Skip to content
Browse files

Updates

  • Loading branch information...
1 parent 13e1a37 commit a1afba4e8c4372c926ffb11512819a88a8de21af paca70 committed Oct 6, 2004
View
42 lang/fi/appointment.php
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // appointment.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004092000)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
+$string['appointmentdetails'] = 'Tapaamisen tiedot';
+$string['appointmentlocation'] = 'Tapaamispaikka';
+$string['appointmentname'] = 'Tapaamisen nimi';
+$string['date'] = 'Tapaamisen ajankohta';
+$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['early'] = '$a aikaisin';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen käyttäjälle $a epäonnistui.';
+$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty $a henkilölle';
+$string['late'] = '$a myöhässä';
+$string['maximumgrade'] = 'Maksimi arvo';
+$string['maximumsize'] = 'Minimi koko';
+$string['modulename'] = 'Tapaaminen';
+$string['modulenameplural'] = 'Tapaamiset';
+$string['newsubmissions'] = 'Tapaamiset lähetetty';
+$string['notgradedyet'] = 'Arvioimatta';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Lähettämättä';
+$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: Uudelleen lähetys KORVAA aiemman lähetyksen ';
+$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna kaikki palautteet';
+$string['submitappointment'] = 'Lähetä tapaamiset tällä lomakkeella';
+$string['submitted'] = 'Lähetetty';
+$string['timeend'] = 'Tapaamisen loppu';
+$string['timestart'] = 'Tapaamisen alku';
+$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksitiedosto';
+$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimi sisältää outoja merkkejä eikä sitä voitu vastaanottaa';
+$string['uploadedfiles'] = 'Lähetetyt tiedostot';
+$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa tapahtui virhe';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri (Raja on $a tavua).';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy - valitsitko tiedoston lähetettäväksi?';
+$string['uploadnotregistered'] = 'Tiedosto vastaanotettiin mutta lähetyksen kirjaaminen ei onnistunut!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Tiedosto \'$a\' vastaanotettu';
+$string['viewfeedback'] = 'Tarkastele tapaamisten arviointeja ja palautteita';
+$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a lähettyä tapaamista';
+
+?>
View
4 lang/fi/block_course_list.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['allcourses'] = 'Ylläpitäjä näkee kaikki kurssit';
-$string['blockname'] = 'Kurssi lista';
+$string['blockname'] = 'Kurssilista';
$string['owncourses'] = 'Ylläpitäjä näkee omat kursssit';
?>
View
7 lang/fi/chat.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // chat.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['beep'] = 'kutsu';
@@ -22,6 +22,10 @@
$string['donotusechattime'] = 'Älä julkaise mitään chat-istuntoaikoja';
$string['enterchat'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi mukaan chat-istuntoon';
$string['errornousers'] = 'Muita käyttäjiä ei löydy!';
+$string['explaingeneralconfig'] = 'Nämä asetukset ovat aina voimassa';
+$string['explainmethoddaemon'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Chat-palvelu\"-asetusta.';
+$string['explainmethodnormal'] = 'Näillä asetuksilla on vaikutusta vain jos käytät \"Normaali toiminta\"-asetusta.';
+$string['generalconfig'] = 'Yleiset asetukset';
$string['helpchatting'] = 'Apua chat-toiminnon käyttöön';
$string['idle'] = 'Tyhjä';
$string['messagebeepseveryone'] = '$a kutsuu kaikkia!';
@@ -35,6 +39,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Chatit';
$string['neverdeletemessages'] = 'Älä koskaan poista viestejä';
$string['nextsession'] = 'Seuraava istunto';
+$string['noguests'] = 'Tämä chat ei ole avoinna vieraille';
$string['nomessages'] = 'Ei viestejä';
$string['repeatdaily'] = 'Joka päivä samaan aikaan';
$string['repeatnone'] = 'Ei toistoja - julkaise vain määritellyt ajat';
View
3 lang/fi/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['allowupdate'] = 'Salli monivalinnan päivitys';
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['choicename'] = 'Valinnan nimi';
$string['choiceopen'] = 'Avoinna';
$string['choicetext'] = 'Valinnan teksti';
+$string['havetologin'] = 'Sinun pitää kirjautua ennen kun voit otaa osaa monivalintaan ';
$string['modulename'] = 'Monivalinta';
$string['modulenameplural'] = 'Monivalinnat';
$string['mustchooseone'] = 'Sinun pitää valita vastaus ennen tallennusta. Tallennusta ei tehty.';
View
139 lang/fi/dialogue.php
@@ -1,69 +1,70 @@
-<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
-
-
-$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
-$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
-$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
-$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
-$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
-$string['close'] = 'Sulje';
-$string['closed'] = 'Suljettu';
-$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
-$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
-$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
-$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
-$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
-
-Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
-$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
-
-Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
-$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
-$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
-$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
-$string['everybody'] = 'Kaikki';
-$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
-$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
-$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
-$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
-$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
-$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
-$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
-$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
-$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
-$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
-$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
