Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Adding missing strings

Made som few corrections in existing translation
 • Loading branch information...
commit dc648d41da39503765134117c84c6c6cb6e78aaf 1 parent 65b14fb
authored February 25, 2004
10  lang/da/admin.php
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['cachetext'] = 'Tekst cache levetid';
  6
+$string['upgradelogs'] = 'For fuld funktionalitet skal de gamle logfiler opgraderes. <a href=\"$a\">Yderligere information</a>';
  7
+$string['upgradelogsinfo'] = 'Der er lavet nogle ændringer i den måde som logfiler bliver gemt på. For at du stadig kan se all loginformationer sorteret efter aktivitet, skal logfilerne opgraderes. Afhængig af logfilernes størrelse kan dette godt tage lang tid (måske op til flere timer) og være ret belastende for databaseserveren for store sites. Når du først har startet processen bør du lade den arbejde færdig (ved at lade browservinduet stå åbent). For andre vil sitet stadig fungere fint selvom logfilerne bliver opdateret.<br /><br />Ønsker du at opgradere logfilerne nu?';
  8
+$string['upgradinglogs'] = 'Opgrader Logfiler';
  9
+
  10
+?>
7  lang/da/algebra.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // algebra.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Matematisk notation';
  6
+
  7
+?>
7  lang/da/censor.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Ord censorering';
  6
+
  7
+?>
74  lang/da/chat.php
... ...
@@ -1,41 +1,43 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
  2
+   // chat.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['beep'] = "bip";
6  
-$string['chatintro'] = "Introduktions tekst";
7  
-$string['chatname'] = "Navn på dette chat rum";
8  
-$string['chatreport'] = "Chat sessioner";
9  
-$string['chattime'] = "Næste chat tid";
10  
-$string['configoldping'] = "Hvor lang tid skal der gå fra man sidst har hørt fra en bruger til man må formode at de er gået?";
11  
-$string['configrefreshroom'] = "Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekundter) Lavere værdi får det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, når mange mennesker chatter samtidigt";
12  
-$string['configrefreshuserlist'] = "Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekundter)";
13  
-$string['currentchats'] = "Aktive chat sessioner";
14  
-$string['currentusers'] = "Nuværende bruger";
15  
-$string['donotusechattime'] = "Vis ikke chat-tider";
16  
-$string['enterchat'] = "Tryk her for at gå ind i chatten nu.";
17  
-$string['errornousers'] = "Kunne ikke finde nogle brugere!";
18  
-$string['helpchatting'] = "Hjælp med chating";
19  
-$string['idle'] = "venter";
20  
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a bipper alle!";
21  
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a har lige bippet dig!";
22  
-$string['messageenter'] = "\$a er lige kommet til";
23  
-$string['messageexit'] = "\$a har forladt chatten";
24  
-$string['messages'] = "Beskeder";
25  
-$string['modulename'] = "Chat";
26  
-$string['modulenameplural'] = "Chat";
27  
-$string['neverdeletemessages'] = "Slet aldrig beskeder";
28  
-$string['nextsession'] = "Næste planlagte session";
29  
-$string['nomessages'] = "Ingen beskeder endnu";
30  
-$string['repeatdaily'] = "Samme tid hver dag";
31  
-$string['repeatnone'] = "Ingen gentagelser - brug den kun angivne tid";
32  
-$string['repeattimes'] = "Gentag sessioner";
33  
-$string['repeatweekly'] = "Samme tid hver uge";
34  
-$string['savemessages'] = "Gem forrige sessioner";
35  
-$string['seesession'] = "Se denne session";
36  
-$string['sessions'] = "Chat sessioner";
37  
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
38  
-$string['studentseereports'] = "Alle kan se forrige sessioner";
39  
-$string['viewreport'] = "Se forrige sessioner";
  5
+$string['beep'] = 'bip';
  6
+$string['chatintro'] = 'Introduktions tekst';
  7
+$string['chatname'] = 'Navn på dette chat rum';
  8
+$string['chatreport'] = 'Chat sessioner';
  9
+$string['chattime'] = 'Næste chat tid';
  10
+$string['configoldping'] = 'Hvor lang tid skal der gå fra man sidst har hørt fra en bruger til man må formode at de er gået?';
  11
+$string['configrefreshroom'] = 'Hvor ofte skal chatrummet blive opdateret? (i sekundter) Lavere værdi får det til at virke mere realtime, men vil belaste webserveren mere, når mange mennesker chatter samtidigt';
  12
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Hvor tit skal brugerlisten opdateres? (i sekundter)';
  13
+$string['currentchats'] = 'Aktive chat sessioner';
  14
+$string['currentusers'] = 'Nuværende bruger';
  15
+$string['deletesession'] = 'Slet denne session';
  16
+$string['deletesessionsure'] = 'Er du sikker på at du vil slette denne session?';
  17
+$string['donotusechattime'] = 'Vis ikke chat-tider';
  18
+$string['enterchat'] = 'Tryk her for at gå ind i chatten nu.';
  19
+$string['errornousers'] = 'Kunne ikke finde nogle brugere!';
  20
+$string['helpchatting'] = 'Hjælp med chating';
