Permalink
Browse files

Minor changes

  • Loading branch information...
1 parent a39b0a6 commit c9652d7dbde09bb007c2933bb825611b55d47efc stigbjarne committed Nov 28, 2003
View
29 lang/no/LES_MEG.txt
@@ -1,29 +0,0 @@
-LES MEG FOR SPR�K-PLUGIN
---------------------------
-
-Denne katalogen inneholder alle strengene og tekstene som beh�ves for �
-oversette en Moodleside til et spesielt spr�k.
-
-Standardspr�ket er engelsk. Hvis en streng av en eller annen grunn mangler
-fra et annet spr�k blir den
-engelske versjonen brukt.
-
-Merk at hver installert modul skal ha en fil her,
-samt hovedfilen kalt "moodle.php".
-
-Katalogen "help" inneholder hele sider skrevet i HTML,
-og katalogen "docs" inneholder diverse andre
-dokumenter.
-
-Hvis du planlegger � oversette Moodle til et annet spr�k,
-vennligst kontakt meg, s� kan jeg hjelpe deg!
-
-Hilsen
-Martin martin@dougiamas.com
-
-
-
-Denne oversettelsen er tilpasset bruk p� H�gskolen i Nesna, derfor er begreper som "studenter" og "studier" brukt der det kunne ha v�rt brukt f.eks. "elever" og "fag".
-
-Mvh.
-Stig Bjarne Haugen
View
3 lang/no/README
@@ -1,3 +0,0 @@
-J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no
-
-Stig Bjarne Haugen, Stig.B.Haugen@hinesna.no (maintainer)
View
15 lang/no/README.txt
@@ -1,4 +1,13 @@
-J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no
+Logg for endringer
-Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no (maintainer)
-
+
+Sist endret 28. nov 2003.
+
+
+Tilpasset hovedsakelig for bruk i h�gskole og universitet, men kan med mindre endringer modifiseres til videreg�ende/grunnskole/annet.
+Dette kommertydeligst frem i bruk av begreper som studenter og studier.
+
+
+Oversettelsen er videreutviklet fra opprinnelig oversettelse medio 2002 av J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no.
+
+Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no (Vedlikeholder oversettelsen)
View
48 lang/no/docs/README.txt
@@ -1,48 +0,0 @@
-Moodledokumentasjon
---------------------
-
-Hvis du vil oversette denne dokumentasjonen til et annet spr�k
-foresl�r jeg at du:
-
- 1) ikke inkluderer den engelske versjonen av disse filene i denne katalogen
- fordi de blir brukt uansett automatisk dersom de mangler
- i din spr�kpakke.
-
- 2) oversett dem i denne rekkef�lgen (begynn med de viktigste):
-
- VIKTIGST
- |-------------------
- |
- | - files.php
- | - install.html
- | - installamp.html
- | - upgrade.html
- | - faq.html
- |
- | -----------------
- |
- | - teacher.html
- | - module_files.txt
- |
- | -----------------
- |
- | - intro.html
- | - features.html
- | - release.html
- |
- | -----------------
- |
- | - developer.html
- | - cvs.html
- | - future.html
- |
- | -----------------
- |
- | - license.html
- |
- |-------------------
- MINST VIKTIG
-
- 3) Vennligst ikke oversett 'credits.html' i det hele tatt - den endres for ofte.
-
-
View
13 lang/no/help/quiz/attempts.html
@@ -1,6 +1,9 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Forsøk</B></P>
+<p align="center"><b>Antall forsøk på prøven</b></p>
-<P>Studenter kan tillates å ha mange forsøk på en prøve.
-
-<P>Dette kan gjøre prosessen det er å ta prøven mer lærerik enn kun som en
-lekseprøve.
+<p>
+Du kan la studentene/elevene dine få ta prøven flere ganger.
+</p>
+<p>
+Dette kan bidra til å gjøre prosessen mer til en læreprosess enn en engangs
+gjennomføring.
