Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 16e45ab commit 359c9742df6f31d9adf3a9a24d32fc767c54de77 paca70 committed Jan 15, 2004
Showing with 701 additions and 483 deletions.
  1. +45 −43 lang/fi/assignment.php
  2. +36 −36 lang/fi/chat.php
  3. +17 −16 lang/fi/choice.php
  4. +136 −0 lang/fi/countries.php
  5. +71 −67 lang/fi/editor.php
  6. +130 −131 lang/fi/forum.php
  7. +38 −0 lang/fi/glossary.php
  8. +171 −152 lang/fi/quiz.php
  9. +57 −38 lang/fi/resource.php
View
88 lang/fi/assignment.php
@@ -1,54 +1,56 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
-$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '\$a->assignment'
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
Voit nähdä sen osoitteessa:
-\$a->url
-";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+$a->url
+';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Voit nähdä sen osoitteessa:
-<a href=\\\"\$a->url\\\">Tehtävän palautus</a>.";
-$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
-$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
-$string['description'] = "Kuvaus";
-$string['duedate'] = "Palautuspvm.";
-$string['early'] = "\$a ennen";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
-$string['feedback'] = "Palaute";
-$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty oppilaalle \$a";
-$string['late'] = "\$a myöhässä";
-$string['maximumgrade'] = "Arviointipisteet";
-$string['maximumsize'] = "Maksimikoko";
-$string['modulename'] = "Tehtävä";
-$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
-$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
-$string['notgradedyet'] = "Ei vielä arvioitu";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
-$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
-$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
-$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
-$string['submissions'] = "Lähetetyt";
-$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
-$string['submitted'] = "Lähetetty";
-$string['typeoffline'] = "Offline aktiviteetti";
-$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
-$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
-$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
-$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
-$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
-$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
-$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
-$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
-$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
+<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
+$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi tehtävä koko kaikille tehtäville sivulla (kohde kurssi rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['duedate'] = 'Palautuspvm.';
+$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
+$string['early'] = '$a ennen';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty oppilaalle $a';
+$string['late'] = '$a myöhässä';
+$string['maximumgrade'] = 'Arviointipisteet';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
+$string['modulename'] = 'Tehtävä';
+$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
+$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
+$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi';
+$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
+$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
+$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
+$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
+$string['submitted'] = 'Lähetetty';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
+$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
+$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
+$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on $a tavua);';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
+$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
+$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a palautettuja tehtäviä';
+$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
?>
View
72 lang/fi/chat.php
@@ -1,41 +1,41 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['beep'] = "kutsu";
-$string['chatintro'] = "Esittely teksti";
-$string['chatname'] = "Chat-huoneen nimi";
-$string['chatreport'] = "Chat-sessiot";
-$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
-$string['configoldping'] = "Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?";
-$string['configrefreshroom'] = "Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.";
-$string['configrefreshuserlist'] = "Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)";
-$string['currentchats'] = "Aktiiviset chat-sessiot";
-$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
-$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
-$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
-$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
-$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
-$string['idle'] = "Tyhjä";
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a kutsuu kaikkia!";
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri kutsunut sinua!";
-$string['messageenter'] = "\$a on juuri tullut mukaan chattiin";
-$string['messageexit'] = "\$a on lopettanut chatin";
-$string['messages'] = "Viestit";
-$string['modulename'] = "Chat";
-$string['modulenameplural'] = "Chatit";
-$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
-$string['nextsession'] = "Seuraava sessio";
-$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
-$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
-$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
-$string['repeattimes'] = "Toista sessiot";
-$string['repeatweekly'] = "Joka viikko samaan aikaan";
-$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
-$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
-$string['sessions'] = "Chat sessiot";
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
-$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
+$string['beep'] = 'kutsu';
+$string['chatintro'] = 'Esittely teksti';
+$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
+$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
+$string['chattime'] = 'Seuraava chattäily-aika';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
+$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-sessiot';
+$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chattäily-aikoja';
+$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin';
+$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
+$string['helpchatting'] = 'Apua chattäilyyn';
+$string['idle'] = 'Tyhjä';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
+$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
+$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
+$string['messages'] = 'Viestit';
+$string['modulename'] = 'Chat';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
+$string['nextsession'] = 'Seuraava sessio';
+$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
+$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeattimes'] = 'Toista sessiot';
+$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
+$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat sessiot';
+$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä sessiota';
+$string['sessions'] = 'Chat sessiot';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Vanhat sessiot näytetään kaikille';
+$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-sessiot';
?>
View
33 lang/fi/choice.php
