Browse files

Filling in the missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 1ca0226 commit f6b3859c498b6ea9360e581fdae726a59537418f hansdezwart committed Aug 26, 2003
Showing with 1,130 additions and 1,121 deletions.
  1. +41 −38 lang/nl/chat.php
  2. +132 −130 lang/nl/forum.php
  3. +790 −789 lang/nl/moodle.php
  4. +167 −164 lang/nl/workshop.php
View
79 lang/nl/chat.php
@@ -1,38 +1,41 @@
-<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
-
-
-$string['beep'] = "piep";
-$string['chatintro'] = "Inleidende tekst";
-$string['chatname'] = "Naam van deze chatroom";
-$string['chatreport'] = "Chat sessies";
-$string['chattime'] = "Volgende chat tijd";
-$string['currentchats'] = "Actieve chat sessies";
-$string['currentusers'] = "Huidige gebruikers";
-$string['donotusechattime'] = "Publiceer geen chat tijden";
-$string['enterchat'] = "Klik hier om de chat nu binnen te gaan";
-$string['errornousers'] = "Kon geen gebruikers vinden!";
-$string['helpchatting'] = "Help met chatten";
-$string['idle'] = "Wachtend";
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a piept iedereen!";
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a heeft je net gepiept!";
-$string['messageenter'] = "\$a is net deze chat binnen gekomen";
-$string['messageexit'] = "\$a heeft deze chat verlaten";
-$string['messages'] = "Berichten";
-$string['modulename'] = "Chat";
-$string['modulenameplural'] = "Chats";
-$string['neverdeletemessages'] = "Berichten nooit verwijderen";
-$string['nextsession'] = "Volgende geplande sessie";
-$string['nomessages'] = "Nog geen berichten";
-$string['repeatdaily'] = "Elke dag om dezelfde tijd";
-$string['repeatnone'] = "Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd";
-$string['repeattimes'] = "Herhaal de sessies";
-$string['repeatweekly'] = "Elke week om dezelfde tijd";
-$string['savemessages'] = "Bewaar 'oude' chat sessies";
-$string['seesession'] = "Bekijk deze sessie";
-$string['sessions'] = "Chat sessies";
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-$string['studentseereports'] = "Iedereen kan 'oude' chat sessies bekijken";
-$string['viewreport'] = "Bekijk 'oude' chat sessies";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
+
+
+$string['beep'] = "piep";
+$string['chatintro'] = "Inleidende tekst";
+$string['chatname'] = "Naam van deze chatroom";
+$string['chatreport'] = "Chat sessies";
+$string['chattime'] = "Volgende chat tijd";
+$string['configoldping'] = "Na hoeveel tijd wil je een gebruiker als weg beschouwen, nadat deze een tijd niets van zich heeft laten horen?";
+$string['configrefreshroom'] = "Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.";
+$string['configrefreshuserlist'] = "Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)";
+$string['currentchats'] = "Actieve chat sessies";
+$string['currentusers'] = "Huidige gebruikers";
+$string['donotusechattime'] = "Publiceer geen chat tijden";
+$string['enterchat'] = "Klik hier om de chat nu binnen te gaan";
+$string['errornousers'] = "Kon geen gebruikers vinden!";
+$string['helpchatting'] = "Help met chatten";
+$string['idle'] = "Wachtend";
+$string['messagebeepseveryone'] = "\$a piept iedereen!";
+$string['messagebeepsyou'] = "\$a heeft je net gepiept!";
+$string['messageenter'] = "\$a is net deze chat binnen gekomen";
+$string['messageexit'] = "\$a heeft deze chat verlaten";
+$string['messages'] = "Berichten";
+$string['modulename'] = "Chat";
+$string['modulenameplural'] = "Chats";
+$string['neverdeletemessages'] = "Berichten nooit verwijderen";
+$string['nextsession'] = "Volgende geplande sessie";
+$string['nomessages'] = "Nog geen berichten";
+$string['repeatdaily'] = "Elke dag om dezelfde tijd";
+$string['repeatnone'] = "Geen herhalingen - alleen publiceren op de aangegeven tijd";
+$string['repeattimes'] = "Herhaal de sessies";
+$string['repeatweekly'] = "Elke week om dezelfde tijd";
+$string['savemessages'] = "Bewaar 'oude' chat sessies";
+$string['seesession'] = "Bekijk deze sessie";
+$string['sessions'] = "Chat sessies";
+$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
+$string['studentseereports'] = "Iedereen kan 'oude' chat sessies bekijken";
+$string['viewreport'] = "Bekijk 'oude' chat sessies";
+
+?>
View
262 lang/nl/forum.php