-$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
-$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
-$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
-$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
-$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
-$string['of'] = '/';
-$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
-$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
-$string['open'] = 'Avaa';
-$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
-$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
-$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
-$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
-$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
-$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
-$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
-$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
-$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
-$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
-$string['status'] = 'Tila';
-$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
-$string['subject'] = 'Aihe';
-$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
-$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
-$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
-$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
-$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
-$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
-$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Lisää viestini';
+$string['addmynewentry'] = 'Lisää viestini';
+$string['addsubject'] = 'Lisää aihe';
+$string['allowmultiple'] = 'Avoimet vuoropuhelut henkilöä kohden';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Salli vuoropuhelut opiskelijoiden välillä';
+$string['close'] = 'Sulje';
+$string['closed'] = 'Suljettu';
+$string['confirmclosure'] = 'Olet sulkemassa vuoropuhelua $a:n kanssa. Suljettuja vuoropuheluja ei voida avata uudelleen. Jos suljet tämän vuoropuhelun, voit katsella merkintöjä, mutta et voi enää lisätä siihen mitään.<br /><br />Oletko varma, että haluat sulkea keskustelun?';
+$string['deleteafter'] = 'Poista suljetut tämän ajan kuluttua (päivissä)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Vuoropuhelu suljettu';
+$string['dialogueintro'] = 'Vuoropuhelun kuvaus';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'$a->dialogue\'
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa $a->url';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userform on lisännyt viestin vuoropuheluunne \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+
+Näet lisätyt viestit osoitteessa <a href=\"$a->url\">vuoropuhelu</a>.';
+$string['dialoguename'] = 'Vuoropuhelun nimi';
+$string['dialogueopened'] = 'Vuoropuhelu aukaistu $a :lle';
+$string['dialoguewith'] = 'Vuoropuhelu $a:n kanssa';
+$string['everybody'] = 'Kaikki';
+$string['furtherinformation'] = 'Lisätietoja';
+$string['lastentry'] = 'Viimeisin viesti';
+$string['maildefault'] = 'Sähköpostin oletusasetus';
+$string['mailnotification'] = 'Sähköposti-ilmoitus';
+$string['modulename'] = 'Vuoropuhelu';
+$string['modulenameplural'] = 'Vuoropuhelut';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a on sulkenut vuoropuhelun';
+$string['newdialogueentries'] = 'Uudet viestit';
+$string['newentry'] = 'Uusi viesti';
+$string['noavailablepeople'] = 'Ei henkilöitä, joiden kanssa vuoropuhelu voidaan aloittaa';
+$string['nopersonchosen'] = 'Henkilöä ei ole valittu!';
+$string['nosubject'] = 'Aihe puuttuu!';
+$string['notextentered'] = 'Teksti puttuu!';
+$string['notstarted'] = 'Et ole aloittanut tätä vuoropuhelua vielä';
+$string['notyetseen'] = 'Avaamatta';
+$string['numberofentries'] = 'Viestien määrä';
+$string['numberofentriesadded'] = '$a :n viestit';
+$string['of'] = '/';
+$string['onwrote'] = '$a kirjoitti';
+$string['onyouwrote'] = '$a kirjoitit';
+$string['open'] = 'Avaa';
+$string['openadialoguewith'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogue'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['opendialogueentries'] = 'Avaa vuoropuhelun viestit';
+$string['pane0'] = 'Avaa vuoropuhelu';
+$string['pane1'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastauksiasi';
+$string['pane1one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastaustasi';
+$string['pane2'] = '$a vuoropuhelua odottaa vastausta toiselta henkiöltä';
+$string['pane2one'] = '1 vuoropuhelu odottaa vastausta toiselta henkilöltä';
+$string['pane3'] = '$a suljettua vuoropuhelua';
+$string['pane3one'] = '1 suljettu vuoropuhelu';
+$string['seen'] = 'Avattu $a sitten';
+$string['sendmailmessages'] = 'Lähetä sähköpostiviesti uusista viesteistäni';
+$string['status'] = 'Tila';
+$string['studenttostudent'] = 'Opiskelija opiskelijalle';
+$string['subject'] = 'Aihe';
+$string['subjectadded'] = 'Aihe lisätty';
+$string['teachertostudent'] = 'Opettaja opiskelijalle';
+$string['typefirstentry'] = 'Kirjoita ensinmäinen viesti tähän';
+$string['typefollowup'] = 'Kirjoita seuraavat tähän';
+$string['typeofdialogue'] = 'Vuoropuhelun tyyppi';
+$string['typereply'] = 'Kirjoita vastaus tähän';
+$string['viewallentries'] = 'Näytä $a vuoropuhelun viestiä';
+
+?>
View
7 lang/fi/editor.php
@@ -1,13 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.3 Nearly Ready (2004052000)
+ // editor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['about'] = 'Tietoja editorista';
$string['absbottom'] = 'Absbottom';
-$string['middle'] = 'middle';
$string['address'] = 'Osoite';
$string['alignment'] = 'Tasaus';
$string['alternatetext'] = 'Oletusteksti';
+$string['anchorhelp'] = 'Tämä luo vain ankkurin. Sinun pitää luoda akkuriin viittaava linkki itse.';
+$string['anchorname'] = 'Ankkurin nimi';
+$string['anchors'] = 'Ankkurit';
$string['baseline'] = 'Baseline';
$string['bold'] = 'Lihavoitu';
$string['borderthickness'] = 'Reunan paksuus';
@@ -21,6 +23,7 @@
$string['close'] = 'Sulje';
$string['cols'] = 'Solut';
$string['copy'] = 'Kopioi';
+$string['createanchor'] = 'Luo ankkuri';
$string['createfolder'] = 'Luo kansio';
$string['createlink'] = 'Lisää linkki';
$string['cut'] = 'Leikkaa';
View
7 lang/fi/emailprotect.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['filtername'] = 'Sähköposti varmennus';
+
+?>
View
18 lang/fi/enrol_database.php
