulamasının adı (yalnızca web sayfası bir uygulamaysa kullanılmalı.) -->
<meta name="application-name" content="Application Name">

<!-- Sayfanın kısa açıklaması (150 karakter ile sınırlıdır) -->
<!-- *Bazı* durumlarda, bu açıklama arama sonuçları içerisinde sayfadan bir kesit olarak kullanılır -->
<meta name="description" content="A description of the page">

<!-- Arama motorunun gezinme ve indeksleme davranışını belirler -->
<meta name="robots" content="index,follow,noodp"><!-- Bütün Arama Motorları -->
<meta name="googlebot" content="index,follow"><!-- Google'a özgül -->

<!-- Google'a sitelinks search boxı göstermemesini belirtir -->
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">

<!-- Google'a bu sayfa için bir çeviri sağlamamasını belirtir -->
<meta name="google" content="notranslate">

<!-- Google Search Console için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="google-site-verification" content="verification_token">

<!-- Yandex Webmasters için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="yandex-verification" content="verification_token">

<!-- Bing Webmaster Center için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="msvalidate.01" content="verification_token">

<!-- Alexa Console için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="alexaVerifyID" content="verification_token">

<!-- Pinterest Console için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="p:domain_verify" content="code from pinterest">

<!-- Norton Safe Web için site sahipliğini doğrular -->
<meta name="norton-safeweb-site-verification" content="norton code">

<!-- Web sitesini oluşturmak için kullanılan araç (örnek - WordPress, Dreamweaver) -->
<meta name="generator" content="program">

<!-- Web sitenin konusunu ifade eden kısa açıklama -->
<meta name="subject" content="your website's subject">

<!-- Web site içeriğinin hitap ettiği kitleyi belirtir -->
<meta name="rating" content="General">

<!-- Kaynak(referrer) bilgisinin nasıl iletileceğini belirtir -->
<meta name="referrer" content="no-referrer">

<!-- Uygun telefon numaraları için otomatik algılamayı ve biçimlendirmeyi iptal eder -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- DNS ön tanımını tümden iptal eder -->
<meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="off">

<!-- Tarayıcı tarafında kullanıcı ile ilgili çerez(cookie) oluşturmayı sağlar -->
<meta http-equiv="set-cookie" content="name=value; expires=date; path=url">

<!-- Sayfanın spesifik bir çerçeve içerisinde açılması durumunu belirler -->
<meta http-equiv="Window-Target" content="_value">

<!-- Coğrafi etiketler -->
<meta name="ICBM" content="latitude, longitude">
<meta name="geo.position" content="latitude;longitude">
<meta name="geo.region" content="country[-state]"><!-- Ülke kodu (ISO 3166-1): zorunlu, bölge kodu (ISO 3166-2): tercihen; örn. content="US" / content="US-NY" -->
<meta name="geo.placename" content="city/town"><!-- örn. content="New York City" -->

Link

<!-- CSS stil dosyasını işaret eder -->
<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css">

<!-- Yinelenen içerik sorunlarını önlemeye yardımcı olur -->
<link rel="canonical" href="https://example.com/2010/06/9-things-to-do-before-entering-social-media.html">

<!-- İkon bağlantısından önce eklenirdi, ancak kullanımdan kaldırıldı -->
<link rel="shortlink" href="https://example.com/?p=42">

<!--Mevcut sayfanın AMP HTML versiyonuna ait linki belirtir -->
<link rel="amphtml" href="https://example.com/path/to/amp-version.html">

<!-- Web uygulamaları için "kurulum" kimlik bilgilerini belirten bir JSON dosyasını tanımlar -->
<link rel="manifest" href="manifest.json">

<!-- Belgenin yaratıcısını belirtir -->
<link rel="author" href="humans.txt">

<!-- Telif hakkı bilidirimini açıklayan bağlantıyı işaret eder -->
<link rel="license" href="copyright.html">

<!-- Belgenin başka bir dildeki bağlantısına refere eder -->
<link rel="alternate" href="https://es.example.com/" hreflang="es">

<!-- Yaratıcı veya başka biri hakkında bilgi verir -->
<link rel="me" href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html">
<link rel="me" href="mailto:name@example.com">
<link rel="me" href="sms:+15035550125">