@@ -1,133 +1,135 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe";
+$string['addanewtopic'] = "Voeg een nieuw onderwerp toe";
+$string['allowchoice'] = "Sta iedereen toe om te kiezen";
+$string['allowdiscussions'] = "Kan een \$a een bijdrage op dit forum achterlaten?";
+$string['allowratings'] = "Mogen bijdragen worden geclassificeerd?";
+$string['allowsdiscussions'] = "In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.";
+$string['anyfile'] = "Een bestand";
+$string['attachment'] = "Bijlage";
+$string['bynameondate'] = "door \$a->name - \$a->date";
+$string['configdisplaymode'] = "De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.";
+$string['configlongpost'] = "Elke bijdrage die langer is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als lang beschouwd.";
+$string['configmanydiscussions'] = "Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden";
+$string['configshortpost'] = "Elke bijdrage die korter is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als kort beschouwd.";
+$string['couldnotadd'] = "Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Helaas, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Helaas, dat kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.";
+$string['couldnotupdate'] = "Kon je bijdrage niet bijwerken door een onbekende fout.";
+$string['delete'] = "Verwijder";
+$string['deleteddiscussion'] = "De discussie is verwijderd";
+$string['deletedpost'] = "De bijdrage is verwijderd";
+$string['deletesure'] = "Weet je zeker dat je deze bijdrage wilt verwijderen?";
+$string['discussion'] = "Discussie";
+$string['discussionmoved'] = "Deze discussie is verplaatst naar '\$a'.";
+$string['discussions'] = "Discussies";
+$string['discussionsstartedby'] = "Discussies die door \$a zijn gestart";
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Discussies die recentelijk door \$a zijn gestart";
+$string['discussthistopic'] = "Draag bij aan de discussie";
+$string['eachuserforum'] = "Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie";
+$string['edit'] = "Wijzig";
+$string['editing'] = "Wijzigen";
+$string['emptymessage'] = "Er was iets mis met je bijdrage. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Iedereen is lid van dit forum";
+$string['forcesubscribe'] = "Verplicht iedereen om lid te zijn";
+$string['forcesubscribeq'] = "Moet iedereen verplicht lid zijn?";
+$string['forum'] = "Forum";
+$string['forumintro'] = "De inleiding van het forum";
+$string['forumname'] = "Naam van het forum";
+$string['forums'] = "Forums";
+$string['forumtype'] = "Soort forum";
+$string['generalforum'] = "Standaard forum voor algemeen gebruik ";
+$string['generalforums'] = "Algemene forums";
+$string['inforum'] = "in \$a";
+$string['intronews'] = "Algemeen nieuws en aankondigingen";
+$string['introsocial'] = "Een open forum om te chatten over wat je maar wilt";
+$string['introteacher'] = "Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van docenten";
+$string['lastpost'] = "Laatste bericht";
+$string['learningforums'] = "Leer forums";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage (\$a) verstreken!";
+$string['message'] = "Bijdrage";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst";
+$string['modenested'] = "Laat de antwoorden 'genest' zien";
+$string['modethreaded'] = "Laat de antwoorden in hun 'draden' zien";
+$string['modulename'] = "Forum";
+$string['modulenameplural'] = "Forums";
+$string['more'] = "meer";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Verplaats deze discussie naar ...";
+$string['namenews'] = "Nieuws forum";
+$string['namesocial'] = "Sociaal forum";
+$string['nameteacher'] = "Forum voor docenten";
+$string['newforumposts'] = "Nieuwe forum bijdragen";
+$string['nodiscussions'] = "Er zijn nog geen discussies in dit forum";
+$string['noguestpost'] = "Sorry, gasten mogen geen bijdragen leveren";
+$string['nomorepostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' meer gevonden";
+$string['nonews'] = "Er zijn nog geen nieuws bijdragen";
+$string['noposts'] = "Geen bijdragen";
+$string['nopostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' gevonden";
+$string['nosubscribers'] = "Er is nog niemand lid van dit forum";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen.