  21
+$string['idle'] = 'venter';
  22
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a bipper alle!';
  23
+$string['messagebeepsyou'] = '$a har lige bippet dig!';
  24
+$string['messageenter'] = '$a er lige kommet til';
  25
+$string['messageexit'] = '$a har forladt chatten';
  26
+$string['messages'] = 'Beskeder';
  27
+$string['modulename'] = 'Chat';
  28
+$string['modulenameplural'] = 'Chat';
  29
+$string['neverdeletemessages'] = 'Slet aldrig beskeder';
  30
+$string['nextsession'] = 'Næste planlagte session';
  31
+$string['nomessages'] = 'Ingen beskeder endnu';
  32
+$string['repeatdaily'] = 'Samme tid hver dag';
  33
+$string['repeatnone'] = 'Ingen gentagelser - brug den kun angivne tid';
  34
+$string['repeattimes'] = 'Gentag sessioner';
  35
+$string['repeatweekly'] = 'Samme tid hver uge';
  36
+$string['savemessages'] = 'Gem forrige sessioner';
  37
+$string['seesession'] = 'Se denne session';
  38
+$string['sessions'] = 'Chat sessioner';
  39
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
  40
+$string['studentseereports'] = 'Alle kan se forrige sessioner';
  41
+$string['viewreport'] = 'Se forrige sessioner';
40 42
 
41 43
 ?>
3  lang/da/choice.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
  2
+   // choice.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['answered'] = 'Besvaret';
@@ -8,6 +8,7 @@
8 8
 $string['choicetext'] = 'Spørgsmål tekst';
9 9
 $string['modulename'] = 'Spørgsmål';
10 10
 $string['modulenameplural'] = 'Spørgsmål';
  11
+$string['mustchooseone'] = 'Du skal vælge et svar før du gemmer. Der blev ikke gemt noget.';
11 12
 $string['notanswered'] = 'Ikke besvaret endnu';
12 13
 $string['publish'] = 'Vis resultater';
13 14
 $string['publishanonymous'] = 'Vis anonyme resultater uden at angive de studerendes navne';
25  lang/da/editor.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['about'] = 'Om denne editor';
@@ -21,10 +21,14 @@
21 21
 $string['close'] = 'Luk';
22 22
 $string['cols'] = 'Kolonner';
23 23
 $string['copy'] = 'Kopier markeret tekst';
  24
+$string['createfolder'] = 'Lav mappe';
24 25
 $string['createlink'] = 'Indsæt weblink';
25 26
 $string['cut'] = 'Klip markeret tekst';
  27
+$string['delete'] = 'Slet';
  28
+$string['filebrowser'] = 'Fil-browser';
26 29
 $string['forecolor'] = 'Bogstavsfarve';
27 30
 $string['heading'] = 'Overskrift';
  31
+$string['height'] = 'Højde';
28 32
 $string['hilitecolor'] = 'Baggrundsfarve';
29 33
 $string['horizontal'] = 'Horisontal';
30 34
 $string['horizontalrule'] = 'Horisontal linie';
@@ -33,6 +37,7 @@
33 37
 $string['indent'] = 'Større margin';
34 38
 $string['insertchar'] = 'Indsæt special karakter';
35 39
 $string['insertimage'] = 'indsæt billede';
  40
+$string['insertlink'] = 'Indsæt link';
36 41
 $string['insertsmile'] = 'Indsæt smiley';
37 42
 $string['inserttable'] = 'Indsæt tabel';
38 43
 $string['italic'] = 'Skrå skrift';
@@ -42,8 +47,19 @@
42 47
 $string['justifyright'] = 'Højrestillet tekst';
43 48
 $string['layout'] = 'Layout';
44 49
 $string['left'] = 'Venstre';
  50
+$string['linkproperties'] = 'Link egenskaber';
  51
+$string['linktarget'] = 'Destination';
  52
+$string['linktargetblank'] = 'Nyt vindue';
  53
+$string['linktargetnone'] = 'Ingen';
  54
+$string['linktargetother'] = 'Andre (tilfældig orden)';
  55
+$string['linktargetself'] = 'Samme ramme';
  56
+$string['linktargettop'] = 'Samme vindue';
  57
+$string['linktitle'] = 'Title';
  58
+$string['linkurl'] = 'URL';
45 59
 $string['middle'] = 'Midten';
  60
+$string['move'] = 'Flyt';
46 61
 $string['normal'] = 'Normal';
  62
+$string['notimage'] = 'Valgte fil er ikke et billede. Vælg venlist et billede!';
47 63
 $string['notset'] = 'Ikke sat';
48 64
 $string['ok'] = 'OK';
49 65
 $string['orderedlist'] = 'Ordnet liste';
@@ -55,10 +71,14 @@
55 71
 $string['popupeditor'] = 'Forstør editor';
56 72
 $string['preformatted'] = 'Preformateret';
57 73
 $string['preview'] = 'Se resultat';
  74
+$string['properties'] = 'Egenskaber';
58 75
 $string['redo'] = 'Gendan dine sidste ændringer';
  76
+$string['rename'] = 'Omdøb';
59 77
 $string['right'] = 'Højre';
60 78
 $string['rows'] = 'Rækker';
  79
+$string['selection'] = 'Valgte';
61 80
 $string['showhelp'] = 'Hjælp i brugen af editoren';
  81
+$string['size'] = 'Størrelse';
62 82
 $string['spacing'] = 'Mellemrum';
63 83
 $string['strikethrough'] = 'Overstreget';
64 84
 $string['subscript'] = 'Sænket skrift';
@@ -67,10 +87,13 @@
67 87
 $string['textmode'] = 'Du er i TEKST mode. Brug [<>] knappen til at gå tilbage til WYSIWYG mode.';
68 88
 $string['texttop'] = 'Teksttop';
69 89
 $string['top'] = 'Top';
  90
+$string['type'] = 'Type';
70 91
 $string['underline'] = 'Understreget';
71 92
 $string['undo'] = 'Fortryd dine sidste handlinger';
72 93
 $string['unorderedlist'] = 'Punktliste';
  94
+$string['upload'] = 'Upload';
73 95
 $string['vertical'] = 'Vertikal';
74 96
 $string['width'] = 'Bredde';
  97
+$string['zip'] = 'Zip';
75 98
 
76 99
 ?>
7  lang/da/error.php
... ...
