Skip to content

mova-institute/zoloto

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робоче репо золотого корпусу. Звідси скриптами будуються українські Universal Dependencies.
Використовуйте 👉збудовану версію, викладену на UD: вона має стандартний стабільний формат. Працюйте над створенням золота — тутечки.


екосистема

 1. машинка (морфо-анотатор)
  1. статистика (наперед треба увійти в анотатор)
 2. NoSketch Engine (корпусний рушій)
 3. синт
  1. brat (синтакс-анотатор)
  2. можливо-помилки в робочій версії
  3. дірки в робочій версії
  4. conllu робочої версії
  5. Turku (синтакс-пошук):
   1. наш
   2. фінський
  6. UD
   1. гітхаб-репо нашого трібанку
    1. стабільна гілка
    2. робоча гілка
   2. що нового
   3. наші питання в UD
    1. відкриті
    2. закриті
   4. репорт валідатора всіх мов
   5. репорт валідатора наш
   6. архів розсилки
 4. Intertext (вирівнювач паралельних корпусів)
 5. документація
  1. специфікація позначок
 6. іш’юзи
 7. гуглдоки
  1. протокол морфологічного розмічування
  2. підручник зі синтакс розмічування
  3. роботи над помилками / старі „як це позначати“
  4. інструкція з кореференції
 8. mova.institute (титульний сайт)
  1. сторінка про цей корпус
  2. демо аналізатора

About

розмічений руками морфо’, синт’, кореф’ корпус української мови

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published