+";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
-$string['addanewdiscussion'] = "Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe";
-$string['addanewtopic'] = "Voeg een nieuw onderwerp toe";
-$string['allowchoice'] = "Sta iedereen toe om te kiezen";
-$string['allowdiscussions'] = "Kan een \$a een bijdrage op dit forum achterlaten?";
-$string['allowratings'] = "Mogen bijdragen worden geclassificeerd?";
-$string['allowsdiscussions'] = "In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.";
-$string['anyfile'] = "Een bestand";
-$string['attachment'] = "Bijlage";
-$string['bynameondate'] = "door \$a->name - \$a->date";
-$string['configdisplaymode'] = "De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.";
-$string['configlongpost'] = "Elke bijdrage die langer is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als lang beschouwd.";
-$string['configmanydiscussions'] = "Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden";
-$string['configshortpost'] = "Elke bijdrage die korter is dan deze waarde (niet inclusief de HTML) wordt als kort beschouwd.";
-$string['couldnotadd'] = "Het was niet mogelijk om je bijdrage toe te voegen door een onbekende fout.";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Helaas, dat kan niet worden verwijderd omdat het al geclassificeerd door anderen.";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Helaas, dat kan niet dat worden verwijderd omdat er al mensen zijn die erop hebben geantwoord.";
-$string['couldnotupdate'] = "Kon je bijdrage niet bijwerken door een onbekende fout.";
-$string['delete'] = "Verwijder";
-$string['deleteddiscussion'] = "De discussie is verwijderd";
-$string['deletedpost'] = "De bijdrage is verwijderd";
-$string['deletesure'] = "Weet je zeker dat je deze bijdrage wilt verwijderen?";
-$string['discussion'] = "Discussie";
-$string['discussionmoved'] = "Deze discussie is verplaatst naar '\$a'.";
-$string['discussions'] = "Discussies";
-$string['discussionsstartedby'] = "Discussies die door \$a zijn gestart";
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Discussies die recentelijk door \$a zijn gestart";
-$string['discussthistopic'] = "Draag bij aan de discussie";
-$string['eachuserforum'] = "Iedereen voegt een bijdrage toe aan één discussie";
-$string['edit'] = "Wijzig";
-$string['editing'] = "Wijzigen";
-$string['emptymessage'] = "Er was iets mis met je bijdrage. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Iedereen is lid van dit forum";
-$string['forcesubscribe'] = "Verplicht iedereen om lid te zijn";
-$string['forcesubscribeq'] = "Moet iedereen verplicht lid zijn?";
-$string['forum'] = "Forum";
-$string['forumintro'] = "De inleiding van het forum";
-$string['forumname'] = "Naam van het forum";
-$string['forums'] = "Forums";
-$string['forumtype'] = "Soort forum";
-$string['generalforum'] = "Standaard forum voor algemeen gebruik ";
-$string['generalforums'] = "Algemene forums";
-$string['inforum'] = "in \$a";
-$string['intronews'] = "Algemeen nieuws en aankondigingen";
-$string['introsocial'] = "Een open forum om te chatten over wat je maar wilt";
-$string['introteacher'] = "Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van docenten";
-$string['lastpost'] = "Laatste bericht";
-$string['learningforums'] = "Leer forums";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van deze bijdrage (\$a) verstreken!";
-$string['message'] = "Bijdrage";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst";
-$string['modenested'] = "Laat de antwoorden 'genest' zien";
-$string['modethreaded'] = "Laat de antwoorden in hun 'draden' zien";
-$string['modulename'] = "Forum";
-$string['modulenameplural'] = "Forums";
-$string['more'] = "meer";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Verplaats deze discussie naar ...";
-$string['namenews'] = "Nieuws forum";
-$string['namesocial'] = "Sociaal forum";
-$string['nameteacher'] = "Forum voor docenten";
-$string['newforumposts'] = "Nieuwe forum bijdragen";
-$string['nodiscussions'] = "Er zijn nog geen discussies in dit forum";
-$string['noguestpost'] = "Sorry, gasten mogen geen bijdragen leveren";
-$string['nomorepostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' meer gevonden";
-$string['nonews'] = "Er zijn nog geen nieuws bijdragen";
-$string['noposts'] = "Geen bijdragen";
-$string['nopostscontaining'] = "Er zijn geen bijdragen met '\$a' gevonden";
-$string['nosubscribers'] = "Er is nog niemand lid van dit forum";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen.
-
-
-
-";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->naam zal bijdragen aan '\$a->forum' ontvangen via e-mail.
-
-
-
-";
-$string['numposts'] = "\$a bijdragen";
-$string['olderdiscussions'] = "Oudere discussies";
-$string['openmode0'] = "Geen nieuwe discussies, geen bijdragen";
-$string['openmode1'] = "Geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan";
-$string['openmode2'] = "Nieuwe discussies en bijdragen zijn toegestaan";
-$string['parentofthispost'] = "'Moeder' van deze bijdrage";
-$string['postadded'] = "Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt \$a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.";
-$string['postincontext'] = "Bekijk deze bijdrage in zijn context";
-$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de \$a website.
