Permalink
Browse files

Some tweaks from Teemu

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Aug 29, 2003
1 parent 7552878 commit 5eadc17e551bcca6f7000c5f501e4f16bfa2b85a
Showing with 73 additions and 9 deletions.
  1. +39 −0 lang/fi/chat.php
  2. +34 −9 lang/fi/moodle.php
@@ -0,0 +1,39 @@
<?PHP // $Id$
#------------------------------------------------------------
$string['modulename'] = "Chat";
$string['modulenameplural'] = "Chats";
#------------------------------------------------------------
$string['beep'] = "piip";
$string['chatintro'] = "Esittely teksti";
$string['chatname'] = "Chat-huoneen nimi";
$string['chatreport'] = "Chat-sessiot";
$string['chattime'] = "Seuraava chattäily-aika";
$string['currentchats'] = "Aktiiviset chat-sessiot";
$string['currentusers'] = "Tämän hetkiset käyttäjät";
$string['donotusechattime'] = "Älä julkaise mitään chattäily-aikoja";
$string['enterchat'] = "Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chattiin";
$string['errornousers'] = "Muita käyttäjiä ei löydy!";
$string['helpchatting'] = "Apua chattäilyyn";
$string['idle'] = "Tyhjä";
$string['messagebeepseveryone'] = "\$a piippaa kaikkia!";
$string['messagebeepsyou'] = "\$a on juuri piipannut sinua!";
$string['messageenter'] = "\$a on juuri tullut mukaan chattiin";
$string['messageexit'] = "\$a on lopettanut chatin";
$string['messages'] = "Viestit";
$string['neverdeletemessages'] = "Älä koskaan poista viestejä";
$string['nextsession'] = "Seuraava sessio";
$string['nomessages'] = "Ei viestejä";
$string['repeatnone'] = "Ei toistoja - Julkaise vain määritellyt ajat";
$string['repeatdaily'] = "Joka päivä samaan aikaan";
$string['repeattimes'] = "Toista sessiot";
$string['repeatweekly'] = "Joka viikko samaan aikaan";
$string['savemessages'] = "Säästä vanhat sessiot";
$string['sessions'] = "Chat sessiot";
$string['seesession'] = "Vilkaise tätä sessiota";
$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
$string['studentseereports'] = "Vanhat sessiot näytetään kaikille";
$string['viewreport'] = "Näytä vanhat chat-sessiot";
?>
@@ -5,18 +5,34 @@
$string['action'] = "Tapahtuma";
$string['activities'] = "Aktiviteetit";
$string['activity'] = "Aktiviteetti";
$string['activitymodule'] = "Tapahtumamoduuli";
$string['activityreport'] = "Tapahtumaraportti";
$string['add'] = "Lisää";
$string['addadmin'] = "Lisää ylläpitäjä";
$string['addcreator'] = "Lisää kurssin ylläpitäjä";
$string['added'] = "Lisätty \$a";
$string['addinganew'] = "Lisätään uusi \$a";
$string['addnewcategory'] = "Lisää uusi kategoria";
$string['addinganewto'] = "Lisätään uusi \$a->what ( \$a->to ) ";
$string['addnewcourse'] = "Lisää uusi kurssi";
$string['addnewuser'] = "Lisää uusi käyttäjä";
$string['address'] = "Osoite";
$string['addteacher'] = "Lisää opettaja";
$string['admin'] = "Ylläpitäjä";
$string['adminhelpaddnewuser'] = "Käyttäjien lisäys manuaalisesti";
$string['adminhelpassignadmins'] = "Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla ja kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin";
$string['adminhelpassigncreators'] = "Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä";
$string['adminhelpassignteachers'] = "Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen";
$string['adminhelpauthentication'] = "Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa";
$string['adminhelpconfigvariables'] = "Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat";
$string['adminhelpcourses'] = "Määritä kurssit ja kategoriat sekä niille käyttäjät";
$string['adminhelpedituser'] = "Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa niitä";
$string['adminhelplogs'] = "Selaa sivuston kaikkia tapahtumia";
$string['adminhelplanguage'] = "Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi";
$string['adminhelpmanagemodules'] = "Valvo asennettuja moduleita ja niiden asetuksia";
$string['adminhelpthemes'] = "Valitse miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)";
$string['adminhelpsitefiles'] = "Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto serverille";
$string['adminhelpsitesettings'] = "Määritä miltä sivuston etusivu näyttää";
$string['administration'] = "Ylläpito";
$string['again'] = "taas";
$string['all'] = "Kaikki";
@@ -82,6 +98,7 @@
posti2.domain.org'";
$string['configsmtpuser'] = "Jos SMTP-palvelin vaatiin autentikoinnin, anna käyttäjätunnus ja salasana näihin kenttiin.";
$string['configunzip'] = "Anna unzip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)";
$string['configuration'] = "Konfigurointi";
$string['configvariables'] = "Määrittele muuttujat";
$string['configzip'] = "Anna zip-ohjelman sijainti. (vain UNIX)";
$string['confirmed'] = "Rekisteröitymisesi on vahvistettu";
@@ -171,7 +188,7 @@
Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla '\$a->sitename'.
