Browse files

New strings translated - thanks to Emilio Delgado

moving towards XHTML compliance
  • Loading branch information...
1 parent 172acd5 commit 665b20ea3a23a9fd0beb67c0ee0ab9c38105edaf koenr committed Jan 11, 2005
View
5 lang/eu/activitynames.php
@@ -2,10 +2,5 @@
// activitynames.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['filtername'] = 'Automatikoki lotutako aktibitateak';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
?>
View
6 lang/eu/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
$string['allowresubmit'] = 'Berbidalketa baimendu';
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['assignmenttype'] = 'Zeregin-mota';
$string['description'] = 'Deskribapena';
$string['duedate'] = 'Entregatze-data';
+$string['duedateno'] = 'Entregatze-datarik ez';
$string['early'] = '$a goiz';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Bidalketei erantzunaren eguneraketak huts egin dut hurrengo erabiltzailearentzat $a';
$string['feedback'] = 'Erantzuna';
@@ -18,6 +19,7 @@
$string['modulename'] = 'Zeregina';
$string['modulenameplural'] = 'Zereginak';
$string['newsubmissions'] = 'Zereginak bidalita';
+$string['notgradedyet'] = 'Oraindik notarik jarri gabe';
$string['notsubmittedyet'] = 'Oraindik bidali gabe';
$string['overwritewarning'] = 'Oharra: berriz igotzeak zure oraingo bidalketa ORDEZKATUKO du';
$string['saveallfeedback'] = 'Nire erantzun guztiak gorde';
@@ -36,7 +38,7 @@
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ongi igo da, baina bidalketa ez da erregistratu!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' ongi igo da';
$string['viewfeedback'] = 'Zereginen kalifikazioak eta erantzunak ikusi';
-$string['viewsubmissions'] = '$a bidalitako zereginak ikusi';
+$string['viewsubmissions'] = 'Bidalitako zereginak ikusi';
$string['yoursubmission'] = 'Zure bidalketa';
?>
View
104 lang/eu/auth.php
@@ -1,60 +1,60 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
-$string['auth_dbdescription'] = "Metodo honek kanpoko datu-base taula bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitz bat baliozkoa den egiaztatzeko. kontua berria bada, beste eremuetako informazioa ere zeharka kopiatu daiteke Moddlen.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Eremu hauek aukerazkoak dira. Moddle erabiltzaileen eremu batzuk hemen zehaztutako <B>kanpoko datu-base eremuetatik</B> aurrez betetzea erabaki dezakezu. <P>Hutsik uzten badituzu, lehenetsitako balioak erabiliko dira.<P>Edozein kasutan, erabiltzaileek eremu guztiak editazeko aukera izango dute behin saioa hasita.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Pasahitzak dituen eremuaren izena";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Erabiltzaile izenak dituen eremuaren izena";
-$string['auth_dbhost'] = "Datu-base zerbitzaria ostatatzen duen ordenagailua.";
-$string['auth_dbname'] = "Datu-base izena";
-$string['auth_dbpass'] = "Goiko erabiltzaile izenarekin bat datorren pasahitza";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Pasahitza eremuak erabiltzen duen formatua zehaztu. MD5 enkiptazioa beste web aplikazio orokorrekin konektatzeko erabilgarria da, PostNuke adibidez";
-$string['auth_dbtable'] = "Datu-baseko taulak duen izena";
-$string['auth_dbtitle'] = "Kanpoko datu-base bat erabili";
-$string['auth_dbtype'] = "Datu-base mota (Ikus <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> xehetasun gahiagorako)";
-$string['auth_dbuser'] = "Datu-basean irakurtzeko baimena duen erabiltzaile izena";
-$string['auth_emaildescription'] = "ePostaz berrestea da lehenetsitako autentifikazio metodoa. Erabiltzaileak izena ematen duenean, bere izen eta pasahitza aukeratuz, konfirmazio ePosta mezu bat bidaltzen zaio erabiltzailearen ePostara. ePosta Mezu honek, erabiltzaileei kontua berresteko aukera emango dien orri batera lotura zihur bat du. Hurrengoetan saioa hasteko izen eta pasahitza Moodle datu-basean dauden balioekin konparatzea nahikoa da.";
-$string['auth_emailtitle'] = "ePosta bitarteko autentifikazioa";
-$string['auth_imapdescription'] = "Metodo honek IMAP zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.";
-$string['auth_imaphost'] = "IMAP zerbitzariaren helbidea. IP helbidea erabili ezazu, ez DNS izena.";
-$string['auth_imapport'] = "IMAP zerbitzariaren kaia zenbakia. 143 edo 993 izan ohi da.";
-$string['auth_imaptitle'] = "IMAP zerbitzari bat erabili";
-$string['auth_imaptype'] = "IMAP zerbitzari mota. IMAP zerbitzariak autentifikazio eta negoziazio mota ezberdinak izan ditzazkete.";
-$string['instructions'] = "Argibideak";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Erabiltzaileak bilatzeko bind-user erabili nahi baduzu, hemen zehaztu. Honen antzeko zerbait: 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "bind-user erabiltzaile pasahitza.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Erabiltzaileak kokatzen diren testuinguru zerrenda. Testuinguruak ';' erabiliz banatu. Adibidez: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "LDAP ostatua URL bidez zehaztu, adibidez 'ldap://ldap.zerbitzaria.com/' edo 'ldaps://ldap.zerbitzaria.com/' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "&lt;&gt; 0 balioa jarri erabiltzaileak azpi-testuinguruneetan bilatu nahi badituzu.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Erabiltzaile informazioa (izena, abizena, helbidea..) LDAP-tik Moodle-ra eguneratu. /auth/ldap/attr_mappings.php fitxategian begira ezazu mapa informazioa";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Erbiltzaileak izendatzeko edo bilatzeko atributua. 'cn' izan ohi da.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Metodo honek kanpo LDAP zerbitzari baten aurkako autentifikazioa eskeintzen du.
+$string['auth_dbdescription'] = 'Metodo honek kanpoko datu-base taula bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitz bat baliozkoa den egiaztatzeko. kontua berria bada, beste eremuetako informazioa ere zeharka kopiatu daiteke Moddlen.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Eremu hauek aukerazkoak dira. Moddle erabiltzaileen eremu batzuk hemen zehaztutako <b>kanpoko datu-base eremuetatik</b> aurrez betetzea erabaki dezakezu. <p>Hutsik uzten badituzu, lehenetsitako balioak erabiliko dira.</p><p>Edozein kasutan, erabiltzaileek eremu guztiak editazeko aukera izango dute behin saioa hasita.</p>';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Pasahitzak dituen eremuaren izena';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Erabiltzaile-izenak dituen eremuaren izena';
+$string['auth_dbhost'] = 'Datu-base zerbitzaria ostatatzen duen ordenagailua.';
+$string['auth_dbname'] = 'Datu-basearen izena';
+$string['auth_dbpass'] = 'Goiko erabiltzaile izenarekin bat datorren pasahitza';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Pasahitza eremuak erabiltzen duen formatua zehaztu. MD5 enkiptazioa beste web aplikazio orokorrekin konektatzeko erabilgarria da, PostNuke adibidez';
+$string['auth_dbtable'] = 'Datu-baseko taulak duen izena';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Kanpoko datu-base bat erabili';
+$string['auth_dbtype'] = 'Datu-base mota (Ikus <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb documentation</a> xehetasun gahiagorako)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Datu-basean irakurtzeko baimena duen erabiltzaile izena';
+$string['auth_emaildescription'] = 'ePostaz berrestea da lehenetsitako autentifikazio metodoa. Erabiltzaileak izena ematen duenean, bere izen eta pasahitza aukeratuz, konfirmazio ePosta mezu bat bidaltzen zaio erabiltzailearen ePostara. ePosta Mezu honek, erabiltzaileei kontua berresteko aukera emango dien orri batera lotura zihur bat du. Hurrengoetan saioa hasteko izen eta pasahitza Moodle datu-basean dauden balioekin konparatzea nahikoa da.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'E-posta bitarteko autentifikazioa';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Metodo honek IMAP zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP zerbitzariaren helbidea. IP helbidea erabili ezazu, ez DNS izena.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP zerbitzariaren kaia zenbakia. 143 edo 993 izan ohi da.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'IMAP zerbitzari bat erabili';
+$string['auth_imaptype'] = 'IMAP zerbitzari mota. IMAP zerbitzariak autentifikazio eta negoziazio mota ezberdinak izan ditzazkete.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Erabiltzaileak bilatzeko bind-user erabili nahi baduzu, hemen zehaztu. Honen antzeko zerbait: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'bind-user erabiltzaile pasahitza.';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Erabiltzaileak kokatzen diren testuinguru zerrenda. Testuinguruak \';\' erabiliz banatu. Adibidez: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'LDAP ostatua URL bidez zehaztu, adibidez \'ldap://ldap.zerbitzaria.com/\' edo \'ldaps://ldap.zerbitzaria.com/\' ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = '<> 0 balioa jarri erabiltzaileak azpi-testuinguruneetan bilatu nahi badituzu.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Erabiltzaile informazioa (izena, abizena, helbidea..) LDAP-tik Moodle-ra eguneratu. /auth/ldap/attr_mappings.php fitxategian begira ezazu mapa informazioa';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Erbiltzaileak izendatzeko edo bilatzeko atributua. \'cn\' izan ohi da.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Metodo honek kanpo LDAP zerbitzari baten aurkako autentifikazioa eskeintzen du.
Emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak badira, Moodlek erabiltzaile
sarrera berri bat sortuko du bere datu-basean. Modulu honek erabiltzaile atributuak
LDAP zerbitzaritik irakurri ditzazke eta eremuak Moodlen bete. Hurrengo saio hasieretan
- soilik izen eta pasahitza egiaztatuko dira.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Eremu hauek aukerazkoak dira. Moodle erabiltzaile eremu batzuk hemen zehaztutako <b>LDAP eremu</b>etako informazioz betetzea aukeratu dezakezu. <P>Zurian uzten badituzu, ez da ezer transferituko LDAP-tik eta Moodlek lehenetsitako balioak erabiliko dira ordez.<P>Edozein kasutan, erabiltzaileak eremu guzti hauek editatzeko gaitasuna izango du behin saioa hasita.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "LDAP zerbitzari bat erabili";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Metodo honek NNTP zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.";
-$string['auth_nntphost'] = "NNTP zerbitzariaren helbidea. IP zenbakia erabili ezazu, ez DNS izena.";
-$string['auth_nntpport'] = "Zerbitzari kaia (119 arruntena da)";
-$string['auth_nntptitle'] = "NNTP zerbitzari bat erabili";
-$string['auth_nonedescription'] = "Erabiltzaileen berehala eman dezakete izena eta baliozko kontuak sortu, kanpo zerbitzari baten aurkako autentifikaziorik gabe eta ePosta bidez berretsi gabe. Aukera hau erabiltzeerekin kontuz - honek sor ditzazkeen segurtasun eta administrazio arazoak kontutan hartu.";
-$string['auth_nonetitle'] = "Autentifikaziorik ez";
-$string['auth_pop3description'] = "Metodo honek POP3 zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.";
-$string['auth_pop3host'] = "POP3 zerbitzariaren helbidea. IP zenbakia erabili, ez DNS izena.";
-$string['auth_pop3port'] = "Zerbitzari kaia (110 izan ohi da)";
-$string['auth_pop3title'] = "POP3 zerbitzari bat erabili";
-$string['auth_pop3type'] = "Zerbitzari mota. Zure zerbitzariak zertifikatu segurtasuna erabiltzen badu, pop3cert aukeratu ezazu.";
-$string['authenticationoptions'] = "Autentifikazio aukerak";
-$string['authinstructions'] = "Hemen zure erabiltzaileentzat argibideak eman ditzazkezu, erabili behar duten erabiltzaile eta pasahitza zeintzu diren jakin dezaten. Hemen sartutako testua saio hasiera pantailan agertuko da. Zurian uzten baduzu ez da argibiderik emango.";
-$string['changepassword'] = "Pasahitz URL-a aldatu";
-$string['changepasswordhelp'] = "Hemen zure erabiltzaileek bere izen edo pasahitza aldatzeko, edo ahaztekotan berreskuratzeko, erabili dezaketen helbide bat zehaztu dezakezu. Hau erabiltzaileei saio hasiera pantailan eta erabiltzaile orrian botoi gisa aurkeztuko zaie. Zurian uzten baduzu ez zaie botoirik aurkeztuko.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Autentifikazio metodoa aukeratu: ";
-$string['guestloginbutton'] = "Bisitariek saioa hasteko botoia";
-$string['md5'] = "MD5 enkriptazioa";
-$string['plaintext'] = "Testu arrunta";
-$string['showguestlogin'] = "Bisitariek saioa hasteko botoia bistaratu edo ezkutatu dezakezu saio hasiera pantailan.";
+ soilik izen eta pasahitza egiaztatuko dira.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Eremu hauek aukerazkoak dira. Moodle erabiltzaile eremu batzuk hemen zehaztutako <b>LDAP eremu</b>etako informazioz betetzea aukeratu dezakezu. <p>Zurian uzten badituzu, ez da ezer transferituko LDAP-tik eta Moodlek lehenetsitako balioak erabiliko dira ordez.>/p><p>Edozein kasutan, erabiltzaileak eremu guzti hauek editatzeko gaitasuna izango du behin saioa hasita.</p>';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'LDAP zerbitzari bat erabili';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Metodo honek NNTP zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP zerbitzariaren helbidea. IP zenbakia erabili ezazu, ez DNS izena.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Zerbitzari kaia (119 arruntena da)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'NNTP zerbitzari bat erabili';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Erabiltzaileen berehala eman dezakete izena eta baliozko kontuak sortu, kanpo zerbitzari baten aurkako autentifikaziorik gabe eta ePosta bidez berretsi gabe. Aukera hau erabiltzeerekin kontuz - honek sor ditzazkeen segurtasun eta administrazio arazoak kontutan hartu.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Autentifikaziorik ez';
+$string['auth_pop3description'] = 'Metodo honek POP3 zerbitzari bat erabiltzen du emandako erabiltzaile izen eta pasahitza baliozkoak diren egiaztatzeko.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3 zerbitzariaren helbidea. IP zenbakia erabili, ez DNS izena.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Zerbitzari kaia (110 izan ohi da)';
+$string['auth_pop3title'] = 'POP3 zerbitzari bat erabili';
+$string['auth_pop3type'] = 'Zerbitzari mota. Zure zerbitzariak zertifikatu segurtasuna erabiltzen badu, pop3cert aukeratu ezazu.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Autentifikazio aukerak';
+$string['authinstructions'] = 'Hemen zure erabiltzaileentzat argibideak eman ditzazkezu, erabili behar duten erabiltzaile eta pasahitza zeintzu diren jakin dezaten. Hemen sartutako testua saio hasiera pantailan agertuko da. Zurian uzten baduzu ez da argibiderik emango.';
+$string['changepassword'] = 'Pasahitz URL-a aldatu';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Hemen zure erabiltzaileek bere izen edo pasahitza aldatzeko, edo ahaztekotan berreskuratzeko, erabili dezaketen helbide bat zehaztu dezakezu. Hau erabiltzaileei saio hasiera pantailan eta erabiltzaile orrian botoi gisa aurkeztuko zaie. Zurian uzten baduzu ez zaie botoirik aurkeztuko.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Autentifikazio metodoa aukeratu: ';
+$string['guestloginbutton'] = 'Bisitariek saioa hasteko botoia';
+$string['instructions'] = 'Argibideak';
+$string['md5'] = 'MD5 enkriptazioa';
+$string['plaintext'] = 'Testu arrunta';
+$string['showguestlogin'] = 'Bisitariek saioa hasteko botoia bistaratu edo ezkutatu dezakezu saio hasiera pantailan.';
?>
View
8 lang/eu/block_course_list.php
@@ -2,12 +2,6 @@
// block_course_list.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['allcourses'] = 'Administrariak kurtso guzitak ikusten ditu';
-$string['blockname'] = 'Kurtso zerrenda';
-$string['owncourses'] = 'Administrariak bere kurtsoak ikusten ditu';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'euskara';
+$string['blockname'] = 'Ikastaroen zerrenda';
?>
View
9 lang/eu/block_online_users.php
@@ -2,12 +2,7 @@
// block_online_users.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['blockname'] = 'Konektatutakoak';
-$string['configtimetosee'] = 'Erabiltzaile bat linean dagoen detektatzeko minutu kopurua';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['periodnminutes'] = 'azken $a minutuetan';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'euskara';
+$string['blockname'] = 'Online-erabiltzaileak';
+$string['periodnminutes'] = 'azkeneko $a minutuetan';
?>
View
9 lang/eu/block_section_links.php
@@ -2,13 +2,8 @@
// block_section_links.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['blockname'] = 'Enlaces de Sección';
-$string['jumptocurrenttopic'] = 'Oraingo gaira joan';
-$string['jumptocurrentweek'] = 'Aste honetara joan';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Gai hau ikusi';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Aste hau ikusi';
$string['topics'] = 'Gaiak';
$string['weeks'] = 'Asteak';
View
13 lang/eu/calendar.php
@@ -1,18 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
$string['calendar'] = 'Egutegia';
-$string['calendarheading'] = '$a Egutegia';
+$string['calendarheading'] = '$a-egutegia';
$string['clickhide'] = 'Ezkutatu';
$string['clickshow'] = 'Erakutsi';
$string['confirmeventdelete'] = 'Ziur al zaude ekitaldi hau ezabatu nahi duzula?';
$string['courseevents'] = 'Ikastaroko ekitaldiak';
-$string['dayview'] = 'Eguneko bista';
+$string['dayview'] = 'Egun honetakoak';
$string['daywithnoevents'] = 'Ekitaldirik ez egun honetan';
$string['default'] = 'Berez dakarrena';
$string['deleteevent'] = 'Ezabatu ekitaldia';
-$string['detailedmonthview'] = 'Hileko bista zehatza';
+$string['detailedmonthview'] = 'Hileko ekitaldiak zehatz-mehatz';
$string['durationminutes'] = 'Iraupena minututan';
$string['durationnone'] = 'Iraupenik ez';
$string['durationuntil'] = 'Noiz arte';
@@ -30,7 +30,8 @@
$string['eventinstanttime'] = 'Ordua';
$string['eventkind'] = 'Ekitaldi-mota';
$string['eventname'] = 'Izena';
-$string['eventsfor'] = '$a ekitaldiak';
+$string['eventrepeat'] = 'Errepikatu';
+$string['eventsfor'] = '$a-(e)rako ekitaldiak';
$string['eventstarttime'] = 'Hasiera-ordua';
$string['eventtime'] = 'Ordua';
$string['eventview'] = 'Zehaztasunak';
@@ -72,7 +73,7 @@
$string['tt_hidecourse'] = 'Ikastaroko ekitaldiak agerian (sakatu ezkutatzeko)';
$string['tt_hideglobal'] = 'Ekitaldi orokorrak agerian (sakatu ezkutatzeko)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Taldeko ekitaldiak agerian (sakatu ezkutatzeko)';
-$string['tt_hideuser'] = 'Erabiltzaileen ekitaldiak agerian (sakatu izkutatzeko)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Erabiltzaileen ekitaldiak agerian (sakatu ezkutatzeko)';
$string['tt_showcourse'] = 'Ikastaroko ekitaldiak ezkutuan (sakatu ikusteko)';
$string['tt_showglobal'] = 'Ekitaldi orokorrak ezkutuan (sakatu ikusteko)';
$string['tt_showgroups'] = 'Taldeko ekitaldiak ezkutuan (sakatu ikusteko)';
View
78 lang/eu/chat.php
@@ -2,54 +2,40 @@
// chat.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['beep'] = 'beep';
-$string['chatintro'] = 'Sarrera testua';
-$string['chatname'] = 'Gelaren izena';
-$string['chatreport'] = 'Saioak';
-$string['chattime'] = 'Hurrengo hitzordua';
-$string['configoldping'] = 'Aktibitaterik gabeko zenbat denbora eta gero hartu behar dugu erabiltzailea erretiratutzat?';
-$string['configrefreshroom'] = 'Zenbat segunduro eguneratu behar dea txat orrialdea?
-Balore txiki batek elkarrizketa arinagoa ahalbidetuko du, baina zerbitzariarentzat karga handia izan daiteke gelan jende asko dagoeneanen.';
-$string['configrefreshuserlist'] = '¿Cada cuantos segundos se debe actualizar la lista de usuarios presentes en el chat?';
-$string['configserverhost'] = 'Txat zerbitzua daukan ordenagailuaren izena';
-$string['configserverip'] = 'Goiko izenari dagokion IP helbidea';
-$string['configservermax'] = 'Gehienezko bezero kopurua';
-$string['configserverport'] = 'Zerbitzarian erabiltzen den portu zenbakia';
-$string['currentchats'] = 'Gela aktiboak';
-$string['currentusers'] = 'erabiltzaileak ';
-$string['deletesession'] = 'Ezabatu saio hau';
-$string['deletesessionsure'] = 'Ziur zaude saio hau ezabatu nahi duzuna?';
-$string['donotusechattime'] = 'Ez erabili txat denbora';
-$string['enterchat'] = 'Gelara sartu';
-$string['errornousers'] = 'Ezin dut erabiltzailerik aurkitu!';
-$string['generalconfig'] = 'Ezarpen orokorra';
-$string['helpchatting'] = 'Txat-aren laguntza';
-$string['idle'] = 'aktibitaterik gabe';
-$string['messagebeepseveryone'] = '$a beep-ak norbaiti';
-$string['messagebeepsyou'] = '$a(e)k beep bat bidali dizu';
-$string['messageenter'] = '$a sartu da gelan';
-$string['messageexit'] = '$a irten da gelatik';
+$string['beep'] = 'Abisatu';
+$string['chatintro'] = 'Sarrera';
+$string['chatname'] = 'Txat-gela honen izena';
+$string['chatreport'] = 'Txat-saioetako txostenak';
+$string['chattime'] = 'Hurrengo txat-saioaren ordua';
+$string['currentchats'] = 'Txat-txostenak martxan jarri';
+$string['currentusers'] = 'Oraingo erabiltzaileak';
+$string['deletesession'] = 'Ezabatu txosten hau';
+$string['deletesessionsure'] = 'Ziur al zaude txosten hau ezabatu nahi duzula?';
+$string['donotusechattime'] = 'Ez argitaratu txat-saioetarako orduak';
+$string['enterchat'] = 'Sakatu hemen txat-gelara sartzeko';
+$string['errornousers'] = 'Ezin topatu erabiltzailerik!';