-
-
-
-Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:";
-$string['postrating1'] = "Laat voornamelijk 'gescheiden kennen' zien";
-$string['postrating2'] = "Even 'gescheiden' als 'verbonden/relationeel'";
-$string['postrating3'] = "Laat voornamelijk 'verbonden/relationele kennen' zien";
-$string['posts'] = "Bijdragen";
-$string['postupdated'] = "Je bijdrage is bijgewerkt";
-$string['processingpost'] = "Bijdrage \$a aan het verwerken";
-$string['rate'] = "Classificeer ";
-$string['rating'] = "Classificatie";
-$string['ratingeveryone'] = "Iedereen kan bijdragen classificeren";
-$string['ratingno'] = "Geen classificaties";
-$string['ratingonlyteachers'] = "Alleen \$a kan bijdragen classificeren";
-$string['ratings'] = "Classificaties ";
-$string['ratingssaved'] = "Classificaties zijn bewaard";
-$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Lees de rest van deze discussie";
-$string['replies'] = "Antwoorden";
-$string['repliesmany'] = "\$a antwoorden tot nu toe";
-$string['repliesone'] = "\$a antwoord tot nu toe";
-$string['reply'] = "Antwoord";
-$string['search'] = "Zoek";
-$string['searchforums'] = "Doorzoek de forums";
-$string['searcholderposts'] = "Doorzoek oudere bijdragen...";
-$string['searchresults'] = "Zoekresultaten";
-$string['sendinratings'] = "Verzend mijn laatste classificaties";
-$string['showsubscribers'] = "Toon leden";
-$string['singleforum'] = "Eén eenvoudige discussie";
-$string['startedby'] = "Begonnen door";
-$string['subject'] = "Onderwerp ";
-$string['subscribe'] = "Wordt lid van dit forum";
-$string['subscribed'] = "Lid";
-$string['subscribers'] = "Leden";
-$string['subscribersto'] = "Leden van '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum";
-$string['subscribestop'] = "Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen";
-$string['subscription'] = "Lid worden";
+";
+$string['numposts'] = "\$a bijdragen";
+$string['olderdiscussions'] = "Oudere discussies";
+$string['openmode0'] = "Geen nieuwe discussies, geen bijdragen";
+$string['openmode1'] = "Geen nieuwe discussies, maar bijdragen zijn toegestaan";
+$string['openmode2'] = "Nieuwe discussies en bijdragen zijn toegestaan";
+$string['parentofthispost'] = "'Moeder' van deze bijdrage";
+$string['postadded'] = "Je bijdrage is met succes toegevoegd.<p> Je hebt \$a de tijd om deze bijdrage te wijzigen als je iets wilt veranderen.";
+$string['postincontext'] = "Bekijk deze bijdrage in zijn context";
+$string['postmailinfo'] = "Dit is een kopie van een bijdrage die is toegevoegd op de \$a website.
-$string['unsubscribe'] = "Zeg het lidmaatschap van dit forum op";
+Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:";
+$string['postrating1'] = "Laat voornamelijk 'gescheiden kennen' zien";
+$string['postrating2'] = "Even 'gescheiden' als 'verbonden/relationeel'";
+$string['postrating3'] = "Laat voornamelijk 'verbonden/relationele kennen' zien";
+$string['posts'] = "Bijdragen";
+$string['postupdated'] = "Je bijdrage is bijgewerkt";
+$string['processingpost'] = "Bijdrage \$a aan het verwerken";
+$string['rate'] = "Classificeer ";
+$string['rating'] = "Classificatie";
+$string['ratingeveryone'] = "Iedereen kan bijdragen classificeren";
+$string['ratingno'] = "Geen classificaties";
+$string['ratingonlyteachers'] = "Alleen \$a kan bijdragen classificeren";
+$string['ratings'] = "Classificaties ";
+$string['ratingssaved'] = "Classificaties zijn bewaard";
+$string['ratingsuse'] = "Gebruik classificaties";
+$string['ratingtime'] = "Beperk classificaties tot berichten binnen het bereik van deze data:";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "Lees de rest van deze discussie";
+$string['replies'] = "Antwoorden";
+$string['repliesmany'] = "\$a antwoorden tot nu toe";
+$string['repliesone'] = "\$a antwoord tot nu toe";
+$string['reply'] = "Antwoord";
+$string['search'] = "Zoek";
+$string['searchforums'] = "Doorzoek de forums";
+$string['searcholderposts'] = "Doorzoek oudere bijdragen...";
+$string['searchresults'] = "Zoekresultaten";
+$string['sendinratings'] = "Verzend mijn laatste classificaties";
+$string['showsubscribers'] = "Toon leden";
+$string['singleforum'] = "Eén eenvoudige discussie";
+$string['startedby'] = "Begonnen door";
+$string['subject'] = "Onderwerp ";
+$string['subscribe'] = "Wordt lid van dit forum";
+$string['subscribed'] = "Lid";
+$string['subscribers'] = "Leden";
+$string['subscribersto'] = "Leden van '\$a'";
+$string['subscribestart'] = "Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum";
+$string['subscribestop'] = "Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen";
+$string['subscription'] = "Lid worden";
+$string['subscriptions'] = "Inschrijvingen";
+$string['unsubscribe'] = "Zeg het lidmaatschap van dit forum op";
+$string['unsubscribed'] = "Lidmaatschap opgezegd";
+$string['youratedthis'] = "Je classificeerde dit als";