@@ -0,0 +1,18 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['dbhost'] = 'Tietokantapalvelimen nimi';
+$string['dbname'] = 'Tiedotkannan nimi';
+$string['dbpass'] = 'Salasana';
+$string['dbtable'] = 'Tietokannan taulu';
+$string['dbtype'] = 'Tietokantapalvelimen tyyppi';
+$string['dbuser'] = 'Käyttäjätunnus';
+$string['description'] = 'Voit käyttää ulkoista tietokantaa hallitaksesi kurseille rekisteröitymisiä. Ulkoisessa kanssa pitää olla sarakkeet kusiin id numerolle ja käyttäjän id-numerolle, näitä arvoja verrataan moodlen tietokantaan.';
+$string['enrolname'] = 'Ulkoinen tietokanta';
+$string['localcoursefield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään kurssitietojen linkittämiseen (idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Mitä Moodlen tietoa käytetään käyttäjätietojen linkittämiseen (idnumber)';
+$string['remotecoursefield'] = 'Ulkoisen tietokannan course id sarakkeen nimi';
+$string['remoteuserfield'] = 'Ulkoisen tietokannan userid sarakkeen nimi';
+
+?>
View
15 lang/fi/enrol_flatfile.php
@@ -1,7 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+$string['description'] = 'Tämä moduli tarkistaa ajoittain määrittelemäsi tekstiedoston. Tiedoston tulisi näyttää seuraavalta <pre>
+add, student, 5, CF101
+add, teacher, 6, CF101
+add, teacheredit, 7, CF101
+del, student, 8, CF101
+del, student, 17, CF101
+add, student, 21, CF101, 1091115000, 1091215000
+</pre>';
$string['enrolname'] = 'Tekstitiedosto';
+$string['filelockedmail'] = 'Tiedostoa jota käytetään kurssikirjaantumisiin ei voida poistaa. Tämä saattaa tarkoitaa sitä että tiedoston komennot suoritetaan useamman kerran. Ongelmien välttämiseksi korjaa tiedosto-oikeudet niin että cron-toimito voi poistaa tiedoston.';
+$string['filelockedmailsubject'] = 'Virhe rekiteröitymis tiedostossa';
+$string['location'] = 'Tiedoston sijainti';
+$string['mailadmin'] = 'Ilmoita ylläpitäjälle';
+$string['mailusers'] = 'Ilmoita käyttäjälle';
?>
View
9 lang/fi/enrol_internal.php
@@ -1,7 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
-$string['enrolname'] = 'Sisäinen liittyminen';
+$string['description'] = 'Tämä on Moodlen normaali tapa kursseille rekisteröitymiseen. Käyttäjät voivat rekisteröityä kurseille kahdella tapaa:
+<ul>
+<li>Opettaja tai ylläpitä voi lisätä opiskelijan kursille ylläpitovalikon avulla</li>
+<li>Kurssilla voi olla rekisteröitymisavain ja jokainen joka tietä avaimen voi liittyä kurssille.</li>
+</ul>';
+$string['enrolname'] = 'Sisäinen rekisteröityminen';
?>
View
3 lang/fi/enrol_paypal.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+$string['business'] = 'PayPal-tilisi sähköpostiosoite';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Lähetä maksu Paypal:lin kautta';
View
40 lang/fi/error.php
@@ -1,19 +1,21 @@
-<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
-
-
-$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
-$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
-$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
-$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
-$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
-$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
-$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
-$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
-$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
-$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
-$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['coursegroupunknown'] = 'Ryhmää vastaavaa kurssia $a ei ole määritetty.';
+$string['erroronline'] = 'Virhe rivillä $a';
+$string['fieldrequired'] = 'Kenttä \"$a\" vaaditaan';
+$string['filenotfound'] = 'Pahus, pyydettyä tiedosta ei löydy';
+$string['groupalready'] = 'Käyttäjä kuuluu jo ryhmään $a';
+$string['groupunknown'] = 'Ryhmä $a ei kuulu kurssille';
+$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" ei ole kelvollinen kentän nimi';
+$string['missingfield'] = 'Kenttä \"$a\" puuttuu';
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Moduulia \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) ei voitu asentaa. Se vaatii uudemman version Moodlesta (käyttämäsi versio $a->currentmoodle, tarvitset $a->requiremoodle). ';
+$string['notavailable'] = 'Ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä.';
+$string['restricteduser'] = 'Käyttäjätiliäsi \"$a\" on rajoitettu toiminnon osalta.';
+$string['unknowncourse'] = 'Tuntematon kurssi nimeltään \"$a\"';
+$string['usernotaddederror'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - tuntematon virhe';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Käyttäjää \"$a\" ei lisätty - on jo rekisteröity';
+$string['usernotavailable'] = 'Pahus, et voi tarkastella kyseisen käyttäjän tietoja';
+
+?>
View
25 lang/fi/exercise.php
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['absent'] = 'Puuttuva';
$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
$string['action'] = 'Toimenpide';
$string['ago'] = '$a sitten';
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen suurin arvo on $a';
$string['amend'] = 'Muuta';
$string['amendassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikko';
+$string['analysis'] = 'Analyysi';
$string['assess'] = 'Arvioi';
$string['assessed'] = 'Arvioitu';
$string['assessment'] = 'Arviointi';
@@ -20,11 +20,12 @@
$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
$string['atthisstageyou'] = 'Tässä vaiheessa olet suorittanut arvioinnin.<br />Haluat ehkä tarkistaa työsi arvioinnin jälkeen.<br />Jos teet sen, muistathan tarkistaa myös arviointisi.<br />Voit tehdä sen klikkaamalla alapuolella olevaa uudelleenarviointi-linkkiä.';
$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Odottaa arviointia $a :lta';
-$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Odottaa palautetta $a :lta';
$string['clearlateflag'] = 'Poista merkintä myöhästymisestä';
$string['comment'] = 'Kommentti';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Arviointien vertailu';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Varmista $a :n poistaminen';
$string['correct'] = 'Oikein';
+$string['count'] = 'Määrä';
$string['criterion'] = 'Peruste';
$string['deadline'] = 'Määräaika';
$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
@@ -40,30 +41,40 @@
$string['editingassessmentelements'] = 'Muokkaa arvosteluperusteita';