@@ -1,11 +1,16 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // error.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
  2
+   // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
  5
+$string['coursegroupunknown'] = 'Kursuset der hører sammen med gruppe $a er ikke specificeret';
5 6
 $string['erroronline'] = 'Fejl på linje $a';
6 7
 $string['fieldrequired'] = '\"$a\" er et påkrævet felt';
  8
+$string['groupalready'] = 'Bruger er allerede tilknyttet gruppe $a';
  9
+$string['groupunknown'] = 'Gruppe $a er ikke associeret til det valgte kursus';
7 10
 $string['invalidfieldname'] = '\"$a\" er ikke et godkendt feltnavn';
8 11
 $string['missingfield'] = 'Felt \"a\" mangler';
  12
+$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) kunne ikke installeres. Det kræver en nyere version af moodle (du bruger i øjenblikket $a->currentmoodle, du skal bruge $a->requiremoodle).';
  13
+$string['restricteduser'] = 'Desværre, men din nuværende profil \"$a\" tillader ikke at gøre det.';
9 14
 $string['unknowncourse'] = 'Ukendt kursus med navnet \"$a\"';
10 15
 $string['usernotaddederror'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - ukendt fejl!';
11 16
 $string['usernotaddedregistered'] = 'Bruger \"$a\" ikke tilføjet - registreret i forvejen.';
3  lang/da/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Tilføj en ny diskusion';
@@ -109,6 +109,7 @@
109 109
 $string['repliesmany'] = '$a svar indtil videre';
110 110
 $string['repliesone'] = '$a svar indtil videre';
111 111
 $string['reply'] = 'Svar';
  112
+$string['replyforum'] = 'Svar til forum';
112 113
 $string['search'] = 'Søg';
113 114
 $string['searchforums'] = 'Søg i forum';
114 115
 $string['searcholderposts'] = 'Søg i gamle beskeder';
8  lang/da/label.php
... ...
@@ -1,9 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // label.php - created with Moodle 1.2 development (2003102700)
  2
+   // label.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5  
-$string['labeltext'] = "Mærke tekst";
6  
-$string['modulename'] = "Mærkning";
7  
-$string['modulenameplural'] = "Mærkninger";
  5
+$string['labeltext'] = 'Overskrifts tekst';
  6
+$string['modulename'] = 'Overskrift';
  7
+$string['modulenameplural'] = 'Overskrifter';
8 8
 
9 9
 ?>
43  lang/da/lesson.php
... ...
@@ -0,0 +1,43 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addanewpage'] = 'Tilføj en ny side';
  6
+$string['addpagehere'] = 'Tilføj side her';
  7
+$string['answer'] = 'Svar';
  8
+$string['attempt'] = 'Forsøg: $a';
  9
+$string['attempts'] = 'Forsøg';
  10
+$string['available'] = 'Tilgængelig fra';
  11
+$string['canretake'] = '$a kan prøve igen';
  12
+$string['checknavigation'] = 'Kontroller navigation';
  13
+$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Bekræft sletning af denne side.';
  14
+$string['congratulations'] = 'Tillykke - Denne lektion er slut.';
  15
+$string['continue'] = 'Fortsæt';
  16
+$string['deadline'] = 'Afleveringsfrist';
  17
+$string['deletingpage'] = 'Sletter side: $a';
  18
+$string['displayofgrade'] = 'Vis bedømmelse (for elev)';
  19
+$string['endoflesson'] = 'Slut på lektion';
  20
+$string['gradeis'] = 'Vurdering er $a';
  21
+$string['jumpto'] = 'Gå til';
  22
+$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksimum antal svar';
  23
+$string['modulename'] = 'Lektion';
  24
+$string['modulenameplural'] = 'Lektioner';
  25
+$string['movepagehere'] = 'Flyt side hertil';
  26
+$string['moving'] = 'Flytter side: $a';
  27
+$string['nextpage'] = 'Næste side';
  28
+$string['noanswer'] = 'Ingen svar givet';
  29
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'Ingen forsøg indgivet: Ingen vurdering givet.';
  30
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'Antal af korrekte svar: $a';
  31
+$string['numberofpagesviewed'] = 'Antal sider vist: $a';
  32
+$string['outof'] = 'af $a';
  33
+$string['page'] = 'Side: $a';
  34
+$string['pagecontents'] = 'Side indhold';
  35
+$string['pagetitle'] = 'Side title';
  36
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Afmærk et svar';
  37
+$string['response'] = 'Svar';
  38
+$string['sanitycheckfailed'] = 'Der er noget helt galt !!! Dette forsøg er blevet slettet.';
  39
+$string['savepage'] = 'Gem side';
  40
+$string['thispage'] = 'denne side';
  41
+$string['youhaveseen'] = 'Du har set mere end een side af denne lektion allerede. <br />Ønsker du at starte på den sidste side du så?';
  42
+
  43
+?>
7  lang/da/mediaplugin.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // mediaplugin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Multimedia plugins';
  6
+
  7
+?>
61  lang/da/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Hændelse';
@@ -16,6 +16,9 @@
16 16
 $string['addadmin'] = 'Tilføj admin';
17 17
 $string['addcreator'] = 'Tilføj kursusopretter';
18 18
 $string['added'] = 'Tilføjet $a';
  19
+$string['addedtogroup'] = 'Tilføjet til gruppe $a';
  20
+$string['addedtogroupnot'] = 'Ikke tilføjet til gruppe $a';
  21
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ikke tilføjet til gruppe $a, fordi personen ikke er tilknyttet kurset.';