+$string['yournewtopic'] = "Je nieuwe discussie onderwerp";
+$string['yourreply'] = "Jouw antwoord";
+
+?>
View
1,579 lang/nl/moodle.php
790 additions, 789 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
331 lang/nl/workshop.php
@@ -1,164 +1,167 @@
-<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
-
-
-$string['accumulative'] = "Accumulatief";
-$string['action'] = "Actie";
-$string['addacomment'] = "Voeg commentaar toe";
-$string['afterdeadline'] = "Na de deadline: \$a";
-$string['agreetothisassessment'] = "Bevestig deze evaluatie";
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Alle beoordelingen hebben een maximum van: \$a";
-$string['allowresubmit'] = "Laat herinzendingen toe";
-$string['alreadyinphase'] = "Reeds in fase \$a";
-$string['amendassessmentelements'] = "Wijzig evaluatie";
-$string['amendtitle'] = "Pas titel aan";
-$string['assess'] = "Beoordelingen";
-$string['assessedon'] = "Beoordeeld op \$a";
-$string['assessment'] = "Beoordeling";
-$string['assessmentby'] = "Beoordeeld door \$a";
-$string['assessmentgrade'] = "Beoordelingscijfer: \$a";
-$string['assessmentnotyetagreed'] = "Beoordeling is nog niet bevestigd";
-$string['assessmentofthissubmission'] = "Beoordeling van deze inzending";
-$string['assessments'] = "Beoordelingen";
-$string['assessmentsareok'] = "Beoordelingen zijn in orde";
-$string['assessmentsby'] = "Beoordelingen door \$a";
-$string['assessmentsdone'] = "Beoordelingen klaar";
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Beoordelingen moeten bevestigd worden";
-$string['assessmentwasagreedon'] = "Beoordeling was bevestigd op \$a";
-$string['assessor'] = "Beoordelaar";
-$string['assessthissubmission'] = "Beoordeel deze inzending";
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Beoordeling niet in de juiste fase";
-$string['authorofsubmission'] = "Auteur van de inzending";
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = "In afwachting van beoordeling door \$a";
-$string['beforedeadline'] = "Voor deadline: \$a";
-$string['calculationoffinalgrades'] = "Berekening van de eindbeoordeling";
-$string['closeassignment'] = "Sluit de beoordeling";
-$string['comment'] = "Commentaar";
-$string['commentby'] = "Commentaar door";
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Bevestig het verwijderen van deze \$a";
-$string['criteria'] = "Criteria";
-$string['deadline'] = "Deadline";
-$string['deadlineis'] = "Deadline is \$a";
-$string['delete'] = "Verwijder";
-$string['deleting'] = "Verwijderen";
-$string['description'] = "Beschrijving";
-$string['detailsofassessment'] = "Details van de beoordeling";
-$string['disagreewiththisassessment'] = "Niet akkoord met deze beoordeling";
-$string['displayoffinalgrades'] = "Toon de eindcijfers";
-$string['dontshowgrades'] = "Toon de cijfers niet";
-$string['edit'] = "Bewerk";
-$string['editacomment'] = "Bewerk een commentaar";
-$string['editingassessmentelements'] = "Evaluatieonderdelen aanbrengen";
-$string['element'] = "Onderdeel";
-$string['elementweight'] = "Gewicht van het onderdeel";
-$string['errorbanded'] = "Als fout aangeduid";
-$string['feedbackgoeshere'] = "Zet hier feedback";
-$string['generalcomment'] = "Algemene commentaar";
-$string['grade'] = "Cijfer";
-$string['gradeassessment'] = "Cijferbeoordeling";
-$string['graded'] = "Beoordeeld";
-$string['gradedbyteacher'] = "Beoordeeld door \$a";
-$string['gradeforassessments'] = "Cijfer voor de beoordeling";
-$string['gradeforbias'] = "Graad van afwijking";
-$string['gradeforreliability'] = "Cijfer voor betrouwbaarheid";
-$string['gradeforstudentsassessment'] = "Cijfer voor de beoordeling van de leerling";
-$string['gradeofsubmission'] = "Beoordeling van bijdrage :\$a";
-$string['gradingstrategy'] = "Beoordelingsstrategie";
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Verberg de cijfers tot na de bevestiging";
-$string['includeteachersgrade'] = "Hou rekening met het cijfer van de leraar";
-$string['listassessments'] = "Lijst van evaluaties";
-$string['listofallsubmissions'] = "Lijst van alle inzendingen";
-$string['liststudentsassessments'] = "Lijst van evaluaties van de leerling";
-$string['managingassignment'] = "Taakbeheer";
-$string['maximumsize'] = "Maximum grootte";
-$string['modulename'] = "Workshop";
-$string['modulenameplural'] = "Workshops";
-$string['movingtophase'] = "Doorgaan naar fase \$a";
-$string['newassessments'] = "Nieuwe evaluaties";
-$string['newgradings'] = "Nieuwe beoordelingen";
-$string['newsubmissions'] = "Nieuwe inzendingen";
-$string['noassessmentsdone'] = "Geen evaluaties gemaakt";
-$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Er zijn geen inzendingen beschikbaar ";
-$string['notavailable'] = "Niet beschikbaar";
-$string['noteonassessmentelements'] = "Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het 'taak uitgeven scherm' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm";