$string['element'] = 'Arvosteluperuste';
$string['elementweight'] = 'Arvosteluperusteen painoarvo';
+$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
$string['entriessaved'] = 'Tietueet tallenettu';
$string['excellent'] = 'Erinomainen';
$string['exerciseassessments'] = 'Oppimistehtävän arvioinnit';
$string['exercisefeedback'] = 'Oppimistehtävän palaute';
$string['exercisesubmissions'] = 'Oppimistehtävän palautukset';
+$string['fair'] = 'Tyydyttävä';
$string['generalcomment'] = 'Yleinen kommentti';
$string['good'] = 'Hyvä';
$string['gradeassessment'] = 'Arvostele arviointi';
$string['gradeforassessment'] = 'Arvosana arvioinnille';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Arvosana $a arvioinnille';
$string['gradeforsubmission'] = 'Arvosana palautukselle';
$string['gradetable'] = 'Arvosanataulukko';
+$string['gradinggrade'] = 'Arviointi asteikko';
$string['gradingstrategy'] = 'Arvostelun strategia';
$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Useiden palautusten hallinta';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Piilota nimet oppilailta';
$string['incorrect'] = 'Virheellinen';
+$string['late'] = 'Myöhässä';
+$string['lax'] = 'Heikko';
$string['leaguetable'] = 'Palautetut työt';
$string['mail1'] = 'Palautuksesi \'$a\' on arvosteltu ';
$string['mail2'] = 'Kommentit ja arvosana näkyvät oppimistehtävän arvioinnissa $a';
$string['mail3'] = 'Voit nähdä sen oppimistehtävän arvioinnissasi';
$string['mail6'] = 'Arviosi tehtävästä $a on arvosteltu';
$string['mail7'] = '$a:n kommentit voit nähdä oppimistehtävän arvioinnissa';
$string['managingassignment'] = 'Oppimistehtävän hallinta';
+$string['maximum'] = 'Maksimi';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Maksimi arvo opiskelijoiden arvioinneille: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Maksimi arvo tehtäville: $a';
$string['maximumsize'] = 'Suurin koko';
+$string['mean'] = 'Keskiarvo';
+$string['minimum'] = 'Minimi';
$string['modulename'] = 'Oppimistehtävä';
$string['modulenameplural'] = 'Oppimistehtävät';
$string['movingtophase'] = 'Siirrytään vaiheeseen $a';
@@ -72,17 +83,20 @@
$string['nosubmissions'] = 'Ei palautuksia';
$string['notassessedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notavailable'] = 'Ei valittavissa';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata &quot;Oppimistehtävän hallinta&quot;-ruudulta.';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Huomaa, että arvostelu on hajoitettu useisiin arvosteluperusteihin.<br />Tämä helpottaa arvostelua ja tekee siitä johdonmukaisemman. Opettajana sinun pitää lisätä nämä osat ennen tehtävän julkistamista opiskelijoille.<br />Tämä tehdään klikkaamalla kurssin tehtävää, ja mikäli arvosteluperusteita ei ole, sinua pyydetään lisäämään niitä.<br />Voit muuttaa arvosteluperusteiden määrää käyttäen tehtävän muokkaustilaa, itse arvosteluperusteita voi muokata \"Oppimistehtävän hallinta\"-ruudulta.';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Tämä kertoo kuinka hyvin arvointisi sopii yhteen työn $a arvioinnin kanssa. Korkeampi arvosana tarkoitaa parempaa yheensopivuutta.';
$string['noteonstudentassessments'] = '(Arvosana opiskelijalta/ Arvosanan arvosana opettajalta)';
$string['notgraded'] = 'Ei arvioitu';
$string['notitlegiven'] = 'Ei annettua otsikkoa';
-$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Tee oma arviosi $a:n työstä.<br />Huomaa, että arviointilomakeelle on oletuksena haettu samat arvot kuin opiskelijan lomakkeella.<br />Tee mielestäsi tarpeelliset muutokset ja klikkaa yhtä sivun alalaidan painikkeista.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arvosteluperusteiden, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'Perusteiden määrän pitää ola enemmän kuin yksi.';
$string['numberofentries'] = 'Tietueiden määrä';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Tietueden määrä taulukossa';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Negatiivisten vastausten lukumäärä';
$string['onesubmission'] = 'Yksi palautus';
$string['optionaladjustment'] = 'Valinnainen tarkistus';
$string['overallgrade'] = 'Keskiarvo';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Salasana suojattu harjoitus';
$string['phase'] = 'Jakso';
$string['phase1'] = 'Laadi oppimistehtävä';
$string['phase1short'] = 'Asetukset';
@@ -144,7 +158,6 @@
$string['usemean'] = 'Käytä keskiarvoa';
$string['verypoor'] = 'Erittäin heikkotasoinen';
$string['view'] = 'Katsele';
-$string['viewassessment'] = 'Katsele arviointeja';
$string['warningonamendingelements'] = 'VAROITUS: Palautettuja arviointeja ei ole. <br />ÄLÄ muuta arvosteluperusteiden määrää, asteikkotyyppejä tai arvosteluperusteiden painoarvoja.';
$string['weightederrorcount'] = 'Painotettu virheiden määrä';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Arviointien arvostelun painoarvo';
View
4 lang/fi/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['addanewdiscussion'] = 'Lisää uusi keskustelu';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['emptymessage'] = 'Jotain oli vialla viestissäsi. Ehkä jätit viestisi tyhjäksi tai liitetiedosto oli liian suuri. Muutoksiasi EI tallennettu.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Kaikki voivat tilata tämän keskustelualueen';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Kaikki tilaavat tämän keskustelualueen';
+$string['existingsubscribers'] = 'Nykyiset tilaajat';
$string['forcesubscribe'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi';
$string['forcesubscribeq'] = 'Pakota kaikki tilaajiksi?';
$string['forum'] = 'Keskustelualue';
@@ -99,6 +100,7 @@
$string['posts'] = 'Viestit';
$string['posttoforum'] = 'Lähetä viesti';
$string['postupdated'] = 'Viestisi on päivitetty';
+$string['potentialsubscribers'] = 'Mahdolliset tilaajat';
$string['processingdigest'] = 'Kerätään viestejä käyttäjälle $a';
$string['processingpost'] = 'Käsitellään viestiä $a';
$string['prune'] = 'Jaa';
View
7 lang/fi/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072500)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['addcomment'] = 'Lisää kommentti';
@@ -71,6 +71,7 @@
$string['displayformats'] = 'Sanaston tietueiden selaustavat';
$string['displayformatssetup'] = 'Näyttömuodon valinta';
$string['duplicateentry'] = 'Päällekkäinen tietue';