+$string['generalconfig'] = 'Ezarpen orokorrak';
+$string['helpchatting'] = 'Txateatzeko laguntza';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a-(e)k dio: Aizue! Hemen nago!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a-(e)k dio: Aizu! Hemen nago!';
+$string['messageenter'] = '$a oraintxe sartu da gelan';
+$string['messageexit'] = '$a irten egin da gelatik';
$string['messages'] = 'Mezuak';
-$string['methodnormal'] = 'Modu normala';
-$string['modulename'] = 'Txat';
-$string['modulenameplural'] = 'Txatak';
-$string['neverdeletemessages'] = 'Ez ezabatu mezuak inoiz';
-$string['nextsession'] = 'Lotutako hurrengo saioa';
-$string['noguests'] = 'Txatak ez du gonbidaturik onartzen';
-$string['nomessages'] = 'Oraindik ez dago mezurik';
-$string['parentlanguage'] = 'ES';
+$string['methodnormal'] = 'Metodo arrunta';
+$string['modulename'] = 'Txat-gela';
+$string['modulenameplural'] = 'Txat-gelak';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Ez ezabatu mezuak';
+$string['nextsession'] = 'Programatutako hurrengo txat-saioa';
+$string['noguests'] = 'Txat-gela honetan ezin bisitariak sartu';
+$string['nomessages'] = 'Ez dago mezurik oraindik';
$string['repeatdaily'] = 'Egunero ordu berean';
-$string['repeatnone'] = 'Errepikapenarik gabe, zehaztutako data baino ez';
-$string['repeattimes'] = 'Saioak errepikatu';
+$string['repeatnone'] = 'Ez errepikatu - zehaztutako ordua bakarrik argitaratu';
+$string['repeattimes'] = 'Errepikatu saioak';
$string['repeatweekly'] = 'Astero ordu berean';
-$string['savemessages'] = 'Gorde beharreko mezu kopurua';
-$string['seesession'] = 'Saioa ikusi';
-$string['sessions'] = 'Saioak';
-$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
-$string['studentseereports'] = 'Pasatutako saioak guztiek ikusi ahal dituzte';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
-$string['viewreport'] = 'Aurreko saioak ikusi';
+$string['savemessages'] = 'Izan diren txat-saioak gorde';
+$string['seesession'] = 'Ikusi saio honetako txostena';
+$string['sessions'] = 'Txat-saioetako txostenak';
+$string['studentseereports'] = 'Denek ikus ditzakete izandako saioetako txostenak';
+$string['viewreport'] = 'Izan diren txat-saioak ikusi';
?>
View
24 lang/eu/choice.php
@@ -1,32 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['allowupdate'] = 'Baimendu kontsultaren eguneratzea';
+$string['allowupdate'] = 'Baimendu inkestaren eguneratzea';
$string['answered'] = 'Erantzunda';
-$string['choice'] = 'Kontsulta $a';
+$string['choice'] = 'Inkesta $a';
$string['choiceclose'] = 'Noiz arte';
-$string['choicename'] = 'Kontsultaren izena';
+$string['choicename'] = 'Inkestaren izena';
$string['choiceopen'] = 'Zabaldu';
-$string['choicetext'] = 'Kontsulta-testua';
-$string['havetologin'] = 'Saioa hasi behar duzu zure kontsulta bidali ahal izateko.';
-$string['modulename'] = 'Kontsulta';
-$string['modulenameplural'] = 'Kontsultak';
+$string['choicetext'] = 'Inkesta-testua';
+$string['havetologin'] = 'Saioa hasi behar duzu zure erantzuna bidali ahal izateko.';
+$string['modulename'] = 'Inkesta';
+$string['modulenameplural'] = 'Inkestak';
$string['mustchooseone'] = 'Erantzunen bat aukeratu behar duzu gorde aurretik. Ezer ez da gorde orain arte.';
$string['notanswered'] = 'Oraindik erantzun gabe';
$string['notopenyet'] = 'Barkatu, baina jarduera hau ez dago erabiltzeko moduan $a arte.';
$string['privacy'] = 'Emaitzen pribatutasuna';
$string['publish'] = 'Emaitzak argitaratu';
$string['publishafteranswer'] = 'Erakutsi emaitzak ikasleari erantzun ondoren';
-$string['publishafterclose'] = 'Erakutsi emaitzak ikasleari bakarrik kontsulta itxi ondoren.';
+$string['publishafterclose'] = 'Erakutsi emaitzak ikasleari bakarrik inkesta itxi ondoren.';
$string['publishalways'] = 'Beti erakutsi emaitzak ikasleari';
$string['publishanonymous'] = 'Emaitzak anonimoki argitaratu. Ez erakutsi ikasleen izenak.';
$string['publishnames'] = 'Emaitza osoak argitaratu, izenak eta egindako aukerak erakutsiz.';
$string['publishnot'] = 'Ez argitaratu emaitzak ikasleei';
$string['responses'] = 'Erantzunak';
-$string['responsesto'] = '$a -ri erantzunak';
-$string['savemychoice'] = 'Nire kontsulta gorde';
+$string['responsesto'] = 'Erantzunak';
+$string['savemychoice'] = 'Nire inkesta gorde';
$string['timerestrict'] = 'Mugatu erantzuteko denbora';
-$string['viewallresponses'] = 'Ikusi $a -ri erantzunak';
+$string['viewallresponses'] = 'Ikusi erantzunak';
?>
View
227 lang/eu/countries.php
@@ -3,248 +3,37 @@
$string['AD'] = 'Andorra';
-$string['AE'] = 'Emiratos Árabes Unidos';
-$string['AF'] = 'Afganistán';
-$string['AG'] = 'Antigua y Barbuda';
-$string['AI'] = 'Anguila';
$string['AL'] = 'Albania';
$string['AM'] = 'Armenia';
-$string['AN'] = 'Antillas Holandesas';
$string['AO'] = 'Angola';
-$string['AQ'] = 'Antártida';
$string['AR'] = 'Argentina';
-$string['AS'] = 'Samoa Americana';
-$string['AT'] = 'Austria';
$string['AU'] = 'Australia';
-$string['AW'] = 'Aruba';
-$string['AZ'] = 'Azerbaiyán';
-$string['BA'] = 'Bosnia y Herzegovina';
-$string['BB'] = 'Barbados';
-$string['BD'] = 'Bangladesh';
-$string['BE'] = 'Bélgica';
$string['BF'] = 'Burkina Faso';
$string['BG'] = 'Bulgaria';
-$string['BH'] = 'Bahrein';
$string['BI'] = 'Burundi';
$string['BJ'] = 'Benin';
-$string['BM'] = 'Bermuda';
-$string['BN'] = 'Brunei Darussalam';
-$string['BO'] = 'Bolivia';
-$string['BR'] = 'Brasil';
-$string['BS'] = 'Bahamas';
-$string['BT'] = 'Bután';
-$string['BV'] = 'Islas Bouvet';
-$string['BW'] = 'Botswana';
-$string['BY'] = 'Bielorrusia';
-$string['BZ'] = 'Belice';
-$string['CA'] = 'Canadá';
-$string['CC'] = 'Islas Cocos';
-$string['CF'] = 'República Centroafricana';
-$string['CG'] = 'Congo';
-$string['CH'] = 'Suiza';
-$string['CI'] = 'Costa de Marfil';
-$string['CK'] = 'Islas Cook';
-$string['CL'] = 'Chile';
-$string['CM'] = 'Camerún';
-$string['CN'] = 'China';
-$string['CO'] = 'Colombia';
-$string['CR'] = 'Costa Rica';
-$string['CS'] = 'Serbia y Montenegro';
-$string['CU'] = 'Cuba';
-$string['CV'] = 'Cabo Verde';
-$string['CX'] = 'Islas de Navidad';
-$string['CY'] = 'Chipre';
-$string['CZ'] = 'República Checa';
+$string['CM'] = 'Kamerun';
$string['DE'] = 'Alemania';
-$string['DJ'] = 'Djibouti';
-$string['DK'] = 'Dinamarca';
-$string['DM'] = 'Dominica';
-$string['DO'] = 'República Dominicana';
-$string['DZ'] = 'Argelia';
-$string['EC'] = 'Ecuador';
-$string['EE'] = 'Estonia';
-$string['EG'] = 'Egipto';
-$string['EH'] = 'Sahara Occidental';
-$string['ER'] = 'Eritrea';
-$string['ES'] = 'España';
-$string['ET'] = 'Etiopía';
-$string['FI'] = 'Finlandia';
-$string['FJ'] = 'Fiji';
-$string['FK'] = 'Islas Malvinas';
-$string['FM'] = 'Micronesia';
-$string['FO'] = 'Islas Faroe';
-$string['FR'] = 'Francia';
-$string['FX'] = 'Francia Metropolitana';
-$string['GA'] = 'Gabón';
-$string['GB'] = 'Reino Unido';
-$string['GD'] = 'Granada';
-$string['GE'] = 'Georgia';
-$string['GF'] = 'Guyana Francesa';
-$string['GH'] = 'Ghana';
-$string['GI'] = 'Gibraltar';
-$string['GL'] = 'Groenlandia';
-$string['GM'] = 'Gambia';
-$string['GN'] = 'Guinea';
-$string['GP'] = 'Guadalupe';
-$string['GQ'] = 'Guinea Ecuatorial';
-$string['GR'] = 'Grecia';
+$string['ES'] = 'Espainia';
+$string['FR'] = 'Frantzia';
+$string['GA'] = 'Gabon';
$string['GT'] = 'Guatemala';
-$string['GU'] = 'Guam';
-$string['GW'] = 'Guinea-Bissau';
-$string['GY'] = 'Guyana';
-$string['HK'] = 'Hong Kong';
-$string['HM'] = 'Islas Heard y McDonald';
$string['HN'] = 'Honduras';
-$string['HR'] = 'Croacia';
-$string['HT'] = 'Haití';
-$string['HU'] = 'Hungría';
$string['ID'] = 'Indonesia';
-$string['IE'] = 'Irlanda';
-$string['IL'] = 'Israel';
$string['IN'] = 'India';
-$string['IO'] = 'Territorio Británico del Océano Índico';
-$string['IQ'] = 'Irak';
-$string['IR'] = 'Irán';
-$string['IS'] = 'Islandia';
$string['IT'] = 'Italia';
-$string['JM'] = 'Jamaica';
-$string['JO'] = 'Jordania';
-$string['JP'] = 'Japón';
-$string['KE'] = 'Kenia';
-$string['KG'] = 'Kirguistán';
-$string['KH'] = 'Camboya';
-$string['KI'] = 'Kiribati';
-$string['KM'] = 'Comoras';
-$string['KN'] = 'San Cristóbal Nevis';
-$string['KO'] = 'Kosovo';
-$string['KP'] = 'Corea del Norte';
-$string['KR'] = 'Corea del Sur';
-$string['KW'] = 'Kuwait';
-$string['KY'] = 'Islas Caimán';
-$string['KZ'] = 'Kazajstán';
-$string['LA'] = 'Laos';
-$string['LB'] = 'Líbano';
-$string['LC'] = 'Santa Lucía';
-$string['LI'] = 'Liechtenstein';
-$string['LK'] = 'Sri Lanka';
$string['LR'] = 'Liberia';
-$string['LS'] = 'Lesotho';
-$string['LT'] = 'Lituania';
-$string['LU'] = 'Luxemburgo';
-$string['LV'] = 'Latvia';
-$string['LY'] = 'Jamahiriya Árabe Libia';
-$string['MA'] = 'Marruecos';
-$string['MC'] = 'Mónaco';
-$string['MD'] = 'Moldovia';
-$string['MG'] = 'Madagascar';
-$string['MH'] = 'Islas Marshall';
-$string['MK'] = 'Macedonia';
-$string['ML'] = 'Mali';
-$string['MM'] = 'Myanmar';
-$string['MN'] = 'Mongolia';
-$string['MO'] = 'Macao';
-$string['MP'] = 'Islas Marianas del Norte';
-$string['MQ'] = 'Martinica';
$string['MR'] = 'Mauritania';
-$string['MS'] = 'Montserrat';
$string['MT'] = 'Malta';
-$string['MU'] = 'Mauricio';
-$string['MV'] = 'Maldivas';
-$string['MW'] = 'Malawi';
-$string['MX'] = 'México';
-$string['MY'] = 'Malasia';
-$string['MZ'] = 'Mozambique';
$string['NA'] = 'Namibia';
-$string['NC'] = 'Nueva Caledonia';
-$string['NE'] = 'Níger';
-$string['NF'] = 'Islas Norfolk';
-$string['NG'] = 'Nigeria';
-$string['NI'] = 'Nicaragua';
-$string['NL'] = 'Holanda';
-$string['NO'] = 'Noruega';
$string['NP'] = 'Nepal';
-$string['NR'] = 'Naurú';
-$string['NU'] = 'Niue';
-$string['NZ'] = 'Nueva Zelandia';
-$string['OM'] = 'Omán';
-$string['PA'] = 'Panamá';
-$string['PE'] = 'Perú';
-$string['PF'] = 'Polinesia Francesa';
-$string['PG'] = 'Papúa Nueva Guinea';
-$string['PH'] = 'Filipinas';
-$string['PK'] = 'Pakistán';
+$string['PA'] = 'Panama';
+$string['PE'] = 'Peru';
$string['PL'] = 'Polonia';
-$string['PM'] = 'San Pedro y Miquelon';
-$string['PN'] = 'Pitcairn';
-$string['PR'] = 'Puerto Rico';
-$string['PS'] = 'Palestina';
$string['PT'] = 'Portugal';
-$string['PW'] = 'Palau';
-$string['PY'] = 'Paraguay';
-$string['QA'] = 'Qatar';
-$string['RE'] = 'Reunión';
-$string['RO'] = 'Rumania';
-$string['RU'] = 'Federación Rusa';
-$string['RW'] = 'Ruanda';
-$string['SA'] = 'Arabia Saudita';
-$string['SB'] = 'Islas Salomón';
-$string['SC'] = 'Seychelles';
-$string['SD'] = 'Sudán';
-$string['SE'] = 'Suecia';
-$string['SG'] = 'Singapur';
-$string['SH'] = 'Santa Helena';
-$string['SI'] = 'Eslovenia';
-$string['SJ'] = 'Islas Svalbard y Jan Mayen';
-$string['SK'] = 'Eslovaquia';
-$string['SL'] = 'Sierra Leona';
-$string['SM'] = 'San Marino';
-$string['SN'] = 'Senegal';
-$string['SO'] = 'Somalía';
-$string['SR'] = 'Surinam';
-$string['ST'] = 'Santo Tomé y Príncipe';
-$string['SV'] = 'El Salvador';
-$string['SY'] = 'Siria';
-$string['SZ'] = 'Swazilandia';
-$string['TC'] = 'Islas Turcas y Caicos';
-$string['TD'] = 'Chad';
-$string['TF'] = 'Territorios Franceses del Sur';
+$string['SD'] = 'Sudan';
$string['TG'] = 'Togo';
-$string['TH'] = 'Tailandia';
-$string['TJ'] = 'Tayikistán';
-$string['TK'] = 'Tokelau';
-$string['TM'] = 'Turkmenistán';
-$string['TN'] = 'Túnez';
-$string['TO'] = 'Tonga';
-$string['TP'] = 'Timor Oriental';
-$string['TR'] = 'Turquía';
-$string['TT'] = 'Trinidad y Tobago';
-$string['TV'] = 'Tuvalu';
-$string['TW'] = 'Taiwán';
-$string['TZ'] = 'Tanzania';
-$string['UA'] = 'Ucrania';
$string['UG'] = 'Uganda';
-$string['US'] = 'Estados Unidos';
-$string['UY'] = 'Uruguay';
-$string['UZ'] = 'Uzbekistan';
-$string['VA'] = 'El Vaticano';
-$string['VC'] = 'San Vincente y Las Granadinas';
-$string['VE'] = 'Venezuela';
-$string['VG'] = 'Islas Vírgenes (Británícas)';
-$string['VI'] = 'Islas Vírgenes (Americanas)';
-$string['VN'] = 'Vietnam';
-$string['VU'] = 'Vanuatu';
-$string['WA'] = 'Gales';
-$string['WF'] = 'Islas Wallis y Futuna';
-$string['WS'] = 'Samoa';
-$string['YE'] = 'Yemen';
-$string['YT'] = 'Mayotte';
