Permalink
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
paca70
paca70 committed Jan 15, 2004
1 parent 16e45ab commit 359c9742df6f31d9adf3a9a24d32fc767c54de77
Showing with 701 additions and 483 deletions.
  1. +45 −43 lang/fi/assignment.php
  2. +36 −36 lang/fi/chat.php
  3. +17 −16 lang/fi/choice.php
  4. +136 −0 lang/fi/countries.php
  5. +71 −67 lang/fi/editor.php
  6. +130 −131 lang/fi/forum.php
  7. +38 −0 lang/fi/glossary.php
  8. +171 −152 lang/fi/quiz.php
  9. +57 −38 lang/fi/resource.php
View
@@ -1,54 +1,56 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
-$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
-$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '\$a->assignment'
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
Voit nähdä sen osoitteessa:
-\$a->url
-";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+$a->url
+';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Voit nähdä sen osoitteessa:
-<a href=\\\"\$a->url\\\">Tehtävän palautus</a>.";
-$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
-$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
-$string['description'] = "Kuvaus";
-$string['duedate'] = "Palautuspvm.";
-$string['early'] = "\$a ennen";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
-$string['feedback'] = "Palaute";
-$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty oppilaalle \$a";
-$string['late'] = "\$a myöhässä";
-$string['maximumgrade'] = "Arviointipisteet";
-$string['maximumsize'] = "Maksimikoko";
-$string['modulename'] = "Tehtävä";
-$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
-$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
-$string['notgradedyet'] = "Ei vielä arvioitu";
-$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
-$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
-$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
-$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
-$string['submissions'] = "Lähetetyt";
-$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
-$string['submitted'] = "Lähetetty";
-$string['typeoffline'] = "Offline aktiviteetti";
-$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
-$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
-$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
-$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
-$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
-$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
-$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
-$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
-$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
+<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
+$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
+$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi tehtävä koko kaikille tehtäville sivulla (kohde kurssi rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['duedate'] = 'Palautuspvm.';
+$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
+$string['early'] = '$a ennen';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty oppilaalle $a';
+$string['late'] = '$a myöhässä';
+$string['maximumgrade'] = 'Arviointipisteet';
+$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
+$string['modulename'] = 'Tehtävä';
+$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
+$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
+$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi';
+$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
+$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
+$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
+$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
+$string['submitted'] = 'Lähetetty';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
+$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
+$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
+$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on $a tavua);';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
+$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
+$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a palautettuja tehtäviä';
+$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
?>
View
@@ -1,41 +1,41 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['beep'] = "kutsu";
-$string['chatintro'] = "Esittely teksti";
-$string['chatname'] = "Chat-huoneen nimi";
-$string['chatreport'] = "Chat-sessiot";
-$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
-$string['configoldping'] = "Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?";
-$string['configrefreshroom'] = "Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.";
