Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
commit ef421247353560f7087c099727bfda347b7ed821 1 parent a6abd71
ethem authored
View
6 lang/tr/block_online_users.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
-$string['blockname'] = 'Online Kullanıcılar';
-$string['configtimetosee'] = 'Bir kullanıcının online olarak algılanacağı dakika';
+$string['blockname'] = 'Çevrimiçi Kullanıcılar';
+$string['configtimetosee'] = 'Bir kullanıcının ne kadar süre hareketsiz kaldıktan sonra artık çevrimiçi sayılmayacağı süre (dk)';
$string['periodnminutes'] = 'Son $a dakika';
?>
View
4 lang/tr/block_quiz_results.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['bestgrade'] = 'En yüksek not:';
-$string['bestgrades'] = 'En yüksek $a notları:';
+$string['bestgrades'] = 'En yüksek $a not:';
$string['bestgroupgrade'] = 'En yüksek ortalamalı grup';
$string['bestgroupgrades'] = 'En yüksek ortalamalı $a grup';
$string['config_format_absolute'] = 'Tam sayı';
View
17 lang/tr/moodle.php
@@ -19,6 +19,8 @@
$string['addadmin'] = 'Yönetici ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs açıcı ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
+$string['addedrecip'] = '$a alıcı eklendi';
+$string['addedrecips'] = '$a alıcı eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu derse kayıtlı değil';
@@ -103,6 +105,7 @@
$string['autosubscribeyes'] = 'Evet: Mesaj gönderdiğimde beni o foruma abone yap';
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Açılan kurslar';
+$string['backtoparticipants'] = 'Alıcı listesine dön';
$string['backup'] = 'Yedekle';
$string['backupcancelled'] = 'Yedekleme İptal Edildi';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs dosyaları otomatik yedekleme içine dahil edilecek';
@@ -148,12 +151,14 @@
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
+$string['checkall'] = 'Tümünü seç';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkingforbbexport'] = 'BlackBoard çıkarması için kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
+$string['checknone'] = 'Hiçbirini seçme';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
@@ -214,6 +219,7 @@
$string['coursegrades'] = 'Kurs notları';
$string['coursehidden'] = 'Bu kurs şu anda öğrencilere açık değildir';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
+$string['coursemessage'] = 'Kurs kullanıcılarına mesaj';
$string['coursereject'] = 'Kurs isteğini reddet';
$string['courserejected'] = 'Kurs reddedildi ve isteyen kişi bilgilendirildi.';
$string['courserejectemail'] = 'Üzgünüz, istediğiniz kurs onaylanmadı. Reddedilme sebebi:
@@ -259,6 +265,7 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
+$string['currentlyselectedusers'] = 'Şu an seçilen kullanıcılar';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
$string['currentrelease'] = 'Şimdiki yayım bilgisi';
$string['currentversion'] = 'Şimdiki sürüm';
@@ -592,6 +599,7 @@
$string['jump'] = 'Atla';
$string['jumpto'] = 'Geçiş yap...';
$string['keep'] = 'Sakla';
+$string['keepsearching'] = 'Aramaya devam et';
$string['langltr'] = 'Dil yönü soldan sağa';
$string['langrtl'] = 'Dil yönü sağdan sola';
$string['language'] = 'Dil';
@@ -666,6 +674,11 @@
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
+$string['messagebody'] = 'Mesaj içeriği';
+$string['messagedselectedusers'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderildi ve alıcı listesi temizlendi.';
+$string['messagedselectedusersfailed'] = 'Seçili kullanıcılara mesaj gönderilirken bazı şeyler yanlış gitti. Bazıları emaili almış olabilir.';
+$string['messageselect'] = 'Bu kullanıcıyı email alıcısı olarak seç';
+$string['messageselectadd'] = 'Ekle / mesaj gönder';
$string['metaaddcourse'] = 'Bu kursu ekle';
$string['metaalreadycourses'] = 'Atanmış kurs';
$string['metaalreadyhascourses'] = 'Bu meta kursun bir alt kursu zaten var.';
@@ -866,6 +879,7 @@
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preferredtheme'] = 'Tercih edilen tema';
$string['preview'] = 'Önizleme';
+$string['previewhtml'] = 'HTML Biçimi Önizlemesi';
$string['previeworchoose'] = 'İzle veya bir tema seç';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['profile'] = 'Profil';
@@ -879,6 +893,7 @@
$string['readme'] = 'BENIOKU';
$string['recentactivity'] = 'Son etkinlikler';
$string['recentactivityreport'] = 'Son etkinliklerin raporları';
+$string['recipientslist'] = 'Alıcı listesi';
$string['recreatedcategory'] = '$a kategorisi tekrar oluşturuldu';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
@@ -1101,6 +1116,7 @@
$string['uploadthisfile'] = 'Bu dosyayı yükle';
$string['uploadusers'] = 'Kullanıcı yükle';
$string['usedinnplaces'] = '$a yerde kullanıldı';
+$string['usemessageform'] = 'veya seçili öğrencilere mesaj göndermek için aşağıdaki formu kullanın';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['userconfirmed'] = '$ Onaylandı';
$string['userdata'] = 'Kullanıcı Verisi';
@@ -1155,6 +1171,7 @@
$string['whattocallzip'] = 'Zip dosyasının adı ne olsun?';
$string['withchosenfiles'] = 'Seçilen dosyalarla';
$string['withoutuserdata'] = 'kullanıcı verisi olmadan';
+$string['withselectedusers'] = 'Seçili kullanıcılarla...';
$string['withuserdata'] = 'kullanıcı verisiyle';
$string['wordforstudent'] = 'Öğrencinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudenteg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.