@@ -1,21 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['answered'] = "Vastattu";
-$string['choice'] = "Monivalinta \$a";
-$string['choicename'] = "Valinnan nimi";
-$string['choicetext'] = "Valinnan teksti";
-$string['modulename'] = "Monivalinta";
-$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
-$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
-$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
-$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet";
-$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
-$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
-$string['responses'] = "Vastaukset";
-$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
-$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
-$string['viewallresponses'] = "Katsele \$a vastausta";
+$string['answered'] = 'Vastattu';
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet';
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
+$string['savemychoice'] = 'Talleta valintani';
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
?>
View
136 lang/fi/countries.php
@@ -0,0 +1,136 @@
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
+$string['AF'] = 'Afganistan';
+$string['AL'] = 'Albania';
+$string['AM'] = 'Armenia';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argenttiina';
+$string['AT'] = 'Itävalta';
+$string['AU'] = 'Austraalia';
+$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgia';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgaria';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brasilia';
+$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['BY'] = 'Valkovenäjä';
+$string['BZ'] = 'Belize';
+$string['CA'] = 'Kanada';
+$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
+$string['CG'] = 'Kongo';
+$string['CH'] = 'Sveitsi';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Cameroon';
+$string['CN'] = 'Kiina';
+$string['CO'] = 'Kolumbia';
+$string['CR'] = 'Costa Rica';
+$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
+$string['CU'] = 'Kuuba';
+$string['CV'] = 'Cape Verde';
+$string['CX'] = 'Joulusaaret';
+$string['CY'] = 'Kypros';
+$string['CZ'] = 'Tsekki';
+$string['DE'] = 'Saksa';
+$string['DJ'] = 'Djibouti';
+$string['DK'] = 'Tanska';
+$string['DM'] = 'Dominica';
+$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
+$string['DZ'] = 'Algeria';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Viro';
+$string['EG'] = 'Egypti';
+$string['EH'] = 'Länsi sahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Espanja';
+$string['ET'] = 'Etiopia';
+$string['FI'] = 'Suomi';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falkland saaret';
+$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
+$string['FO'] = 'Faroe saaret';
+$string['FR'] = 'Ranska';
+$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Iso-Britania';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgia';
+$string['GF'] = 'Ranskan Guiana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grönlanti';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GN'] = 'Guinea';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GQ'] = 'Equatorial Guinea';
+$string['GR'] = 'Kreikka';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HN'] = 'Honduras';
+$string['HR'] = 'Kroatia';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Unkari';
+$string['ID'] = 'Indonesia';
+$string['IE'] = 'Irlanti';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'Intia';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Islanti';
+$string['IT'] = 'Italia';
+$string['JM'] = 'Jamaica';
+$string['JO'] = 'Jordan';
+$string['JP'] = 'Japani';
+$string['KE'] = 'Kenia';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesoto';
+$string['LT'] = 'Liettua';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Latvia';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldova; Kansantasavalta';
+$string['MK'] = 'Makedonia';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MM'] = 'Myanmar';
+$string['MN'] = 'Mongolia';
+$string['MR'] = 'Mauritania';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MX'] = 'Meksiko';
+$string['MY'] = 'Malesia';
+$string['MZ'] = 'Mozambik';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nikaragua';
+$string['NL'] = 'Alankomaat';
+$string['NO'] = 'Norja';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NR'] = 'Nauru';
+$string['NU'] = 'Niue';
+$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
+$string['PF'] = 'Ranskan polynesia';
+$string['PG'] = 'Papua uusi guinea';
+$string['PH'] = 'Filippiinit';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Puola';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+
+?>
View
138 lang/fi/editor.php
@@ -1,72 +1,76 @@
<?PHP // $Id$
- // htmlarea.php - created with Moodle 1.2 development (2003100900)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['path'] = "Polku";
-$string['textmode'] = "Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.";
-$string['about'] = "Tietoja editorista";
-$string['absbottom'] = "Absbottom";
-$string['absmiddle'] = "Absmiddle";
-$string['alignment'] = "Tasaus";
-$string['alternatetext'] = "Oletusteksti";
-$string['baseline'] = "Baseline";
-$string['bold'] = "Lihavoitu";
-$string['borderthickness'] = "Reunan paksuus";
-$string['bottom'] = "Alas";
-$string['browse'] = "Selaa";
-$string['cancel'] = "Peruuta";
-$string['cellpadding'] = "Solun täyttö";
-$string['cellspacing'] = "Solujen väli";
-$string['choosechar'] = "Valitse merkki";
-$string['chooseicon'] = "Valitse liitettävä hymiö";
-$string['close'] = "Sulje";
-$string['cols'] = "Solut";
-$string['copy'] = "Kopioi";
-$string['createlink'] = "Lisää linkki";
-$string['cut'] = "Leikkaa";
-$string['forecolor'] = "Tekstin väri";
-$string['hilitecolor'] = "Taustan väri";
-$string['horizontal'] = "Vaaka";
-$string['horizontalrule'] = "Vaakaviiva";
-$string['htmlmode'] = "Näytä HTML koodi";
-$string['imageurl'] = "Kuvan URL";
-$string['indent'] = "Lisää sisennystä";
-$string['insertchar'] = "Lisää merkki";
-$string['insertimage'] = "Lisää kuva";
-$string['insertsmile'] = "Lisää hymiö";
-$string['inserttable'] = "Lisää taulukko";
-$string['italic'] = "Kursivoitu";
-$string['justifycenter'] = "Keskitä";
-$string['justifyfull'] = "Tasaa molemmat reunat";
-$string['justifyleft'] = "Tasaa vasemmat reunat";
-$string['justifyright'] = "Tasaa oikeat reunat";
-$string['layout'] = "Ulkoasu";
-$string['left'] = "Vasen";
-$string['middle'] = "Middle";
-$string['notset'] = "Not Set";
-$string['ok'] = "OK";
-$string['orderedlist'] = "Numerointi";
-$string['outdent'] = "Vähennä sisennystä";
-$string['paste'] = "Liitä";
-$string['percent'] = "Prosenttia";
-$string['pixels'] = "Pikseliä";
-$string['popupeditor'] = "Suurenna editori";
-$string['preview'] = "Esikatsele";
-$string['redo'] = "Palauta viimeinen toiminto";
-$string['right'] = "Oikea";
-$string['rows'] = "Rivit";
-$string['showhelp'] = "Ohje";
-$string['spacing'] = "Välys";
-$string['strikethrough'] = "Yliviivattu";
-$string['subscript'] = "Alaindeksi";
-$string['superscript'] = "Ylädeksi";
-$string['textindicator'] = "Nykyinen tyyli";
-$string['texttop'] = "Texttop";
-$string['top'] = "Ylös";
-$string['underline'] = "Alleviivattu";
-$string['undo'] = "Peruuta viimeinen toiminto";
-$string['unorderedlist'] = "Luettelomerkit";
-$string['vertical'] = "Pysty";
-$string['width'] = "Leveys";
+$string['about'] = 'Tietoja editorista';
+$string['absbottom'] = 'Absbottom';
+$string['absmiddle'] = 'Absmiddle';
+$string['address'] = 'Osoite';
