Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Updates

 • Loading branch information...
commit a1afba4e8c4372c926ffb11512819a88a8de21af 1 parent 13e1a37
authored October 06, 2004
42  lang/fi/appointment.php
... ...
@@ -0,0 +1,42 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // appointment.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004092000)
  3
+
  4
+
  5
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
  6
+$string['appointmentdetails'] = 'Tapaamisen tiedot';
  7
+$string['appointmentlocation'] = 'Tapaamispaikka';
  8
+$string['appointmentname'] = 'Tapaamisen nimi';
  9
+$string['date'] = 'Tapaamisen ajankohta';
  10
+$string['description'] = 'Kuvaus';
  11
+$string['early'] = '$a aikaisin';
  12
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui.';
  13
+$string['feedback'] = 'Palaute';
  14
+$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a henkilölle';
  15
+$string['late'] = '$a myöhässä';
  16
+$string['maximumgrade'] = 'Maksimi arvo';
  17
+$string['maximumsize'] = 'Minimi koko';
  18
+$string['modulename'] = 'Tapaaminen';
  19
+$string['modulenameplural'] = 'Tapaamiset';
  20
+$string['newsubmissions'] = 'Tapaamiset lähetetty';
  21
+$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
  22
+$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
  23
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
  24
+$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
  25
+$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
  26
+$string['submitted'] = 'Lähetetty';
  27
+$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
  28
+$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
  29
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
  30
+$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksitiedosto';
  31
+$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimi sisältää outoja merkkejä eikä sitä voitu vastaanottaa';
  32
+$string['uploadedfiles'] = 'Lähetetyt tiedostot';
  33
+$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa tapahtui virhe';
  34
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
  35
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri (Raja on $a tavua).';
  36
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy - valitsitko tiedoston lähetettäväksi?';
  37
+$string['uploadnotregistered'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
  38
+$string['uploadsuccess'] = 'Tiedosto \'$a\' vastaanotettu';
  39
+$string['viewfeedback'] = 'Tarkastele tapaamisten arviointeja ja palautteita';
  40
+$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a lähettyä tapaamista';
  41
+
  42
+?>
4  lang/fi/block_course_list.php
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
6  
-$string['blockname'] = 'Kurssi lista';
  6
+$string['blockname'] = 'Kurssilista';
7 7
 $string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
8 8
 
9 9
 ?>
7  lang/fi/chat.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['beep'] = 'kutsu';
@@ -22,6 +22,10 @@
22 22
 $string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
23 23
 $string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
24 24
 $string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
  25
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat aina voimassa';
  26
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
  27
+$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
  28
+$string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
25 29
 $string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
26 30
 $string['idle'] = 'Tyhjä';
27 31
 $string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
@@ -35,6 +39,7 @@
35 39
 $string['modulenameplural'] = 'Chatit';
36 40
 $string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
37 41
 $string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
  42
+$string['noguests'] = 'Tämä chat ei ole avoinna vieraille';
38 43
 $string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
39 44
 $string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
40 45
 $string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
3  lang/fi/choice.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -9,6 +9,7 @@
9 9
 $string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
10 10
 $string['choiceopen'] = 'Avoinna';
11 11
 $string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
  12
+$string['havetologin'] = 'Sinun pitää kirjautua ennen kun voit otaa osaa monivalintaan ';
12 13
 $string['modulename'] = 'Monivalinta';
13 14
 $string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
14 15
 $string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
139  lang/fi/dialogue.php
... ...
@@ -1,69 +1,70 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
3  
-
4  
-
5  
-$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
6  
-$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
7  
-$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
8  
-$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
9  
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
10  
-$string['close'] = 'Sulje';
11  
-$string['closed'] = 'Suljettu';
12  
-$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
13  
-$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
14  
-$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
15  
-$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
16  
-$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
17  
-
18  
-Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
19  
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
20  
-
21  
-Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
22  
-$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
23  
-$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
24  
-$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
25  
-$string['everybody'] = 'Kaikki';
26  
-$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
27  
-$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
28  
-$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
29  
-$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
30  
-$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
31  
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
32  
-$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
33  
-$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
34  
-$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
35  
-$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
36  
-$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
37  
-$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
38  
-$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
39  
-$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
40  
-$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
41  
-$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
42  
-$string['of'] = '/';
43  
-$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
44  
-$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
45  
-$string['open'] = 'Avaa';
46  
-$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
47  
-$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
48  
-$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
49  
-$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
50  
-$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
51  
-$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
52  
-$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
53  
-$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
54  
-$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
55  
-$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
56  
-$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
57  
-$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
58  
-$string['status'] = 'Tila';
59  
-$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
60  
-$string['subject'] = 'Aihe';
61  
-$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
62  
-$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
63  
-$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
64  
-$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
65  
-$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
66  
-$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
67  
-$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
68  
-
69  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
  6
+$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
  7
+$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
  8
+$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
  9
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
  10
+$string['close'] = 'Sulje';
  11
+$string['closed'] = 'Suljettu';
  12
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
  13
+$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
  14
+$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
  15
+$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
  16
+$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
  17
+
  18
+Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
  19
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
  20
+
  21
+Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
  22
+$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
  23
+$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
  24
+$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
  25
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
  26
+$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
  27
+$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
  28
+$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
  29
+$string['mailnotification'] = 'Sähköposti-ilmoitus';
  30
+$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
  31
+$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
  32
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
  33
+$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
  34
+$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
  35
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
  36
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
  37
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
  38
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
  39
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
  40
+$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
  41
+$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
  42
+$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
  43
+$string['of'] = '/';
  44
+$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
  45
+$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
  46
+$string['open'] = 'Avaa';
  47
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
  48
+$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
  49
+$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
  50
+$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
  51
+$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
  52
+$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
  53
+$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
  54
+$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
  55
+$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
  56
+$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
  57
+$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
  58
+$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
  59
+$string['status'] = 'Tila';
  60
+$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
  61
+$string['subject'] = 'Aihe';
  62
+$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
  63
+$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
  64
+$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
  65
+$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
  66
+$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
  67
+$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
  68
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
  69
+
  70
+?>
7  lang/fi/editor.php
... ...
