Oyun geliştirme hakkında proje tabanlı ilerleyerek bilgi kazanmak amacıyla kişisel olarak takip etmeye ve geliştirmeye çalışacağım rehber/yol haritası ve uygulamalardan oluşan depo.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
c-cpp.md
haxe.md
java.md

README.md

Oyun Geliştirme Yolu

Oyun geliştirme hakkında proje tabanlı ilerleyerek bilgi kazanmak amacıyla kişisel olarak takip etmeye ve geliştirmeye çalışacağım rehber/yol haritası ve uygulamalardan oluşan depo.


Dil Bazlı Öneriler, Kaynaklar

Bölüm 1 - Başlangıç:

 • 1.1 Pong-benzeri
  • Hedef: Temel oyun döngüsünü/mekaniğini öğrenmek/geliştirmek..

  • Hedeflenen Öğrenim Çıktıları:

   • Pencere oluşturabilmek
   • Metin sahneleyebilmek
   • Şekil çizebilmek

Bölüm 2 - Öğrenme:

 • 2.1 Tetris-benzeri

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine basit matematik eklemek.
 • 2.2 Breakout-benzeri

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine pratik/tekrar yapmak.
 • 2.3 Asteroids-benzeri

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine daha gelişmiş mekanikler/fizikler eklemek.
 • 2.4 Pacman-benzeri

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine harita/seviye mekaniğini ekleyerek yapay zeka üzerine pratik yapmak.

Bölüm 3 - Uygulama:

 • 3.1 Sokoban

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine tekrar yapmak.
 • 3.2 Platform Oyunu

  • Hedef: Önceki aşamanın üzerine fizik mekanikleri ekleyerek tekrar yapmak.

NOT: Tüm içerik öznel hedef ve fikirler doğrultusunda oluşturulmuştur dolayısıyla her türlü katkıya açıktır.