-$string['configrefreshuserlist'] = "Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)";
-$string['currentchats'] = "Aktiiviset chat-sessiot";
-$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
-$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
-$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
-$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
-$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
-$string['idle'] = "Tyhjä";
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a kutsuu kaikkia!";
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri kutsunut sinua!";
-$string['messageenter'] = "\$a on juuri tullut mukaan chattiin";
-$string['messageexit'] = "\$a on lopettanut chatin";
-$string['messages'] = "Viestit";
-$string['modulename'] = "Chat";
-$string['modulenameplural'] = "Chatit";
-$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
-$string['nextsession'] = "Seuraava sessio";
-$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
-$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
-$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
-$string['repeattimes'] = "Toista sessiot";
-$string['repeatweekly'] = "Joka viikko samaan aikaan";
-$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
-$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
-$string['sessions'] = "Chat sessiot";
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
-$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
+$string['beep'] = 'kutsu';
+$string['chatintro'] = 'Esittely teksti';
+$string['chatname'] = 'Chat-huoneen nimi';
+$string['chatreport'] = 'Chat-istunnot';
+$string['chattime'] = 'Seuraava chattäily-aika';
+$string['configoldping'] = 'Kuinka pitkän ajan päästä käyttäjä katsotaan poistuneeksi siitä kun hänestä ei ole kuulunut mitään?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Kuinka usein chat-huone päivitetään? (sekunteina). Mitä lyhyempi aika, sen nopeampi huone on mutta serverin kuormitus on silloin suurempi kun monta käyttäjää on huoneessa samaan aikaan.';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Kuinka nopeasti käyttäjälista päivitetään (sekunteina)';
+$string['currentchats'] = 'Aktiiviset chat-sessiot';
+$string['currentusers'] = 'Tämän hetkiset käyttäjät';
+$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chattäily-aikoja';
+$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin';
+$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
+$string['helpchatting'] = 'Apua chattäilyyn';
+$string['idle'] = 'Tyhjä';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a on juuri kutsunut sinua!';
+$string['messageenter'] = '$a on juuri tullut mukaan chattiin';
+$string['messageexit'] = '$a on lopettanut chatin';
+$string['messages'] = 'Viestit';
+$string['modulename'] = 'Chat';
+$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
+$string['nextsession'] = 'Seuraava sessio';
+$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
+$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
+$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat';
+$string['repeattimes'] = 'Toista sessiot';
+$string['repeatweekly'] = 'Joka viikko samaan aikaan';
+$string['savemessages'] = 'Säästä vanhat sessiot';
+$string['seesession'] = 'Vilkaise tätä sessiota';
+$string['sessions'] = 'Chat sessiot';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Vanhat sessiot näytetään kaikille';
+$string['viewreport'] = 'Näytä vanhat chat-sessiot';
?>
View
@@ -1,21 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
-$string['answered'] = "Vastattu";
-$string['choice'] = "Monivalinta \$a";
-$string['choicename'] = "Valinnan nimi";
-$string['choicetext'] = "Valinnan teksti";
-$string['modulename'] = "Monivalinta";
-$string['modulenameplural'] = "Monivalinnat";
-$string['notanswered'] = "Vastaamatta";
-$string['publish'] = "Julkaise tulokset";
-$string['publishanonymous'] = "Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet";
-$string['publishnames'] = "Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.";
-$string['publishnot'] = "Älä julkaise tuloksia";
-$string['responses'] = "Vastaukset";
-$string['responsesto'] = "Vastaukset \$a";
-$string['savemychoice'] = "Talleta valintani";
-$string['viewallresponses'] = "Katsele \$a vastausta";
+$string['answered'] = 'Vastattu';
+$string['choice'] = 'Monivalinta $a';
+$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
+$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['modulename'] = 'Monivalinta';
+$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