@@ -1,13 +1,15 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Tietoja editorista';
6 6
 $string['absbottom'] = 'Absbottom';
7  
-$string['middle'] = 'middle';
8 7
 $string['address'] = 'Osoite';
9 8
 $string['alignment'] = 'Tasaus';
10 9
 $string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
  10
+$string['anchorhelp'] = 'Tämä luo vain ankkurin. Sinun pitää luoda akkuriin viittaava linkki itse.';
  11
+$string['anchorname'] = 'Ankkurin nimi';
  12
+$string['anchors'] = 'Ankkurit';
11 13
 $string['baseline'] = 'Baseline';
12 14
 $string['bold'] = 'Lihavoitu';
13 15
 $string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
@@ -21,6 +23,7 @@
21 23
 $string['close'] = 'Sulje';
22 24
 $string['cols'] = 'Solut';
23 25
 $string['copy'] = 'Kopioi';
  26
+$string['createanchor'] = 'Luo ankkuri';
24 27
 $string['createfolder'] = 'Luo kansio';
25 28
 $string['createlink'] = 'Lisää linkki';
26 29
 $string['cut'] = 'Leikkaa';
7  lang/fi/emailprotect.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Sähköposti varmennus';
  6
+
  7
+?>
18  lang/fi/enrol_database.php
... ...
@@ -0,0 +1,18 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['dbhost'] = 'Tietokantapalvelimen nimi';
  6
+$string['dbname'] = 'Tiedotkannan nimi';
  7
+$string['dbpass'] = 'Salasana';
  8
+$string['dbtable'] = 'Tietokannan taulu';
  9
+$string['dbtype'] = 'Tietokantapalvelimen tyyppi';
  10
+$string['dbuser'] = 'Käyttäjätunnus';
  11
+$string['description'] = 'Voit käyttää ulkoista tietokantaa hallitaksesi kurseille rekisteröitymisiä. Ulkoisessa kanssa pitää olla sarakkeet kusiin id numerolle ja käyttäjän id-numerolle, näitä arvoja verrataan moodlen tietokantaan.';
  12
+$string['enrolname'] = 'Ulkoinen tietokanta';
  13
+$string['localcoursefield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään kurssitietojen linkittämiseen (idnumber)';
  14
+$string['localuserfield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään käyttäjätietojen linkittämiseen (idnumber)';
  15
+$string['remotecoursefield'] = 'Ulkoisen tietokannan course id sarakkeen nimi';
  16
+$string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
  17
+
  18
+?>
15  lang/fi/enrol_flatfile.php
... ...
@@ -1,7 +1,20 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
  6
+add, student, 5, CF101
  7
+add, teacher, 6, CF101
  8
+add, teacheredit, 7, CF101
  9
+del, student, 8, CF101
  10
+del, student, 17, CF101
  11
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
  12
+</pre>';
5 13
 $string['enrolname'] = 'Tekstitiedosto';
  14
+$string['filelockedmail'] = 'Tiedostoa jota käytetään kurssikirjaantumisiin ei voida poistaa. Tämä saattaa tarkoitaa sitä että tiedoston komennot suoritetaan useamman kerran. Ongelmien välttämiseksi korjaa tiedosto-oikeudet niin että cron-toimito voi poistaa tiedoston.';
  15
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Virhe rekiteröitymis tiedostossa';
  16
+$string['location'] = 'Tiedoston sijainti';
  17
+$string['mailadmin'] = 'Ilmoita ylläpitäjälle';
  18
+$string['mailusers'] = 'Ilmoita käyttäjälle';
6 19
 
7 20
 ?>
9  lang/fi/enrol_internal.php
... ...