+$string['editalways'] = 'Muokkaa aina';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
$string['editentry'] = 'Muokkaa tietuetta';
$string['editingcomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
@@ -84,6 +85,8 @@
$string['entryexported'] = 'Tietueen vienti onnistui';
$string['entryishidden'] = '(tämä tietue on tällä hetkellä piilotettuna)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Tietueiden oletusasetukset';
+$string['entrysaved'] = 'Tietue on tallennettu';
+$string['entryupdated'] = 'Tietue on päivitetty';
$string['entryusedynalink'] = 'Tämä tietue pitäisi linkittyä automaattisesti';
$string['explainaddentry'] = 'Lisää uusi tietue sanastoon.<br />Käsite ja määritelmä ovat pakollisia kenttiä.';
$string['explainall'] = 'Näytä kaikki tietueet yhdellä sivulla';
@@ -157,6 +160,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Linkitä sanaston tietueet automaattisesti';
$string['waitingapproval'] = 'Odotetaan hyväksyntää';
$string['warningstudentcapost'] = '(Soveltuu vain jos sanasto ei ole pääsanasto)';
+$string['withauthor'] = 'Käsitteet kirjoittajineen';
+$string['withoutauthor'] = 'Käsitteet ilman kirjoittajaa';
$string['writtenby'] = 'kirjoittanut';
$string['youarenottheauthor'] = 'Et ole kommentin kirjoittaja, joten et voi muokata sitä.';
View
10 lang/fi/hotpot.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['clearall'] = 'Tyhjää kaikki';
+$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
+$string['really'] = 'Haluatko todella poistaa kaikki vastaukset?';
+$string['strattemptlabel'] = 'Yritykset: Tulos, Päiväys Aika (kesto), [Virheet]';
+
+?>
View
13 lang/fi/install.php
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Ylläpito hakemisto on määritetty väärin';
+$string['admindirname'] = 'Ylläpito hakemisto';
+$string['caution'] = 'Varoitus';
+$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
+$string['database'] = 'Tietokanta';
+
+?>
View
92 lang/fi/moodle.php
@@ -211,6 +211,7 @@
$string['configsecureforms'] = 'Moodle voi käyttää korkeampaa tietoturvatasoa lomakkeita lähetettäessä. Jos tämä on otettu käyttöön, selaimen HTTP_REFERER muuttuja tarkistetaan. Silloin tällöin palomuuri on asetettu hylkäämään HTTP_REFERER muuttuja. Jos käyttäjät valittavat, että he eivät pysty kirjautumaan Moodleen, voi tämän ottaa pois käytöstä. Tämä tosin jättää Moodlen alttiiksi hyökkäyksille. Jos et ole varma, valitse \'kyllä\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Tämä asetus määrää Moodle istunnoilla käytettävän evästeen (cookie) nimen. Asetus on valinnainen. Se hyödyllinen ainoastaan välttämään evästeiden (cookies) sekoittumista, kun käytössä on useampia Moodleja samalla internetsivustolla.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Jos sivuston käyttäjät ovat pitkän aikaa tekemättä mitään, heidät voidaan kirjata pois järjestelmästä. Määrittele tässä sallittu joutoaika, jonka jälkeen yhteys katkaistaan.';
+$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Kaikki sivuston käyttäjät ovat lueteltuna sivuston käyttäjät listassa. KEtkä ssvat nähdä kyseisen listan?';
$string['configslasharguments'] = 'Tiedostot, jotka välitetään php-välityksessä selaimille, voidaan jakaa käyttäen \'slash arguments\'-metodia. Tämä mahdolistaa tiedostojen tallentumisen välityspalvelimille. Kaikki php-palvelimet eivät tue tätä ominaisuutta. Aseta silloin käyttöön ensimmäinen vaihtoehto.';
$string['configsmtphosts'] = 'Anna postin lähettämiseen käytettävän SMTP-palvelimen nimi. Voit määritellä useita palvelimia muodossa \'posti.domain.org;
posti2.domain.org\'. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, Moodle käyttää PHP:n oletustapaa postin lähettämiseen.';
@@ -235,6 +236,7 @@
$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedosto';
$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
$string['cost'] = 'Hinta';
+$string['costdefault'] = 'Perushinta';
$string['country'] = 'Maa';
$string['course'] = 'Kurssi';
$string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
@@ -267,6 +269,7 @@
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaiset rakenteet';
$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjät';
$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedosto';
+$string['currency'] = 'Valuutta';
$string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
$string['currentlanguage'] = 'Nykyinen kieli';
@@ -313,6 +316,9 @@
$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
$string['department'] = 'Osasto';
$string['description'] = 'Kuvaus';
+$string['detailedless'] = 'Epätarkempi';
+$string['detailedmore'] = 'Tarkempi';
+$string['directorypaths'] = 'Hakemistopolut';
$string['disable'] = 'Poista käytöstä';
$string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
$string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
@@ -326,12 +332,28 @@
$string['duplicate'] = 'Monista';
$string['duplicatinga'] = 'Monistetaan: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
+$string['edhelpbgcolor'] = 'Määritä muokkausalueen taustan väri.<br /> Sallittuja arvoja ovat esim #ffffff tai white';
+$string['edhelpcleanword'] = 'Suodata Wordin tekemät muotoilut liitettäessä tekstiä.';
+$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluven käyttö editorissa. Jus asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
+$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Ninet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
+$string['edhelpfontlist'] = 'Määrittele valikossa käyttettvät kirjasimet.';
+$string['edhelpfontsize'] = 'Määritä kirjasimen oletus koko.<br /> Sallituja arvoja ovat esim: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
+$string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
+$string['editorbgcolor'] = 'Tautaväri';
+$string['editorcleanonpaste'] = 'Puhdista Word HTML liitettäessä';
+$string['editorcommonsettings'] = 'Yleiset asetukset';
+$string['editordefaultfont'] = 'Oletus kirjasin';
+$string['editorenablespelling'] = 'Käytä oikolukua';
+$string['editorfontlist'] = 'Kirjasinlista';
+$string['editorfontsize'] = 'Oletus kirjasinkoko';
+$string['editorresettodefaults'] = 'Palauta oletukset';
+$string['editorsettings'] = 'Editorin asetukset';
$string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
$string['editthisactivity'] = 'Muokkaa tätä toimintoa';