+$string['alignment'] = 'Tasaus';
+$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
+$string['baseline'] = 'Baseline';
+$string['bold'] = 'Lihavoitu';
+$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
+$string['bottom'] = 'Alas';
+$string['browse'] = 'Selaa';
+$string['cancel'] = 'Peruuta';
+$string['cellpadding'] = 'Solun täyttö';
+$string['cellspacing'] = 'Solujen väli';
+$string['choosechar'] = 'Valitse merkki';
+$string['chooseicon'] = 'Valitse liitettävä hymiö';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['cols'] = 'Solut';
+$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
+$string['cut'] = 'Leikkaa';
+$string['forecolor'] = 'Tekstin väri';
+$string['heading'] = 'Otsikko';
+$string['hilitecolor'] = 'Taustan väri';
+$string['horizontal'] = 'Vaaka';
+$string['horizontalrule'] = 'Vaakaviiva';
+$string['htmlmode'] = 'Näytä HTML koodi';
+$string['imageurl'] = 'Kuvan URL';
+$string['indent'] = 'Lisää sisennystä';
+$string['insertchar'] = 'Lisää merkki';
+$string['insertimage'] = 'Lisää kuva';
+$string['insertsmile'] = 'Lisää hymiö';
+$string['inserttable'] = 'Lisää taulukko';
+$string['italic'] = 'Kursivoitu';
+$string['justifycenter'] = 'Keskitä';
+$string['justifyfull'] = 'Tasaa molemmat reunat';
+$string['justifyleft'] = 'Tasaa vasemmat reunat';
+$string['justifyright'] = 'Tasaa oikeat reunat';
+$string['layout'] = 'Ulkoasu';
+$string['left'] = 'Vasen';
+$string['middle'] = 'Middle';
+$string['normal'] = 'Normaali';
+$string['notset'] = 'Not Set';
+$string['ok'] = 'OK';
+$string['orderedlist'] = 'Numerointi';
+$string['outdent'] = 'Vähennä sisennystä';
+$string['paste'] = 'Liitä';
+$string['path'] = 'Polku';
+$string['percent'] = 'Prosenttia';
+$string['pixels'] = 'Pikseliä';
+$string['popupeditor'] = 'Suurenna editori';
+$string['preformatted'] = 'Muotoiltu (pre)';
+$string['preview'] = 'Esikatsele';
+$string['redo'] = 'Palauta viimeinen toiminto';
+$string['right'] = 'Oikea';
+$string['rows'] = 'Rivit';
+$string['showhelp'] = 'Ohje';
+$string['spacing'] = 'Välys';
+$string['strikethrough'] = 'Yliviivattu';
+$string['subscript'] = 'Alaindeksi';
+$string['superscript'] = 'Ylädeksi';
+$string['textindicator'] = 'Nykyinen tyyli';
+$string['textmode'] = 'Olet tekstitilassa. Käytä [<>] painiketta palataksesi takaisin WYSIWIG -tilaan.';
+$string['texttop'] = 'Texttop';
+$string['top'] = 'Ylös';
+$string['underline'] = 'Alleviivattu';
+$string['undo'] = 'Peruuta viimeinen toiminto';
+$string['unorderedlist'] = 'Luettelomerkit';
+$string['vertical'] = 'Pysty';
+$string['width'] = 'Leveys';
?>
View
261 lang/fi/forum.php
@@ -1,136 +1,135 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['addanewdiscussion'] = "Lisää uusi keskustelu";
-$string['addanewmessage'] = "Lisää uusi viesti";
-$string['addanewtopic'] = "Lisää uusi aihe";
-$string['allowchoice'] = "Anna kaikkien valita";
-$string['allowdiscussions'] = "Voiko \$a avata uusia keskusteluja?";
-$string['allowratings'] = "Voidaanko viestejä arvioida?";
-$string['allowsdiscussions'] = "Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.";
-$string['anyfile'] = "Mikä tahansa tiedosto";
-$string['attachment'] = "Liite";
-$string['bynameondate'] = "\$a->name - \$a->date";
-$string['configdisplaymode'] = "Oletus näyttötapa keskusteluille, jos ei ole valittu mitään.";
-$string['configlongpost'] = "Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).";
-$string['configmanydiscussions'] = "Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla";
-$string['configshortpost'] = "Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).";
-$string['couldnotadd'] = "Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Pahus, viestiä ei voida poistaa koska se on jo arvioitu";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu";
-$string['couldnotupdate'] = "Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia";
-$string['delete'] = "Poista";
-$string['deleteddiscussion'] = "Keskustelu on poistettu";
-$string['deletedpost'] = "Viesti on poistettu";
-$string['deletesure'] = "Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?";
-$string['discussion'] = "Keskustelu";
-$string['discussionmoved'] = "Tämä keskustelu on siirretty '\$a'";
-$string['discussionreader'] = "Kenelle näytetään";
-$string['discussions'] = "Keskustelut";
-$string['discussionsstartedby'] = "Keskustelun on aloittanut \$a";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Viimeisimmän keskustelun aloittaja \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Keskustele aiheesta";
-$string['eachuserforum'] = "Jokainen avaa uuden keskustelun";
-$string['edit'] = "Muokkaa";
-$string['editing'] = "Muokataan";
-$string['emptymessage'] = "Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Kaikki voivat tilata tämän foorumin";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Kaikki tilaavat tämän foorumin";
-$string['forcesubscribe'] = "Pakota kaikki tilaajiksi";
-$string['forcesubscribeq'] = "Pakota kaikki tilaajiksi?";
-$string['forum'] = "Foorumi";
-$string['forumintro'] = "Foorumin johdanto";
-$string['forumname'] = "Foorumin nimi";
-$string['forums'] = "Foorumit";
-$string['forumtype'] = "Foorumin tyyppi";
-$string['generalforum'] = "Yleisfoorumi";
-$string['generalforums'] = "Yleisfoorumit";
-$string['inforum'] = "\$a :ssa";
-$string['intronews'] = "Yleiset uutiset ja tiedotteet";
-$string['introsocial'] = "Avoin foorumi vapaalle keskustelulle";
-$string['introteacher'] = "Opettajien oma keskustelufoorumi";
-$string['lastpost'] = "Viimeisin viesti";
-$string['learningforums'] = "Opiskelufoorumi";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän (\$a) viestin osalta!";
-$string['message'] = "Viesti";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin";
-$string['modenested'] = "Näytä vastaukset sisäkkäin";
-$string['modethreaded'] = "Näytä vastaukset säikeittäin";
-$string['modulename'] = "Foorumi";
-$string['modulenameplural'] = "Foorumit";
-$string['more'] = "lisää";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Siirrä tämä keskustelu ...";
-$string['namenews'] = "Uutiset foorumi";
-$string['namesocial'] = "Keskustelu foorumi";
-$string['nameteacher'] = "Opettajain foorumi";
-$string['newforumposts'] = "Foorumin uudet viestit";
-$string['nodiscussions'] = "Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja";
-$string['noguestpost'] = "Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin";
-$string['nomorepostscontaining'] = "Viestejä, jotka sisältävät '\$a' ei löytynyt.";
-$string['nonews'] = "Ei vielä uutisia";
-$string['noposts'] = "Ei viestejä";
-$string['nopostscontaining'] = "Viestejä jotka sisältävät '\$a' ei löytynyt";
-$string['nosubscribers'] = "Tällä foorumilla ei ole tilaajia";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name EI saa kopioita viesteistä'\$a->forum' sähköpostiinsa.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name SAA kopiot viesteistä '\$a->forum' sähköpostiinsa.";
-$string['numposts'] = "\$a viestiä";
-$string['olderdiscussions'] = "Vanhat keskustelut";
-$string['openmode0'] = "Ei keskusteja, ei vastauksia";
-$string['openmode1'] = "Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan";
-$string['openmode2'] = "Keskustelut ja vastaukset sallitaan";
-$string['parentofthispost'] = "Tämän viestin alku";
-$string['postadded'] = "Viestisi on lisätty.<P>Sinulla \$a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.";
-$string['postincontext'] = "Katso tätä viestiä kontektissaan";
-$string['postmailinfo'] = "Tämä on kopio viestistä \$a sivustolla.
-Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:";
-$string['postrating1'] = "Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista";
-$string['postrating2'] = "Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen";
-$string['postrating3'] = "Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista";
-$string['posts'] = "Viestit";
-$string['postupdated'] = "Viestisi on päivitetty";
-$string['privatemessages'] = "Yksityiset viestit";
-$string['processingpost'] = "Käsitellään viestiä \$a";
-$string['rate'] = "Arvio";
-$string['rating'] = "Arviointi";
-$string['ratingeveryone'] = "Kaikki voivat arvioida";
-$string['ratingno'] = "Ei arviointeja";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Vain \$a voi arvioida";
-$string['ratings'] = "Arvioinnit";
-$string['ratingssaved'] = "Arviointi tallennettu";
-$string['ratingsuse'] = "Arviointitapa";
-$string['ratingtime'] = "Rajoita arviointi ajalle";
-$string['re'] = "Vast:";
-$string['readtherest'] = "Lue loput tästä aiheesta";
-$string['replies'] = "Vastaukset";
-$string['repliesmany'] = "\$a vastausta tähän mennessä";
-$string['repliesone'] = "\$a vastaus tähän mennessä";
-$string['reply'] = "Vastaa";
-$string['search'] = "Etsi";
-$string['searchforums'] = "Etsi Foorumeista";
-$string['searcholderposts'] = "Selaa vanhoja viestejä";
-$string['searchresults'] = "Haun tulokset";
-$string['sendinratings'] = "Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni";
-$string['showmessagesofthistopic'] = "Näytä tämän aiheen viestit";
-$string['showsubscribers'] = "Näytä tilaajat";
-$string['singleforum'] = "Yksinkertainen keskustelu";
-$string['startedby'] = "Aloittanut:";
-$string['subject'] = "Aihe";
-$string['subscribe'] = "Tilaa tämä foorumi";
-$string['subscribed'] = "Tilaaja";
-$string['subscribers'] = "Tilaajat";
-$string['subscribersto'] = "Tilaa '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Ei toiminnassa";
-$string['subscribestop'] = "Ei toiminnassa";
-$string['subscription'] = "Tilaus";
-$string['subscriptions'] = "Tilaukset";
-$string['thesemessagesareforyou'] = "Olet saanut seuraavat yksityiset viestit";
-$string['unsubscribe'] = "Poista tämän foorumin tilaus";
-$string['unsubscribed'] = "Tilaamaton";
-$string['whoisreader'] = "Lukija";
-$string['youratedthis'] = "Arvioit tämän";
-$string['yournewtopic'] = "Uusi keskustelun aiheesi";
-$string['yourreply'] = "Vastauksesi";
+$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
+$string['addanewtopic'] = 'Lisää uusi aihe';
+$string['allowchoice'] = 'Anna kaikkien valita';
+$string['allowdiscussions'] = 'Voiko $a avata uusia keskusteluja?';
+$string['allowratings'] = 'Voidaanko viestejä arvioida?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Tämä foorumi antaa jokaisen aloittaa yhden uuden keskustelun.';
+$string['anyfile'] = 'Mikä tahansa tiedosto';
+$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
+$string['configdisplaymode'] = 'Oletus näyttötapa keskusteluille, jos ei ole valittu mitään.';
+$string['configlongpost'] = 'Tätä pitemmät keskustelut ovat pitkiä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['configmanydiscussions'] = 'Mksimimäärä keskusteluja samalla sivulla';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi koko kaikke liitteille sivostolla.';
+$string['configshortpost'] = 'Tätä lyhyemmät keskustelut ovat lyhyitä (HTML koodia ei lasketa mukaan).';
+$string['couldnotadd'] = 'Viestiäsi ei voida lisätä tuntemattoman virheen takia.';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska se on jo arvioitu';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Pahus, viestiä ei voida poistaa koska siihen on jo vastattu';
+$string['couldnotupdate'] = 'Viestiäsi ei voida päivittää tuntemattoman virheen takia';
+$string['delete'] = 'Poista';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Keskustelu on poistettu';
+$string['deletedpost'] = 'Viesti on poistettu';
+$string['deletesure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa tämän viestin?';
+$string['discussion'] = 'Keskustelu';
+$string['discussionmoved'] = 'Tämä keskustelu on siirretty \'$a\'';
+$string['discussions'] = 'Keskustelut';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Keskustelun on aloittanut $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Viimeisimmän keskustelun aloittaja $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Keskustele aiheesta';
+$string['eachuserforum'] = 'Jokainen avaa uuden keskustelun';
+$string['edit'] = 'Muokkaa';
+$string['editing'] = 'Muokataan';
+$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän foorumin';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän foorumin';
+$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
+$string['forum'] = 'Foorumi';
+$string['forumintro'] = 'Foorumin johdanto';
+$string['forumname'] = 'Foorumin nimi';
+$string['forums'] = 'Foorumit';
+$string['forumtype'] = 'Foorumin tyyppi';
+$string['generalforum'] = 'Yleisfoorumi';
+$string['generalforums'] = 'Yleisfoorumit';
+$string['inforum'] = '$a :ssa';
+$string['intronews'] = 'Yleiset uutiset ja tiedotteet';
+$string['introsocial'] = 'Avoin foorumi vapaalle keskustelulle';
+$string['introteacher'] = 'Opettajien oma keskustelufoorumi';
+$string['lastpost'] = 'Viimeisin viesti';
+$string['learningforums'] = 'Opiskelufoorumi';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Liitteen maksimi koko';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Pahus, maksimi muokkausaika on ylittynyt tämän ($a) viestin osalta!';
+$string['message'] = 'Viesti';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, uusin ensin';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Näytä vastaukset peräkkäin, vanhin ensin';
+$string['modenested'] = 'Näytä vastaukset sisäkkäin';
+$string['modethreaded'] = 'Näytä vastaukset säikeittäin';
+$string['modulename'] = 'Foorumi';
+$string['modulenameplural'] = 'Foorumit';
+$string['more'] = 'lisää';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Siirrä tämä keskustelu ...';
+$string['namenews'] = 'Uutiset foorumi';
+$string['namesocial'] = 'Keskustelu foorumi';
+$string['nameteacher'] = 'Opettajain foorumi';
+$string['newforumposts'] = 'Foorumin uudet viestit';
+$string['nodiscussions'] = 'Tässä foorumissa ei ole vielä keskusteluja';
+$string['noguestpost'] = 'Pahus, vieraat eivät saa kirjoittaa foorumiin';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Viestejä, jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt.';
+$string['nonews'] = 'Ei vielä uutisia';
+$string['noposts'] = 'Ei viestejä';
+$string['nopostscontaining'] = 'Viestejä jotka sisältävät \'$a\' ei löytynyt';
+$string['nosubscribers'] = 'Tällä foorumilla ei ole tilaajia';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name EI saa kopioita viesteistä\'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name SAA kopiot viesteistä \'$a->forum\' sähköpostiinsa.';
+$string['numposts'] = '$a viestiä';
+$string['olderdiscussions'] = 'Vanhat keskustelut';
+$string['openmode0'] = 'Ei keskusteja, ei vastauksia';
+$string['openmode1'] = 'Ei keskusteluja, mutta vastaaminen sallitaan';
+$string['openmode2'] = 'Keskustelut ja vastaukset sallitaan';
+$string['parent'] = 'Naytä aiempi';
+$string['parentofthispost'] = 'Tämän viestin alku';
+$string['postadded'] = 'Viestisi on lisätty.<P>Sinulla $a aikaa muokata viestiä jos haluat muuttaa sitä.';
+$string['postincontext'] = 'Katso tätä viestiä kontektissaan';
+$string['postmailinfo'] = 'Tämä on kopio viestistä $a sivustolla.
