Permalink
Browse files

xhtml compliance

removing the valign
replacing alt with  alt=""
closing img-tag
  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Feb 10, 2005
1 parent 303d0af commit 0545f923bb5beeeba1553699d5e0b10820c7af05
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<b>Opdrachten</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif" />&nbsp;<b>Opdrachten</b></p>
<ul>
<p>Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te geven
waarin leerlingen digitale bestanden (van elk formaat) moeten maken en inleveren
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif">&nbsp;<b>Aanwezigheid</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/attendance/icon.gif" />&nbsp;<b>Aanwezigheid</b></p>
<ul>
<p>Met deze module kun je voor een bepaalde gebeurtenis de aanwezigheid van elke deelnemer registreren.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<b>Chats</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif" />&nbsp;<b>Chats</b></p>
<ul>
<p>De chatmodule geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren
via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp dat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chatmodule
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<b>Keuzes</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif" />&nbsp;<b>Keuzes</b></p>
<ul>
<p>De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de leraar stelt een vraag
en geeft een aantal mogelijke antwoorden. Het is goed te gebruiken om de klas ergens over te laten stemmen, als een snelle
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif">&nbsp;<b>Dialoog</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/dialogue/icon.gif" />&nbsp;<b>Dialoog</b></p>
<ul>
<p>Deze module maakt een eenvoudige communicatie tussen gebruikersparen mogelijk. Een leraar kan een dialoog
openen met een leerling, een leerling kan een dialoog openen met een leraar of (optioneel) een leerling met een
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" alt="">&nbsp;<strong>Oefening</strong>
+<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif" />&nbsp;<strong>Oefening</strong>
<ul>
<p>Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht met zelfevaluatie. In een oefening vraagt
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<b>Forums</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif" />&nbsp;<b>Forums</b></p>
<ul>
<p>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</p>
-<ul>
+</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif">&nbsp;<b>Woordenlijst</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/glossary/icon.gif" />&nbsp;<b>Woordenlijst</b></p>
<ul>
<p>Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek. </p>
<p>De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden. </p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<b>Logboeken</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif" />&nbsp;<b>Logboeken</b></p>
<ul>
<p>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar
vraagt de leerling om over een bepaald onderwerp te reflecteren. De leerling
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif">&nbsp;<b>Labels</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/label/icon.gif" />&nbsp;<b>Labels</b></p>
<ul>
<p>Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en
grafische elementen tussen de andere activiteiten van je vak te zetten.</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif">&nbsp;<b>Les</b>
+<img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/lesson/icon.gif" />&nbsp;<b>Les</b>
<ul>
<p>Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<b>Testen</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Testen</b></p>
<ul>
<p>Met deze module kan de leraar testen ontwerpen en afnemen. De test kan meerkeuzevragen,
waar/onwaar vragen, koppelvragen, gatentekst en vragen met een kort antwoord bevatten. Deze vragen worden bewaard in een
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<b>Bronnen</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif" />&nbsp;<b>Bronnen</b></p>
<ul>
<p>Bronnen zijn de inhoud van je cursus: informatie die de leraar in de cursus wil brengen. Dit kunnen voorbereide
bestanden zijn die geüpload worden naar de server; pagina's die rechtstreeks in Moodle gemaakt zijn; of externe webpagina's die lijken een deel van de cursus te zijn.
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif">&nbsp;<b>Planner</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif" />&nbsp;<b>Planner</b></p>
<ul>
<p>Deze module helpt bij het maken van 1-op-1 afspraken met al je leerlingen. Jij geeft de periodes aan waarin je tijd hebt om afspraken te maken en je bepaalt hoe lang een afspraak duurt. De leerlingen schrijven daarna zichzelf in op de afspraakmomenten die nog niet geboekt zijn. De module houdt ook bij welke leerlingen al op de afspraak geweest zijn en welke nog geen afspraak hebben gehad.
</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<b>SCORM pakketten</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>SCORM pakketten</b></p>
<ul>
<p>Een SCORM-pakket is een gebundeld pakket met webinhoud volgens de SCORM-standaard voor leerobjecten. Deze pakketten kunnen webpagina's, grafieken, Javascriptprogramma's, Flashpresentaties en alle andere zaken die werken in webbrowsers. De SCORM-module maakt het mogelijk om gemakkelijk SCORM-pakketten te uploaden en deel te laten uitmaken van je vak.
</p>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<b>Onderzoeken</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif" />&nbsp;<b>Onderzoeken</b></p>
<ul>
<p>De Onderzoeksmodule bevat een aantal gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn bij
het beoordelen en stimuleren van leren in online omgevingen. Leraren kunnen deze gebruiken om gegevens van hun
@@ -1,11 +1,11 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif">&nbsp;<b>Wikis</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif" />&nbsp;<b>Wikis</b></p>
<ul>
<p>Een Wiki maakt het mogelijk om documenten in groep te bewerken, en dat via een webbrowser met een eenvoudige opmaaktaal.</p>
<p>"Wiki wiki" betekent "heel snel" in de Hawaiiaanse taal. De snelheid waarmee teksten gemaakt en bijgewerkt kunnen worden is één van de belangrijkste kenmerken van de Wiki technologie. Gewoonlijk wordt er niets nagelezen voor wijzigingen gepost worden. De meeste wikis zijn open voor het publiek of toch voor die mensen die toegang hebben tot de wikiserver.</p>
<p>Deze Wiki maakt groepswerk mogelijk. Verschillende personen werken samen aan één web door het toevoegen, uitbreiden en wijzigen van de inhoud. De inhoud wordt gewoonlijk niet verwijderd en kan eventueel teruggezet worden.</p>
-<p>Deze module integreert de schitterende <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki</a> in Moodle.</p>
+<p>Deze module integreert de schitterende <a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_blank>Erfurt Wiki</a> in Moodle.</p>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p><img alt valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif">&nbsp;<b>Workshop</b></p>
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/workshop/icon.gif" />&nbsp;<b>Workshop</b></p>
<ul>
<p>Een workshop is een activiteit met beoordeling door medeleerlingen met heel wat opties.
Het is mogelijk om deelnemers elkaars werk of voorbeeldtaken te laten beoordelen en dat op verschillende manieren.

0 comments on commit 0545f92

Please sign in to comment.