@@ -1,7 +1,12 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['enrolname'] = 'Sisäinen liittyminen';
  5
+$string['description'] = 'Tämä on Moodlen normaali tapa kursseille rekisteröitymiseen. Käyttäjät voivat rekisteröityä kurseille kahdella tapaa:
  6
+<ul>
  7
+<li>Opettaja tai ylläpitä voi lisätä opiskelijan kursille ylläpitovalikon avulla</li>
  8
+<li>Kurssilla voi olla rekisteröitymisavain ja jokainen joka tietä avaimen voi liittyä kurssille.</li>
  9
+</ul>';
  10
+$string['enrolname'] = 'Sisäinen rekisteröityminen';
6 11
 
7 12
 ?>
3  lang/fi/enrol_paypal.php
... ...
@@ -1,7 +1,8 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
5 6
 $string['enrolname'] = 'Paypal';
6 7
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
7 8
 
40  lang/fi/error.php
... ...
@@ -1,19 +1,21 @@
1  
-<?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
3  
-
4  
-
5  
-$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
6  
-$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
7  
-$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
8  
-$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
9  
-$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
10  
-$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
11  
-$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
12  
-$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
13  
-$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
14  
-$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
15  
-$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
16  
-$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
17  
-$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
18  
-
19  
-?>
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
  6
+$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
  7
+$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
  8
+$string['filenotfound'] = 'Pahus, pyydettyä tiedosta ei löydy';
  9
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
  10
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
  11
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
  12
+$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
  13
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
  14
+$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
  15
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
  16
+$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
  17
+$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
  18
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
  19
+$string['usernotavailable'] = 'Pahus, et voi tarkastella kyseisen käyttäjän tietoja';
  20
+
  21
+?>
25  lang/fi/exercise.php
... ...
@@ -1,15 +1,15 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // exercise.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
  2
+   // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Puuttuva';
6 6
 $string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
7 7
 $string['action'] = 'Toimenpide';
8 8
 $string['ago'] = '$a sitten';
9  
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen suurin arvo on $a';
10 9
 $string['amend'] = 'Muuta';
11 10
 $string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
12 11
 $string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
  12
+$string['analysis'] = 'Analyysi';
13 13
 $string['assess'] = 'Arvioi';
14 14
 $string['assessed'] = 'Arvioitu';
15 15
 $string['assessment'] = 'Arviointi';
@@ -20,11 +20,12 @@
20 20
 $string['assessments'] = 'Arvioinnit';
21 21
 $string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
22 22
 $string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
23  
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa palautetta $a :lta';
24 23
 $string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
25 24
 $string['comment'] = 'Kommentti';
  25
+$string['comparisonofassessments'] = 'Arviointien vertailu';
26 26
 $string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
27 27
 $string['correct'] = 'Oikein';
  28
+$string['count'] = 'Määrä';
28 29
 $string['criterion'] = 'Peruste';
29 30
 $string['deadline'] = 'Määräaika';
30 31
 $string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
@@ -40,11 +41,13 @@
40 41
 $string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
41 42
 $string['element'] = 'Arvosteluperuste';
42 43
 $string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
  44
+$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
43 45
 $string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
44 46
 $string['excellent'] = 'Erinomainen';
45 47
 $string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
46 48
 $string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
47 49
 $string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
  50
+$string['fair'] = 'Tyydyttävä';
48 51
 $string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
49 52
 $string['good'] = 'Hyvä';
50 53
 $string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
@@ -52,10 +55,13 @@
52 55
 $string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
53 56
 $string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
54 57
 $string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
  58
+$string['gradinggrade'] = 'Arviointi asteikko';
55 59
 $string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
56 60
 $string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
57 61
 $string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
58 62
 $string['incorrect'] = 'Virheellinen';
  63
+$string['late'] = 'Myöhässä';
  64
+$string['lax'] = 'Heikko';
59 65
 $string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
60 66
 $string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
61 67
 $string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
@@ -63,7 +69,12 @@
63 69
 $string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
64 70
 $string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
65 71
 $string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
  72
+$string['maximum'] = 'Maksimi';
  73
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maksimi arvo opiskelijoiden arvioinneille: $a';
  74
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maksimi arvo tehtäville: $a';
66 75
 $string['maximumsize'] = 'Suurin koko';
  76
+$string['mean'] = 'Keskiarvo';
  77
+$string['minimum'] = 'Minimi';
67 78
 $string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
68 79
 $string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