$string['editthiscategory'] = 'Muokkaa tätä kategoriaa';
@@ -373,6 +395,8 @@
$string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
+$string['emailnotallowed'] = 'Osoitteita näiltä toimialueilta ei sallita ($a)';
+$string['emailonlyallowed'] = 'Tätä osoitetta ei sallita ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
@@ -391,14 +415,22 @@
$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen $a->email.';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
+$string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
+$string['enrollfirst'] = 'Sinun pitää rekisteröityä kurssille ennen kuin voit ottaa osaa sivuston aktiviteetteihin';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
jonka saat $a:lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<br />
(Vihje se alkaa näin: \'$a\')';
+$string['enrolmentnew'] = 'Uusi rekisteröityminen kurssille $a';
+$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user on rekisteröitynyt kursille \"$a->course\"';
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Rekisteröityminen ei ole tällä hetkellä sallittua';
+$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br> $a';
+$string['enrolments'] = 'Rekisteröityminen';
+$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
$string['error'] = 'Virhe';
@@ -417,6 +449,7 @@
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta viime käytisi jälkeen.';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjaantumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
+$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['filemissing'] = '$a puuttuu';
$string['files'] = 'Tiedostot';
$string['filesfolders'] = 'Tiedostot/kansiot';
@@ -431,6 +464,8 @@
$string['forcedmode'] = 'pakotettu tila';
$string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
+$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
+$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakoita salasanan vaihto seuraavan kirjaantumisen yhteydessä';
$string['forgotten'] = 'Unohditko salasanasi?';
$string['format'] = 'Muotoilu';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
@@ -456,6 +491,7 @@
$string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
$string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna, jotta tämä kuva näkyisi';
$string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
+$string['go'] = 'Mene';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
@@ -549,6 +585,7 @@
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
$string['ip_address'] = 'IP Osoite';
+$string['jump'] = 'Siirry';
$string['jumpto'] = 'Siirry...';
$string['keep'] = 'Pidä';
$string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
@@ -595,6 +632,9 @@
$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
$string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
$string['logs'] = 'Tapahtumat';
+$string['mailadmins'] = 'Tiedota ylläpitäjiä';
+$string['mailstudents'] = 'Tiedota käyttäjiä';
+$string['mailteachers'] = 'Tiedota opettajia';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
$string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palveimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
@@ -718,6 +758,11 @@
$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
+$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa paluttaessa joitain yhteensopivuusongelmia koska vermuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
+$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
+$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
+$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjaantumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
+$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjaantumisyritysten ilmoitus';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
@@ -751,6 +796,12 @@
<p><b>Tarkista viestistä uusi salasanasi</b></p>
<p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat varmaan
<a href=\"$a\"->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</a>.</p>';
+$string['pathnotexists'] = 'Polkua ei löydy palvelimelta';
+$string['pathslasherror'] = 'Polku ei voi päätyä kauttaviivaan \"/\"!';
+$string['paymentinstant'] = 'Klikaa painiketta maksaaksesi kurssista ja rekisteröityäksesi kurssille.';
+$string['paymentrequired'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun.';
+$string['paymentsorry'] = 'Kiitokset maksusta! Maksuasi ei ole vielä rekisteröity järjestelmään ja sinua ei ole vielä rekisteröity kurssille \"$a->fullname\". Yritä uudelleen hetken kuluttua, mutta jos ongelma jatkuu ilmoita siitä $a->teacher tai sivuston ylläpitäjälle.';
+$string['paymentthanks'] = 'Kiitokset maksusta! Sinut rekisteröity kurssille: <br /> \"$a\"';
$string['people'] = 'Henkilöt';
$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
$string['phone'] = 'Puhelin';
@@ -792,6 +843,7 @@
$string['renamefileto'] = 'Nimeä tiedosto <b>$a</b> tiedostoksi';
$string['required'] = 'Vaadittu';
$string['requireskey'] = 'Tämä kurssi vaatii avaimen';
+$string['requirespayment'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Järjestä kurssit uudelleen nimen mukaan';
$string['resources'] = 'Resurssit';
$string['restore'] = 'Palauta';
@@ -802,6 +854,7 @@
$string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
+$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Viimeisinpien RSS artikkelien määrä';
$string['rsstype'] = 'RSS syöte tastä aktiviteetista';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
@@ -855,8 +908,12 @@
$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
$string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
$string['sitenews'] = 'Sivuston uutiset';
+$string['sitepartlist0'] = 'Vain sivuston opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
+$string['sitepartlist1'] = 'Vain opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
$string['sites'] = 'Sivustot';
+$string['sitesection'] = 'Lisää aihealue';
$string['sitesettings'] = 'Sivuston asetukset';
+$string['siteteachers'] = 'Sivuston opettajat';
$string['size'] = 'Koko';
$string['sizeb'] = 'tavua';
$string['sizegb'] = 'Gt';
@@ -876,13 +933,15 @@
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Valitettavasti et voi liittyä kurssille tunnuksella \'$a\'';
$string['students'] = 'Opiskelijat';
+$string['studentsandteachers'] = 'Opiskelijat ja opettajat';