-$string['ZA'] = 'Sudáfrica';
-$string['ZM'] = 'Zambia';
-$string['ZR'] = 'Zaire';
-$string['ZW'] = 'Zimbawe';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
+$string['US'] = 'Estatu Batuak';
?>
View
238 lang/eu/forum.php
@@ -1,105 +1,141 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Foroa";
-$string['modulenameplural'] = "Foroak";
-#------------------------------------------------------------
-$string['addanewdiscussion'] = "Eztabaida gai berria gehitu";
-$string['allowchoice'] = "Edonori aukeratzea baimendu";
-$string['allowdiscussions'] = "\$a batek foro honetan idatz dezake?";
-$string['allowratings'] = "Bidalketak baloratzea baimendu?";
-$string['allowsdiscussions'] = "Foro honek norbanakoek eztabaida gai bat hastea baimentzen du.";
-$string['anyfile'] = "Edozein fitxategi";
-$string['attachment'] = "Eranskina";
-$string['bynameondate'] = "\$a->name - \$a->date";
-$string['couldnotadd'] = "Ezin izan da zure bidalketa gehitu errore ezezagun baten erruz";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Barkatu, hori ezin da ezabatu jendeak dagoeneko baloratu duelako";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Barkatu, hori ezin da ezabatu jendeak dagoeneko erantzun diolako";
-$string['couldnotupdate'] = "Ezin izan da zure bidalketa eguneratu errore ezezagun baten erruz";
-$string['delete'] = "Ezabatu";
-$string['deleteddiscussion'] = "Eztabaida gaia ezabatu da";
-$string['deletedpost'] = "Bidalketa ezabatu da";
-$string['deletesure'] = "Bidalketa hau ezabatu nahi duzula zihur zaude?";
-$string['discussion'] = "Eztabaida";
-$string['discussions'] = "Eztabaidak";
-$string['discussionsstartedby'] = "\$a(e)k hasitako eztabaidak";
-$string['discussthistopic'] = "Gai hau eztabaidatu";
-$string['eachuserforum'] = "Pertsona bakoitzak eztabaida bat bidaltzen du";
-$string['edit'] = "Editatu";
-$string['editing'] = "Editatzea";
-$string['emptymessage'] = "Zerbait oker dabil zure bidalketarekin. Agian zurian utzi duzu, edo eranskina handiegia da. Zure aldaketak EZ dira gorde.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Edonork harpidetzea aukeratu dezake";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Denak daude foro honetara harpidetuta";
-$string['forcesubscribe'] = "Denak harpidetzera behartu";
-$string['forcesubscribeq'] = "Denak harpidetzera behartu?";
-$string['forum'] = "Foroa";
-$string['forumintro'] = "Foro sarrera";
-$string['forumname'] = "Foro izena";
-$string['forums'] = "Foroak";
-$string['forumtype'] = "Foro mota";
-$string['generalforum'] = "Foro arruntak erabilpen orokorrerako";
-$string['generalforums'] = "Foro orokorrak";
-$string['inforum'] = "\$a(e)n";
-$string['intronews'] = "Berri orokorrak eta iragarpenak";
-$string['introsocial'] = "Foro ireki bat nahi duzun edozertaz aritzeko";
-$string['introteacher'] = "Irakasleek bakarrik erabiliko duten ohar eta eztabaida foroa";
-$string['learningforums'] = "Ikasketa foroak";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Barkatu, Sorry,(\$a) bidalketa hau editatzeko gehienezko denbora igaro da!";
-$string['message'] = "Mezua";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Erantzunak era lauean bistaratu, zaharrenak lehen";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Erantzunak era lauean bistaratu, berrienak lehen";
-$string['modenested'] = "Erantzunak era habiratuan bistaratu";
-$string['modethreaded'] = "Erantzunak gaika bistaratu";
-$string['more'] = "Gehiago";
-$string['namenews'] = "Berrien foroa";
-$string['namesocial'] = "Foro irekia";
-$string['nameteacher'] = "Irakasle foroa";
-$string['newforumposts'] = "Forora bidalketa berriak";
-$string['nodiscussions'] = "Ez dago eztabaida gairik oraindik foro honetan";
-$string['noguestpost'] = "Barkatu, bisitariek ezin dituzte bidalketak egin";
-$string['noposts'] = "Bidalketarik ez";
-$string['nopostscontaining'] = "Ez da '\$a' duen bidalketarik aurkitu";
-$string['nosubscribers'] = "Oraindik inor ez da foro honetara harpidetu";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name erabiltzaileak EZ du '\$a->forum' foroko kopiarik jasoko ePostaz.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name erabiltzaileak '\$a->forum' foroko kopiak jasoko ditu ePostaz.";
-$string['numposts'] = "\$a bidalketa";
-$string['olderdiscussions'] = "Eztabaida zaharragoak";
-$string['openmode0'] = "Eztabaidarik gai berririk ez, erantzunik ez";
-$string['openmode1'] = "Eztabaida gai berriak ez daude onartuta, baina erantzunak bai";
-$string['openmode2'] = "Eztabaida gai berriak eta erantzunak onartuta daude";
-$string['parentofthispost'] = "Bidalketa honen gurasoa";
-$string['postadded'] = "Zure bidalketa ongi gehitu da.Aldaketaren bat egin nahi baduzu <P>\$a dituzu berau editatzeko.";
-$string['postincontext'] = "Bidalketa hau testuinguruan ikusi";
-$string['postmailinfo'] = "Hau \$a webgunean argitaratutako mezu baten kopia da.
-Zure erantzuna webgunearen bitartez gehitzeko, lotura hau erabili:";
-$string['postrating1'] = "Batez ere BANATUTAKO jakintza erakuzten du";
-$string['postrating2'] = "Berdin banatuta zein lotuta";
-$string['postrating3'] = "Batez ere LOTUTAKO jakintza erakuzten du";
-$string['postupdated'] = "Zure bidalketa eguneratu da";
-$string['processingpost'] = "\$a bidalketa prozesatzen";
-$string['rate'] = "Baloratu";
-$string['ratings'] = "Balorazioak";
-$string['readtherest'] = "Gai osoa irakurri";
-$string['ratingssaved'] = "Balorazioak gordeta";
-$string['re'] = "Re:"; // Put in front of subjects that are replies to another post
-$string['repliesmany'] = "\$a erantzun orain arte";
-$string['repliesone'] = "erantzun \$a orain arte";
-$string['reply'] = "Erantzun";
-$string['search'] = "Bilatu";
-$string['searchresults'] = "Bilaketaren emaitzak";
-$string['searchforums'] = "Foroetan bilatu";
-$string['sendinratings'] = "Nire azken balorazioak bidali";
-$string['showsubscribers'] = "Harpidedunak bistaratu";
-$string['singleforum'] = "Eztabaida arrunt bakarra";
-$string['subject'] = "Izenburua";
-$string['subscribe'] = "Foro honetara harpidetu";
-$string['subscribed'] = "Harpidetuta";
-$string['subscribers'] = "Harpidedunak";
-$string['subscribersto'] = "'\$a'(e)ko harpidedunak";
-$string['unsubscribe'] = "Foro honetara harpidetza eten";
-$string['youratedthis'] = "Hau baloratu duzu";
-$string['yournewtopic'] = "Zure eztabaida gai berria";
-$string['yourreply'] = "Zure erantzuna";
+$string['addanewdiscussion'] = 'Mezu berria idatzi';
+$string['addanewtopic'] = 'Gehitu gai berri bat';
+$string['allowchoice'] = 'Utzi denei aukeratzen';
+$string['allowdiscussions'] = '$a batek foro honetan idatz dezake?';
+$string['allowratings'] = 'Mezuak baloratzeko aukera eman nahi?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'Foro honek partaide bakoitzari eztabaidagai bat hasten uzten dio.';
+$string['anyfile'] = 'Edozein fitxategi';
+$string['attachment'] = 'Eranskina';
+$string['bynameondate'] = '$a->name - $a->date';
+$string['couldnotadd'] = 'Ezin izan da zure mezua gehitu; errore bat gertatu da nonbait.';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Barkatu, hori ezin da ezabatu norbaitek dagoeneko baloratu duelako';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Barkatu, hori ezin da ezabatu norbaitek dagoeneko erantzun diolako';
+$string['couldnotupdate'] = 'Ezin izan da zure mezua eguneratu; errore bat gertatu da nonbait.';
+$string['delete'] = 'Ezabatu';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Mezua ezabatu da';
+$string['deletedpost'] = 'Mezua ezabatu da';
+$string['deletesure'] = 'Ziur al zaude mezu hau ezabatu nahi duzula?';
+$string['digestmailheader'] = '$a->sitename-eko foroetako mezu berrien banaketa da hau. Foroetako zure ezarpenak editatzeko zoaz hona: $a->userprefs';
+$string['digestmailprefs'] = 'Zure erabiltzaile-profila';
+$string['discussion'] = 'Mezuaren gaia';
+$string['discussionmoved'] = 'Gai hau hona mugitu da: $a';
+$string['discussionname'] = 'Mezuaren izena';
+$string['discussions'] = 'Mezuak';
+$string['discussionsstartedby'] = '$a(e)k hasitako eztabaidak';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = '$a(e)k orain gutxi hasitako eztabaidak';
+$string['discussthistopic'] = 'Gai hau eztabaidatu';
+$string['eachuserforum'] = 'Pertsona bakoitzak eztabaida bat bidaltzen du';
+$string['edit'] = 'Editatu';
+$string['editing'] = 'Editatzen';
+$string['emptymessage'] = 'Zerbait oker dabil zure mezuarekin. Agian zurian utzi duzu, edo eranskina handiegia da. Zure aldaketak EZ dira gorde.';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Edonork aukera dezake harpidetzea ';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Denak daude foro honetara harpidetuta';
+$string['existingsubscribers'] = 'Dauden harpidedunak';
+$string['forcesubscribe'] = 'Denak harpidetzera behartu';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Denak harpidetzera behartu?';
+$string['forum'] = 'Foroa';
+$string['forumintro'] = 'Fororako sarrera';
+$string['forumname'] = 'Foroaren izena';
+$string['forums'] = 'Foroak';
+$string['forumtype'] = 'Foro-mota';
+$string['generalforum'] = 'Foro arruntak erabilpen orokorrerako';
+$string['generalforums'] = 'Foro orokorrak';
+$string['inforum'] = 'Non: $a';
+$string['intronews'] = 'Berri orokorrak eta iragarpenak';
+$string['introsocial'] = 'Foro ireki bat nahi duzun edozertaz aritzeko';
+$string['introteacher'] = 'Irakasleek bakarrik erabiliko duten ohar eta eztabaida foroa';
+$string['lastpost'] = 'Azken mezua';
+$string['learningforums'] = 'Ikasteko foroak';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Eranskinaren gehienezko tamaina';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Barkatu, mezu hau($a)editatzeko gehienezko denbora amaitu da!';
+$string['message'] = 'Mezua';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Erantzunak era lauean erakutsi, berrienak lehen';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Erantzunak era lauean erakutsi, zaharrenak lehen';
+$string['modenested'] = 'Erantzunak hariaren arabera erakutsi';
+$string['modethreaded'] = 'Erantzunak gaika erakutsi';
+$string['modulename'] = 'Foroa';
+$string['modulenameplural'] = 'Foroak';
+$string['more'] = 'Gehiago';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Mugitu eztabaida hau hona:';
+$string['namenews'] = 'Berrien foroa';
+$string['namesocial'] = 'Foro irekia';
+$string['nameteacher'] = 'Irakasleen foroa';
+$string['newforumposts'] = 'Mezu berriak';
+$string['nodiscussions'] = 'Ez dago eztabaidagairik oraindik foro honetan';
+$string['noguestpost'] = 'Barkatu, bisitariek ezin dute mezurik bidali';
+$string['nomorepostscontaining'] = 'Ez dago \'$a\' duen mezu gehiago';
+$string['nonews'] = 'Ez dago mezu berririk';
+$string['noposts'] = 'Mezurik ez';
+$string['nopostscontaining'] = 'Ez da \'$a\' duen mezurik aurkitu';
+$string['nosubscribers'] = 'Oraindik inor ez da foro honetara harpidetu';
+$string['notingroup'] = 'Barkatu, baina talde honetako partaidea izan behar duzu foro hau ikusteko';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name erabiltzaileak EZ du \'$a->forum\' foroko kopiarik jasoko e-postaz.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name erabiltzaileak \'$a->forum\' foroko kopiak jasoko ditu e-postaz.';
+$string['numposts'] = '$a mezu';
+$string['olderdiscussions'] = 'Eztabaida zaharragoak';
+$string['openmode0'] = 'Mezurik ez, erantzunik ez';
+$string['openmode1'] = 'Eztabaida berriak ez daude onartuta, baina erantzunak bai';
+$string['openmode2'] = 'Eztabaida berriak eta erantzunak onartuta daude';
+$string['parent'] = 'Erakutsi abiapuntua';
+$string['parentofthispost'] = 'Mezu honen abiapuntua';
+$string['postadded'] = 'Zure bidalketa ongi gehitu da.Aldaketaren bat egin nahi baduzu <P>$a dituzu berau editatzeko.';
+$string['postincontext'] = 'Mezu hau testuinguruan ikusi';
+$string['postmailinfo'] = 'Hau $a web gunean argitaratutako mezu baten kopia da.
