Permalink
Browse files

First translation of a couple of the new help files

  • Loading branch information...
1 parent 7982ad7 commit 0c65d733cea83e67e88ed1dfeac1b4aa41c2fc59 hansdezwart committed Aug 27, 2003
View
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Grades</b></p>
+
+<P>Many of the activities allow grades to be set.</p>
+
+<p>By default, the results of all grades within the
+ course can be seen in the Grades page, available
+ from the main course page.</p>
+
+<p>If a teacher is not interested in using grades in a
+ course, or just wants to hide grades from students,
+ then they can disable the display of grades in the
+ Course Settings. This does not prevent individual
+ activities from using or setting grades, it just
+ disables the results being displayed to students.</p>
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p align="center"><b>Cijfers</b></p>
+
+<P>Voor veel van de activiteiten is het mogelijk om cijfers te geven.</p>
+
+<p>Standaard, kunnen de resultaten van alle activiteiten binnen een
+ vak bekeken worden op de cijfer pagina, beschikbaar vanuit de hoofdpagina
+ van het vak.</p>
+
+<p>Als een docent niet geïnteresseerd is in het gebruiken van cijfers binnen
+ een vak, of als de docent de cijfers wil verbergen voor de leerlingen, dan
+ kan het tonen van cijfers uitgezet worden bij de vakinstellingen. Het is
+ dan nog wel mogelijk om cijfers te geven voor individuele activiteiten, de
+ cijfers zullen alleen niet worden getoond.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p>Forums</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Allow discussions</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Attachment</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Forum type</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Ratings</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Subscription</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
+<UL>
+<P>This activity can be the most important - it is here that most discussion takes place.
+ Forums can be structured in different ways, and can include peer rating of each posting.
+ The postings can be viewed in a variety for formats, and can include attachments.
+ By subscribing to a forum, participants will receive copies of each new posting
+ in their email. A teacher can impose subscription on everyone if they want to.
+</UL>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p>Forums</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Sta discussies toe</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Bijlage</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Forum type</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Classificaties</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Lidmaatschap</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
+<UL>
+<P>Dit kan de meest belangrijke activiteit zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
+Forum kunnen op verschillende manieren gestructureerd zijn en leerlingen kunnen eventueel bijdragen
+van elkaar classificeren. De bijdragen kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
+mogelijk om bijlagen bij de bijdragen te stoppen. Deelnemers krijgen kopieën van nieuwe bijdragen per email,
+mits zij lid zijn van het forum. Docenten kunnen iedereen verplichten lid te zijn, mochten zij dat willen.</UL>
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Logboeken</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De docent
+vraagt de leerling om te over een bepaald onderwerp te reflecteren en de leerling
+kan steeds hun antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is priv� en kan
+alleen worden bekeken door de docent. De docent kan feedback geven en een beoordeling
+voor elk logboek. Het is meestal een goed idee om
+ asks the student to reflect on a particular topic, and the student can
+ edit and refine their answer over time. This answer is private and
+ can only be seen by the teacher, who can offer feedback and a grade
+ on each journal entry. It's usually a good idea to have about one
+ Journal activity per week.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1 @@
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Logboeken</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De docent
+vraagt de leerling om te over een bepaald onderwerp te reflecteren en de leerling
+kan steeds hun antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is privé en kan
+alleen worden bekeken door de docent. De docent kan feedback geven en een beoordeling
+voor elk logboek. Het is meestal een goed idee om ongeveer één logboek activiteit per
+week te hebben.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Description</B></P>
+
+<P>This type of question is not really a question. </p>
+
+<p>All it does is print some text without requiring any answers.</p>
+
+<P>It can be used to print a descriptive text to be used by a following group of questions.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Importing "Blackboard Quiz Format" files</b></p>
+
+<p>Documentation not completed</p>