69 80
 $string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
@@ -72,17 +83,20 @@
72 83
 $string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
73 84
 $string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
74 85
 $string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
75  
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
  86
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
  87
+$string['noteongradinggrade'] = 'Tämä kertoo kuinka hyvin arvointisi sopii yhteen työn $a arvioinnin kanssa. Korkeampi arvosana tarkoitaa parempaa yheensopivuutta.';
76 88
 $string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
77 89
 $string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
78 90
 $string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
79  
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
80 91
 $string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arvosteluperusteiden, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
  92
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Perusteiden määrän pitää ola enemmän kuin yksi.';
81 93
 $string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
  94
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Tietueden määrä taulukossa';
82 95
 $string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
83 96
 $string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
84 97
 $string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
85 98
 $string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
  99
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Salasana suojattu harjoitus';
86 100
 $string['phase'] = 'Jakso';
87 101
 $string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
88 102
 $string['phase1short'] = 'Asetukset';
@@ -144,7 +158,6 @@
144 158
 $string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
145 159
 $string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
146 160
 $string['view'] = 'Katsele';
147  
-$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
148 161
 $string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
149 162
 $string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virheiden määrä';
150 163
 $string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
4  lang/fi/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -42,6 +42,7 @@
42 42
 $string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
43 43
 $string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
44 44
 $string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän keskustelualueen';
  45
+$string['existingsubscribers'] = 'Nykyiset tilaajat';
45 46
 $string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
46 47
 $string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
47 48
 $string['forum'] = 'Keskustelualue';
@@ -99,6 +100,7 @@
99 100
 $string['posts'] = 'Viestit';
100 101
 $string['posttoforum'] = 'Lähetä viesti';
101 102
 $string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
  103
+$string['potentialsubscribers'] = 'Mahdolliset tilaajat';
102 104
 $string['processingdigest'] = 'Kerätään viestejä käyttäjälle $a';
103 105
 $string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
104 106
 $string['prune'] = 'Jaa';
7  lang/fi/glossary.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
  2
+   // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -71,6 +71,7 @@
71 71
 $string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
72 72
 $string['displayformatssetup'] = 'Näyttömuodon valinta';
73 73
 $string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
  74
+$string['editalways'] = 'Muokkaa aina';
74 75
 $string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
75 76
 $string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
76 77
 $string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
@@ -84,6 +85,8 @@
84 85
 $string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
85 86
 $string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
86 87
 $string['entryleveldefaultsettings'] = 'Tietueiden oletusasetukset';
  88
+$string['entrysaved'] = 'Tietue on tallennettu';
  89
+$string['entryupdated'] = 'Tietue on päivitetty';
87 90
 $string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
88 91
 $string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
89 92
 $string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
@@ -157,6 +160,8 @@
157 160
 $string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
158 161
 $string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
159 162
 $string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
  163
+$string['withauthor'] = 'Käsitteet kirjoittajineen';
  164
+$string['withoutauthor'] = 'Käsitteet ilman kirjoittajaa';
160 165
 $string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
161 166
 $string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
162 167
 
10  lang/fi/hotpot.php
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['clearall'] = 'Tyhjää kaikki';
  6
+$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
  7
+$string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
  8
+$string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
  9
+
  10
+?>
13  lang/fi/install.php
... ...
@@ -0,0 +1,13 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
  6
+$string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
  7
+$string['caution'] = 'Varoitus';
  8
+$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
  9
+$string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
  10
+$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
  11
+$string['database'] = 'Tietokanta';
  12
+
  13
+?>
92  lang/fi/moodle.php
@@ -211,6 +211,7 @@
211 211
 $string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
212 212
 $string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
213 213
 $string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
  214
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. KEtkä ssvat nähdä kyseisen listan?';
214 215
 $string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
215 216
 $string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
216 217
 posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
@@ -235,6 +236,7 @@
235 236
 $string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedosto';
236 237
 $string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
237 238
 $string['cost'] = 'Hinta';
  239
+$string['costdefault'] = 'Perushinta';
238 240