19 22
 $string['addinganew'] = 'Tilføje en/et ny(t) $a';
20 23
 $string['addinganewto'] = 'Tilføje en/et ny(t)$a->hvad til $a->til';
21 24
 $string['addingdatatoexisting'] = 'Tilføj data til eksisterende';
@@ -40,6 +43,7 @@
40 43
 $string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
41 44
 $string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
42 45
 $string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Tilgå databasen direkte (vær påpasselig!)';
  46
+$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vælg tekst filter og relaterede indstillinger';
43 47
 $string['adminhelpmanagemodules'] = 'Administrer installerede moduler og deres indstillinger';
44 48
 $string['adminhelpsitefiles'] = 'Publicering af filer generalt eller uploadning af externe backups';
45 49
 $string['adminhelpsitesettings'] = 'Definer hvordan forsiden på sitet skal se ud';
@@ -49,10 +53,13 @@
49 53
 $string['administration'] = 'Administration';
50 54
 $string['administrator'] = 'Administrator';
51 55
 $string['administrators'] = 'Administratorer';
  56
+$string['advancedfilter'] = 'Advanceret filter';
52 57
 $string['again'] = 'igen';
53 58
 $string['all'] = 'All';
  59
+$string['allactivities'] = 'Alle aktiviteter';
54 60
 $string['alldays'] = 'Alle dage';
55 61
 $string['allfieldsrequired'] = 'Alle felter skal udfyldes';
  62
+$string['allgroups'] = 'Alle grupper';
56 63
 $string['alllogs'] = 'Alle logs';
57 64
 $string['allow'] = 'Tillad';
58 65
 $string['allowguests'] = 'Dette kursus tillader gæster';
@@ -92,6 +99,7 @@
92 99
 $string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
93 100
 $string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
94 101
 $string['backupversion'] = 'Backup version';
  102
+$string['bycourseorder'] = 'Efter kursus orden';
95 103
 $string['cancel'] = 'Slet';
96 104
 $string['categories'] = 'Kursus kategorier';
97 105
 $string['category'] = 'Kategori';
@@ -110,17 +118,21 @@
110 118
 $string['choosecourse'] = 'Vælg et kursus';
111 119
 $string['chooselivelogs'] = 'Eller vælg igangværende aktivitet';
112 120
 $string['chooselogs'] = 'Vælg hvilke logs du vil se';
  121
+$string['choosereportfilter'] = 'Vælg et filter for denne rapport';
113 122
 $string['choosetheme'] = 'Vælg tema';
114 123
 $string['chooseuser'] = 'Vælg en bruger';
115 124
 $string['city'] = 'By';
116 125
 $string['cleaningtempdata'] = 'Fjerner midlertidig data';
  126
+$string['clicktochange'] = 'klik for at ændre';
117 127
 $string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
118 128
 $string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og redigér i sprog';
119 129
 $string['complete'] = 'Færdiggør';
120 130
 $string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'Ja\' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.';
  131
+$string['configcachetext'] = 'For større sites eller sites der bruger tekstfiltre, denne indstilling kan virkelig sætte hastigheden i vejret. Kopier af tekst vil blive gemt i færdigbehandlet form i den tid specificeret her. En for kort tid kan faktisk sløve siden en smule, og en for høj værdi kan betyde at tekst tager lang tid at genopfriske (med nye links for eksempel)';
121 132
 $string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
122 133
 $string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
123 134
 $string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
  135
+$string['configforcelogin'] = 'Normalt kan forsiden af sitet og kursusoversigten (men ikke kurserne) læses af personer uden at de er logget ind på sitet. Hvis du ønsker at tvinge folk til at logge ind før de kan gøre noget som helt på sitet, kan du aktivere denne indstilling.';
124 136
 $string['configframename'] = 'Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være \'_top\'';
125 137
 $string['configfullnamedisplay'] = 'Dette konfigurere hvordan navne skal vises, når hele navnet vises. For de fleste en-sprogede sites vil den mest effektive indstilling være den normale \"Fornavn + Efternavn\", men du kan også vælge helt at skjule efternavnet, eller lade det være op til den valgte sprogpakke. (forskellige sprog kan have forskellige navnekonventioner)';
126 138
 $string['configgdversion'] = 'Indikerer hvilken version af GD, som er valgt. Versionen, der vises som default, er den, som er blevet autodetected. Du skal ikke ændre den, med mindre du ved, hvad du gør.';
@@ -138,6 +150,7 @@
138 150
 $string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
139 151
 $string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
140 152
 $string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
  153
+$string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
141 154
 $string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<B>server</B> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
142 155
 $string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
143 156
 $string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
@@ -146,6 +159,7 @@
146 159
 $string['configsmtphosts'] = 'Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.';
147 160
