Skip to content

nqpz/burgerforslag

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

burgerforslag

Build Status

Gå ind på http://burgerforslag.dk/ og kig rundt omkring!

Udvikling

Det interessante foregår i scriptet rist_løg. Kør for eksempel ./rist_løg borgerforslag/00005.json for at generere et burgerforslag på standard out (kræver at du har kørt ./get_missing_borgerforslag).

Afhængigheder: Python 3 og Python 3-pakken pyquery.

Opsætning af selve siden

Kør get_missing_borgerforslag && update en gang om dagen for at hente alle borgerforslag og generere nye burgerforslag.

Kør github-web-hook ved boot som mappens ejer, så siden bliver opdateret ved gitskub.

Peg din webserver til serve-mappen. Noget i den her dur hvis du bruger nginx:

server_name burgerforslag.dk www.burgerforslag.dk;

root /path/to/burgerforslag/serve;
index index.html;

location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
}

location /se-og-stoet-forslag {
    try_files $uri "${uri}_${args}.html" =404;
}

location /github-web-hook {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_pass http://localhost:44033;
}

Kontakt

Lav en GitHub-issue eller skriv en email til Niels G. W. Serup på tomatketchup@burgerforslag.dk

Licens (fri software)

Burgerforslag-koden er copyright (C) 2019 Niels G. W. Serup og tilgængelig under GNU Affero General Public License, udgave 3 eller en senere udgave.