+Lisätäksesi vastauksen viestiin suoraan sivustolle, klikkaa seuraavaa linkkiä:';
+$string['postrating1'] = 'Suurimmaksi osaksi eristyvää osaamista';
+$string['postrating2'] = 'Yhtälaisesti eristynyt ja sosiaalinen';
+$string['postrating3'] = 'Suurimmaksi osaksi sosiaalista osaamista';
+$string['posts'] = 'Viestit';
+$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
+$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
+$string['rate'] = 'Arvio';
+$string['rating'] = 'Arviointi';
+$string['ratingeveryone'] = 'Kaikki voivat arvioida';
+$string['ratingno'] = 'Ei arviointeja';
+$string['ratingonlyteachers'] = 'Vain $a voi arvioida';
+$string['ratingpublic'] = '$a voi nähdä kaikkien arvioinnit';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a voi nähdä vain omat arvioinnit';
+$string['ratings'] = 'Arvioinnit';
+$string['ratingssaved'] = 'Arviointi tallennettu';
+$string['ratingsuse'] = 'Arviointitapa';
+$string['ratingtime'] = 'Rajoita arviointi ajalle';
+$string['re'] = 'Vast:';
+$string['readtherest'] = 'Lue loput tästä aiheesta';
+$string['replies'] = 'Vastaukset';
+$string['repliesmany'] = '$a vastausta tähän mennessä';
+$string['repliesone'] = '$a vastaus tähän mennessä';
+$string['reply'] = 'Vastaa';
+$string['search'] = 'Etsi';
+$string['searchforums'] = 'Etsi Foorumeista';
+$string['searcholderposts'] = 'Selaa vanhoja viestejä';
+$string['searchresults'] = 'Haun tulokset';
+$string['sendinratings'] = 'Lähetä viimeisimmät arvioinnit viesteistäni';
+$string['showsubscribers'] = 'Näytä tilaajat';
+$string['singleforum'] = 'Yksinkertainen keskustelu';
+$string['startedby'] = 'Aloittanut:';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subscribe'] = 'Tilaa tämä foorumi';
+$string['subscribed'] = 'Tilaaja';
+$string['subscribers'] = 'Tilaajat';
+$string['subscribersto'] = 'Tilaa \'$a\'';
+$string['subscribestart'] = 'Ei toiminnassa';
+$string['subscribestop'] = 'Ei toiminnassa';
+$string['subscription'] = 'Tilaus';
+$string['subscriptions'] = 'Tilaukset';
+$string['unsubscribe'] = 'Poista tämän foorumin tilaus';
+$string['unsubscribed'] = 'Tilaamaton';
+$string['youratedthis'] = 'Arvioit tämän';
+$string['yournewtopic'] = 'Uusi keskustelun aiheesi';
+$string['yourreply'] = 'Vastauksesi';
?>
View
38 lang/fi/glossary.php
@@ -0,0 +1,38 @@
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
+$string['addentry'] = 'Lisää uusi kohde';
+$string['addingcomment'] = 'Lisää kommentti';
+$string['aliases'] = 'Avainsana(t)';
+$string['allcategories'] = 'Kaikki kategoriat';
+$string['allentries'] = 'Kaikki';
+$string['allowcomments'] = 'Salli kohteiden kommentit ';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Päälekkäiset kohteet sallitaan';
+$string['allowratings'] = 'Salli kohteiden arviointi';
+$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['approve'] = 'Vahvista';
+$string['areyousuredelete'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kohteen?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Haluatko todella poistaa tämän kommentin?';
+$string['areyousureexport'] = 'Haluatko todella viedä tämän kohteen ->';
+$string['ascending'] = '(nouseva)';
+$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['authorview'] = 'Selaa kirjoittajan mukaan';
+$string['back'] = 'Takaisin';
+$string['cantinsertcat'] = 'Kategoriaa ei voi lisätä';
+$string['cantinsertrec'] = 'Tietuetta ei voi lisätä';
+$string['cantinsertrel'] = 'Relaatiota kommenttiin ei voi lisätä';
+$string['casesensitive'] = 'Tämä kohde on case sensitive';
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategoria poistettu';
+$string['categoryview'] = 'Selaa kategooittain';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Määritä sallitaanko kategoria kommentit oletuksena';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Määritä sallitaankö päälekkäisyydet sanastossa oletuksena';
+$string['cnfapprovalstatus'] = 'Määritä oletus tila opiskelijoiden lähettämille kohteille.';
+$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['commentdeleted'] = 'Kommentti poistettu';
+$string['comments'] = 'kommentit';
+
+?>
View
323 lang/fi/quiz.php
@@ -1,157 +1,176 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['acceptederror'] = "Hyväksyttävä virhe";
-$string['addingquestions'] = "Täällä sivun vasemmalla laidalla voit hallinoida kysymysvarastoasi. Kysymykset on talletettu kategorioihin ja niitä voi käyttää missä tahansa tentissä ja vaikka aivan eri kurssissa, jos julkaiset ne. <br /><br /> Kun olet valinnut tai luonut kysymyskategorian, voit editoida tai luoda kysymyksiä. Voit valita minkä tahansa kysymyksen ja lisätä sen sivun vasemmalla laidalla olevaan tenttiin.";
-$string['addquestions'] = "Lisää kysymyksiä";
-$string['addquestionstoquiz'] = "Lisää kysymykset tähän tenttiin";
-$string['addselectedtoquiz'] = "Lisää valittu tenttiin";
-$string['allowreview'] = "Salli tarkastelu";
-$string['alreadysubmitted'] = "Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.";
-$string['alwaysavailable'] = "Aina esillä";
-$string['answer'] = "Vastaus";
-$string['answerhowmany'] = "Yksi vai usempia vastauksia";
-$string['answersingleno'] = "Salli useat vastaukset";
-$string['answersingleyes'] = "Vain yksi vastaus";
-$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = "Vain numeeriset arvot kelpaavat vastauksiin, joihin on määritetty hyväksyttävä virhe";
-$string['attempt'] = "Yritys \$a";
-$string['attemptfirst'] = "Ensimmäinen yritys";
-$string['attemptlast'] = "Viimeinen yritys";
-$string['attemptquiznow'] = "Yritä tenttiä nyt";
-$string['attempts'] = "Yritykset";
-$string['attemptsallowed'] = "Yritystä sallittu";
-$string['attemptsunlimited'] = "Rajattomasti yrityksiä";
-$string['backtoquiz'] = "Takaisin tentit muokkaukseen";
-$string['bestgrade'] = "Paras arviointi";
-$string['blackboard'] = "Blackboard";
-$string['caseno'] = "Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä";
-$string['casesensitive'] = "Kirjainkoko";
-$string['caseyes'] = "Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä";
-$string['categories'] = "Kategoriat";
-$string['category'] = "Kategoria";
-$string['categoryinfo'] = "Kategorian tiedot";
-$string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name' sisältää '\$a->count' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria johon siirrät ne.";
-$string['categorymoveto'] = "Siirrä valitut tähän kategoriaan.";
-$string['choice'] = "Valitse";
-$string['choices'] = "Vaihtoehdot";
-$string['correctanswer'] = "Oikea vastaus";
-$string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
-$string['countdown'] = "Laskenta";
-$string['countdownfinished'] = "Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.";
-$string['countdowntenminutes'] = "Tentti sulkeutuu kymmenen minuutin kuluttua";
-$string['createmultiple'] = "Luo useita kysymyksiä";
-$string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
-$string['custom'] = "Mukautettu muoto";
-$string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
-$string['default'] = "Oletus";