+</p>
View
48 lang/no/help/quiz/grademethod.html
@@ -1,25 +1,31 @@
-<P ALIGN=CENTER><b>Karaktermetode</b></P>
+<p align="center"><b>Karaktermetode</b></p>
-<P>Dersom brukerne får mer enn ett forsøk kan du velge hvordan karakteren skal
-beregnes:&nbsp;
+<p>
+Når prøven tillater flere forsøk fins det ulike måter å beregne de endelige
+karakterene.
+</p>
+<p><b>Høyeste karakter</b></p>
+<ul>
+<li>
+Tellende karakter er det beste av samtlige forsøk.
+</li>
+</ul>
-<P><B>Høyeste karakter</B><P>
-<UL>
-<P>Tellende karakter for prøven er det høyeste (beste) av alle forsøkene</UL>
+<p><b>Gjennomsnittelig karakter</b><p>
+<ul>
+<li>
+Tellende karakter er gjennomsnittet av alle forsøkene.
+</li>
+</ul>
-<P><b>Gjennomsnitt</b><P>
-<UL>
-<P>Tellende karakter for prøven er gjennomsnittet av alle forsøkene.
-</UL>
+<p><b>Første forsøk</b><p>
+<ul>
+<li>Tellende karakter er lik karakteren studentene/elevene får på det <b>første
+</b>forsøket. (De andre regnes ikke med). </li>
+</ul>
-<P><b>Første forsøk</b><P>
-<UL>
-<P>Tellende karakter for prøven er det studenten fikk på det første forsøket. (Andre
-forsøk ignoreres).
-</UL>
-
-<P><b>Siste forsøk</b><P>
-<UL>
-<P>Tellende karakter for prøven er det studenten fikk på det siste forsøket. (Andre
-forsøk ignoreres).
-</UL>
+<p><b>Siste forsøk</b><p>
+<ul>
+<li>Tellende karakter er lik karakteren studentene/elevene får på det <b>siste</b>
+forsøket. (De andre regnes ikke med). </li>
+</ul>
View
28 lang/no/help/quiz/import.html
@@ -16,7 +16,9 @@
~matematikk ~forskning}, og på en måte er vi fortsatt studenter på livets skole.
</BLOCKQUOTE>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+<P align="right"> <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?>
+<a href="help.php?file=formatmissingword.html&module=quiz">Mer info om formatet
+&quot;Missing Word&quot;</a></P>
</UL>
@@ -25,6 +27,8 @@
<P>Dette er det samme som formatet Missing Word, bortsett fra at etter at
spørsmålene er importert blir alle &quot;kort svar&quot; -spørsmålene konvertert fire og
fire til spørsmålstypen &quot;kombiner&quot;.</P>
+<p>I tillegg blir svarene på spørsmål med flere svarmuligheter stokket tilfeldig
+når du importerer. </p>
<p>AON er oppkalt etter en organisasjon som sponset utviklingen av mange
funksjoner i prøvene. </p>
</UL>
@@ -35,17 +39,35 @@
<P>Denne kan importere spørsmål som er lagret i Blackboards eksportformat. Det
bygger på XML-funksjoner som er inkludert i din PHP.</P>
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatblackboard.html&module=quiz">Mer
+info om formatet &quot;Blackboard&quot;</a></p>
</UL>
+<p><b>Course Test Manager</b></p>
+<ul>
+ <p>Denne modulen kan importere spørsmål lagret i &quot;Course Test Manager&quot;. Den
+ støtter seg på ulike måter få tilgang til databasen med spørsmål (som er en
+ database i Microsoft Access). Dette avhenger av om Moodle kjører på en
+ Windows- eller Linux-server. </p>
+ <p>I Windows lar det deg laste opp databasen akkurat som en hvilken som helst
+ annen importert fil. </p>
+ <p>Med Linux må du sette opp en Windows-maskin på det samme nettverket med
+ databasen &quot;Course Test Manager&quot; og programvare kalt &quot;ODBC Socket Server&quot;.