+$string['notanswered'] = 'Vastaamatta';
+$string['publish'] = 'Julkaise tulokset';
+$string['publishanonymous'] = 'Julkaise tulokset nimettömästi, piiloita vastaajien nimet';
+$string['publishnames'] = 'Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.';
+$string['publishnot'] = 'Älä julkaise tuloksia';
+$string['responses'] = 'Vastaukset';
+$string['responsesto'] = 'Vastaukset $a';
+$string['savemychoice'] = 'Talleta valintani';
+$string['showunanswered'] = 'Näytä sarake vastaamattomille';
+$string['viewallresponses'] = 'Katsele $a vastausta';
?>
View
@@ -0,0 +1,136 @@
+<?PHP // $Id$
+ // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
+
+
+$string['AD'] = 'Andorra';
+$string['AE'] = 'Yhdistyneet arabi emiirikunnat';
+$string['AF'] = 'Afganistan';
+$string['AL'] = 'Albania';
+$string['AM'] = 'Armenia';
+$string['AO'] = 'Angola';
+$string['AQ'] = 'Antarktis';
+$string['AR'] = 'Argenttiina';
+$string['AT'] = 'Itävalta';
+$string['AU'] = 'Austraalia';
+$string['BA'] = 'Bosnia-Herzegovina';
+$string['BB'] = 'Barbados';
+$string['BD'] = 'Bangladesh';
+$string['BE'] = 'Belgia';
+$string['BF'] = 'Burkina Faso';
+$string['BG'] = 'Bulgaria';
+$string['BM'] = 'Bermuda';
+$string['BO'] = 'Bolivia';
+$string['BR'] = 'Brasilia';
+$string['BS'] = 'Bahamasaaret';
+$string['BW'] = 'Botswana';
+$string['BY'] = 'Valkovenäjä';
+$string['BZ'] = 'Belize';
+$string['CA'] = 'Kanada';
+$string['CC'] = 'Kookos-Saaret';
+$string['CG'] = 'Kongo';
+$string['CH'] = 'Sveitsi';
+$string['CL'] = 'Chile';
+$string['CM'] = 'Cameroon';
+$string['CN'] = 'Kiina';
+$string['CO'] = 'Kolumbia';
+$string['CR'] = 'Costa Rica';
+$string['CS'] = 'Serbia ja Montenegro';
+$string['CU'] = 'Kuuba';
+$string['CV'] = 'Cape Verde';
+$string['CX'] = 'Joulusaaret';
+$string['CY'] = 'Kypros';
+$string['CZ'] = 'Tsekki';
+$string['DE'] = 'Saksa';
+$string['DJ'] = 'Djibouti';
+$string['DK'] = 'Tanska';
+$string['DM'] = 'Dominica';
+$string['DO'] = 'Dominikaaninen tasavalta';
+$string['DZ'] = 'Algeria';
+$string['EC'] = 'Ecuador';
+$string['EE'] = 'Viro';
+$string['EG'] = 'Egypti';
+$string['EH'] = 'Länsi sahara';
+$string['ER'] = 'Eritrea';
+$string['ES'] = 'Espanja';
+$string['ET'] = 'Etiopia';
+$string['FI'] = 'Suomi';
+$string['FJ'] = 'Fiji';
+$string['FK'] = 'Falkland saaret';
+$string['FM'] = 'Micronesian yhdistyneet kansakunnat';
+$string['FO'] = 'Faroe saaret';
+$string['FR'] = 'Ranska';
+$string['FX'] = 'Ranska; Metropolitan';
+$string['GA'] = 'Gabon';
+$string['GB'] = 'Iso-Britania';
+$string['GD'] = 'Grenada';
+$string['GE'] = 'Georgia';
+$string['GF'] = 'Ranskan Guiana';
+$string['GH'] = 'Ghana';
+$string['GI'] = 'Gibraltar';
+$string['GL'] = 'Grönlanti';
+$string['GM'] = 'Gambia';
+$string['GN'] = 'Guinea';
+$string['GP'] = 'Guadeloupe';
+$string['GQ'] = 'Equatorial Guinea';
+$string['GR'] = 'Kreikka';
+$string['GT'] = 'Guatemala';
+$string['HK'] = 'Hong Kong';
+$string['HN'] = 'Honduras';
+$string['HR'] = 'Kroatia';
+$string['HT'] = 'Haiti';
+$string['HU'] = 'Unkari';
+$string['ID'] = 'Indonesia';
+$string['IE'] = 'Irlanti';
+$string['IL'] = 'Israel';
+$string['IN'] = 'Intia';
+$string['IQ'] = 'Irak';
+$string['IR'] = 'Iran';
+$string['IS'] = 'Islanti';
+$string['IT'] = 'Italia';
+$string['JM'] = 'Jamaica';
+$string['JO'] = 'Jordan';
+$string['JP'] = 'Japani';
+$string['KE'] = 'Kenia';
+$string['KO'] = 'Kosovo';
+$string['KW'] = 'Kuwait';
+$string['LI'] = 'Liechtenstein';
+$string['LK'] = 'Sri Lanka';
+$string['LR'] = 'Liberia';
+$string['LS'] = 'Lesoto';
+$string['LT'] = 'Liettua';
+$string['LU'] = 'Luxemburg';
+$string['LV'] = 'Latvia';
+$string['MA'] = 'Marokko';
+$string['MC'] = 'Monaco';
+$string['MD'] = 'Moldova; Kansantasavalta';
+$string['MK'] = 'Makedonia';
+$string['ML'] = 'Mali';
+$string['MM'] = 'Myanmar';
+$string['MN'] = 'Mongolia';
+$string['MR'] = 'Mauritania';
+$string['MT'] = 'Malta';
+$string['MU'] = 'Mauritius';
+$string['MX'] = 'Meksiko';
+$string['MY'] = 'Malesia';
+$string['MZ'] = 'Mozambik';
+$string['NA'] = 'Namibia';
+$string['NE'] = 'Niger';
+$string['NG'] = 'Nigeria';
+$string['NI'] = 'Nikaragua';
+$string['NL'] = 'Alankomaat';
+$string['NO'] = 'Norja';
+$string['NP'] = 'Nepal';
+$string['NR'] = 'Nauru';
+$string['NU'] = 'Niue';
+$string['NZ'] = 'Uusi-Seelanti';
+$string['OM'] = 'Oman';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
+$string['PF'] = 'Ranskan polynesia';
+$string['PG'] = 'Papua uusi guinea';
+$string['PH'] = 'Filippiinit';
+$string['PK'] = 'Pakistan';
+$string['PL'] = 'Puola';
+$string['PR'] = 'Puerto Rico';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 359c974

Please sign in to comment.