<!-- Dokümansal, kayıtsal veya tarihsel yönden ilişkisel olan bir koleksiyona işaret eder -->
<link rel="archives" href="https://example.com/2003/05/">

<!-- Bir hiyerarşik yapı içerisinde en üst seviyedeki kaynağa işaret eder -->
<link rel="index" href="https://example.com/">

<!-- Kendine referans verir - doküman birden fazla referansa sahip olduğunda faydalıdır -->
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://example.com/atomFeed.php?page=3">

<!-- Bir dizi belgede sırasıyla ilk, bir sonraki, bir önceki ve son sıradaki belgeleri işaret eder -->
<link rel="first" href="https://example.com/atomFeed.php">
<link rel="next" href="https://example.com/atomFeed.php?page=4">
<link rel="prev" href="https://example.com/atomFeed.php?page=2">
<link rel="last" href="https://example.com/atomFeed.php?page=147">

<!-- Üçüncü taraf servislerden blog hizmeti sağlandığında kullanılır -->
<link rel="EditURI" href="https://example.com/xmlrpc.php?rsd" type="application/rsd+xml" title="RSD">

<!-- Başka bir WordPress gönderisi sizin blogunuza veya gönderinize bağlantı verdiğinde otomatik bir ping oluşturur -->
<link rel="pingback" href="https://example.com/xmlrpc.php">

<!-- Başka bir web sayfası sizin sayfanıza bağlantı verdiğinde bilgilendirdiği bağlantıyı işaret eder -->
<link rel="webmention" href="https://example.com/webmention">

<!-- Harici bir HTML belgesini mevcut olan HTML belgesine dahil eder -->
<link rel="import" href="/path/to/component.html">

<!-- Open Search -->
<link rel="search" href="/open-search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Search Title">

<!-- Akışlar -->
<link rel="alternate" href="https://feeds.feedburner.com/example" type="application/rss+xml" title="RSS">
<link rel="alternate" href="https://example.com/feed.atom" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3">

<!-- Prefetching, preloading, prebrowsing -->
<link rel="dns-prefetch" href="//example.com/">
<link rel="preconnect" href="https://www.example.com/">
<link rel="prefetch" href="https://www.example.com/">
<link rel="prerender" href="https://example.com/">
<link rel="preload" href="image.png" as="image">
<!-- Detaylı bilgi: https://css-tricks.com/prefetching-preloading-prebrowsing/ -->

Favori Simgeleri

<!-- IE 10 ve altı için -->
<!-- favicon.ico isminde bir dosyayı kök dizinine yerleştirin - element gerekli değil -->

<!-- IE 11, Chrome, Firefox, Safari, Opera için -->
<link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/path/to/favicon-16x16.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/path/to/favicon-32x32.png">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="96x96" href="/path/to/favicon-96x96.png">

Sosyal

Facebook Open Graph

<meta property="fb:app_id" content="123456789">
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Content Title">
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg">
<meta property="og:description" content="Description Here">
<meta property="og:site_name" content="Site Name">
<meta property="og:locale" content="en_US">
<meta property="article:author" content="">

Facebook Instant Articles

<meta charset="utf-8">
<meta property="op:markup_version" content="v1.0">

<!-- Makalenizin web versiyonunun bağlantısı -->
<link rel="canonical" href="http://example.com/article.html">

<!-- Mevcut makale için kullanılacak stil -->
<meta property="fb:article_style" content="myarticlestyle">

Twitter Cards

<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@site_account">
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account">
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html">
<meta name="twitter:title" content="Content Title">
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters">
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg">

Google+ / Schema.org

<link href="https://plus.google.com/+YourPage" rel="publisher">
<meta itemprop="name" content="Content Title">
<meta itemprop="description" content="Content description less than 200 characters">
<meta itemprop="image" content="https://example.com/image.jpg">

Pinterest

Pinterest, yardım merkezine göre insanların web sitenizdeki içerikleri kaydetmesini önlemenize olanak sağlar. description zorunlu değildir.

