Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent b8108f2 commit 374db29015076acbfc38334d1c60ec67c28352b9 ethem committed Aug 19, 2005
Showing with 22 additions and 7 deletions.
  1. +22 −7 lang/tr/moodle.php
View
@@ -33,23 +33,23 @@
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
$string['addteacher'] = 'Eğitmen ekle';
$string['admin'] = 'Yönetim';
-$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Kendiniz yeni bir kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz';
+$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Elle yeni bir kullanıcı hesabı ekleyin';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Yöneticiler herşeyi yapabilir ve sitedeki herşeye ulaşabilir';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kurs açıcılar yeni ders açabilirler ve bu derste eğitim verebilirler';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Kursa gidin ve yönetim menüsünden öğrenci ekleyin';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Bir kurs arayın ve eğitimci eklemek için bu ikonu kullanın';
-$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesaplarını veya harici veritabanlarını kullanabilirsiniz';
+$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesapları veya harici veritabanları kullanabilirsiniz';
$string['adminhelpbackup'] = 'Otomatik yedeklemeyi ve zamanlamasını ayarlayın';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini ve çalışacağını ayarlayın';
-$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişinin nasıl olacağına dair değişkenleri ayarlayın';
-$string['adminhelpcourses'] = 'Bölümleri, dersleri tanımlayın ve üyeleri derslere atayın';
-$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için basit ayarları tanımlayın';
+$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişini etkileyen değişkenleri yapılandırın';
+$string['adminhelpcourses'] = 'Bölümleri ve kursları tanımlayın, üyeleri atayın, onay bekleyen kursları düzenleyin';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için temel ayarları tanımlayın';
$string['adminhelpedituser'] = 'Kullanıcı hesaplarına gözatın ve düzenleyin';
-$string['adminhelpenrolments'] = 'Derse kayıt için dahili ve harici kontrol yöntemlerini seçin';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Ders kayıtlarını kontrol etmek için dahili veya harici yöntemleri seçin';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Hatalı girişlere ait kayıtlara gözat';
$string['adminhelplanguage'] = 'Şu anki dil paketini kontrol edin ve düzenleyin';
$string['adminhelplogs'] = 'Sitedeki aktivitelere ait kayıtlara gözatın';
-$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Yüklü blokları ve ayarlarını yönetin';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Kurulu blokları ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Doğrudan veritabanına ulaş (dikkatli olun!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
@@ -118,11 +118,13 @@
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
$string['backupmetacoursehelp'] = 'Etkinleştirirse, metakurs bilgisi (miras öğrenci kayıtları) otomatik yedeklemelere dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Uyarı: Kullanıcıların hiçbirini yedekleme için seçmediniz. Bundan dolayı tüm modül yedeklemeleri \"kullanıcı verisi olmadan\" moduna geçti. Lütfen \"alıştırma\" ve \"çalıştay\" modüllerinin bu yedekleme tipiyle uyumlu olmadığını ve bundan dolayı bu modüllerin tamamen pasifleştirildiğini dikkate alın.';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br />(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['backuptakealook'] = 'Yedek kayıtlarınıza lütfen bir göz atın:
$a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Kullanıcı dosyalarının (ör: profil resimleri) otomatik yedeklemelere dahil edilip edilmeyeceğini seçin';
+$string['backupusershelp'] = 'Bütün kullanıcıların sunucu içine dahil edilip edilmeyeceğini veya yalnızca her bir kurs için gerekli kullanıcıyı seçin.';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
@@ -266,6 +268,7 @@
$string['databasesuccess'] = 'Veritabanı başarıyla güncellendi';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Şimdiki yedek sürümü: $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Şimdiki blok sürümü: $a';
+$string['databaseupgradelocal'] = 'Kişiselleştirilmiş yerel veritabanı sürümü $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Veritabanı güncelleştiriliyor';
$string['date'] = 'Tarih';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Tarih - en yeniler önce';
@@ -321,6 +324,7 @@
$string['edhelpbgcolor'] = 'Düzenleme alanının arkaplan rengini tanımlayın. <br />Geçerli değerlere örnekler: #FFFFFF veya white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Bu, Word\'e ait biçimlendirme filtresini etkinleştirir.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştirin veya pasifleştirin. Etkinleştirildiğinde <strong>aspell</strong> sunucuda kurulu olmalıdır. İkinci değer <strong>varsayılan sözlük</strong>tür. Aspell kullanıcının kendinin belirtiği dile sahip değilse, buradaki değer kullanılacaktır.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Font-tipi özelliği genel font adlarının ve/veya font adlarının listesidir. Font tipleri virgül ile ayrılmalı.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Editörde kullanılacak fontları tanımlayın.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Font için varsayılan yazı boyutu. <br />Geçerli değerlere örnekler: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a Düzenle';
@@ -794,9 +798,13 @@
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Dikkat: Kullanıcı verisini geri yüklerken kurs kullanıcılarının da geri yüklenmesi gerekiyor (etkinlikler, dosyalar, mesajlardaki). Bu ayar sizin için değiştirildi.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';
$string['nothingtodisplay'] = 'Gösterilecek bir şey yok';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Yedek dosyası sürüm $a->backuprelease ($a->backupversion) ile oluşturuldu ve bu şu an kullandığınız sürümden $a->serverrelease ($a->serverversion) daha yeni. Bu bazı uyuşmazlıklara sebep olabilir, çünkü, geriye yönelik yedekleme uyumluluğu garanti edilemez.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Kullanıcı: $a->info';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Bu kayıtlara buradan bakabilirsiniz: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Son bilgilendirildiğinizden beri hatalı girişlerin listesi: $a';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
@@ -874,7 +882,14 @@
$string['recreatedcategory'] = '$a kategorisi tekrar oluşturuldu';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
+$string['registrationcontact'] = 'Açık erişim iletişimi';
+$string['registrationcontactno'] = 'Hayır, site listesinden benimle iletişim kurulmasını istemiyorum';
+$string['registrationcontactyes'] = 'Evet, potansiyel moodle kullanıcıları benimle iletişim kurabilsin';
$string['registrationemail'] = 'Email onayları';
+$string['registrationinfo'] = '<p>Bu sayfa sitenizi moodle.org\'a kaydedilmesini sağlar. Kayıt ücretsizdir. Kaydın ana amacı, düşük seviye mail listesine kayıt olmanız, Moodle yeni sürümü çıktığında ve yeni güvenlik bildirileri duyurulduğunda size bildirmektir.</p>
+<p>Varsayılan olarak bilgileriniz gizli tutulacak, asla başka kimseye verilmeyecek ve satılmayacaktır. Bu bilgileri toplamamızın amacı, Moodle\'nin dünyada ne kadar kullanıldığının istatistiklerini tutmaktır.</p>
+<p>Eğer isterseniz, sitenin adını, ülkesini, adresini herkese açık olan Moodle Siteleri bölümünde yayınlatabilirsiniz.</p>
+<p>Tüm yeni kayıtlar listeye eklenmeden önce bizim tarafımızdan elle eklenecektir. Ancak, siteniz eklendikten sonra kayıt bilgilerinizi istediğiniz zaman tekrar bu formu kullanarak güncelleyebilirsiniz.</p>';
$string['registrationno'] = 'Hayır, email almak istemiyorum';
$string['registrationsend'] = 'Kayıt bilgisini moodle.org\'a gönder';
$string['registrationyes'] = 'Evet, önemli duyuruları bana bildir';

0 comments on commit 374db29

Please sign in to comment.