+ Denne bruker XML for å sende data til Moodle på Linux-serveren. </p>
+ <p>Vennligst les hele hjelpefilen nedenfor før du bruker denne. </p>
+ <p align="right"><a href="help.php?file=formatctm.html&module=quiz">Mer info
+ om formatet &quot;CTM&quot;</a></p>
+</ul>
+
<P><B>Egendefinert</B></P>
<UL>
<P>Hvis du har ditt eget format som du trenger å importere spørsmål fra kan du
lage det selv ved å redigere mod/quiz/format/custom.php (For administrator).<P>
Mengden ny kode du må skrive er liten - bare nok til å sende et enkelt spørsmål
til Moodle fra gitt tekst.&nbsp;
-<P>Mer informasjon: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatcustom.html&module=quiz">Mer info
+om egendefinert format</a></p>
</UL>
View
21 lang/no/help/quiz/shufflequestions.html
@@ -1,10 +1,17 @@
-<P ALIGN=CENTER><b>Tilfeldig rekkefølge på spørsmålene</b></P>
+<p align="center"><b>Stokk spørsmålene</b></p>
-<p>Hvis du slår på denne innstillingen vil rekkefølgen på spørsmålene i prøven
-bli blandet tilfeldig hver gang studenten tar prøven. </p>
+<p>
+Om du slår på denne funksjonen kommer spørsmålene i tilfeldig rekkefølge.
+Rekkefølgen blir ulik for hvert forsøk studenten tar.&nbsp;
+</p>
-<p>Dette påvirker ikke bruken av &quot;tilfeldig spørsmål&quot;, dette gjelder bare
-visningen av alle spørsmålene i prøven som en helhet. </p>
+<p>
+Dette har ingenting med typen spørsmål &quot;Tilfeldig spørsmål&quot;, dette handler bare
+om rekkefølgen spørsmålene blir vist i.&nbsp;
+</p>
-<p>Meningen er å gjøre det litt vanskeligere for studentene å kopiere fra
-hverandre. </p>
+<p>
+Meningen er å gjøre det litt vanskeligere å svare når studenten/eleven tar
+prøven flere ganger etter hverandre, og vanskeligere for studentene/elevene å
+kopiere svarene fra hverandre.
+</p>
View
14 lang/no/help/quiz/timeopen.html
@@ -1,6 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><b>Åpne og avslutte prøven</b></P>
+<p align="center"><b>Å åpne og avslutte denne prøven</b></p>
-<P>Du kan definere en tidslomme for når prøven er tilgjengelig for studentene.&nbsp;
-
-<P>Før og etter denne tiden er prøven ikke tilgjengelig. Studentene kan ikke
-lese spørsmålene, og heller ikke svare på dem.
+<p>
+Du må angi en &quot;tidslomme&quot; for når prøven er tilgjengelig for studenter/elever. </p>
+<p>
+Før og etter dette tidspunktet vil ikke studentene/elevene ha mulighet til å ta
+denne prøven.
+</p>
+<p>
+(Tidspunkt: Dato - måned - år - time - minutt)</p>
View
18 lang/no/help/quiz/truefalse.html
@@ -1,10 +1,8 @@
-<p ALIGN="CENTER"><b>Spørsmål med svar &quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;</b></p>
-
-
-<P>Til dette spørsmålet (som kan inneholde et bilde) skal studenten velge enten
-&quot;riktig&quot; eller &quot;galt&quot;.&nbsp;
-
-<P>Hvis du tillater tilbakemelding vises tilbakesvar for studenten når prøven er
-tatt. Eksempel: Hvis riktig svar er &quot;Galt&quot; men studenten svarer &quot;Riktig&quot; vises
-tilbakemeldingen du har skrevet i feltet for &quot;Riktig&quot;. (Selv om det er feil
-svar).</P>
+<p align="center"><b>Riktig/Galt-spørsmål</b></p>
+<p>
+Som svar p&aring; et spørsmål (som kan inneholde et bilde) velger
+studentene/elevene mellom &quot;Riktig&quot; eller &quot;Galt&quot;.&nbsp;
+<p>Hvis du har slått på &quot;Vis tilbakemelding etter svar?&quot; blir tilbakemeldingen
+du har laget vist etter at studentene/elevene har svart. Eksempel: Hvis det
+riktige svaret er &quot;Galt&quot; med en student svarer &quot;Riktig&quot; (og dermed svarer feil)
+blir tilbakemeldingen du har skrevet til &quot;Riktig&quot; vist til studenten. </p>

0 comments on commit c9652d7

Please sign in to comment.