 $string['configsmtpuser'] = 'Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.';
148 161
 $string['configteacherassignteachers'] = 'Skal almindelige undervisere tillades at tilføje andre undervisere til et kursus de underviser i. Hvis \'Nej\' kan kun kursusopretteren og admins tilføje undervisere. ';
  162
+$string['configtimezone'] = 'Du kan sætte standart tidszone her. Det er kun standart tidszonen for visning af datoer - alle brugere kan overskrive denne sætting i deres egen profil. \"Server time\" her vil gøre at moodle følge serverens operativ system sætting. \"Server time\" i brugeres profil vil betyde at tiden følger denne indstilling. ';
149 163
 $string['configunzip'] = 'Indikerer placeringen af dit unzip program (kun for Unix). Dette for at kunne unzippe filer til serveren.';
150 164
 $string['configuration'] = 'Konfiguration';
151 165
 $string['configvariables'] = 'Instillinger af variabler';
@@ -183,14 +197,16 @@
183 197
 $string['createuserandpass'] = 'Opret et nyt username og password';
184 198
 $string['createziparchive'] = 'Opret zip arkiv';
185 199
 $string['creatingcategoriesandquestions'] = 'opret kursuskategorier og spørgsmål';
186  
-$string['creatingcoursemodules'] = 'Lav kursusmoduler';
187  
-$string['creatinglogentries'] = 'Lav log indføringer';
188  
-$string['creatingnewcourse'] = 'Lav nyt kursus';
189  
-$string['creatingscales'] = 'Lav karakterskala';
190  
-$string['creatingsections'] = 'Lav sektioner';
191  
-$string['creatingtemporarystructures'] = 'Lav midlertidigt strukturer';
192  
-$string['creatingusers'] = 'Lav brugere';
193  
-$string['creatingxmlfile'] = 'Lav XML fil';
  200
+$string['creatingcoursemodules'] = 'Laver kursusmoduler';
  201
+$string['creatingevents'] = 'Laver begivenheder';
  202
+$string['creatinggroups'] = 'Laver grupper';
  203
+$string['creatinglogentries'] = 'Laver log indføringer';
  204
+$string['creatingnewcourse'] = 'Laver nyt kursus';
  205
+$string['creatingscales'] = 'Laver karakterskala';
  206
+$string['creatingsections'] = 'Laver sektioner';
  207
+$string['creatingtemporarystructures'] = 'Laver midlertidigt strukturer';
  208
+$string['creatingusers'] = 'Laver brugere';
  209
+$string['creatingxmlfile'] = 'Laver XML fil';
194 210
 $string['currentcourseadding'] = 'Nuværende kursus, tilføjer dato til det';
195 211
 $string['currentcoursedeleting'] = 'Nuværende kursus, sletter det først';
196 212
 $string['currentlanguage'] = 'Sprogvalg';
@@ -203,6 +219,8 @@
203 219
 $string['databasesuccess'] = 'Databasen opgraderet og OK';
204 220
 $string['databaseupgradebackups'] = 'Backupversion er nu $a';
205 221
 $string['databaseupgrades'] = 'Opgraderer database';
  222
+$string['datemostrecentfirst'] = 'Dato - Seneste først';
  223
+$string['datemostrecentlast'] = 'Dato - Seneste sidst';
206 224
 $string['day'] = 'dag';
207 225
 $string['days'] = 'dage';
208 226
 $string['defaultcoursefullname'] = 'Kursus 101';
@@ -231,16 +249,19 @@
231 249
 $string['deletingolddata'] = 'Sletter gamle data';
232 250
 $string['department'] = 'Afdeling';
233 251
 $string['description'] = 'Beskrivelse';
  252
+$string['disable'] = 'Deaktiver';
234 253
 $string['displayingfirst'] = 'Kun de første $a->count $a->things vil blive vist';
235 254
 $string['displayingrecords'] = 'Viser $a registreinger';
236 255
 $string['displayingusers'] = 'Viser brugere $a->start til $a->slut';
237 256
 $string['documentation'] = 'Moodle Dokumentation';
238 257
 $string['donotask'] = 'Spørg ikke';
  258
+$string['down'] = 'Ned';
239 259
 $string['downloadexcel'] = 'Download i Excel format';
240 260
 $string['downloadtext'] = 'Download i text format';
241 261
 $string['doyouagree'] = 'Har du læst og forstået disse betingelser?';
242 262
 $string['edit'] = 'Rediger $a';
243 263
 $string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursusindstillinger';
  264
+$string['editgroupprofile'] = 'Ret gruppeprofil';
244 265
 $string['editinga'] = 'Redigerer en $a';
245 266
 $string['editmyprofile'] = 'Rediger profil';
246 267
 $string['editsummary'] = 'Rediger tekst';
@@ -269,10 +290,12 @@
269 290
 $string['emailconfirmsent'] = '  <P>En email addresse skulle være sendt til din addresse <B>$a</B>
270 291
  <P>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
271 292
  <P>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
  293
+$string['emaildisable'] = 'Denne emailadresse er blevet deaktiveret.';
272 294
 $string['emaildisplay'] = 'Vis Email ';
273 295
 $string['emaildisplaycourse'] = 'Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse';
274 296
 $string['emaildisplayno'] = 'Gem min rigtige email addresse fra alle';
275 297
 $string['emaildisplayyes'] = 'Tillad alle at se min email addresse';
  298
+$string['emailenable'] = 'Denne emailadresse er aktiveret.';
276 299
 $string['emailexists'] = 'Denne email addresse er allerede registreret.';
277 300
 $string['emailformat'] = 'Email format';
278 301
 $string['emailmustbereal'] = 'OBS: Din email addresse skal udfyldes rigtigt';
@@ -299,6 +322,7 @@
299 322
 <p>Der er sendt en ny email til dig der indeholder det nye kodeord. 