<meta name="pinterest" content="nopin" description="Üzgümüm, benim sitemden kaydedemezsiniz!">

OEmbed

<link rel="alternate" type="application/json+oembed"
 href="http://example.com/services/oembed?url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Ffoo%2F&amp;format=json"
 title="oEmbed Profile: JSON">
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed"
 href="http://example.com/services/oembed?url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Ffoo%2F&amp;format=xml"
 title="oEmbed Profile: XML">

Tarayıcılar / Platformlar

Apple iOS

<!-- Smart App Banner -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP_ID,affiliate-data=AFFILIATE_ID,app-argument=SOME_TEXT">

<!-- Uygun telefon numaraları için otomatik algılamayı ve biçimlendirmeyi iptal eder -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- Ana Ekran'a ekle -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="Uygulama Başlığı">

<!-- Touch İkonlar -->
<!-- Birçok durum için head alanında bir 180×180px touch simge yeterli -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png">
<!-- Not: iOS 7 Safari, sembollere efekt eklemez. -->
<!-- Safari'nin önceki versiyonları "-precomposed.png" son eke sahip sembollere efekt eklemez. -->

<!-- Başlangıç Görseli ( Kullanımdan kaldırıldı ) -->
<link rel="apple-touch-startup-image" href="path/to/startup.png">

<!-- iOS derin uygulama bağlantısı(deep linking) -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP-ID, app-argument=http/url-sample.com">
<link rel="alternate" href="ios-app://APP-ID/http/url-sample.com">

Apple Safari

<!-- Sabitlenmiş(pinned) Site -->
<link rel="mask-icon" href="path/to/icon.svg" color="red">

Google Android

<meta name="theme-color" content="#E64545">

<!-- Ana ekrana ekle -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<!-- Detaylı bilgi: https://developer.chrome.com/multidevice/android/installtohomescreen -->

<!-- Android derin uygulama bağlantısı(deep linking) -->
<meta name="google-play-app" content="app-id=package-name">
<link rel="alternate" href="android-app://package-name/http/url-sample.com">

Google Chrome

<link rel="chrome-webstore-item" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/APP_ID">

<!-- Çeviri istemini devre dışı bırak -->
<meta name="google" content="notranslate">

Google Chrome Mobil (Yalnızca Android)

Chrome 31'den itibaren, web uygulamanızı tıpkı Safari'deki gibi "uygulama modu" olarak ayarlayabilirsiniz.

<!-- manifest dosya bağlantısını ve meta bilgisini tanımlar -->
<!-- manifest.json örneği aşağıdaki bağlantıdan bulunabilir -->
<link rel="manifest" href="manifest.json">

<!-- Web sayfanızı web uygulaması olarak tanımlar -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">

<!-- Ana Ekran Simgesi -->
<link rel="icon" sizes="192x192" href="highres-icon.png">

Microsoft Internet Explorer

<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="skype_toolbar" content="skype_toolbar_parser_compatible">

<!-- Windows Phone üzerindeki IE 10'da bağlantı vurgulamasını kaldırır (https://blogs.windows.com/buildingapps/2012/11/15/adapting-your-webkit-optimized-site-for-internet-explorer-10/) -->
<meta name="msapplication-tap-highlight" content="no">

<!-- Sabitlenmiş(pinned) siteler (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn255024(v=vs.85).aspx) -->
<meta name="application-name" content="Örnek Başlık">
<meta name="msapplication-tooltip" content="Sitenin ne yaptığına ilişkin açıklama.">
<meta name="msapplication-starturl" content="http://example.com/index.html?pinned=true">
<meta name="msapplication-navbutton-color" content="#FF3300">
<meta name="msapplication-window" content="width=800;height=600">
<meta name="msapplication-task" content="name=Task 1;action-uri=http://host/Page1.html;icon-uri=http://host/icon1.ico">
<meta name="msapplication-task" content="name=Task 2;action-uri=http://microsoft.com/Page2.html;icon-uri=http://host/icon2.ico">
<meta name="msapplication-badge" value="frequency=DAKIKA_CINSINDEN_SAYI;polling-uri=http://example.com/path/to/file.xml">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#FF3300">
<meta name="msapplication-TileImage" content="/path/to/tileimage.jpg">