$string['subcategories'] = 'Alakategoriat';
$string['success'] = 'Valmis!';
$string['summary'] = 'Yhteenveto';
@@ -921,7 +980,9 @@
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa kaikki opiskelijat tältä kurssilta?';
$string['unenrolme'] = 'Poista minut kurssilta $a';
$string['unenrolsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjän $a tältä kurssilta?';
+$string['unfinished'] = 'Kesken';
$string['unknowncategory'] = 'Tuntematon kategoria';
+$string['unlimited'] = 'Rajoittamaton';
$string['unpacking'] = 'Puretaan $a';
$string['unsafepassword'] = 'Liian helposti arvattava tai muuten huono salasana. Kokeile jotain muuta';
$string['unusedaccounts'] = 'Käyttäjätunnukset, jotka ovat olleet käyttämättä yli $a päivää, poistetaan automaattisesti.';
@@ -938,10 +999,21 @@
$string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what ( $a->in )';
$string['upload'] = 'Lähetä';
$string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
+$string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
$string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
+$string['uploadedfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
+$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedoston \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> HAvaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
+$string['uploadfilelog'] = 'Tiedoston $a lähetys tapahtumat';
+$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettanat rajat';
+$string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
+$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Vanhat tiedostot on poitettu toedostoalueelta.';
+$string['uploadpartialfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui vain osittain';
$string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
+$string['uploadrenamedchars'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" nimessä olleiden kiellettyjen merkkien vuoksi.';
+$string['uploadrenamedcollision'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" koska nimi oli ristiriidassa aikeisempien tiedostojan kanssa';
+$string['uploadserverlimit'] = 'Lähetyksen koko oli suurempi kuin www-palvelimelle asetettu maksimi koko.';
$string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
$string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
$string['usedinnplaces'] = 'KÄytössä $a paikassa';
@@ -951,6 +1023,7 @@
$string['userdeleted'] = 'Tämä tunnus on poistettu';
$string['userdescription'] = 'Kuvaus';
$string['userfiles'] = 'Käyttäjän tiedostot';
+$string['userlist'] = 'Käyttäjälista';
$string['username'] = 'Käyttäjätunnus';
$string['usernameexists'] = 'Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä, valitse joku muu.';
$string['usernotconfirmed'] = 'a$ ei voida vahvistaa';
@@ -961,6 +1034,25 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'Käytä olemassaolevaa kurssia';
$string['version'] = 'Versio';
$string['view'] = 'Näkymä';
+$string['virusfound'] = 'Ylläpitäjä huomio! Clam AV löysi viruksen käyttäjän $a->user kurssille $a->course lähettämästä tiedostosta. Tässä on Clam AV:n tiedot tapahtuneesta:';
+$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
+
+$a->action
+
+Jos tämä on tehtävän palautus, uudeleenlähetys saattaa olla tarpeen jotta arviointi voidaan suorittaa.';
+$string['virusfoundlateradmin'] = 'Ylläpitäjä huomio! Kurssille $a->user kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
+
+$a->action
+
+Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
+$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähettetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
+
+$a->action
+
+';
+$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
+$string['virusfounduser'] = 'Tiedostosta $a jonka lähetit on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
+$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eritetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
$string['webpage'] = 'WWW-sivu';
$string['week'] = 'Viikko';
$string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
View
14 lang/fi/questionnaire.php
@@ -0,0 +1,14 @@
+<?PHP // $Id$
+ // questionnaire.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+
+
+$string['alreadyfilled'] = 'Olet jo täyytänyt tämän kyselyn. Kiitos.';
+$string['modulename'] = 'Kysely';
+$string['modulenameplural'] = 'Kyselyt';
+$string['mustcomplete'] = '<b>Sinun pitää vastata tähän kyselyyn <i>nyt</i>. Et voi vastata kyselyyn enää myöhemmin.</b>';
+$string['notavail'] = 'Kysely ei ole vielä saatavilla. Kokeile myöhemmin uudelleen.';
+$string['qmanage'] = 'Hallitse kyselyitä';
+$string['qtype'] = 'Tyyppi';
+$string['questionnaireid'] = 'Kysely';
+
+?>
View
4 lang/fi/resource.php
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
+$string['chooseparameter'] = 'Valitse parametri';
$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkkiosoitteena, kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, käytä sitä vain, jos et muuta voi.';
$string['configframesize'] = 'Kun WWW-sivu tai palvelimelle tallennettu tiedosto on osa kehystä, tämä arvo on yläkehyksen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
@@ -20,6 +21,7 @@
$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää WWW-sivun tai -linkin osoite, tätä osoitetta tarjotaan käyttäjälle etsimisen helpottamiseksi (esimerkiksi sopivan hakukoneen URL).';
$string['directlink'] = 'Suora linkki tähän tiedostoon';
$string['directoryinfo'] = 'Kaikki valitun hakemiston tiedostot näytetään';
+$string['display'] = 'Ikkuna';
$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
$string['encryptedcode'] = 'Suojaa koodi';
$string['example'] = 'Esimerkki';
View
9 lang/fi/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['action'] = '-- Toiminto --';
@@ -55,6 +55,7 @@
$string['exportformats'] = 'Vienti muodot';
$string['exportsuccessful'] = 'Vienti onnistui';
$string['exportto'] = 'Vie ';
+$string['fetchback'] = 'Palauta';
$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['filedownload'] = 'Tiedoston lataus';
$string['fileisoftype'] = 'Tiedosto on tyyppiä';
@@ -103,6 +104,7 @@
$string['nothingtostrip'] = 'Ei sivuja joilla olisi useampi kuin yksi versio';
$string['nowikicreated'] = 'Tähän wikiin ei ole luotu sivuja';
$string['offline'] = 'OFFLINE';
+$string['optional'] = 'Valinnainen';