 $string['country'] = 'Maa';
239 241
 $string['course'] = 'Kurssi';
240 242
 $string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
@@ -267,6 +269,7 @@
267 269
 $string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaiset rakenteet';
268 270
 $string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjät';
269 271
 $string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedosto';
  272
+$string['currency'] = 'Valuutta';
270 273
 $string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
271 274
 $string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
272 275
 $string['currentlanguage'] = 'Nykyinen kieli';
@@ -313,6 +316,9 @@
313 316
 $string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
314 317
 $string['department'] = 'Osasto';
315 318
 $string['description'] = 'Kuvaus';
  319
+$string['detailedless'] = 'Epätarkempi';
  320
+$string['detailedmore'] = 'Tarkempi';
  321
+$string['directorypaths'] = 'Hakemistopolut';
316 322
 $string['disable'] = 'Poista käytöstä';
317 323
 $string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
318 324
 $string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
@@ -326,12 +332,28 @@
326 332
 $string['duplicate'] = 'Monista';
327 333
 $string['duplicatinga'] = 'Monistetaan: $a';
328 334
 $string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
  335
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Määritä muokkausalueen taustan väri.<br /> Sallittuja arvoja ovat esim #ffffff tai white';
  336
+$string['edhelpcleanword'] = 'Suodata Wordin tekemät muotoilut liitettäessä tekstiä.';
  337
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluven käyttö editorissa. Jus asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
  338
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Ninet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
  339
+$string['edhelpfontlist'] = 'Määrittele valikossa käyttettvät kirjasimet.';
  340
+$string['edhelpfontsize'] = 'Määritä kirjasimen oletus koko.<br /> Sallituja arvoja ovat esim: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
329 341
 $string['edit'] = 'Muokkaa $a';
330 342
 $string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
331 343
 $string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
332 344
 $string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
333 345
 $string['editinga'] = 'Muokataan $a';
  346
+$string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
334 347
 $string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
  348
+$string['editorbgcolor'] = 'Tautaväri';
  349
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Puhdista Word HTML liitettäessä';
  350
+$string['editorcommonsettings'] = 'Yleiset asetukset';
  351
+$string['editordefaultfont'] = 'Oletus kirjasin';
  352
+$string['editorenablespelling'] = 'Käytä oikolukua';
  353
+$string['editorfontlist'] = 'Kirjasinlista';
  354
+$string['editorfontsize'] = 'Oletus kirjasinkoko';
  355
+$string['editorresettodefaults'] = 'Palauta oletukset';
  356
+$string['editorsettings'] = 'Editorin asetukset';
335 357
 $string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
336 358
 $string['editthisactivity'] = 'Muokkaa tätä toimintoa';
337 359
 $string['editthiscategory'] = 'Muokkaa tätä kategoriaa';
@@ -373,6 +395,8 @@
373 395
 $string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
374 396
 $string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
375 397
 $string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
  398
+$string['emailnotallowed'] = 'Osoitteita näiltä toimialueilta ei sallita ($a)';
  399
+$string['emailonlyallowed'] = 'Tätä osoitetta ei sallita ($a)';
376 400
 $string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
377 401
 
378 402
 Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
@@ -391,14 +415,22 @@
391 415
 $string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
392 416
 Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.';
393 417
 $string['enable'] = 'Ota käyttöön';
  418
+$string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
394 419
 $string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
395 420
 $string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
  421
+$string['enrollfirst'] = 'Sinun pitää rekisteröityä kurssille ennen kuin voit ottaa osaa sivuston aktiviteetteihin';
396 422
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
397 423
 $string['enrolmentkey'] = 'Avain';
398 424
 $string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
399 425
 jonka saat $a:lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
400 426
 $string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<br />
401 427
 (Vihje se alkaa näin: \'$a\')';
  428
+$string['enrolmentnew'] = 'Uusi rekisteröityminen kurssille $a';
  429
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user on rekisteröitynyt kursille \"$a->course\"';
  430
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Rekisteröityminen ei ole tällä hetkellä sallittua';
  431
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br> $a';
  432
+$string['enrolments'] = 'Rekisteröityminen';
  433
+$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
402 434
 $string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
403 435
 $string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
404 436
 $string['error'] = 'Virhe';
@@ -417,6 +449,7 @@
417 449
 $string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta viime käytisi jälkeen.';
418 450
 $string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
419 451
 $string['feedback'] = 'Palaute';
  452
+$string['file'] = 'Tiedosto';
420 453
 $string['filemissing'] = '$a puuttuu';
421 454
 $string['files'] = 'Tiedostot';
422 455
 $string['filesfolders'] = 'Tiedostot/kansiot';
@@ -431,6 +464,8 @@
431 464
 $string['forcedmode'] = 'pakotettu tila';
432 465
 $string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
433 466
 $string['forceno'] = 'Älä pakota';
  467
+$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
  468
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakoita salasanan vaihto seuraavan kirjaantumisen yhteydessä';
434 469
 $string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
435 470
 $string['format'] = 'Muotoilu';
436 471
 $string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
@@ -456,6 +491,7 @@
456 491
 $string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
457 492
 $string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna, jotta tämä kuva näkyisi';