300 323
 Email\'en er sendt til <b>$a->email</b> 
301 324
 <p>Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=$a->link>Skift Kodeord</a>';
  325
+$string['enable'] = 'Aktiver';
302 326
 $string['enrolledincourse'] = 'Tilmeldt kursus \"$a\"';
303 327
 $string['enrolledincoursenot'] = 'Ikke tilmeldt kursus \"$a\"';
304 328
 $string['enrolmentconfirmation'] = 'Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
@@ -329,11 +353,15 @@
329 353
 $string['filesfolders'] = 'Filer/foldere';
330 354
 $string['filloutallfields'] = 'Udfyld venligst alle felter i denne formular';
331 355
 $string['findmorecourses'] = 'Find flere kurser';
  356
+$string['firstdayofweek'] = '0';
332 357
 $string['firstname'] = 'Fornavn(e)';
333 358
 $string['firsttime'] = 'Er det dit første besøg?';
334 359
 $string['followingoptional'] = 'Følgende er frivilligt at udfylde';
335 360
 $string['followingrequired'] = 'Følgende SKAL udfyldes';
336 361
 $string['force'] = 'Gennemtving';
  362
+$string['forcedmode'] = 'Gennemtving tilstand';
  363
+$string['forcelanguage'] = 'Gennemtving sprog';
  364
+$string['forceno'] = 'Gennemtving ikke';
337 365
 $string['forgotten'] = 'Har du glemt dit username og password?';
338 366
 $string['format'] = 'Format';
339 367
 $string['formathtml'] = 'HTML format';
@@ -380,6 +408,7 @@
380 408
 $string['groupinfo'] = 'GruppeInfo';
381 409
 $string['groupinfomembers'] = 'DeltagerInfo';
382 410
 $string['groupinfopeople'] = 'PersonInfo';
  411
+$string['groupmemberssee'] = 'Se gruppedeltagere';
383 412
 $string['groupmembersselected'] = 'Gruppedeltagere';
384 413
 $string['groupmode'] = 'Gruppeindeling';
385 414
 $string['groupmodeforce'] = 'Gennemtving gruppeindeling';
@@ -412,6 +441,7 @@
412 441
 $string['helpwiki'] = 'Hvordan man skriver en wikitekst';
413 442
 $string['helpwriting'] = 'Skriv omhyggeligt';
414 443
 $string['hide'] = 'Gem';
  444
+$string['hidepicture'] = 'Skjul billede';
415 445
 $string['hits'] = 'Hits';
416 446
 $string['hitsoncourse'] = 'Hits på $a->coursename af $a->username';
417 447
 $string['hitsoncoursetoday'] = 'Dagens hits på $a->coursename af $a->username';
@@ -427,6 +457,7 @@
427 457
 $string['htmlformat'] = 'Pretty HTML format';
428 458
 $string['icqnumber'] = 'ICQ nummer';
429 459
 $string['idnumber'] = 'ID nummer';
  460
+$string['inactive'] = 'Inaktiv';
430 461
 $string['include'] = 'Indkluder';
431 462
 $string['includeallusers'] = 'Indkluder alle brugere';
432 463
 $string['includecoursefiles'] = 'Indkluder alle kursusfiler';
@@ -436,6 +467,7 @@
436 467
 $string['includemodules'] = 'Include&nbsp;Modules';
437 468
 $string['includeneededusers'] = 'Indkluder nødvendige brugere';
438 469
 $string['includeuserfiles'] = 'Indkluder brugerfiler';
  470
+$string['institution'] = 'Institution';
439 471
 $string['invalidemail'] = 'Invalid email addresse';
440 472
 $string['invalidlogin'] = 'Invalid login, prøv igen';
441 473
 $string['jumpto'] = 'Gå til...';
@@ -485,6 +517,7 @@
485 517
 $string['makeafolder'] = 'Lav en folder';
486 518
 $string['makeeditable'] = 'Hvis du gør at \'$a\' kan redigeres af web serveren (f.eks. apache) så kan du redigere file direkte fra denne side.';
487 519
 $string['managedatabase'] = 'Database management';
  520
+$string['managefilters'] = 'Filtre';
488 521
 $string['managemodules'] = 'Moduler';
489 522
 $string['markedthistopic'] = 'Dette emne er markeret som det nuværende emne';
490 523
 $string['markthistopic'] = 'Marker dette emne som det igangværende';
@@ -504,6 +537,7 @@
504 537
 $string['missingfirstname'] = 'Mangler fornavn';
505 538
 $string['missingfullname'] = 'Mangler fulde navn';
506 539
 $string['missinglastname'] = 'Mangler efternavn';
  540
+$string['missingname'] = 'Mangler navn';
507 541
 $string['missingnewpassword'] = 'Mangler nyt password';
508 542
 $string['missingpassword'] = 'Mangler password';
509 543
 $string['missingshortname'] = 'Mangler kort navn';
@@ -589,6 +623,7 @@
589 623
 $string['nopotentialstudents'] = 'Ingen potentielle elever';
590 624
 $string['nopotentialteachers'] = 'Ingen potentielle lærere';
591 625
 $string['normal'] = 'Normal';
  626
+$string['normalfilter'] = 'Normalt filter';
592 627
 $string['nostudentsfound'] = '$a ikke fundet';
593 628
 $string['nostudentsyet'] = 'Ingen studerende endnu';
594 629
 $string['nosuchemail'] = 'email addresse eksisterer ikke';
@@ -598,6 +633,7 @@
598 633
 $string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Note: Kursus brugere skal opdates når kurset genoprettes. Denne indstilling er rettet for dig.';