+Zure erantzuna web gunearen bitartez gehitzeko, lotura hau erabili:';
+$string['postrating1'] = 'Batez ere BANATUTAKO jakintza erakusten du';
+$string['postrating2'] = 'Berdin banatuta zein lotuta';
+$string['postrating3'] = 'Batez ere LOTUTAKO jakintza erakusten du';
+$string['posts'] = 'Mezuak';
+$string['posttoforum'] = 'Bidali mezua forora';
+$string['postupdated'] = 'Zure mezua eguneratu da';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Balizko harpidedunak';
+$string['processingpost'] = '$a mezuaren bidalketa ari da';
+$string['prune'] = 'Bereiztu';
+$string['prunedpost'] = 'Eztabaida berria sortu da mezu hau erabiliz';
+$string['pruneheading'] = 'Mezu hau abiapuntu hartuta, sortu eztabaida berri bat foroan';
+$string['rate'] = 'Baloratu';
+$string['rating'] = 'Balorazioa';
+$string['ratingeveryone'] = 'Edozeinek balora ditzake mezuak';
+$string['ratingno'] = 'Baloraziorik ez';
+$string['ratings'] = 'Balorazioak';
+$string['ratingssaved'] = 'Balorazioak gordeta';
+$string['re'] = 'Er:';
+$string['readtherest'] = 'Gai osoa irakurri';
+$string['replies'] = 'Erantzunak';
+$string['repliesmany'] = '$a erantzun orain arte';
+$string['repliesone'] = 'erantzun $a orain arte';
+$string['reply'] = 'Erantzun';
+$string['replyforum'] = 'Erantzuna forora bidali';
+$string['search'] = 'Bilatu';
+$string['searchforums'] = 'Foroetan bilatu';
+$string['searcholderposts'] = 'Bilatu mezu zaharragoetan';
+$string['searchresults'] = 'Bilaketaren emaitzak';
+$string['sendinratings'] = 'Nire azken balorazioak bidali';
+$string['showsubscribers'] = 'Harpidedunak erakutsi';
+$string['singleforum'] = 'Eztabaida arrunt bakarra';
+$string['startedby'] = 'Nork bidalia';
+$string['subject'] = 'Izenburua';
+$string['subscribe'] = 'Foro honetara harpidetu';
+$string['subscribeall'] = 'Harpidetu denak foro honetara';
+$string['subscribed'] = 'Harpidetuta';
+$string['subscribenone'] = 'Denen harpidetza ezabatu foro honetan';
+$string['subscribers'] = 'Harpidedunak';
+$string['subscribersto'] = '\'$a\'(e)ko harpidedunak';
+$string['subscribestart'] = 'Bidali e-postaz foro honetako mezuak';
+$string['subscribestop'] = 'Ez bidali e-postaz foro honetako mezurik';
+$string['subscription'] = 'Harpidetza';
+$string['subscriptions'] = 'Harpidetzak';
+$string['unsubscribe'] = 'Foro honetarako harpidetza kendu';
+$string['unsubscribed'] = 'Harpidetza kenduta';
+$string['unsubscribeshort'] = 'Harpidetza kendu';
+$string['yesforever'] = 'Bai, betiko';
+$string['yesinitially'] = 'Bai, behin-behinean';
+$string['youratedthis'] = 'Hau baloratu duzu';
+$string['yournewtopic'] = 'Zure eztabaidagai berria';
+$string['yourreply'] = 'Zure erantzuna';
?>
View
133 lang/eu/glossary.php
@@ -1,21 +1,126 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
-$string['addcomment'] = 'Komentarioa gehitu';
-$string['addentry'] = 'Sarrera berria gehitu';
-$string['addingcomment'] = 'Komentario bat gehitu';
-$string['allcategories'] = 'Sailkapen guztiak';
-$string['allentries'] = 'GUZTIAK';
-$string['answer'] = 'Erantzuna';
+$string['addcomment'] = 'Gehitu iruzkina';
+$string['addentry'] = 'Gehitu sarrera';
+$string['addingcomment'] = 'Gehitu iruzkina';
+$string['aliases'] = 'Hitz-gakoak';
+$string['allcategories'] = 'Kategoria guztiak';
+$string['allentries'] = 'Denak';
+$string['allowcomments'] = 'Iruzkinak gehitu daitezke';
+$string['allowduplicatedentries'] = 'Sarrerak bikoiztu daitezke';
+$string['answer'] = 'Azalpena';
$string['approve'] = 'Onartu';
-$string['areyousuredelete'] = 'Ziur zaude sarrera hau ezabatu nahi duzuna?';
-$string['areyousuredeletecomment'] = 'Ziur zaude hau ezabatu nahi duzuna?';
+$string['areyousuredelete'] = 'Ziur al zaude sarrera hau ezabatu nahi duzula?';
+$string['areyousuredeletecomment'] = 'Ziur al zaude iruzkin hau ezabatu nahi duzula?';
+$string['areyousureexport'] = 'Ziur al zaude sarrera hau esportatu nahi duzula?';
+$string['attachment'] = 'Eranskina';
+$string['authorview'] = 'Egilearen arabera bilatu';
$string['back'] = 'Atzera';
-$string['cantinsertcat'] = 'Ezin da sailkapena txertatu';
-$string['categories'] = 'Sailkapenak';
-$string['category'] = 'Sailkapena';
-$string['categorydeleted'] = 'Sailkapena ezabatuta';
-$string['categoryview'] = 'Sailkapenaren arabera bilatu';
+$string['cantinsertcat'] = 'Ezin kategoria gehitu';
+$string['cantinsertrel'] = 'Ezin kategoria-sarrera erlaziorik ezarri';
+$string['casesensitive'] = 'Sarrera honetan letra larri-txikiak bereizten dira';
+$string['categories'] = 'Kategoriak';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategoria ezabatuta';
+$string['categoryview'] = 'Kategoriaren arabera bilatu';
+$string['cnfallowcomments'] = 'Erabaki glosategiak sarreretan iruzkinak onartuko dituen ala ez';
+$string['cnfallowdupentries'] = 'Erabaki glosategiak sarrera bikoiztuak onartuko dituen ala ez';
+$string['cnfcasesensitive'] = 'Erabaki sarreretan, lotura direnean, letra larri-txikiak bereiztuko diren ala ez';
+$string['cnfdefaulthook'] = 'Erabaki nola agertuko den glosategia lehen ikustaldian';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Erabaki zein markotan agertuko den glosategia lehen ikustaldian';
+$string['cnflinkentry'] = 'Erabaki sarrerek lotura moduan agertu behar diren';
+$string['comment'] = 'Iruzkina';
+$string['commentdeleted'] = 'Iruzkina ezabatuta';
+$string['comments'] = 'Iruzkinak';
+$string['commentson'] = 'Honen inguruko iruzkinak';
+$string['commentupdated'] = 'Iruzkina eguneratuta';
+$string['concept'] = 'Kontzeptua';
+$string['concepts'] = 'Kontzeptua';
+$string['currentglossary'] = 'Oraingo glosategia';
+$string['dateview'] = 'Dataren arabera bilatu';
+$string['definition'] = 'Azalpena';
+$string['definitions'] = 'Azalpenak';
+$string['deleteentry'] = 'Ezabatu sarrera';
+$string['deletingcomment'] = 'Iruzkina ezabatzen';
+$string['deletingnoneemptycategory'] = 'Kategoria hau ezabatuta ez dira ezabatuko dituen sarrerak. Besterik gabe, kategoria gabeko bezala agertuko dira.';
+$string['displayformat'] = 'Erakusteko modua';
+$string['displayformatcontinuous'] = 'Jarraian eta egilerik gabe';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Arrunta, hiztegi erakoa';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Entziklopedia';
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Osorik, egilea eta guzti';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Osorik, egilerik gabe';
+$string['displayformats'] = 'Erakusteko moduak';
+$string['duplicateentry'] = 'Sarrera bikoiztu';
+$string['editcategories'] = 'Kategoriak editatu';
+$string['editentry'] = 'Sarrera editatu';
+$string['editingcomment'] = 'Iruzkina editatu';
+$string['entbypage'] = 'Zenbat sarrera orrialdeko';
+$string['entries'] = 'Sarrerak';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'Kategoriarik gabeko sarrerak';
+$string['entry'] = 'Sarrera';
+$string['entryalreadyexist'] = 'Sarrera hau badago';
+$string['entryapproved'] = 'Sarrera hau onartuta dago';
+$string['entrydeleted'] = 'Sarrera ezabatuta';
+$string['entryexported'] = 'Sarrera ongi esportatu da';
+$string['entryishidden'] = '(sarrera hau ezkutuan dago)';
+$string['explainaddentry'] = 'Sarrera gehitu glosategi honetara.<br />Kontzeptua eta azalpena derrigorrezko datuak dira.';
+$string['explainall'] = 'Erakutsi sarrera guztiak orrialde bakar batean';
+$string['explainalphabet'] = 'Bilatu glosategian aurkibide hau erabiliz';
+$string['explainspecial'] = 'Erakutsi letraz hasten ez diren sarrerak';
+$string['exportedentry'] = 'Sarrera esportatua';
+$string['exportedfile'] = 'Fitxategi esportatua';
+$string['exportentries'] = 'Sarrerak esportatu';
+$string['exportglossary'] = 'Glosategia esportatu';
+$string['exporttomainglossary'] = 'Glosategi nagusira esportatu';
+$string['filetoimport'] = 'Inportatu beharreko fitxategia';
+$string['fillfields'] = 'Kontzeptua eta azalpena derrigorrezko datuak dira';
+$string['glosssaryexported'] = 'Glosategia esportatuta';
+$string['importcategories'] = 'Inportatu kategoriak';
+$string['importedcategories'] = 'Inportatutako kategoriak';
+$string['importedentries'] = 'Inportatutako sarrerak';
+$string['importentries'] = 'Inportatu sarrerak';
+$string['mainglossary'] = 'Glosategi nagusia';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Barkatu, baina iruzkin hau ($a) editatzeko geheienzko denbora agortu egin duzu!';
+$string['modulename'] = 'Glosategia';
+$string['modulenameplural'] = 'Glosategiak';
+$string['newentries'] = 'Sarrera berriak';
+$string['newglossary'] = 'Glosategi berria';