458 493
 $string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
  494
+$string['go'] = 'Mene';
459 495
 $string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
460 496
 
461 497
 (Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
@@ -549,6 +585,7 @@
549 585
 $string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
550 586
 $string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
551 587
 $string['ip_address'] = 'IP Osoite';
  588
+$string['jump'] = 'Siirry';
552 589
 $string['jumpto'] = 'Siirry...';
553 590
 $string['keep'] = 'Pidä';
554 591
 $string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
@@ -595,6 +632,9 @@
595 632
 $string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
596 633
 $string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
597 634
 $string['logs'] = 'Tapahtumat';
  635
+$string['mailadmins'] = 'Tiedota ylläpitäjiä';
  636
+$string['mailstudents'] = 'Tiedota käyttäjiä';
  637
+$string['mailteachers'] = 'Tiedota opettajia';
598 638
 $string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
599 639
 $string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
600 640
 $string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
@@ -718,6 +758,11 @@
718 758
 $string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
719 759
 $string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
720 760
 $string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
  761
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa paluttaessa joitain yhteensopivuusongelmia koska vermuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
  762
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
  763
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. 	';
  764
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjaantumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
  765
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjaantumisyritysten ilmoitus';
721 766
 $string['notincluded'] = 'Ei mukana';
722 767
 $string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
723 768
 $string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
@@ -751,6 +796,12 @@
751 796
  <p><b>Tarkista viestistä uusi salasanasi</b></p>
752 797
  <p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
753 798
  <a href=\"$a\"->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</a>.</p>';
  799
+$string['pathnotexists'] = 'Polkua ei löydy palvelimelta';
  800
+$string['pathslasherror'] = 'Polku ei voi päätyä kauttaviivaan \"/\"!';
  801
+$string['paymentinstant'] = 'Klikaa painiketta maksaaksesi kurssista ja rekisteröityäksesi kurssille.';
  802
+$string['paymentrequired'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun.';
  803
+$string['paymentsorry'] = 'Kiitokset maksusta! Maksuasi ei ole vielä rekisteröity järjestelmään ja sinua ei ole vielä rekisteröity kurssille \"$a->fullname\". Yritä uudelleen hetken kuluttua, mutta jos ongelma jatkuu ilmoita siitä $a->teacher tai sivuston ylläpitäjälle.';
  804
+$string['paymentthanks'] = 'Kiitokset maksusta! Sinut rekisteröity kurssille: <br /> \"$a\"';
754 805
 $string['people'] = 'Henkilöt';
755 806
 $string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
756 807
 $string['phone'] = 'Puhelin';
@@ -792,6 +843,7 @@
792 843
 $string['renamefileto'] = 'Nimeä tiedosto <b>$a</b> tiedostoksi';
793 844
 $string['required'] = 'Vaadittu';
794 845
 $string['requireskey'] = 'Tämä kurssi vaatii avaimen';
  846
+$string['requirespayment'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun';
795 847
 $string['resortcoursesbyname'] = 'Järjestä kurssit uudelleen nimen mukaan';
796 848
 $string['resources'] = 'Resurssit';
797 849
 $string['restore'] = 'Palauta';
@@ -802,6 +854,7 @@
802 854
 $string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
803 855
 $string['revert'] = 'Peruuta';
804 856
 $string['role'] = 'Rooli';
  857
+$string['rss'] = 'RSS';
805 858
 $string['rssarticles'] = 'Viimeisinpien RSS artikkelien määrä';
806 859
 $string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
807 860
 $string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
@@ -855,8 +908,12 @@
855 908
 $string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
856 909
 $string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
857 910
 $string['sitenews'] = 'Sivuston uutiset';
  911
+$string['sitepartlist0'] = 'Vain sivuston opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
  912
+$string['sitepartlist1'] = 'Vain opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
858 913
 $string['sites'] = 'Sivustot';
  914
+$string['sitesection'] = 'Lisää aihealue';
859 915
 $string['sitesettings'] = 'Sivuston asetukset';
  916
+$string['siteteachers'] = 'Sivuston opettajat';
860 917
 $string['size'] = 'Koko';
861 918
 $string['sizeb'] = 'tavua';
862 919
 $string['sizegb'] = 'Gt';
@@ -876,6 +933,7 @@
876 933
 $string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
877 934
 $string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
878 935
 $string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
  936
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
879 937
 $string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
880 938
 $string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
881 939
 $string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
@@ -883,6 +941,7 @@
883 941
 $string['stringsnotset'] = 'Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa $a';
884 942
 $string['studentnotallowed'] = 'Valitettavasti et voi liittyä kurssille tunnuksella \'$a\'';
885 943
 $string['students'] = 'Opiskelijat';
  944
+$string['studentsandteachers'] = 'Opiskelijat ja opettajat';
886 945
 $string['subcategories'] = 'Alakategoriat';
887 946
 $string['success'] = 'Valmis!';
888 947
 $string['summary'] = 'Yhteenveto';
@@ -921,7 +980,9 @@
921 980
 $string['unenrolallstudentssure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa kaikki opiskelijat tältä kurssilta?';
922 981
 $string['unenrolme'] = 'Poista minut kurssilta $a';
923 982
 $string['unenrolsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjän $a tältä kurssilta?';
  983
+$string['unfinished'] = 'Kesken';
924 984
 $string['unknowncategory'] = 'Tuntematon kategoria';
  985
+$string['unlimited'] = 'Rajoittamaton';
925 986
 $string['unpacking'] = 'Puretaan $a';
926 987
 $string['unsafepassword'] = 'Liian helposti arvattava tai muuten huono salasana. Kokeile jotain muuta';