599 634
 $string['nothingnew'] = 'Intet nyt siden din sidste login.';
600 635
 $string['notincluded'] = 'Ikke inkluderet';
  636
+$string['notingroup'] = 'Desværre! Du skal være med i en gruppe for at se denne aktivitet.';
601 637
 $string['nousersmatching'] = 'Ingen passende \'$a\' blev fundet';
602 638
 $string['nousersyet'] = 'Ingen brugere endnu';
603 639
 $string['now'] = 'nu';
@@ -605,6 +641,7 @@
605 641
 $string['numdays'] = '$a dage';
606 642
 $string['numhours'] = '$a timer';
607 643
 $string['numminutes'] = '$a minutter';
  644
+$string['numseconds'] = '$a sekundter';
608 645
 $string['numviews'] = 'set $a gange';
609 646
 $string['numweeks'] = '$a uger';
610 647
 $string['numwords'] = '$a ord';
@@ -616,6 +653,7 @@
616 653
 $string['other'] = 'Andre';
617 654
 $string['outline'] = 'Beskrivelse';
618 655
 $string['page'] = 'Side';
  656
+$string['parentlanguage'] = 'Forrige sprog';
619 657
 $string['participants'] = 'Deltagere';
620 658
 $string['password'] = 'Password';
621 659
 $string['passwordchanged'] = 'Password er ændret';
@@ -649,6 +687,7 @@
649 687
 $string['readinginfofrombackup'] = 'Læser info fra backup';
650 688
 $string['readme'] = 'README';
651 689
 $string['recentactivity'] = 'Sidste aktivitet(er)';
  690
+$string['recentactivityreport'] = 'Komplet rapport af seneste aktiviteter...';
652 691
 $string['registration'] = 'Moodle Registrering';
653 692
 $string['registrationemail'] = 'Email notifisering';
654 693
 $string['registrationinfo'] = '<p>Denne side kan du registrere dit moodle site hos moodle.org. 
@@ -736,6 +775,7 @@
736 775
 $string['socialheadline'] = 'Social forum - sidste emner';
737 776
 $string['someallowguest'] = 'Nogle kurser tillader gæste adgang';
738 777
 $string['someerrorswerefound'] = 'Nogle af oplysningerne manglede eller var forkerte. Se nedenfor for detaljer';
  778
+$string['sortby'] = 'Sorter efter';
739 779
 $string['startdate'] = 'Kursus start dato';
740 780
 $string['startsignup'] = 'Start nu med at oprette en ny konto!';
741 781
 $string['state'] = 'Stat / Provens';
@@ -793,6 +833,7 @@
793 833
 $string['unusedaccounts'] = 'Kontoer der ikke har været brugt i $a dage, bliver automatisk fjernet';
794 834
 $string['unzip'] = 'Unzip';
795 835
 $string['unzippingbackup'] = 'Unzipper backup';
  836
+$string['up'] = 'Op';
796 837
 $string['update'] = 'Opdater';
797 838
 $string['updated'] = 'Opdateret $a';
798 839
 $string['updatemyprofile'] = 'Opdater profil';
@@ -845,7 +886,9 @@
845 886
 $string['wordforteacherseg'] = 'f.eks. Lærere, Instruktører, Facilitators etc';
846 887
 $string['writingcategoriesandquestions'] = 'Gemmer kategorier og spørgsmål';
847 888
 $string['writingcoursedata'] = 'Gemmer kursusdata';
  889
+$string['writingeventsinfo'] = 'Gemmer begivenheds info';
848 890
 $string['writinggeneralinfo'] = 'Gemmer general info';
  891
+$string['writinggroupsinfo'] = 'Gemmer gruppeinfo';
849 892
 $string['writingheader'] = 'Gemmer header';
850 893
 $string['writingloginfo'] = 'Gemmer loginfo';
851 894
 $string['writingmoduleinfo'] = 'Gemmer modul info';
7  lang/da/multilang.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // multilang.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'Fler-sprogs indhold';
  6
+
  7
+?>
14  lang/da/quiz.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2003121500)
  2
+   // quiz.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
@@ -16,9 +16,11 @@
16 16
 $string['answersingleno'] = 'Flere svar tilladt';
17 17
 $string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
18 18
 $string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med accepteret fejl skal være nummeriske';
  19
+$string['answertoolong'] = 'Svar for langt efter linje $a (255 karaktere maks)';
19 20
 $string['aon'] = 'AON format';
20 21
 $string['attempt'] = 'Forsøg $a';
21 22
 $string['attemptfirst'] = 'Første forsøg';
  23
+$string['attemptincomplete'] = 'Dette forsøg (af $a) er ikke afsluttet endnu,';
22 24
 $string['attemptlast'] = 'Sidste forsøg';
23 25
 $string['attemptquiznow'] = 'Lav quizzen nu';
24 26
 $string['attempts'] = 'Forsøg';
@@ -27,6 +29,7 @@
27 29
 $string['backtoquiz'] = 'Tilbage til redigering i quiz';
28 30
 $string['bestgrade'] = 'Bedste bedømmelse';
29 31
 $string['blackboard'] = 'BlackBoard';
  32
+$string['calculatedquestion'] = 'Beregnet spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmålet vil blive ignoreret.';
30 33
 $string['caseno'] = 'Nej, ingen case sensitivity';
31 34
 $string['casesensitive'] = 'Case sensitivity';
32 35