-$string['defaultgrade'] = "Oletus arviointi kysymyksille";
-$string['defaultinfo'] = "Oletus kategoria kysymyksille.";
-$string['deletequestioncheck'] = "Oletko varma että haluat poistaa '\$a'?";
-$string['description'] = "Kuvaus";
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = "Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle";
-$string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
-$string['editingdescription'] = "Muokataan kuvausta";
-$string['editingmatch'] = "Muokataan yhteensopivat kysymykset";
-$string['editingmultianswer'] = "Aukkotehtävien editointi";
-$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
-$string['editingnumerical'] = "Muokataan numeerista kysymystä";
-$string['editingquestion'] = "Muokataan kysymystä";
-$string['editingquiz'] = "Muokataan tenttiä";
-$string['editingrandom'] = "Muokataan satunnaistettua kysymystä";
-$string['editingrandomsamatch'] = "Muokataan satunnaistettua 'yhteensopivat lyhyttehtävät'-kysymystä";
-$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
-$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
-$string['false'] = "Epätosi";
-$string['feedback'] = "Palaute";
-$string['fileformat'] = "Tiedosto muoto";
-$string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
-$string['filloutthreequestions'] = "Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.";
-$string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
-Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
-$string['fractionsnomax'] = "Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täysi arviointi<br> tästä kysymyksestä.
-Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
-$string['gradeaverage'] = "Keskimääräinen arviointi";
-$string['gradehighest'] = "Ylin arviointi";
-$string['grademethod'] = "Arviointi tapa";
-$string['grades'] = "Arvioinnit";
-$string['guestsno'] = "Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.";
-$string['imagedisplay'] = "Näytettävä kuva";
-$string['importquestions'] = "Tuo kysymykset tiedostosta";
-$string['introduction'] = "Johdanto";
-$string['marks'] = "Pistettä";
-$string['match'] = "Yhteensopivat vastaukset";
-$string['matchanswer'] = "Yhteensopiva vastaus";
-$string['missingcorrectanswer'] = "Oikea vastaus täytyy määrittää";
-$string['missingname'] = "Puuttuva kysymyksen nimi";
-$string['missingquestiontext'] = "Puuttuva kysymyksen teksti";
-$string['missingword'] = "Puuttuva sana muoto";
-$string['modulename'] = "Tentti";
-$string['modulenameplural'] = "Tentit";
-$string['multianswer'] = "Aukkotehtävät";
-$string['multichoice'] = "Monivalinta";
-$string['noanswers'] = "Vastausta ei ole valittu!";
-$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.";
-$string['nomoreattempts'] = "Enempää yrityksiä ei sallita";
-$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
-$string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
-$string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";
-$string['notenoughsubquestions'] = "Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br> HAluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
-$string['numerical'] = "Numeerinen";
-$string['publish'] = "Julkaise";
-$string['qti'] = "IMS QTI muoto";
-$string['question'] = "Kysymys";
-$string['questioninuse'] = "Kysymys '\$a' on jo käytössä:";
-$string['questionname'] = "Kysymyksen nimi";
-$string['questions'] = "Kysymykset";
-$string['quizavailable'] = "Tentti on vastattavissa \$a saakka.";
-$string['quizclose'] = "Sulje tentti";
-$string['quizclosed'] = "Tentti on suljettu \$a";
-$string['quizcloses'] = "Tentti sulkeutuu";
-$string['quiznotavailable'] = "Tentti on avoinna \$a lähtien";
-$string['quizopen'] = "Avaa tentti";
-$string['random'] = "Satunnaistetut kysymykset";
-$string['randomcreate'] = "Luo satunnaistetut kysymykset";
-$string['randomsamatch'] = "Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset";
-$string['randomsamatchcreate'] = "Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset";
-$string['randomsamatchintro'] = "Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta";
-$string['randomsamatchnumber'] = "Valittavien kysymysten määrä";
-$string['readytosend'] = "olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?";
-$string['recentlyaddedquestion'] = "Viimeksi lisätyt kysmykset";
-$string['regrade'] = "Arvioi uudelleen kaikki yritykset";
-$string['regradecomplete'] = "Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.";
-$string['regradecount'] = "\$a->changed / \$a->attempt yrityksen arviointi muuttui.";
-$string['rename'] = "Uudelleennimeä";
-$string['report'] = "Raportit";
-$string['reportoverview'] = "Lyhyesti";
-$string['reportregrade'] = "Uudelleen arviointi";
-$string['reportsimplestat'] = "Perusstatistiikka";
-$string['review'] = "Näytä uudelleen";
-$string['save'] = "Tallenna";
-$string['savegrades'] = "Tallenna arvioinnit";
-$string['savemyanswers'] = "Tallenna vastaukseni";
-$string['savequiz'] = "Tallenna koko tentti";
-$string['score'] = "Tulos";
-$string['select'] = "Valitse";
-$string['selectall'] = "Valitse kaikki";
-$string['selectcategoryabove'] = "Valitse kategoria ylhäältä";
-$string['shortanswer'] = "Lyhyt vastaus";
-$string['show'] = "Näytä";
-$string['showcorrectanswer'] = "Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?";
-$string['showfeedback'] = "Näytä palaute vastamisen jälkeen?";
-$string['shuffleanswers'] = "Sekoita vastaukset";
-$string['shufflequestions'] = "Sekoita kysymykset";
-$string['time'] = "Aika";
-$string['timecompleted'] = "Suoritettu";
-$string['timetaken'] = "Suoritusaika";
-$string['toomanyrandom'] = "Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymys kategorian kysymysten määrä (\$a).";
-$string['true'] = "Tosi";
-$string['truefalse'] = "Tosi/Epätosi";
-$string['type'] = "Tyyppi";
-$string['viewallanswers'] = "Katso \$a suoritetut tentit";
-$string['viewallreports'] = "Katso \$a yritykset";
-$string['webct'] = "WebCT muoto";
-$string['yourfinalgradeis'] = "Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: \$a";
+$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
+$string['addingquestions'] = 'Täällä sivun vasemmalla laidalla voit hallinoida kysymysvarastoasi. Kysymykset on talletettu kategorioihin ja niitä voi käyttää missä tahansa tentissä ja vaikka aivan eri kurssissa, jos julkaiset ne. <br /><br /> Kun olet valinnut tai luonut kysymyskategorian, voit editoida tai luoda kysymyksiä. Voit valita minkä tahansa kysymyksen ja lisätä sen sivun vasemmalla laidalla olevaan tenttiin.';
+$string['addquestions'] = 'Lisää kysymyksiä';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Lisää kysymykset tähän tenttiin';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Lisää valittu tenttiin';
+$string['aiken'] = 'Aiken muotoilu';
+$string['allowreview'] = 'Salli tarkastelu';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.';
+$string['alwaysavailable'] = 'Aina esillä';
+$string['answer'] = 'Vastaus';
+$string['answerhowmany'] = 'Yksi vai usempia vastauksia';