+$string['newglossarycreated'] = 'Glosategi berria sortu da';
+$string['newglossaryentries'] = 'Glosategiko sarrera berriak:';
+$string['nocomment'] = 'Ez dago iruzkinik';
+$string['nocomments'] = '(iruzkinik ez sarrera honetan)';
+$string['noconceptfound'] = 'Ez dago kontzpturik edo azalpenik.';
+$string['noentries'] = 'Sarrerarik ez atal honetan ';
+$string['noentry'] = 'Sarrerarik ez';
+$string['notcategorised'] = 'Kategoriarik gabe';
+$string['numberofentries'] = 'Sarrera-kopurua';
+$string['onebyline'] = '(lerro bakoitzeko bat)';
+$string['printerfriendly'] = 'Inprimatzeko bertsioa';
+$string['question'] = 'Galdera';
+$string['rate'] = 'Baloratu';
+$string['rating'] = 'Balorazioa';
+$string['ratingeveryone'] = 'Edozeinek balora ditzake sarrerak';
+$string['ratingno'] = 'Baloraziorik ez';
+$string['ratingonlyteachers'] = '$a -(e)k bakarrik balora ditzake sarrerak';
+$string['ratings'] = 'Balorazioak';
+$string['ratingssaved'] = 'Gordetako balorazioak';
+$string['ratingsuse'] = 'Erabili balorazioak';
+$string['ratingtime'] = 'Balorazioak epe honetan bakarrik egin ahal izango dira:';
+$string['searchindefinition'] = 'Bilatu testu osoan';
+$string['showalphabet'] = 'Erakutsi alfabetoa';
+$string['sortbycreation'] = 'Sortu zeneko dataren arabera';
+$string['sortbylastupdate'] = 'Orain gutxi aldaketak izan dituztenak';
+$string['sortchronogically'] = 'Kronologikoki';
+$string['special'] = 'Berezia';
+$string['standardview'] = 'Alfabetikoki';
+$string['studentcanpost'] = 'Ikasleek sarrerak gehitzea daukate';
+$string['totalentries'] = 'Sarrerak guztira';
+$string['withauthor'] = 'Kontzeptuak eta egilea';
+$string['withoutauthor'] = 'Kontzeptuak egilerik gabe';
+$string['writtenby'] = 'Nork idatzia';
+$string['youarenottheauthor'] = 'Iruzkina ez da zurea; beraz, ezin duzu editatu.';
?>
View
112 lang/eu/install.php
@@ -2,110 +2,20 @@
// install.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['admindirerror'] = 'Admin-erako zehaztutako direktorioa ez da zuzena';
-$string['admindirname'] = 'Admin direktorioa';
-$string['admindirsetting'] = '<p>Muy pocos servidores web usan /admin como URL especial para permitirle acceder a un panel de control o similar. Desgraciadamente, esto entra en conflicto con la ubicación estándar de las páginas de administración de Moodle Usted puede corregir esto renombrando el directorio admin en su instalación, y poniendo aquí ese nuevo nombre. Por ejemplo: <blockquote> moodleadmin</blockquote>.
-Así se corregirán los enlaces admin en Moodle.</p>';
-$string['caution'] = 'Kontuz';
-$string['chooselanguage'] = 'Hizkuntza aukeratu';
-$string['compatibilitysettings'] = 'Zure PHP ezarpenak probatzen...';
-$string['configfilenotwritten'] = 'El script instalador no ha podido crear automáticamente un archivo config.php con las especificaciones elegidas. Por favor, copie el siguiente código en un archivo llamado config.php y coloque ese archivo en el directorio raíz de Moodle.';
-$string['configfilewritten'] = 'config.php arrakastaz sortu da';
-$string['configurationcomplete'] = 'Konfigurazioa osatuta';
-$string['database'] = 'Datu basea';
-$string['databasesettings'] = ' <p>Ahora necesita configurar la base de datos en la que se almacenará la mayor parte de datos de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya creada, y disponer de un nombre de usuario y de una contraseña de acceso.</p>
-<p>Tipo: mysql o postgres7<br />
-Servidor: e.g., localhost or db.isp.com<br />
-Nombre: Nombre de la base de datos, e.g., moodle<br />
-Usuario: nombre de usuario de la base de datos<br />
-Contraseña: contraseña de la base de datos<br />
-Prefijo de tablas: prefijo a utilizar en todos los nombres de tabla</p>';
-$string['dataroot'] = 'Datuak';
-$string['datarooterror'] = '\'Data\' ezarpena ez da zuzena';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Errorea Datu basearekiko konexioan. Mesedez datu basearen ezarpenak egiaztatu.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Error al crear la base de datos. No se ha podido crear la base de datos con el nombre y ajustes suministrados';
-$string['dbhost'] = 'Zerbitzaria';
+$string['chooselanguage'] = 'Aukeratu hizkuntza';
+$string['database'] = 'Datu-basea';
+$string['dataroot'] = 'Datuen direktorioa';
$string['dbpass'] = 'Pasahitza';
-$string['dbprefix'] = 'Taulen aurrizkia';
-$string['dbtype'] = 'Mota';
-$string['directorysettings'] = ' <p><b>WWW:</b>
-Necesita decir a Moodle dónde está localizado. Especifique la dirección web completa en la que se ha instalado Moodle. Si su sitio web es accesible a través de varias URLs, seleccione la que resulte de acceso más natural a sus estudiantes. No incluya la última barra</p>
-<p><b>Directorio:</b>
-Especifique la ruta OS completa a esta misma ubicación
-Asegúrese de que escribe correctamente mayúsculas y minúsculas</p>
-<p><b>Datos:</b>
-Usted necesita un lugar en el que Moodle pueda guardar los archivos subidos. Este directorio debe ser legible Y ESCRIBIBLE por el usuario del servidor web (normalmente \'nobody\' o \'apache\'), pero no debería ser directamente accesible desde la web.</p>';
-$string['dirroot'] = 'Direktorioa';
-$string['dirrooterror'] = 'El ajuste de \'Directorio\' es incorrecto. Inténtelo con el siguiente';
-$string['download'] = 'Behera kargatu';
-$string['fail'] = 'Huts egin du';
-$string['fileuploads'] = 'Subidas de archivos';
-$string['fileuploadserror'] = 'Debe estar activado';
-$string['fileuploadshelp'] = '<p>La subida de archivos parece estar desactivada en su servidor.</p>
-
-<p>Moodle aún puede ser instalado, pero usted no podrá subir archivos a un curso ni imágenes de los usuarios.
-
-<p>Para posibilitar la subida de archivos, usted (o el administrador del sistema) necesita editar el archivo php.ini principal y cambiar el ajuste de <b>file_uploads</b> a \'1\'.</p>';
+$string['dirroot'] = 'Moodle direktorioa';
+$string['download'] = 'Jaitsi';
+$string['fail'] = 'Errorea';
+$string['fileuploads'] = 'Fitxategiak igo';
$string['gdversion'] = 'GD bertsioa';
-$string['gdversionerror'] = 'La librería GD debería estar presente para procesar y crear imágenes';
-$string['gdversionhelp'] = '<p>Su servidor parece no tener el GD instalado.</p>
-
-<p>GD es una librería que PHP necesita para que Moodle procese imágenes (tales como los iconos de los usuarios) y para crear imágenes nuevas (e.g., logos). Moodle puede trabajar sin GD, pero usted no dispondrá de las características mencionadas.</p>
-
-<p>Para agregar GD a PHP en entorno Unix, compile PHP usando el parámetro --with-gd.</p>
-
-<p>En un entorno Windows, puede editar php.ini y quitar los comentarios de la línea referida a libgd.dll.</p>';
$string['installation'] = 'Instalazioa';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
-$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Debe estar desactivado';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes runtime debe estar desactivado para que Moodle funcione adecuadamente.</p>
-
-<p>Normalmente está desactivado por defecto... Vea el ajuste <b>magic_quotes_runtime</b> en su archivo php.ini.</p>
-
-<p>Si usted no tiene acceso a php.ini, debería poder escribir la siguiente línea en un archivo denominado .htaccess dentro del directorio Moodle:
-<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
-</p>';
-$string['memorylimit'] = 'Límite de memoria';
-$string['memorylimiterror'] = 'El límite de memoria PHP es demasiado bajo... Puede tener problemas más tarde.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>El límite de memoria PHP en su servidor es actualmente $a.</p>
-
-<p>Esto puede ocasionar que Moodle tenga problemas de memoria más adelante, especialmente si usted tiene activados muchos módulos y/o muchos usuarios.
-
-<p>Recomendamos que configure PHP con el límite más alto posible, e.g. 16M.
-Hay varias formas de hacer esto:
-<ol>
-<li>Si puede hacerlo, recompile PHP con <i>--enable-memory-limit</i>.
-Esto hace que Moodle fije por sí mismo el límite de memoria.
-<li>Si usted tiene acceso al archivo php.ini, puede cambiar el ajuste <b>memory_limit</b>
-a, digamos, 16M. Si no lo tiene, pida a su administrador que lo haga por usted.
-<li>En algunos servidores PHP usted puede crear en el directorio Moodle un archivo .htaccess que contenga esta línea:
-<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
-<p>Sin embargo, en algunos servidores esto hace que <b>todas</b> las páginas PHP dejen de funcionar
-(podrá ver los errores cuando mire las páginas) de modo que tendrá que eliminar el archivo .htaccess.