-$string['notgraded'] = "Niet beoordeeld";
-$string['notitlegiven'] = "Geen titel gegeven";
-$string['numberofassessmentelements'] = "Aantal evaluatieonderdelen";
-$string['numberofassessments'] = "Aantal evaluaties";
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
-$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
-$string['on'] = "op \$a";
-$string['openassignment'] = "Open taak";
-$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
-$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
-$string['overallpeergrade'] = "Totaalcijfer: \$a";
-$string['overallteachergrade'] = "Volledige beoordeling door leraar: \$a";
-$string['ownwork'] = "Eigen werk";
-$string['phase'] = "Fase";
-$string['phase1'] = "Begin taak";
-$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
-$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
-$string['phase4'] = "Toon de totalen";
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
-$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
-$string['reply'] = "Antwoord";
-$string['returnto'] = "Keer terug naar";
-$string['returntosubmissionpage'] = "Keer terug naar de verzendingspagina";
-$string['savedok'] = "Goed bewaard";
-$string['savemyassessment'] = "Bewaar mijn taak";
-$string['savemycomment'] = "Bewaar mijn commentaar";
-$string['savemygrading'] = "Bewaar mijn cijfer";
-$string['scale10'] = "Cijfer op 10";
-$string['scale100'] = "Cijfer op 100";
-$string['scale20'] = "Cijfer op 20";
-$string['scalecorrect'] = "2 punten op de Juist / Fout schaal";
-$string['scaleexcellent4'] = "4 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scaleexcellent5'] = "5 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scaleexcellent7'] = "7 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
-$string['scalegood3'] = "3 punten op de Goed / Slecht schaal";
-$string['scalepresent'] = "2 punten op de Aanwezig / Afwezig schaal";
-$string['scaleyes'] = "2 punten op de Ja / Nee schaal";
-$string['selfassessment'] = "Zelfevaluatie";
-$string['showgrades'] = "Toon cijfers";
-$string['specimenassessmentform'] = "Exemplaar van het evaluatieformulier";
-$string['studentassessments'] = "\$a Evaluaties";
-$string['studentgrades'] = "\$a Cijfers";
-$string['studentsubmissions'] = "\$a Bijdragen";
-$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a leerlingenbijdragen aan evaluatie";
-$string['submission'] = "Inzending";
-$string['submissions'] = "Inzendingen";
-$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
-$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
-$string['submitted'] = "Ingezonden";
-$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
-$string['teachersassessment'] = "Evaluatie van de leraar";
-$string['teacherscomment'] = "Opmerkingen van de leraar";
-$string['teachersgrade'] = "Beoordeling van de leraar";
-$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a Leraarsbijdragen voor beoordeling";
-$string['thegradeis'] = "Het cijfer is \$a";
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Er is feedback van de \$a";
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Deze taken werden beoordeeld door de \$a";
-$string['timeassessed'] = "Tijd geëvalueerd";
-$string['title'] = "Titel";
-$string['typeofscale'] = "Soort van schaal";
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.";
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leraarsbijdragen";
-$string['view'] = "Zie";
-$string['viewassessmentofteacher'] = "Zie evaluatie van \$a";
-$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
-$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
-$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
-$string['weightforbias'] = "Maat voor afronding";
-$string['weightforgradingofassessments'] = "Standaard voor het beoordelen van de evaluaties";
-$string['weightforpeerassessments'] = "Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten";
-$string['weightforreliability'] = "Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid";
-$string['weightforteachersassessment'] = "Beoordelingsgewicht voor leraar evaluatie";
-$string['weights'] = "Beoordelingsgewichten";
-$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling";
-$string['weightsusedforsubmissions'] = "Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen";
-$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
-$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // workshop.php - created with Moodle 1.1 Beta + (2003082300)
+
+
+$string['accumulative'] = "Cumulatief";
+$string['action'] = "Actie";
+$string['addacomment'] = "Voeg commentaar toe";
+$string['afterdeadline'] = "Na de deadline: \$a";
+$string['agreetothisassessment'] = "Bevestig deze evaluatie";
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Alle beoordelingen hebben een maximum van: \$a";