+$string['answersingleno'] = 'Salli useat vastaukset';
+$string['answersingleyes'] = 'Vain yksi vastaus';
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Vain numeeriset arvot kelpaavat vastauksiin, joihin on määritetty hyväksyttävä virhe';
+$string['answertoolong'] = 'Vastaus liian pitkä rivin $a jälkeen. (255 merkkiä on maksimi)';
+$string['aon'] = 'AON muotoilu';
+$string['attempt'] = 'Yritys $a';
+$string['attemptfirst'] = 'Ensimmäinen yritys';
+$string['attemptlast'] = 'Viimeinen yritys';
+$string['attemptquiznow'] = 'Yritä tenttiä nyt';
+$string['attempts'] = 'Yritykset';
+$string['attemptsallowed'] = 'Yritystä sallittu';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Rajattomasti yrityksiä';
+$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tentit muokkaukseen';
+$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
+$string['blackboard'] = 'Blackboard';
+$string['calculatedquestion'] = 'Laskettu kysymys ei tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
+$string['caseno'] = 'Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä';
+$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko';
+$string['caseyes'] = 'Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä';
+$string['categories'] = 'Kategoriat';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categoryinfo'] = 'Kategorian tiedot';
+$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' sisältää \'$a->count\' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria johon siirrät ne.';
+$string['categorymoveto'] = 'Siirrä valitut tähän kategoriaan.';
+$string['choice'] = 'Valitse';
+$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
+$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
+$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
+$string['corrresp'] = 'Oikea vastine';
+$string['countdown'] = 'Laskenta';
+$string['countdownfinished'] = 'Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'Tentti sulkeutuu kymmenen minuutin kuluttua';
+$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager muotoilu';
+$string['createmultiple'] = 'Luo useita kysymyksiä';
+$string['createnewquestion'] = 'Luo uusi kysymys';
+$string['custom'] = 'Mukautettu muoto';
+$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
+$string['default'] = 'Oletus';
+$string['defaultgrade'] = 'Oletus arviointi kysymyksille';
+$string['defaultinfo'] = 'Oletus kategoria kysymyksille.';
+$string['deleteattemptcheck'] = 'Oletko aivan varma että haluat poistaa kaikki nämä yritykset?';
+$string['deletequestioncheck'] = 'Oletko varma että haluat poistaa \'$a\'?';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle';
+$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
+$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
+$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhteensopivat kysymykset';
+$string['editingmultianswer'] = 'Aukkotehtävien editointi';
+$string['editingmultichoice'] = 'Muokataan monivalintaa';
+$string['editingnumerical'] = 'Muokataan numeerista kysymystä';
+$string['editingquestion'] = 'Muokataan kysymystä';
+$string['editingquiz'] = 'Muokataan tenttiä';
+$string['editingrandom'] = 'Muokataan satunnaistettua kysymystä';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Muokataan satunnaistettua \'yhteensopivat lyhyttehtävät\'-kysymystä';
+$string['editingshortanswer'] = 'Muokataan lyhyttehtävää';
+$string['editingtruefalse'] = 'Muokataan tosi/epätosi tehtävää';
+$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
+$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
+$string['false'] = 'Epätosi';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['fileformat'] = 'Tiedosto muoto';
+$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan $a%%.<br>
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täysi arviointi<br> tästä kysymyksestä.
+Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['gift'] = 'GIFT Muotoilu';
+$string['gradeaverage'] = 'Keskimääräinen arviointi';
+$string['gradehighest'] = 'Ylin arviointi';
+$string['grademethod'] = 'Arviointi tapa';
+$string['guestsno'] = 'Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.';
+$string['imagedisplay'] = 'Näytettävä kuva';
+$string['imagemissing'] = 'Kuva ei ole saatavilla rivillä $a. Tiedostonimeä ei huomioida.';
+$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset tiedostosta';
+$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
+$string['introduction'] = 'Johdanto';
+$string['marks'] = 'Pistettä';
+$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
+$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
+$string['missingcorrectanswer'] = 'Oikea vastaus täytyy määrittää';
+$string['missingname'] = 'Puuttuva kysymyksen nimi';
+$string['missingquestiontext'] = 'Puuttuva kysymyksen teksti';
+$string['missingword'] = 'Puuttuva sana muoto';
+$string['modulename'] = 'Tentti';
+$string['modulenameplural'] = 'Tentit';
+$string['multianswer'] = 'Aukkotehtävät';
+$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
+$string['name'] = 'Nimi';
+$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
+$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
+$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
+$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
+$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
+$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
+$string['noreviewuntil'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen $a';
+$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br> HAluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
+$string['numerical'] = 'Numeerinen';
+$string['percentcorrect'] = 'Prosentuaalisesti oikein';
+$string['publish'] = 'Julkaise';
+$string['qti'] = 'IMS QTI muoto';
+$string['question'] = 'Kysymys';
+$string['questioninuse'] = 'Kysymys \'$a\' on jo käytössä:';
+$string['questionname'] = 'Kysymyksen nimi';
+$string['questions'] = 'Kysymykset';
+$string['quizavailable'] = 'Tentti on vastattavissa $a saakka.';
+$string['quizclose'] = 'Sulje tentti';
+$string['quizclosed'] = 'Tentti on suljettu $a';
+$string['quizcloses'] = 'Tentti sulkeutuu';
+$string['quiznotavailable'] = 'Tentti on avoinna $a lähtien';
+$string['quizopen'] = 'Avaa tentti';
+$string['random'] = 'Satunnaistetut kysymykset';
+$string['randomcreate'] = 'Luo satunnaistetut kysymykset';
+$string['randomsamatch'] = 'Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta';
+$string['randomsamatchnumber'] = 'Valittavien kysymysten määrä';
+$string['readytosend'] = 'olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?';
+$string['recentlyaddedquestion'] = 'Viimeksi lisätyt kysmykset';
+$string['regrade'] = 'Arvioi uudelleen kaikki yritykset';
+$string['regradecomplete'] = 'Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.';
+$string['regradecount'] = '$a->changed / $a->attempt yrityksen arviointi muuttui.';
+$string['rename'] = 'Uudelleennimeä';
+$string['report'] = 'Raportit';
+$string['reportfullstat'] = 'Yksityiskohtaiset tilastot';
+$string['reportmulti_percent'] = 'Moni-Prosentuaaliset';
