Skip to content
Görüntü işleme ile araç takibi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
seorce/image
.gitattributes
README.md
aractakip.py
vehicles.py

README.md

Görüntü İşleme ile Araç Takibi

Projenin genel tanımı ve amacı

Proje konum ise görüntü işleme ile video üzerindeki araç takibi. Öncelikle bu projeyi seçmemin sebebi görüntü işleme üzerinde işlemler yapmayı öğrenmeye çalışmaktı. Bu proje tamamlandığında trafikte veya herhangi bir yere giren-çıkan araç sayısını bulmamızda bizlere yardımcı olacak. Eğer projeme arayüz ekleyebilirsem kullanım açısından sadece seçilen videodaki araçları sayacağı için herkese kolaylık sağlayacaktır.

Kullanılan teknolojiler

Projemde Python ile görüntü işleme yaparak araç takibi yapıyorum. Kütüphane olarak opencv kütüphanesini python'a yüklemeniz gerekiyor

Proje uygulama aşamaları

 • Öncelikle gerekli python ve gerekli kütüphane ve yazılımlarını indirdim.
 • Sonra opencv kütüphanesini araştırdım çünkü genellikle oradan çektiğimiz fonksiyonları kullanıyoruz.
 • Kullanacağım araçların geçtiği videoyu araştırdım.

Kullanılan fonksiyonlar

 • imshow("Ana Görüntü",image) fonksiyonu ile videoyu normal biçiminde gösteriyoruz.
 • imshow("Gray Görüntü", gray) fonksiyonu ile videoyu gray şekile getiriyoruz.
 • imshow("fgmask", fgmask) fonksiyonu ile hareket eden cisimleri belirliyoruz.
 • imshow("Bel_Nok_Giderme", closing) fonksiyonu ile belirlenen cisimlerin içerisindeki noktaları gidermeye çalışıyoruz.
 • imshow("Cev_Nok_Giderme", opening) fonksiyonu ile cisimlerin çevresindeki noktaları temizliyoruz.
 • imshow("Nesneleri kalinlastirma", dilation) fonksiyonu ile belirlenen nesneleri kalınlaştırarak yerlerini tam olarak belirlemeye çalışıyoz.
 • imshow("retvalbin", retvalbin) threshold fonksiyonu ile Binary koda çeviriyoruz.
 • Bunların hepsini yaptıktan sonra imshow("Sonuc", image) fonksiyonu ile görüntüyü ekrana veriyoruz.

GitHub Logo

Projenin algoritması

Uygulamada görüntü işleme teknikleri ile araç takibi yapıp sonrasında araç sayısını gösteriyorum. Şu an bir arayüz yok ama kod içerine gönderdiğimiz videoyu işleme alıp ve araç adedini belirler. Burada alınan videoyu öncelikle gri seviyeye çeviririz. Sonra hareket eden cisimleri belirliyoruz. Belirlenen cisimlerin üzerlerindeki noktaları gideriyoruz. Tekrardan belirlenen cisimlerin, çevresindeki noktaları da gideriyoruz. Daha sonra cisimler belli olamaya başlıyor ve burada da cisimleri kalınlaştırarak daha iyi bir şekilde belirtiyoruz. Belirttiğimiz cisimleri binary şekle dönüştürüyoruz ve sonrasında koordinatlarını verdiğimiz cisimleri çizdiğimiz çizgilerden geçiyorsa sayacı 1 arttırıyoruz ve bu şekilde araç sayısını belirliyoruz.

You can’t perform that action at this time.