-</ol>';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['pass'] = 'Pass';
$string['phpversion'] = 'PHP bertsioa';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioa 4.1.0 edo goragokoa izan behar';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle requiere una versión de PHP 4.1.0 o superior.</p>
-<p>Su versión es $a</p>
-<p>Debe actualizar PHP o acudir a otro servidor con una versión más reciente de PHP</p>';
-$string['safemode'] = 'Safe Mode';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodle puede tener problemas con \'safe mode\' activado';
-$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle puede tener varios problemas con \'safe mode\' activado, y probablemente no pueda crear nuevos archivos.</p>
-
-<p>Normalmente el \'safe mode\' sólo es activado por servidores web públicos paranoides, así que lo que usted debe hacer es encontrar otra compañía para su sitio Moodle.</p>
-
-<p>Si lo desea, puede seguir con la instalación, pero experimentará problemas más adelante.</p>';
-$string['sessionautostart'] = 'Autocomienzo de sesión';
-$string['sessionautostarterror'] = 'Deb e estar desactivado';
-$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle requiere apoyo de sesión y no funcionará sin él.</p>
-
-<p>Las sesiones deben estar activadas en el archhivo php.ini para el parámetro session.auto_start.</p>';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
-$string['wwwroot'] = 'WWW';
-$string['wwwrooterror'] = '\'WWW\' ezarpena ez da zuzena';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP bertsioak gutxienez 4.1.0 behar luke izan';
+$string['safemode'] = 'Modu seguruan';
+$string['safemodeerror'] = 'Modu seguruan Moodlek arazoak izan ditzake';
+$string['wwwroot'] = 'Web-helbidea';
?>
View
53 lang/eu/journal.php
@@ -1,31 +1,30 @@
-<?PHP // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Egunkaria";
-$string['modulenameplural'] = "Egunkariak";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['alwaysopen'] = "Beti irekita";
-$string['blankentry'] = "Sarrera zurian";
-$string['daysavailable'] = "Eggun eskuragarri";
-$string['editingends'] = "Edizio epearen bukaera";
-$string['editingended'] = "Edizio epea bukatu da";
-$string['feedbackupdated'] = "\$a sarreren erantzunak eguneratu dira";
-$string['journalname'] = "Egunkari izena";
-$string['journalquestion'] = "Egunkari galdera";
-$string['journalrating1'] = "Gutxi";
-$string['journalrating2'] = "Nahiko";
-$string['journalrating3'] = "Nabarmen";
-$string['newjournalentries'] = "Egunkari sarrera berriak";
-$string['noentry'] = "Sarrerarik ez";
-$string['notopenuntil'] = "Egunkari honek irekiko duen unea:";
-$string['notstarted'] = "Ez duzu egunkari hau hasi oraindik";
-$string['noratinggiven'] = "Baloraziorik ez da eman";
-$string['overallrating'] = "Balorazio orokorra";
-$string['rate'] = "Balorazioa";
-$string['saveallfeedback'] = "Nire erantzun guztiak gorde";
-$string['startoredit'] = "Nire egunkari sarrera hasi edo editatu";
-$string['viewallentries'] = "\$a (r)en egunkari sarrerak ikusi";
+$string['alwaysopen'] = 'Beti zabalik';
+$string['blankentry'] = 'Sarrera zurian';
+$string['daysavailable'] = 'Noiz arte zabalik?';
+$string['editingended'] = 'Edizio epea bukatu da';
+$string['editingends'] = 'Edizio epearen bukaera';
+$string['entries'] = 'Sarrerak';
+$string['feedbackupdated'] = 'Sarreren erantzunak eguneratu dira';
+$string['journalname'] = 'Egunkariaren izena';
+$string['journalquestion'] = 'Egunkarirako galdera';
+$string['journalrating1'] = 'Eskas';
+$string['journalrating2'] = 'Nahiko';
+$string['journalrating3'] = 'Oso ondo';
+$string['modulename'] = 'Egunkaria';
+$string['modulenameplural'] = 'Egunkariak';
+$string['newjournalentries'] = 'Egunkari-sarrera berriak';
+$string['noentry'] = 'Sarrerarik ez';
+$string['noratinggiven'] = 'Baloraziorik ez da eman';
+$string['notopenuntil'] = 'Egunkari noiz egongo den zabalik:';
+$string['notstarted'] = 'Ez duzu egunkari hau hasi oraindik';
+$string['overallrating'] = 'Balorazio orokorra';
+$string['rate'] = 'Balorazioa';
+$string['saveallfeedback'] = 'Nire erantzun guztiak gorde';
+$string['startoredit'] = 'Nire egunkari-sarrera hasi edo editatu';
+$string['viewallentries'] = 'Egunkari-sarrerak ikusi';
?>
View
6 lang/eu/label.php
@@ -2,12 +2,8 @@
// label.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['labeltext'] = 'Etiketa testua';
+$string['labeltext'] = 'Etiketako testua';
$string['modulename'] = 'Etiketa';
$string['modulenameplural'] = 'Etiketak';
-$string['parentlanguage'] = 'es';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Euskara';
?>
View
66 lang/eu/lesson.php
@@ -2,30 +2,60 @@
// lesson.php - created with Moodle 1.4.1 (2004083101)
-$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Ekintza erantzun zuzena eta gero';
-$string['answer'] = 'Erantzun';
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Erantzuna egokia izanez gero, zer egin';
+$string['addaquestionpage'] = 'Galdera-orria gehitu';
+$string['answer'] = 'Erantzuna';
$string['attempt'] = 'Saiakera: $a';
$string['attempts'] = 'Saiakerak';
-$string['available'] = 'Noiztik erabilgarri:';
-$string['checknavigation'] = 'Nabegazioa egiaztatu';
+$string['casesensitive'] = 'Letra larriak eta txikiak bereiztuz';
+$string['checknavigation'] = 'Egiaztatu ondo dabilen';
$string['checkquestion'] = 'Galdera egiaztatu';
-$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Orrialde hau ezabatzea egiaztatu';
-$string['congratulations'] = 'Zorionak - lekzio amaiera heldu da';
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Ziur ezabatu nahi duzula?';
+$string['congratulations'] = 'Zorionak! Ikasgaia amaitu duzu.';
$string['continue'] = 'Jarraitu';
+$string['deadline'] = 'Amaitzeko epea';
$string['deleting'] = 'Ezabatzen';
-$string['deletingpage'] = '$a orrialdea ezabatzen';
-$string['description'] = 'Deskribapena';
-$string['endoflesson'] = 'Lekzio amaiera';
+$string['deletingpage'] = 'Honako orri hau ezabatzen: $a';
+$string['endoflesson'] = 'Ikasgaiaren amaiera';
+$string['fileformat'] = 'Fitxategiaren formatua';
+$string['gradeis'] = 'Nota: $a';
$string['here'] = 'hemen';
-$string['jump'] = 'Jauzi';
-$string['modulename'] = 'Lekzioa';
-$string['modulenameplural'] = 'Lekzioak';
-$string['movepagehere'] = 'Orrialdea hona mjgitu';
-$string['moving'] = '$a orrialdea mugitzen';
-$string['movingtonextpage'] = 'Hurrengo orrialdera mugitzen';
-$string['nextpage'] = 'Hurrengo orrialdea';
-$string['noanswer'] = 'Erantzunik ez';
-$string['notdefined'] = 'Definitu gabe';
+$string['importquestions'] = 'Ekarri galderak';
+$string['jump'] = 'Joan';
+$string['maximumnumberofattempts'] = 'Gehienezko saiakera-kopurua';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Gutxieneko galdera-kopurua';
+$string['modulename'] = 'Ikasgaia';
+$string['modulenameplural'] = 'Ikasgaiak';
+$string['movepagehere'] = 'Orria hona mugitzen';
+$string['moving'] = 'Orria hona mugitzen: $a';
+$string['movingtonextpage'] = 'Hurrengo orrira mugitzen';
+$string['nextpage'] = 'Hurrengo orria';
+$string['noanswer'] = 'Erantzunik eman gabe';
+$string['notdefined'] = 'Ezarri gabea';
$string['notitle'] = 'Izenbururik ez';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'Erantzun zuzenen kopurua: $a';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Ikusitako orrien kopurua: $a';
+$string['outof'] = '$a-(e)tik ';
+$string['page'] = 'Orria: $a';
+$string['pagecontents'] = 'Orriaren edukia';
+$string['pages'] = 'Orriak';
+$string['pagetitle'] = 'Orriaren izenburua';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Aukeratu erantzun bat ';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Erantzun bat baino gehiago aukera dezakezu';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Idatzi zure erantzuna';
+$string['questiontype'] = 'Galdera-mota';
+$string['savepage'] = 'Gorde orria';
+$string['showanunansweredpage'] = 'Erakutsi erantzun gabeko orria';
+$string['showanunseenpage'] = 'Erakutsi ikusi gabeko orria';
+$string['singleanswer'] = 'Erantzun bakarra';
+$string['thatsthecorrectanswer'] = 'Hauxe da erantzun zuzena';
+$string['thatsthewronganswer'] = 'Hauxe da erantzun okerra';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Hurrengo orriek honetara eramango dute';
+$string['thispage'] = 'Orri hau';
+$string['useeditor'] = 'Editorea erabili';
+$string['youhaveseen'] = 'Ikasgai honetako orri bat baino gehiago ikusi duzu dagoeneko.<br />Ikusi zenuen azkeneko orrian nahi duzu hasi?';
+$string['youranswer'] = 'Zure erantzuna';
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'Oraingo nota: $a';
+$string['youshouldview'] = 'Gutxienez ikusi beharrekoak: $a';
?>
View
277 lang/eu/moodle.php
@@ -1,13 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)
$string['action'] = 'Ekintza';
$string['active'] = 'Martxan';
$string['activities'] = 'Jarduerak';
$string['activity'] = 'Jarduera';
-$string['activityclipboard'] = 'Jarduera hona mugitzen: $a';
-$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Barkatu, jarduera hau izkutuan dago';
+$string['activityclipboard'] = 'Jarduera hona mugitzen: <b>$a</b>';
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Barkatu, jarduera hau ezkutuan dago';
$string['activitymodule'] = 'Jarduera-modulua';
$string['activityreport'] = 'Jardueraren txostena';
$string['activityselect'] = 'Aukeratu jarduera hau beste norabait joateko';
@@ -29,7 +29,7 @@
$string['addresource'] = 'Baliabidea gehitu';
$string['address'] = 'Helbidea';
$string['addstudent'] = 'Ikaslea gehitu';
-$string['addteacher'] = 'Irakaslea gehitu';
+$string['addteacher'] = 'Tutorea gehitu';
$string['admin'] = 'Kudeatzailea';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Erabiltzaile-kontu berria eskuz sortzeko';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Kudeatzaileek edozer egin dezakete eta noranahi joan';
@@ -38,15 +38,15 @@
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Ikastaroa bilatu eta irudia erabili irakasleak gehitzeko';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Barne erabiltzaile-kontuak erabil ditzakezu edo kanpoko datu-baseak';
$string['adminhelpbackup'] = 'Ezarri segurtasun-kopia automatikoak eta beren egutegia';
-$string['adminhelpconfiguration'] = 'Ezarri web gunearen itxura eta funtzionamendua';
+$string['adminhelpconfiguration'] = 'Erabaki web gunearen itxura eta ezarpenak';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Ezarri web gunearen funtzionamendu orokorra baldintzatzen duten aldagaiak';
$string['adminhelpcourses'] = 'Erabaki ikastaroak eta kategoriak eta esleitu ikasleak';
-$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Ezarri HTML editorearen oinarrizko ezaugarriak';
+$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Ezarri HTML editorearen oinarrizko ezarpenak';
$string['adminhelpedituser'] = 'Ikusi erabiltzaile-kontuen zerrenda eta aldatu bat edo beste';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Aukeratu barne edo kanpo moduak izen-ematea kontrolatzeko';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Ikusi huts egindako sarrerak';
$string['adminhelplanguage'] = 'Hizkuntza-ezaugarriak ikusi eta aldatzeko';
-$string['adminhelplogs'] = 'Ikusi web gune honetan izandako jarduera guztien log-ak';
+$string['adminhelplogs'] = 'Ikusi web gune honetako jarduera guztietan zer gertatu den';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Kudeatu instalatutako blokeak eta beren ezaugarriak';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Sartu datu-basera zuzenean. Kontuz!';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Aukeratu testu-iragazkiak eta beren ezaugarriak';
@@ -65,36 +65,36 @@
$string['again'] = 'Berriro';
$string['all'] = 'Dena(k)';
$string['allactivities'] = 'Jarduera guztiak';
-$string['alldays'] = 'Egunero';
+$string['alldays'] = 'Orain arteko guztiak';
$string['allfieldsrequired'] = 'Eremu guztiak beharrezkoak dira';
$string['allgroups'] = 'Talde guztiak';
$string['alllogs'] = 'Log guztiak';