+$string['reportmulti_resp'] = 'henkilökahtaiset vastineet';
+$string['reportoverview'] = 'Lyhyesti';
+$string['reportregrade'] = 'Uudelleen arviointi';
+$string['reportsimplestat'] = 'Perusstatistiikka';
+$string['review'] = 'Näytä uudelleen';
+$string['save'] = 'Tallenna';
+$string['savegrades'] = 'Tallenna arvioinnit';
+$string['savemyanswers'] = 'Tallenna vastaukseni';
+$string['savequiz'] = 'Tallenna koko tentti';
+$string['score'] = 'Tulos';
+$string['select'] = 'Valitse';
+$string['selectall'] = 'Valitse kaikki';
+$string['selectcategoryabove'] = 'Valitse kategoria ylhäältä';
+$string['shortanswer'] = 'Lyhyt vastaus';
+$string['show'] = 'Näytä';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?';
+$string['showfeedback'] = 'Näytä palaute vastamisen jälkeen?';
+$string['shuffleanswers'] = 'Sekoita vastaukset';
+$string['shufflequestions'] = 'Sekoita kysymykset';
+$string['time'] = 'Aika';
+$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
+$string['timetaken'] = 'Suoritusaika';
+$string['toomanyrandom'] = 'Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymys kategorian kysymysten määrä ($a).';
+$string['true'] = 'Tosi';
+$string['truefalse'] = 'Tosi/Epätosi';
+$string['type'] = 'Tyyppi';
+$string['viewallanswers'] = 'Katso $a suoritetut tentit';
+$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
+$string['webct'] = 'WebCT muoto';
+$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: $a';
?>
View
95 lang/fi/resource.php
@@ -1,43 +1,62 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['addresource'] = "Lisää aineisto";
-$string['configframesize'] = "Kun www-sivu tai serverille tallennettu tiedosto on osa framea, tämä arvo on yläframen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).";
-$string['editingaresource'] = "Aineiston muokkaus";
-$string['example'] = "Esimerkki";
-$string['examplereference'] = "Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
-$string['exampleurl'] = "http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
-$string['filename'] = "Tiedoston nimi";
-$string['fulltext'] = "Teksti";
-$string['htmlfragment'] = "HTML";
-$string['modulename'] = "Aineisto";
-$string['modulenameplural'] = "Aineistot";
-$string['neverseen'] = "Lukematta";
-$string['newdirectories'] = "Näytä linkkirivi";
-$string['newfullscreen'] = "Täytä koko ruutu";
-$string['newheight'] = "Oletus ikkunan korkeus pikseleinä";
-$string['newlocation'] = "Näytä osoiterivi";
-$string['newmenubar'] = "Näytä valikkorivi";
-$string['newresizable'] = "Salli ikkunan koon muutos";
-$string['newscrollbars'] = "Näytä vierityspalkki";
-$string['newstatus'] = "Näytä tilarivi";
-$string['newtoolbar'] = "Näytä työkalurivi";
-$string['newwidth'] = "Oletus ikkunan leveys pikseleinä";
-$string['newwindow'] = "Uusi ikkuna";
-$string['newwindowopen'] = "Näytä linkki uudessa ikkunassa";
-$string['note'] = "Huomaa";
-$string['notefile'] = "Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
-<A HREF=\$a >Tiedostot-</A>työkalua.";
-$string['notypechosen'] = "Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \\\"back\\\"-nappia.";
-$string['resourcetype'] = "Aineiston tyyppi";
-$string['resourcetype1'] = "Viittaus";
-$string['resourcetype2'] = "Web-sivu";
-$string['resourcetype3'] = "Tiedosto";
-$string['resourcetype4'] = "Teksti";
-$string['resourcetype5'] = "WWW-linkki";
-$string['resourcetype6'] = "HTML";
-$string['resourcetype7'] = "Ohjelma";
-$string['resourcetype8'] = "Wiki teksti";
+$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
+$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
+$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkiksi osoitteesta kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
+$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, kaytä sitä vain jos et muuta voi.';
+$string['configframesize'] = 'Kun www-sivu tai serverille tallennettu tiedosto on osa framea, tämä arvo on yläframen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
+$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, niin otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
+$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
+$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
+$string['configpopuplocation'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa sijanti?';
+$string['configpopupmenubar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tiputusvalikko?';
+$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdus ikkunoiden kokoa muuttaa?';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
+$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
+$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
+$string['configpopupwidth'] = 'Ponnahdusikkunoiden leveys?';
+$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää www-sivun tai -linkin osoite tätä osoitetta tarjotaan ensin käyttäjälle.';
+$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
+$string['example'] = 'Esimerkki';
+$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
+$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
+$string['fetchclienterror'] = 'Selaimelle tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä virheellinen osoite)';
+$string['fetcherror'] = 'Tapahtui virhe haettaessa sivua.';
+$string['fetchservererror'] = 'Etäpalvelimella tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä ohjelma virhe) </p>';
+$string['filename'] = 'Tiedoston nimi';
+$string['fulltext'] = 'Teksti';
+$string['htmlfragment'] = 'HTML';
+$string['modulename'] = 'Aineisto';
+$string['modulenameplural'] = 'Aineistot';
+$string['neverseen'] = 'Lukematta';
+$string['newdirectories'] = 'Näytä linkkirivi';
+$string['newfullscreen'] = 'Täytä koko ruutu';
+$string['newheight'] = 'Oletus ikkunan korkeus pikseleinä';
+$string['newlocation'] = 'Näytä osoiterivi';
+$string['newmenubar'] = 'Näytä valikkorivi';
+$string['newresizable'] = 'Salli ikkunan koon muutos';
+$string['newscrollbars'] = 'Näytä vierityspalkki';
+$string['newstatus'] = 'Näytä tilarivi';
+$string['newtoolbar'] = 'Näytä työkalurivi';
+$string['newwidth'] = 'Oletus ikkunan leveys pikseleinä';
+$string['newwindow'] = 'Uusi ikkuna';
+$string['newwindowopen'] = 'Näytä linkki uudessa ikkunassa';
+$string['note'] = 'Huomaa';
+$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
+<A HREF=$a >Tiedostot-</A>työkalua.';
+$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.';
+$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa';
+$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
+$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
+$string['resourcetype1'] = 'Viittaus';
+$string['resourcetype2'] = 'Web-sivu';
+$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
+$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
+$string['resourcetype5'] = 'WWW-linkki';
+$string['resourcetype6'] = 'HTML';
+$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
+$string['resourcetype8'] = 'Wiki teksti';
?>

0 comments on commit 359c974

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.