+$string['allowresubmit'] = "Sta herinzenden toe";
+$string['alreadyinphase'] = "Reeds in fase \$a";
+$string['amendassessmentelements'] = "Wijzig evaluatie";
+$string['amendtitle'] = "Pas titel aan";
+$string['assess'] = "Beoordelingen";
+$string['assessedon'] = "Beoordeeld op \$a";
+$string['assessment'] = "Beoordeling";
+$string['assessmentby'] = "Beoordeeld door \$a";
+$string['assessmentgrade'] = "Beoordelingscijfer: \$a";
+$string['assessmentnotyetagreed'] = "Beoordeling is nog niet bevestigd";
+$string['assessmentofthissubmission'] = "Beoordeling van deze inzending";
+$string['assessments'] = "Beoordelingen";
+$string['assessmentsareok'] = "Beoordelingen zijn in orde";
+$string['assessmentsby'] = "Beoordelingen door \$a";
+$string['assessmentsdone'] = "Beoordelingen klaar";
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Beoordelingen moeten bevestigd worden";
+$string['assessmentwasagreedon'] = "Beoordeling was bevestigd op \$a";
+$string['assessor'] = "Beoordelaar";
+$string['assessthissubmission'] = "Beoordeel deze inzending";
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Beoordeling niet in de juiste fase";
+$string['authorofsubmission'] = "Auteur van de inzending";
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = "In afwachting van beoordeling door \$a";
+$string['beforedeadline'] = "Voor deadline: \$a";
+$string['calculationoffinalgrades'] = "Berekening van de eindbeoordeling";
+$string['closeassignment'] = "Sluit de beoordeling";
+$string['comment'] = "Commentaar";
+$string['commentby'] = "Commentaar door";
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Bevestig het verwijderen van deze \$a";
+$string['criterion'] = "Criterium";
+$string['deadline'] = "Deadline";
+$string['deadlineis'] = "Deadline is \$a";
+$string['delete'] = "Verwijder";
+$string['deleting'] = "Verwijderen";
+$string['description'] = "Beschrijving";
+$string['detailsofassessment'] = "Details van de beoordeling";
+$string['disagreewiththisassessment'] = "Niet akkoord met deze beoordeling";
+$string['displayoffinalgrades'] = "Toon de eindcijfers";
+$string['dontshowgrades'] = "Toon de cijfers niet";
+$string['edit'] = "Bewerk";
+$string['editacomment'] = "Bewerk een commentaar";
+$string['editingassessmentelements'] = "Evaluatieonderdelen aanbrengen";
+$string['element'] = "Onderdeel";
+$string['elementweight'] = "Gewicht van het onderdeel";
+$string['errorbanded'] = "Als fout aangeduid";
+$string['feedbackgoeshere'] = "Zet hier feedback";
+$string['generalcomment'] = "Algemene commentaar";
+$string['grade'] = "Cijfer";
+$string['gradeassessment'] = "Cijferbeoordeling";
+$string['graded'] = "Beoordeeld";
+$string['gradedbyteacher'] = "Beoordeeld door \$a";
+$string['gradeforassessments'] = "Cijfer voor de beoordeling";
+$string['gradeforbias'] = "Graad van afwijking";
+$string['gradeforreliability'] = "Cijfer voor betrouwbaarheid";
+$string['gradeforstudentsassessment'] = "Cijfer voor de beoordeling van de leerling";
+$string['gradeofsubmission'] = "Beoordeling van bijdrage :\$a";
+$string['gradingstrategy'] = "Beoordelingsstrategie";
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Verberg de cijfers tot na de bevestiging";
+$string['includeteachersgrade'] = "Hou rekening met het cijfer van de leraar";
+$string['leaguetable'] = "Overzichtstabel van ingestuurd werk";
+$string['listassessments'] = "Lijst van evaluaties";
+$string['listofallsubmissions'] = "Lijst van alle inzendingen";
+$string['liststudentsassessments'] = "Lijst van evaluaties van de leerling";
+$string['managingassignment'] = "Taakbeheer";
+$string['maximumsize'] = "Maximum grootte";
+$string['modulename'] = "Workshop";
+$string['modulenameplural'] = "Workshops";
+$string['movingtophase'] = "Doorgaan naar fase \$a";
+$string['newassessments'] = "Nieuwe evaluaties";
+$string['newgradings'] = "Nieuwe beoordelingen";
+$string['newsubmissions'] = "Nieuwe inzendingen";
+$string['noassessmentsdone'] = "Geen evaluaties gemaakt";
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Er zijn geen inzendingen beschikbaar ";
+$string['notavailable'] = "Niet beschikbaar";
+$string['noteonassessmentelements'] = "Merk op dat de beoordeling opgesplitst is in een aantal evaluatieonderdelen.<br>Dit maakt de beoordeling gemakkelijker en meer samenhangend. Als leraar moet je deze elementen toevoegen voor je de taak beschikbaar stelt voor de leerlingen.<br>Dit doe je door te klikken op de taak in de cursus. Indien er nog geen onderdelen aangebracht zijn, zal je gevraagd worden ze toe te voegen. Je kan het aantal onderdelen veranderen door het 'taak uitgeven scherm' te gebruiken. De onderdelen zelf kunnen verbeterd worden vanuit het &quot;Beheer van de beoordelingen&quot; scherm";
+$string['notgraded'] = "Niet beoordeeld";
+$string['notitlegiven'] = "Geen titel gegeven";