 $string['caseyes'] = 'Ja, der er case sensitivity';
@@ -69,6 +72,7 @@
69 72
 $string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et \"kort svar\" spørgsmål';
70 73
 $string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et sandt/falsk spørgsmål';
71 74
 $string['editquestions'] = 'Ret spørgsmål';
  75
+$string['errorsdetected'] = '$a fejl fundet.';
72 76
 $string['false'] = 'Falsk';
73 77
 $string['feedback'] = 'Tilbagemelding';
74 78
 $string['fileformat'] = 'Filformat';
@@ -85,6 +89,7 @@
85 89
 $string['grademethod'] = 'Bedømmelsesmetode';
86 90
 $string['guestsno'] = 'Beklager, gæster kan ikke deltage i quizzen';
87 91
 $string['imagedisplay'] = 'Billede';
  92
+$string['imagemissing'] = 'Billede ikke tilgængeligt på linje $a. Filnavnet vil blive ignoreret.';
88 93
 $string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål fra fil';
89 94
 $string['indivresp'] = 'Tilbagemelding af individuel til hver del';
90 95
 $string['introduction'] = 'Introduktion';
@@ -93,8 +98,10 @@
93 98
 $string['marks'] = 'Point';
94 99
 $string['match'] = 'Sammenpasse';
95 100
 $string['matchanswer'] = 'Sammenpassende svar';
  101
+$string['missinganswer'] = 'For få :ANSWER, :Lx, :Rx sætninger for spørgsmål linje $a. Du skal definere mindst to mulige svar.';
96 102
 $string['missingcorrectanswer'] = 'Det rigtige svar skal angives';
97 103
 $string['missingname'] = 'Mangler navn på spørgsmål';
  104
+$string['missingquestion'] = 'Manglende spørgsmåls overskrift efter linje $a';
98 105
 $string['missingquestiontext'] = 'Mangler tekst til spørgsmål';
99 106
 $string['missingword'] = 'Mangler ord spørgsmål';
100 107
 $string['modulename'] = 'Quiz';
@@ -111,12 +118,14 @@
111 118
 $string['noreviewuntil'] = 'Du kan se quizzen igen indtil $a';
112 119
 $string['notenoughsubquestions'] = 'Der er ikke lavet nok underspørgsmål<br />Ønsker du at gå tilbage og rette det.';
113 120
 $string['numerical'] = 'Nummerisk';
  121
+$string['paragraphquestion'] = '\"Skriv selv\" spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmål vil blive ignoreret.';
114 122
 $string['percentcorrect'] = 'Procent korrekt';
115 123
 $string['publish'] = 'Publicér';
116 124
 $string['qti'] = 'IMS QTI format';
117 125
 $string['question'] = 'Spørgsmål';
118 126
 $string['questioninuse'] = 'Spørgsmålet \'$a\' er foreløbigt brugt:';
119 127
 $string['questionname'] = 'Navn på spørgsmål';
  128
+$string['questionnametoolong'] = 'Spørgsmåls navn for langt på linje $a (255 karaktere maks). Navnet vil blive forkortet ned.';
120 129
 $string['questions'] = 'Spørgsmål';
121 130
 $string['quizavailable'] = 'Quizzen er åben indtil: $a';
122 131
 $string['quizclose'] = 'Luk quizzen';
@@ -166,10 +175,13 @@
166 175
 $string['true'] = 'Sandt';
167 176
 $string['truefalse'] = 'Sandt/Falsk';
168 177
 $string['type'] = 'Type';
  178
+$string['unknowntype'] = 'Spørgsmålstype ikke understøttet på linje $a. Dette spørgsmål vil blive ignoreret.';
169 179
 $string['viewallanswers'] = 'Se $a færdige quizzer';
170 180
 $string['viewallreports'] = 'Vis rapport for $a forsøg';
  181
+$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/er fundet';
171 182
 $string['webct'] = 'WebCT format';
172 183
 $string['withsummary'] = 'Med opsummering statestik';
  184
+$string['wronggrade'] = 'Forkert karakter (efter linje $a ) :';
173 185
 $string['yourfinalgradeis'] = 'Din endelige bedømmelse for denne quiz er $a';
174 186
 
175 187
 ?>
3  lang/da/resource.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004010800)
  2
+   // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addresource'] = 'Tilføj materiale';
@@ -18,6 +18,7 @@
18 18
 $string['configpopuptoolbar'] = 'Skal popupvinduer vise værktøjslinjen som standart?';
19 19
 $string['configpopupwidth'] = 'Hvilken bredde skal popupvinduer have som standart?';
20 20
 $string['configwebsearch'] = 'Når der tilføjes en URL som en webside eller weblink, vil denne lokation tilbydes som et sted der kan hjælpe brugeren med at søge efter den URL de ønsker.';
  21
+$string['directlink'] = 'Direkte link til denne fil';
21 22
 $string['editingaresource'] = 'Rediger i materialet';
22 23
 $string['example'] = 'Eksempel';
23 24
 $string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
7  lang/da/tex.php
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // tex.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  3
+
  4
+
  5
+$string['filtername'] = 'TeX Notation';
  6
+
  7
+?>

0 notes on commit dc648d4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.