927 988
 $string['unusedaccounts'] = 'Käyttäjätunnukset, jotka ovat olleet käyttämättä yli $a päivää, poistetaan automaattisesti.';
@@ -938,10 +999,21 @@
938 999
 $string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what ( $a->in )';
939 1000
 $string['upload'] = 'Lähetä';
940 1001
 $string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
  1002
+$string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
941 1003
 $string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
  1004
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
  1005
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedoston \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> HAvaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
  1006
+$string['uploadfilelog'] = 'Tiedoston $a lähetys tapahtumat';
  1007
+$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettanat rajat';
  1008
+$string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
942 1009
 $string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
943 1010
 $string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
  1011
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Vanhat tiedostot on poitettu toedostoalueelta.';
  1012
+$string['uploadpartialfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui vain osittain';
944 1013
 $string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
  1014
+$string['uploadrenamedchars'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" nimessä olleiden kiellettyjen merkkien vuoksi.';
  1015
+$string['uploadrenamedcollision'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" koska nimi oli ristiriidassa aikeisempien tiedostojan kanssa';
  1016
+$string['uploadserverlimit'] = 'Lähetyksen koko oli suurempi kuin www-palvelimelle asetettu maksimi koko.';
945 1017
 $string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
946 1018
 $string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
947 1019
 $string['usedinnplaces'] = 'KÄytössä $a paikassa';
@@ -951,6 +1023,7 @@
951 1023
 $string['userdeleted'] = 'Tämä tunnus on poistettu';
952 1024
 $string['userdescription'] = 'Kuvaus';
953 1025
 $string['userfiles'] = 'Käyttäjän tiedostot';
  1026
+$string['userlist'] = 'Käyttäjälista';
954 1027
 $string['username'] = 'Käyttäjätunnus';
955 1028
 $string['usernameexists'] = 'Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä, valitse joku muu.';
956 1029
 $string['usernotconfirmed'] = 'a$ ei voida vahvistaa';
@@ -961,6 +1034,25 @@
961 1034
 $string['usingexistingcourse'] = 'Käytä olemassaolevaa kurssia';
962 1035
 $string['version'] = 'Versio';
963 1036
 $string['view'] = 'Näkymä';
  1037
+$string['virusfound'] = 'Ylläpitäjä huomio! Clam AV löysi viruksen käyttäjän $a->user kurssille $a->course lähettämästä tiedostosta. Tässä on Clam AV:n tiedot tapahtuneesta:';
  1038
+$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
  1039
+
  1040
+$a->action
  1041
+
  1042
+Jos tämä on tehtävän palautus, uudeleenlähetys saattaa olla tarpeen jotta arviointi voidaan suorittaa.';
  1043
+$string['virusfoundlateradmin'] = 'Ylläpitäjä huomio! Kurssille $a->user kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
  1044
+
  1045
+$a->action
  1046
+
  1047
+Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
  1048
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähettetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
  1049
+
  1050
+$a->action
  1051
+
  1052
+';
  1053
+$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
  1054
+$string['virusfounduser'] = 'Tiedostosta $a jonka lähetit on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
  1055
+$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eritetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
964 1056
 $string['webpage'] = 'WWW-sivu';
965 1057
 $string['week'] = 'Viikko';
966 1058
 $string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
14  lang/fi/questionnaire.php
... ...
@@ -0,0 +1,14 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
  3
+
  4
+
  5
+$string['alreadyfilled'] = 'Olet jo täyytänyt tämän kyselyn. Kiitos.';
  6
+$string['modulename'] = 'Kysely';
  7
+$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
  8
+$string['mustcomplete'] = '<b>Sinun pitää vastata tähän kyselyyn <i>nyt</i>. Et voi vastata kyselyyn enää myöhemmin.</b>';
  9
+$string['notavail'] = 'Kysely ei ole vielä saatavilla. Kokeile myöhemmin uudelleen.';
  10
+$string['qmanage'] = 'Hallitse kyselyitä';
  11
+$string['qtype'] = 'Tyyppi';
  12
+$string['questionnaireid'] = 'Kysely';
  13
+
  14
+?>
4  lang/fi/resource.php
... ...
@@ -1,9 +1,10 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
  2
+   // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
6 6
 $string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
  7
+$string['chooseparameter'] = 'Valitse parametri';
7 8
 $string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
8 9
 $string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, käytä sitä vain, jos et muuta voi.';
9 10
 $string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
@@ -20,6 +21,7 @@
20 21
 $string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää WWW-sivun tai -linkin osoite, tätä osoitetta tarjotaan käyttäjälle etsimisen helpottamiseksi (esimerkiksi sopivan hakukoneen URL).';
21 22
 $string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
22 23
 $string['directoryinfo'] = 'Kaikki valitun hakemiston tiedostot näytetään';
  24
+$string['display'] = 'Ikkuna';
23 25
 $string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
24 26
 $string['encryptedcode'] = 'Suojaa koodi';
25 27
 $string['example'] = 'Esimerkki';
9  lang/fi/wiki.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
  2
+   // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = '-- Toiminto --';
@@ -55,6 +55,7 @@
55 55
 $string['exportformats'] = 'Vienti muodot';
56 56
 $string['exportsuccessful'] = 'Vienti onnistui';
57 57
 $string['exportto'] = 'Vie ';
  58
+$string['fetchback'] = 'Palauta';
58 59
 $string['file'] = 'Tiedosto';
59 60
 $string['filedownload'] = 'Tiedoston lataus';
60 61
 $string['fileisoftype'] = 'Tiedosto on tyyppiä';
@@ -103,6 +104,7 @@
103 104
 $string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
104 105
 $string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
105 106
 $string['offline'] = 'OFFLINE';
  107
+$string['optional'] = 'Valinnainen';
106 108
 $string['orphanedpage'] = 'Orpo sivu';
107 109