Vahvistaaksesi uuden salasanan klikaa alla olevaa linkkiä:
Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
\$a->link
@@ -309,15 +326,15 @@
$string['loginguest'] = "Kirjaudu vieraana";
$string['loginsite'] = "Kirjaudu sivustoon";
$string['loginsteps'] = "Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinum pitää:
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen &quot;avaimen&quot; jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
<OL size=2>
<LI>Täyttää <A HREF=\$a>uusi tunnus</A> lomake henkilötiedoillasi.
<LI>Sähköposti löhetetään antamaasi osoitteeseen.
<LI>Lue postisi ja klikaa linkkiä viestissä
<LI>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä
<LI>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.
<LI>Valise kurssit, mihin haluat.
<LI>Valitse kurssit, mihin haluat.
<LI>Jos kurssi vaatii &quot;avaimen&quot;, käytä sitä jonka sait opettajaltasi.
<LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjannut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kentiin. .
<LI>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.
</OL>";
$string['loginstepsnone'] = "Hei!
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
@@ -330,6 +347,7 @@
$string['makeafolder'] = "Luo kansio";
$string['makeeditable'] = "Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon '\$a', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.";
$string['managedatabase'] = "Tunkkaa tietokantaa";
$string['managemodules'] = "Modulien valvonta";
$string['markthistopic'] = "Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.";
$string['maximumchars'] = "Maksimimäärä \$a merkkiä";
$string['maximumgrade'] = "Arviointimaksimi";
@@ -361,6 +379,8 @@
$string['modulesetup'] = "Asetetaan moduli-taulut";
$string['modulesuccess'] = "\$a taulut asetettu";
$string['mostrecently'] = "viimeisimmät";
$string['registration'] = "Rekisteröi Moodle";
$string['movecategoryto'] = "Siirrä kategoria kohtaan:";
$string['movedown'] = "Siirrä alas";
$string['movefilestohere'] = "Siirrä tiedostot tänne";
$string['movetoanotherfolder'] = "Siirrä toiseen kansioon";
@@ -455,6 +475,7 @@
$string['preferredlanguage'] = "Haluttu kieli";
$string['preview'] = "Esikatsele";
$string['previeworchoose'] = "Esikatsele tai valitse teema";
$string['publicsitefileswarning'] = "Huom: kaikki pääsevät käsiksi tänne laitettuihin tiedostoihin";
$string['question'] = "Kysymys";
$string['readme'] = "README";
$string['recentactivity'] = "Viimeisimmät tapahtumat";
@@ -470,6 +491,7 @@
$string['savechanges'] = "Talleta muutokset";
$string['search'] = "Hae";
$string['searchagain'] = "Hae uudelleen";
$string['searchcourses'] = "Etsi kursseja";
$string['searchresults'] = "Hakutulokset";
$string['sec'] = "sekunti";
$string['secs'] = "sekuntia";
@@ -495,6 +517,7 @@
$string['showtheselogs'] = "Näytä nämä tapahtumat";
$string['site'] = "Sivusto";
$string['sitelogs'] = "Sivuston tapahtumat";
$string['sitefiles'] = "Sivuston tiedostot";
$string['sitenews'] = "Sivuston uutiset";
$string['sites'] = "Sivustot";
$string['sitesettings'] = "Sivuston asetukset";
@@ -514,7 +537,8 @@
$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M";
$string['strftimetime'] = "%%H:%%M";
$string['stringsnotset'] = "Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa \$a";
$string['studentnotallowed'] = "Pahus, et voi liittyä kursille tunnuksella '\$a'";
$string['studentnotallowed'] = "Pahus, et voi liittyä kurssille tunnuksella '\$a'";
$string['subcategories'] = "Alakategoriat";
$string['success'] = "Valmis!";
$string['summary'] = "Yhteenveto";
$string['summaryof'] = "\$a Yhteenveto";
@@ -525,6 +549,7 @@
$string['textformat'] = "Teksti";
$string['thanks'] = "Kiitokset";
$string['theme'] = "Teema";
$string['themes'] = "Teemat";
$string['themesaved'] = "Uusi teema tallennettu";
$string['thischarset'] = "iso-8859-1";
$string['thislanguage'] = "Suomi";
@@ -533,7 +558,7 @@
$string['todaylogs'] = "Päivän tapahtumat";
$string['toomanytoshow'] = "Liian paljon käyttäjiä näytettäväksi";
$string['topic'] = "Aihe";
$string['topichide'] = "Piiloita tämä aihe";
$string['topichide'] = "Piilota tämä aihe";
$string['topicoutline'] = "Aiheen kuvaus";
$string['topicshow'] = "Näytä tämä aihe";
$string['total'] = "Yhteensä";
@@ -570,7 +595,7 @@
$string['users'] = "Käyttäjät";
$string['webpage'] = "WWW-sivu";
$string['week'] = "Viikko";
$string['weekhide'] = "Piiloita tämä viikko";
$string['weekhide'] = "Piilota tämä viikko";
$string['weeklyoutline'] = "Viikkonäkymä";
$string['weekshow'] = "Näytä tämä viikko";
$string['welcometocourse'] = "Tervetuloa \$a";
@@ -599,4 +624,4 @@
$string['yourself'] = "itse";
$string['yourteacher'] = "sinun \$a";
?>
?>

0 comments on commit 5eadc17

Please sign in to comment.