Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 73f41d21f5
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

100 lines (99 sloc) 1.784 kb
jeg - ich
du - du
han - er
hun - sie (singular)
det - es
vi - wir
de - sie (plural)
og - und
å bo - wohnen
å ha - haben
å hete - heissen
å komme fra - herkommen
desverre - leider
heldigvis - zum Glück
eller - oder
vær så god - bitteschön
et spørsmål - eine Frage
for eksempel - zum Beispiel
ei katt - eine Katze
meg - mich
deg - dich
henne - ihr (singular)
oss - uns
dere - euch
dem - ihnen
en bil - ein Auto
ei kone - eine Frau
en mann - ein Mann
en hest - ein Pferd
et barn - ein Kind
å spise - essen
å sykle - Rad fahren
å være - sein (Verb)
nå - jetzt
en hund - ein Hund
et hus - ein Haus
fire - Vier
å snakke om - sprechen über
å tenke - denken
å skrive - schreiben
å fortelle - erzählen
store - groß
unnskyld - Entschuldigung
dumt - dumm
å bake - backen
en bakke - Steigung
ung - jung
en sko - Schuh
et tog - Zug
å gjenta - wiederholen
å gi - geben
ei geit - Ziege
en kino - Kino
en kjole - Kleid
tjukk - dick
ei sjel - Seele
ei ski - Ski
å slepe - schleppen
ei skjorte - Hemd
en hverdag - Alltag
gjerne - gerne
snart - bald
et vers - Strophe
en hjerne - Gehirn
hvor - wo
halv - halb
selv - selber
sølv - silber
tolv - zwölf
kjedelig - langweilig
lykkelig - glücklich
hvordan - wie
hva - was
å møte - treffen
en lærer - Lehrer
å lære - lernen
å spille - spielen
også - auch
at - dass
en oppgave - Aufgabe
å skulle - sollen
å måte - müssen
å kunne - können
å burde - sollen (allgemein)
å ville - wollen
å spille gitar - Gitarre spielen
å synge - singen
å danse - tanzen
å male - malen
å kjøre bil - Auto fahren
å studere - studieren
å sove - schlafen
å rydde opp - aufräumen
å vaske - putzen
å støvsuge - staubsaugen
å svømme - schwimmen
å drikke - trinken
å vaske opp - spülen
å gå på fest - eine Party besuchen
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.