$string['orphanedpage'] = 'Orpo sivu';
$string['orphanedpages'] = 'Orpo sivut';
$string['otherwikis'] = 'Muut wikit';
@@ -138,6 +140,11 @@
$string['strippages'] = 'Siivoa sivuja';
$string['studentadminoptions'] = 'Opiskelijan ylläpito oikeudet';
$string['submit'] = 'Lähetä';
+$string['tabattachments'] = 'Liitteet';
+$string['tabedit'] = 'Muokkaa';
+$string['tabinfo'] = 'Historia';
+$string['tablinks'] = 'Linkit';
+$string['tabview'] = 'Katso';
$string['thanksforcontribution'] = 'Kiitokset osallistumisesta';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'Tätä sivua ei ole linkitetty minnekään';
$string['updatedpages'] = 'Päivitetyt sivut';
View
18 lang/fi/workshop.php
@@ -1,18 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.3 development (2004050200)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
$string['absent'] = 'Poissa';
$string['accumulative'] = 'Kumulatiivinen';
$string['action'] = 'Toiminta';
$string['addacomment'] = 'Lisää kommentti';
$string['afterdeadline'] = 'Määräajan jälkeen: $a';
+$string['ago'] = '$ sitten';
$string['agreetothisassessment'] = 'Hyväksy tämä arviointi';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Kaikkien arvosanojen enimmäismäärä on: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Salli lähettäminen uudelleen';
$string['alreadyinphase'] = 'Jo vaiheessa $a';
$string['amendassessmentelements'] = 'Muuta arviointielementtejä';
$string['amendtitle'] = 'Muuta otsikkoa';
+$string['analysis'] = 'Analyysi';
$string['analysisofassessments'] = 'Arvointien analyysi';
$string['assess'] = 'Arvioi';
$string['assessedon'] = 'Arvioitu $a';
@@ -21,6 +23,7 @@
$string['assessmentdropped'] = 'Arviointi jätetty ottamatta huomioon';
$string['assessmentgrade'] = 'Arvioinnin arvosana: $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Arviointia ei ole vielä sovittu';
+$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Arviointia ei ole vielä suoritettu';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Tämä arviointi on päivitetystä työstä.<br />Lomakkeelle on haettu pohjaksi edelliset arvosanasi ja kommenttisi.<br />Muokkaa näitä tarvittaessa arvioituasi päivitetyn työn uudelleen.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Tämän esityksen arviointi';
$string['assessments'] = 'Arvioinnit';
@@ -33,16 +36,21 @@
$string['assessor'] = 'Arvioija';
$string['assessthissubmission'] = 'Arvioi tämä esitys';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Tehtävä ei ole oikeassa vaiheessa';
+$string['attachment'] = 'Liite';
+$string['attachments'] = 'Liitteet';
$string['authorofsubmission'] = 'Esityksen tekijä';
$string['averageerror'] = 'Keskimääräinen virhe';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Odottaa arvostelua $a';
$string['beforedeadline'] = 'Ennen määräaikaa: $a';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
+$string['clearlateflag'] = 'Poista myöhästynyt merkintä';
$string['closeassignment'] = 'Sulje tehtävä';
$string['comment'] = 'Kommentti';
$string['commentby'] = 'Kommentti ';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Vertaile arviointeja';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Vahvista tämän $a poistaminen';
$string['correct'] = 'Oikein';
+$string['count'] = 'Määrä';
$string['criterion'] = 'Peruste';
$string['deadline'] = 'Määräaika';
$string['deadlineis'] = 'Määräaika on $a';
@@ -56,8 +64,10 @@
$string['edit'] = 'Muokkaa';
$string['editacomment'] = 'Muokkaa kommenttia';
$string['editingassessmentelements'] = 'Arviointielementtien muokkaus';
+$string['editsubmission'] = 'Muokkaa palautuksia';
$string['element'] = 'Elementti';
$string['elementweight'] = 'Elementin painotus';
+$string['enterpassword'] = 'Anna salasana';
$string['errorbanded'] = 'Virhe porrastettu';
$string['errortable'] = 'Virhetaulukko';
$string['excellent'] = 'Erinomainen';
@@ -112,7 +122,7 @@
$string['nosubmission'] = 'Ei esitystä';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Arviointia varten ei ole yhtään esitystä';
$string['notavailable'] = 'Ei käytettävissä';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä &quot;Arvostelun käsittely&quot; -näytössä.';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Ota huomioon, että arvostelu on jaettu \"arviointielementteihin\". Tämä helpottaa ja yhtenäistää arvostelua. Opettajan on lisättävä nämä elementit ennen kuin oppilaat pääsevät tekemään tehtävään. Elementit lisätään klikkaamalla tehtävää oppijaksossa. Jos elementtejä ei ole valmiina, opettajaa pyydetään lisäämään ne. Elementtien määrää voidaan muuttaa Muokkaa tehtävä -näytössä ja itse elementtejä \"Arvostelun käsittely\" -näytössä.';
$string['notgraded'] = 'Ei arvostelua';
$string['notitlegiven'] = 'Otsikko puuttuu';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Kommenttien, arviointielementtien, arvosanajoukkojen, perustelujen tai luokkien lukumäärä otsikossa';
@@ -145,8 +155,6 @@
$string['phase4short'] = 'Arvioinnit';
$string['phase5'] = 'Lopullisten arvosanojen laskeminen';
$string['phase5short'] = 'Laskeminen';
-$string['phase6'] = 'Arvosanojen näyttäminen';
-$string['phase6short'] = 'Näytä arvosanat';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Arvioi nämä $a:n antamat esimerkit';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Arvioi nämä $a:n esitykset';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Arvioi esityksesi';
@@ -177,7 +185,6 @@
$string['scaleyes'] = '2-pisteinen Kyllä/Ei-asteikko';
$string['select'] = 'Valitse';
$string['selfassessment'] = 'Itsearviointi';
-$string['setoverallocation'] = 'Aseta ylivaraustaso';
$string['showgrades'] = 'Näytä arvosanat';
$string['specimenassessmentform'] = 'Arviointilomakkeen mallikappale';
$string['standarddeviation'] = 'Arviointielementin $a keskihajonta';
@@ -202,7 +209,6 @@
$string['teachersgrade'] = 'Opettajan arvosana';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a opettajan esitystä arviointia varten';
$string['thegradeis'] = 'Arvosana on $a';
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'Olet saanut palautetta $a:lta';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Arvioinnit on tehnyt $a';
$string['timeassessed'] = 'Arvioitu aika';
$string['title'] = 'Otsikko';

0 comments on commit a1afba4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.