 $string['orphanedpages'] = 'Orpo sivut';
108 110
 $string['otherwikis'] = 'Muut wikit';
@@ -138,6 +140,11 @@
138 140
 $string['strippages'] = 'Siivoa sivuja';
139 141
 $string['studentadminoptions'] = 'Opiskelijan ylläpito oikeudet';
140 142
 $string['submit'] = 'Lähetä';
  143
+$string['tabattachments'] = 'Liitteet';
  144
+$string['tabedit'] = 'Muokkaa';
  145
+$string['tabinfo'] = 'Historia';
  146
+$string['tablinks'] = 'Linkit';
  147
+$string['tabview'] = 'Katso';
141 148
 $string['thanksforcontribution'] = 'Kiitokset osallistumisesta';
142 149
 $string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tätä sivua ei ole linkitetty minnekään';
143 150
 $string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
18  lang/fi/workshop.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
  2
+   // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['absent'] = 'Poissa';
@@ -7,12 +7,14 @@
7 7
 $string['action'] = 'Toiminta';
8 8
 $string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
9 9
 $string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
  10
+$string['ago'] = '$ sitten';
10 11
 $string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
11 12
 $string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
12 13
 $string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
13 14
 $string['alreadyinphase'] = 'Jo vaiheessa $a';
14 15
 $string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arviointielementtejä';
15 16
 $string['amendtitle'] = 'Muuta otsikkoa';
  17
+$string['analysis'] = 'Analyysi';
16 18
 $string['analysisofassessments'] = 'Arvointien analyysi';
17 19
 $string['assess'] = 'Arvioi';
18 20
 $string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
@@ -21,6 +23,7 @@
21 23
 $string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
22 24
 $string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
23 25
 $string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
  26
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Arviointia ei ole vielä suoritettu';
24 27
 $string['assessmentofresubmission'] = 'Tämä arviointi on päivitetystä työstä.<br />Lomakkeelle on haettu pohjaksi edelliset arvosanasi ja kommenttisi.<br />Muokkaa näitä tarvittaessa arvioituasi päivitetyn työn uudelleen.';
25 28
 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän esityksen arviointi';
26 29
 $string['assessments'] = 'Arvioinnit';
@@ -33,16 +36,21 @@
33 36
 $string['assessor'] = 'Arvioija';
34 37
 $string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
35 38
 $string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa';
  39
+$string['attachment'] = 'Liite';
  40
+$string['attachments'] = 'Liitteet';
36 41
 $string['authorofsubmission'] = 'Esityksen tekijä';
37 42
 $string['averageerror'] = 'Keskimääräinen virhe';
38 43
 $string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Odottaa arvostelua $a';
39 44
 $string['beforedeadline'] = 'Ennen määräaikaa: $a';
40 45
 $string['calculationoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
  46
+$string['clearlateflag'] = 'Poista myöhästynyt merkintä';
41 47
 $string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
42 48
 $string['comment'] = 'Kommentti';
43 49
 $string['commentby'] = 'Kommentti ';
  50
+$string['comparisonofassessments'] = 'Vertaile arviointeja';
44 51
 $string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
45 52
 $string['correct'] = 'Oikein';
  53
+$string['count'] = 'Määrä';
46 54
 $string['criterion'] = 'Peruste';
47 55
 $string['deadline'] = 'Määräaika';
48 56
 $string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
@@ -56,8 +64,10 @@
56 64
 $string['edit'] = 'Muokkaa';
57 65
 $string['editacomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
58 66
 $string['editingassessmentelements'] = 'Arviointielementtien muokkaus';
  67
+$string['editsubmission'] = 'Muokkaa palautuksia';
59 68
 $string['element'] = 'Elementti';
60 69
 $string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
  70
+$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
61 71
 $string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
62 72
 $string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
63 73
 $string['excellent'] = 'Erinomainen';
@@ -112,7 +122,7 @@
112 122
 $string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
113 123
 $string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
114 124
 $string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
115  
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä &quot;Arvostelun käsittely&quot; -näytössä.';
  125
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä \"Arvostelun käsittely\" -näytössä.';
116 126
 $string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
117 127
 $string['notitlegiven'] = 'Otsikko puuttuu';
118 128
 $string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
@@ -145,8 +155,6 @@
145 155
 $string['phase4short'] = 'Arvioinnit';
146 156
 $string['phase5'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
147 157
 $string['phase5short'] = 'Laskeminen';
148  
-$string['phase6'] = 'Arvosanojen näyttäminen';
149  
-$string['phase6short'] = 'Näytä arvosanat';
150 158
 $string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Arvioi nämä $a:n antamat esimerkit';
151 159
 $string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Arvioi nämä $a:n esitykset';
152 160
 $string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Arvioi esityksesi';
@@ -177,7 +185,6 @@
177 185
 $string['scaleyes'] = '2-pisteinen Kyllä/Ei-asteikko';
178 186
 $string['select'] = 'Valitse';
179 187
 $string['selfassessment'] = 'Itsearviointi';
180  
-$string['setoverallocation'] = 'Aseta ylivaraustaso';
181 188
 $string['showgrades'] = 'Näytä arvosanat';
182 189
 $string['specimenassessmentform'] = 'Arviointilomakkeen mallikappale';
183 190
 $string['standarddeviation'] = 'Arviointielementin $a keskihajonta';
@@ -202,7 +209,6 @@
202 209
 $string['teachersgrade'] = 'Opettajan arvosana';
203 210
 $string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
204 211
 $string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
205  
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Olet saanut palautetta $a:lta';
206 212
 $string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
207 213
 $string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
208 214
 $string['title'] = 'Otsikko';

0 notes on commit a1afba4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.