$string['allow'] = 'Baimendu';
$string['allowguests'] = 'Ikastaro honetan bisitariak sar daitzeke';
-$string['allowinternal'] = 'Barne moduak ere baimendu';
+$string['allowinternal'] = 'Barne-moduak ere baimendu';
$string['allownot'] = 'Ez baimendu';
$string['allparticipants'] = 'Partaide guztiak';
$string['allteachers'] = 'Tutore guztiak';
-$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Alfabetoaren letrak eta zenbakiak, besterik ezin erabili';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Izen-ematea dagoeneko baieztatuta';
$string['always'] = 'Beti';
$string['answer'] = 'Erantzun';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Jarraitu nahi duzu?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Geroago izango duzu aukera kopia hau ikastaro batean gehitzeko edo ikastaro berri bat sortzeko';
$string['assessment'] = 'Ebaluaketa';
-$string['assignadmins'] = 'Kudeatzaileak esleitu';
-$string['assigncreators'] = 'Sortzaileak esleitu';
-$string['assignstudents'] = 'Ikasleak esleitu';
+$string['assignadmins'] = 'Kudeatzaileak aukeratu';
+$string['assigncreators'] = 'Sortzaileak aukeratu';
+$string['assignstudents'] = 'Ikasleak aukeratu';
$string['assignstudentsnote'] = 'Oharra: agian ez duzu orri hau erabili behar, ikasleek berek eman baitezakete izena ikastaro honetan';
-$string['assignstudentspass'] = 'Agian nahiko da ikasleei pasahitza jakinarazten badiezu: \'$a\'.';
-$string['assignteachers'] = 'Tutorea esleitu';
+$string['assignstudentspass'] = 'Agian nahiko da ikasleei partaide-giltza jakinarazten badiezu: \'$a\'.';
+$string['assignteachers'] = 'Tutorea aukeratu';
$string['authentication'] = 'Egiaztatzea';
$string['autosubscribe'] = 'Izen-emate automatikoa foroan';
$string['autosubscribeno'] = 'Ez: ez eman nire izena automatikoki foroetan.';
$string['autosubscribeyes'] = 'Bai: eman nire izena foroan, idazten baldin badut.';
$string['availability'] = 'Eskuragarritasuna';
-$string['availablecourses'] = 'Ikastaroak eskura';
+$string['availablecourses'] = 'Ikastaroak';
$string['backup'] = 'Segurtasun-kopia';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Aukeratuz gero, ikastaroetako fitxategiak segurtasun-kopia automatikoetan sartuko dira.';
$string['backupdate'] = 'Segurtasun-kopiaren data';
@@ -109,7 +109,7 @@
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Oharra: modulo guztien segurtasun-kopia erabiltzaileen daturik gabe egitea aukeratu duzu. \"Ariketa\" eta \"tailerra\" moduloak ez dira segurtasun-kopia mota honekin bateragarriak eta, beraz, kendu egin behar dira.';
$string['backuporiginalname'] = 'Segurtasun-kopiaren izena';
-$string['backupsavetohelp'] = 'Zein direktoriotan gorde nahi duzu segurtasun-kopia? Horren helbide osoa idatzi.<br>(Ez idatzi ezer ikastaroari dagokion direktorioan gorde dadin)';
+$string['backupsavetohelp'] = 'Zein direktoriotan gorde nahi duzu segurtasun-kopia? Horren helbide osoa idatzi.<br />(Ez idatzi ezer ikastaroari dagokion direktorioan gorde dadin)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Erabaki erabiltzaileen fitxategiak (profilaren irudiak adibidez) segurtasun-kopia automatikoetan sartu behar diren ala ez. ';
$string['backupusershelp'] = 'Erabaki erabiltzaile guztiak sartu nahi dituzun zerbitzarian ala ikastaro bakoitzekoak bakarrik.';
$string['backupversion'] = 'Segurtasun-kopiaren bertsioa';
@@ -121,11 +121,11 @@
$string['bycourseorder'] = 'Ikastaro-ordenaren arabera';
$string['byname'] = '$a-(r)en arabera';
$string['cancel'] = 'Utzi';
-$string['categories'] = 'Ikastaro-kategoriak';
-$string['category'] = 'Kategoria';
-$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategoria gehitu da';
-$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategoria ezabatu da';
-$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' izeneko kategoria oraindik dago';
+$string['categories'] = 'Ikastaro-motak';
+$string['category'] = 'Mota';
+$string['categoryadded'] = '\'$a\' ikastaro-mota gehitu da';
+$string['categorydeleted'] = '\'$a\' ikastaro-mota ezabatu da';
+$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' izeneko ikastaro-mota oraindik dago';
$string['changedpassword'] = 'Aldatutako pasahitza';
$string['changepassword'] = 'Pasahitza aldatu';
$string['changessaved'] = 'Aldaketak gordeta';
@@ -137,15 +137,15 @@
$string['choosecourse'] = 'Ikastaroa aukeratu';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Izena emateko modu lehenetsia';
$string['chooselivelogs'] = 'Edo zer ari den orain gertatzen ikusi';
-$string['chooselogs'] = 'Aukeratu zein log ikusi';
+$string['chooselogs'] = 'Aukeratu noren eta noizko agerraldia ikusi nahi duzun';
$string['choosereportfilter'] = 'Aukeratu txostenerako iragazkia';
$string['choosetheme'] = 'Itxura aukeratu';
$string['chooseuser'] = 'Erabiltzaile bat aukeratu';
$string['city'] = 'Hiria/Herria';
$string['cleaningtempdata'] = 'Behin behineko datuak (TEMP) ezabatzen ';
$string['clicktochange'] = 'Sakatu aldatzeko';
$string['closewindow'] = 'Itxi leiho hau';
-$string['comparelanguage'] = 'Oraingo hizkuntza konparatu eta editatu';
+$string['comparelanguage'] = 'Oraingo hizkuntza alderatu eta editatu';
$string['complete'] = 'Osoa';
$string['configallowunenroll'] = '\"Bai\" aukeratuz gero, ikasleek berek baja eman ahal izango dute ikastaroan nahi dutenean. Bestela, ezin izango dute eta prozesu hau tutoreek eta kudeatzaileek bakarrik kontrolatuko dute.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Web gunearen lehen orriko jardueretan, erabiltzaile guztiak ikasletzat hartu behar dira? Baietz esanez gero, egiaztatutako erabiltzaile guztiek parte hartu ahal izango dute ikasle bezala. Ezetz esanez gero, ikastaro batean gutxienez parte hartzen ari diren ikasleek bakarrik izango dute aukera lehen orriko jardueretan parte hartzeko.';
@@ -163,14 +163,15 @@
$string['configlocale'] = 'Gune osorako lokalizazio bat aukeratu - honek daten formatu eta hizkuntzari eragingo dio. Data lokalizazio hau zure sistema eragilean izan behar duzu. (Adibidez en_US edo es_ES). Ez badakizu zer aukeratu zurian utzi.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Ikasleek ez badute denbora luze batean saiorik hasten, ikastaroetatik automatikoki bajan ematen zaie. parametro honek denbora muga hori ezartzen du.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Honek forora egindako bidalketak, egunkariari erantzunak... berreditatzeko duten denbora ezartzen du, Gehienetan 30 minutu balio egokia da.';
-$string['configproxyhost'] = '<B>Zerbitzari</B> honek proxy bat (adibidez firewall bat) erabili behar badu Internetera sarbidea izateko, proxy horren helbidea eta kaia sartu hemen. Bestela zurian utzi.';
+$string['configproxyhost'] = '<b>Zerbitzari</b> honek proxy bat (adibidez firewall bat) erabili behar badu Internetera sarbidea izateko, proxy horren helbidea eta kaia sartu hemen. Bestela zurian utzi.';
$string['configslasharguments'] = 'Fitxategiak (irudiak, igotakoak etabar) \'slash arguments\' delakoak (bigarren aukera hemen) erabiltzen dituen script baten bitartez banatzen dira. Metodo honek fitxategiak web nabigatzaileek, proxy zerbitzariek, etabar katxean errezago gordetzea baimentzen du. Zoritxarrez, PHP zerbitzari batzuk ez dute metodo hau baimentzen, beraz arazorik baduzu igotako fitxategiak eta irudiak ikusteko orduan (erbiltzaileen argazkia adibidez), aldagai hau lehen aukerara pasatu';
$string['configsmtphosts'] = 'Moodlek ePosta bidaltzeko erabili behrko lukeen SMTP zerbitzari baten edo gehiagoren helbide osoa eman (adibidez \'posta.adibidea.com\' edo \'posta.adibidea.com;mail.eredua.com\'). Zurian uzten baduzu, Moodlek PHPak lehenetsitako metodoa erabiliko du ePosta bidaltzeko.';
$string['configsmtpuser'] = 'Goian SMTP zerbitzari bat ezarri baduzu, eta zerbitzariak autentifikazioa behar badu, erabiltzaile izena eta pasahitza sartu hemen.';
$string['configunzip'] = 'Zure unzip programaren kokalekua ezarri (Unix bakarrik). hau zip motako fitxategiak zerbitzariak deskonoprimitzeko beharrezkoa da.';
$string['configuration'] = 'Ezarpenak';
$string['configvariables'] = 'Aldagaiak ezarri';
$string['configzip'] = 'Zure zip programaren kokalekua ezarri (Unix bakarrik). Hau zip fitxategian zerbitzarian sortzeko beharrezkoa da.';
+$string['confirm'] = 'Baieztatu';
$string['confirmed'] = 'Zure izen-ematea berretsi da';
$string['confirmednot'] = 'Zure izen-ematea oraindik berretsi gabe';
$string['continue'] = 'Jarraitu';
@@ -192,21 +193,27 @@
$string['coursefiles'] = 'Ikastaroko fitxategiak';
$string['courseformats'] = 'Ikastaro-formatuak';
$string['courseinfo'] = 'Ikastaroaren inguruko argibideak';
+$string['courserestore'] = 'Berreskuratu ikastaroa';
$string['courses'] = 'Ikastaroak';
$string['courseupdates'] = 'Ikastaroen eguneraketak';
$string['create'] = 'Sortu';
$string['createaccount'] = 'Nire kontu berria sortu';
$string['createfolder'] = 'Sortu direktorio berria hemen: $a ';
-$string['createuserandpass'] = 'Erabiltzaile eta pasahitz berri bat sortu saioa hasteko';
+$string['createuserandpass'] = 'Erabiltzaile eta pasahitz berri bat sortu barrura sartzeko';
$string['createziparchive'] = 'Zip-fitxategia sortu';
$string['currentlanguage'] = 'Oraingo hizkuntza';
$string['currentlocaltime'] = 'bertako ordua';
+$string['currentpicture'] = 'Oraingo argazkia';
+$string['currentversion'] = 'Oraingo bertsioa';
$string['databasechecking'] = 'Moodle datu-basea bertsioberritzen $a-tik ->oldversion $a-ra ->newversion...';
$string['databasesetup'] = 'Datu-basea ezartzen';
$string['databasesuccess'] = 'Datu-basea ongi eguneratu da';
$string['databaseupgrades'] = 'Datu-basea eguneratzen';
+$string['date'] = 'Data';
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Data - berrienak lehenik';
+$string['datemostrecentlast'] = 'Data - berrienak azkenik';
$string['day'] = 'egun';
-$string['days'] = 'egunak';
+$string['days'] = 'egun';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Ikastaro izen osoa 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'CF101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Ikaslea';
@@ -217,19 +224,24 @@
$string['delete'] = 'Ezabatu';
$string['deleteall'] = 'Dena ezabatu';
$string['deletecheck'] = '$a ezabatu?';
-$string['deletecheckfull'] = 'Erabat zihur zaude $a guztiz ezabatu nahi duzula?';
+$string['deletecheckfiles'] = 'Ziur al zaude fitxategi hauek ezabatu nahi dituzula?';
+$string['deletecheckfull'] = 'Ziur al zaude $a guztiz ezabatu nahi duzula?';
+$string['deletecheckwarning'] = 'Fitxategi hauek ezabatu egingo dituzu';
$string['deletecompletely'] = 'Guztiz ezabatu';
$string['deletecourse'] = 'Ikastaro bat ezabatu';
-$string['deletecoursecheck'] = 'Erabat zihur zaude ikastaro hau eta bare eduki guztiak guztiz ezabatu nahi duzula?';
+$string['deletecoursecheck'] = 'Ziur al zaude ikastaro hau eta bere eduki guztiak guztiz ezabatu nahi dituzula?';
$string['deleted'] = 'Ezabatuta';
$string['deletedactivity'] = '$a ezabatuta';
$string['deletedcourse'] = '$a guztiz ezabatu da';
$string['deletednot'] = 'Ezin izan da $a ezabatu!';
+$string['deleteselected'] = 'Ukeratutakoa ezabatu';
$string['deletingcourse'] = '$a ezabatzen';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Ikastaroko datuak ezabatzen';
+$string['deletingolddata'] = 'Datu zaharrak ezabatzen';
$string['department'] = 'Departamentua';
$string['description'] = 'Deskripzioa';
-$string['displayingrecords'] = '$a elementu bistaratzen';
-$string['displayingusers'] = 'Ikasleak bistaratzen $a->start -tik $a->end -ra ';
+$string['displayingrecords'] = '$a elementu erakusten';
+$string['displayingusers'] = 'Ikasleak erakusten $a->start, lehena; $a->end, azkena ';
$string['documentation'] = 'Moodle dokumentazioa';
$string['donotask'] = 'Ez galdetu';
$string['down'] = 'Jaitsi';
@@ -241,12 +253,16 @@
$string['duplicatingain'] = '$a->what bikoizten: $a->in ';
$string['edit'] = '$a editatu';
$string['editcoursesettings'] = 'Ikastaroaren ezarpenak editatu';
-$string['editinga'] = '$a bat editatzen';
+$string['editfiles'] = 'Fitxategiak editatu';