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p>Testen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Allow review once quiz is closed</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Attempts</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Categories</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Correct answers</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Creating multiple quizzes</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Descriptions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Each attempt buids on the last</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Embedded Answers (Cloze)</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Grading method</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Importing questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Importing Blackboard quiz files</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Importing custom quiz files</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">Importing "Missing Word" files</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Matching questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maximum grade</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Multiple choice questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numerical questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">Opening and closing the quiz</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Question feedback</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Question types- creating a new question</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Random questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Random Short-Answer Matching questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Short Answer questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Shuffle answers</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Shuffle questions</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">True/False questions</a>
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizzes</B></P>
+<UL>
+<P>This module allows the teacher to design and set quiz tests, consisting of
+ multiple choice, true-false, and short answer questions. These
+ questions are kept in a categorised database, and can be re-used
+ within courses and even between courses. Quizzes can allow
+ multiple attempts. Each attempt is automatically marked, and the
+ teacher can choose whether to give feedback or to show correct answers.
+ This module includes grading facilities.</P>
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beschrijving</B></P>
+
+<P>Dit type vraag is niet echt een vraag.</p>
+
+<p>Het enige wat het doet is een stuk tekst tonen zonder daarbij antwoorden te vragen.</p>
+
+<P>Het gebruikt worden om een beschrijven tekst te plaatsen en deze te laten volgen door bijvoorbeeld
+een groep vragen.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>"Blackboard Quiz format" bestanden importeren</b></p>
+
+<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Aangepast format bestanden importeren</b></p>
+
+<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>"Ontbrekend woord format" bestand importeren</b></p>
+
+<p>Documentatie is helaas nog niet af.</p>
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p>Testen</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=review.html">Laat inzien toe nadat de quiz gesloten is</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=attempts.html">Pogingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=categories.html">Vategorieën</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=correctanswers.html">Correcte antwoorden</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=createmultiple.html">Multiple Choice testen maken</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=description.html">Beschrijvingen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=repeatattempts.html">Elke poging bouwt voort op de vorige</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multianswer.html">Ingebedde antwoorden (Cloze)</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=grademethod.html">Beoordelings methode</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=import.html">Vragen importeren</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatblackboard.html">Blackboard quiz bestanden importeren</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatcustom.html">Aangepaste quiz bestanden importeren</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=formatmissingword.html">"Ontbrekend woord" bestanden importeren</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=match.html">Paar vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=maxgrade.html">Maximale cijfer</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=multichoice.html">Multiple choice vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=numerical.html">Numeriek vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=timeopen.html">De test openen en sluiten</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=feedback.html">Feedback op de vraag</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=questiontypes.html">Vraag types - een nieuwe vraag maken</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=random.html">Willekeurige vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=randomsamatch.html">Willekeurige Kort antwoord paar vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shortanswer.html">Kort antwoord vragen</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shuffleanswers.html">Antwoorden schudden</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=shufflequestions.html">Vragen schudden</a>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&file=truefalse.html">Waar/Onwaar vragen</a>
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Testen</B></P>
+<UL>
+<P>Deze module laat de docent testen ontwerpen en vaststellen. De test kan multiple choice vragen,
+waar/onwaar vragen en vragen met een kort antwoord bevatten. Deze vragen worden bewaard in een
+gecategoriseerd database en ze kunnen hergebruikt worden binnen het vak of zelfs in andere vakken.
+Testen kunnen ingesteld worden zodat meerdere pogingen mogelijk zijn. Elke poging wordt automatisch
+beoordeeld en de docent kan bepalen of het goede antwoord en of er feedback getoond wordt. In deze
+module zitten beoordelingsfaciliteiten.</P>
+</UL>
+
View
@@ -136,6 +136,7 @@
$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
$string['submitted'] = "Ingezonden";
$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
+$string['suggestedgrade'] = "Voorgesteld cijfer";
$string['teacherassessments'] = "\$a beoordelingen";
$string['teacherscomment'] = "Opmerkingen van de leraar";
$string['teachersgrade'] = "Beoordeling van de leraar";

0 comments on commit 0c65d73

Please sign in to comment.