<meta name="msapplication-config" content="http://example.com/browserconfig.xml">
<meta name="msapplication-notification" content="frequency=60;polling-uri=http://example.com/livetile;polling-uri2=http://example.com/livetile2">
<meta name="msapplication-task-separator" content="1">

App Links

<!-- iOS -->
<meta property="al:ios:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:ios:app_store_id" content="12345">
<meta property="al:ios:app_name" content="App Links">
<!-- Android -->
<meta property="al:android:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:android:app_name" content="App Links">
<meta property="al:android:package" content="org.applinks">
<!-- Web Fallback -->
<meta property="al:web:url" content="http://applinks.org/documentation">
<!-- Detaylı bilgi: http://applinks.org/documentation/ -->

Browsers (Çin)

360 Browser

<!-- Sırasıyla render motoru seçer -->
<meta name="renderer" content="webkit|ie-comp|ie-stand">

QQ Mobile Browser

<!-- Ekranı belirtilen yönde sabitler -->
<meta name="x5-orientation" content="landscape/portrait">
<!-- Mevcut sayfayı tam ekranda görüntüler -->
<meta name="x5-fullscreen" content="true">
<!-- Sayfa "uygulama modu"nda görüntülenir (tam ekran, vb.) -->
<meta name="x5-page-mode" content="app">

UC Mobile Browser

<!-- Ekranı belirtilen yönde sabitler -->
<meta name="screen-orientation" content="landscape/portrait">
<!-- Mevcut sayfayı tam ekranda görüntüler -->
<meta name="full-screen" content="yes">
<!-- UC browser "metin modu"nda olsa bile görselleri gösterir -->
<meta name="imagemode" content="force">
<!-- Sayfa "uygulama modu"nda görüntülenir(tam ekran, hareketi yasaklamak, vb.) -->
<meta name="browsermode" content="application">
<!-- UC browser'ın "gece modu"nu mevcut sayfada iptal eder -->
<meta name="nightmode" content="disable">
<!-- Data transferini azaltmak için sayfayı basitleştirir -->
<meta name="layoutmode" content="fitscreen">
<!-- UC browser'ın "sayfada çok fazla kelime olduğunda font büyütme özelliği"ni iptal eder -->
<meta name="wap-font-scale" content="no">

Notlar

Performans

href özelliğini bir elementin başına taşımak, GZIP aktifken sıkıştırma performansını arttırır.

Örnek:

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700" rel="stylesheet">

Diğer Kaynaklar

İlgili Projeler

Diğer Formatlar

Çeviriler

Katkıda Bulun

Düzenleme veya ilave önermek için bir issue açın ya da pull request gönderin.

Rehber

The HEAD resposu bu iki branchi barındırır:

1. master

Bu branch README.md dosyasından oluşur ve düzenlemeler otomatik olarak <head> Kopya Kağıdı sitesine yansır.

Lütfen pull requestler için şu adımları izleyin:

 • Tek seferde yalnıza bir etiket veya ilişkili olan bir etiket grubu düzenleyin
 • Özelliklerde çift tırnak kullanın
 • Kapatma etiketi olmayan elementlere ters eğik çizgi eklemeyin - HTML 5 tanımları opsiyonel olduğunu belirtiyor
 • Değişikliğinizi destekleyecek bir dokümantasyon bağlantısı eklemeyi düşünün

2. gh-pages

Bu branch <head> Kopya Kağıdı sitesinin sağlayıcısıdır. README.md Markdown dosyasını yayınlamak için Jekyll GitHub Pages vasıtasıyla kullanıyoruz. Bütün web site bazlı düzenlemeler burada olmalı.

Bu kısımda çalışmadan önce, Jekyll Dokümantasyonunu incelemek ve Jekyll'ın nasıl çalıştığını incelemek isteyebilirsiniz.

Katkıda Bulunanlar

Katkıda bulunan bu muhteşem ötesi insanlara göz gezdirin.

Yazar

Josh Buchea

Lisans

CC0

Yasalar dahilinde mümkün olduğunca, Josh Buchea bu eserle ilgili tüm telif hakkı ve benzeri haklardan feragat etmiştir.