+$string['numberofassessmentelements'] = "Aantal evaluatieonderdelen";
+$string['numberofassessments'] = "Aantal evaluaties";
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
+$string['on'] = "op \$a";
+$string['openassignment'] = "Open taak";
+$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
+$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
+$string['overallpeergrade'] = "Totaalcijfer: \$a";
+$string['overallteachergrade'] = "Volledige beoordeling door leraar: \$a";
+$string['ownwork'] = "Eigen werk";
+$string['phase'] = "Fase";
+$string['phase1'] = "Begin taak";
+$string['phase2'] = "\$a Bijdragen en evaluaties";
+$string['phase3'] = "Berekening van de totalen";
+$string['phase4'] = "Toon de totalen";
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Evalueer a.j.b. deze voorbeelden van de \$a";
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Evalueer a.j.b. deze \$a bijdragen";
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
+$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
+$string['reply'] = "Antwoord";
+$string['returnto'] = "Keer terug naar";
+$string['returntosubmissionpage'] = "Keer terug naar de verzendingspagina";
+$string['rubric'] = "Rubriek";
+$string['savedok'] = "Goed bewaard";
+$string['savemyassessment'] = "Bewaar mijn taak";
+$string['savemycomment'] = "Bewaar mijn commentaar";
+$string['savemygrading'] = "Bewaar mijn cijfer";
+$string['scale10'] = "Cijfer op 10";
+$string['scale100'] = "Cijfer op 100";
+$string['scale20'] = "Cijfer op 20";
+$string['scalecorrect'] = "2 punten op de Juist / Fout schaal";
+$string['scaleexcellent4'] = "4 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
+$string['scaleexcellent5'] = "5 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
+$string['scaleexcellent7'] = "7 punten op de Schitterend / Zeer slecht schaal";
+$string['scalegood3'] = "3 punten op de Goed / Slecht schaal";
+$string['scalepresent'] = "2 punten op de Aanwezig / Afwezig schaal";
+$string['scaleyes'] = "2 punten op de Ja / Nee schaal";
+$string['select'] = "Selecteer";
+$string['selfassessment'] = "Zelfevaluatie";
+$string['showgrades'] = "Toon cijfers";
+$string['specimenassessmentform'] = "Exemplaar van het evaluatieformulier";
+$string['studentassessments'] = "\$a Evaluaties";
+$string['studentgrades'] = "\$a Cijfers";
+$string['studentsubmissions'] = "\$a Bijdragen";
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = "\$a leerlingenbijdragen aan evaluatie";
+$string['submission'] = "Inzending";
+$string['submissions'] = "Inzendingen";
+$string['submitassignment'] = "Stuur de taak door";
+$string['submitexampleassignment'] = "Stuur de voorbeeldtaak door";
+$string['submitted'] = "Ingezonden";
+$string['submittedby'] = "Ingezonden door";
+$string['teacherassessments'] = "\$a beoordelingen";
+$string['teacherscomment'] = "Opmerkingen van de leraar";
+$string['teachersgrade'] = "Beoordeling van de leraar";
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = "\$a Leraarsbijdragen voor beoordeling";
+$string['thegradeis'] = "Het cijfer is \$a";
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Er is feedback van de \$a";
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Deze taken werden beoordeeld door de \$a";
+$string['timeassessed'] = "Tijd geëvalueerd";
+$string['title'] = "Titel";
+$string['typeofscale'] = "Soort van schaal";
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.";
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "\$a Niet beoordeelde evaluaties van leraarsbijdragen";
+$string['view'] = "Zie";
+$string['viewassessmentofteacher'] = "Zie evaluatie van \$a";
+$string['viewotherassessments'] = "Zie andere evaluaties";
+$string['warningonamendingelements'] = "OPGELET: er zijn zijn ingezonden evaluaties.<br>Verander het aantal onderdelen, de soorten van beoordelingsschalen en het beoordelingsgewicht van de onderdelen niet.";
+$string['weightederrorcount'] = "Beoordelingsgewicht van de foutentelling: \$a";
+$string['weightforbias'] = "Maat voor afronding";
+$string['weightforgradingofassessments'] = "Standaard voor het beoordelen van de evaluaties";
+$string['weightforpeerassessments'] = "Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten";
+$string['weightforreliability'] = "Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid";
+$string['weightforteacherassessments'] = "Gewicht voor \$a beoordelingen";
+$string['weights'] = "Beoordelingsgewichten";
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Beoordelingsgewichten gebruikt voor de eindbeoordeling";
+$string['weightsusedforsubmissions'] = "Beoordelingsgewichten gebruik voor inzendingen";
+$string['yourassessments'] = "Jouw evaluaties";
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Je feedback komt hier";
+
+?>

0 comments on commit f6b3859

Please sign in to comment.