Gulp Türkçe Doküman
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit ca0a700 Jun 14, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_layouts Tema Jun 14, 2018
assets/css Tema Apr 1, 2018
eklentiler Update sourcemaps.md May 21, 2018
giris Update gulp-fonksiyonlari.md Apr 9, 2018
README.md Update README.md May 18, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-cayman Mar 21, 2018

README.md

Gulp - Türkçe Doküman

Gulp - Türkçe Doküman

omergulcicek.github.io/gulp

Gulp, javascript görev çalıştırıcısıdır.

Frontend kodlama yaparken istediğiniz her görevi gulp'a atayıp, direkt olarak geliştirmeye başlayabilirsiniz. Örneğin yazdığınız SASS kodlarının otomatik olarak CSS'e çevrilmesi, kodların sıkıştırılması, dosyaların birleştirilmesi, ES6 kodlarının tarayıcıların anlayacağı JavaScript'e çevrilmesi gibi işlemleri Gulp üstlenir.

Gulp'a ilk adımı atmamı sağlayan Kerem Sevencan'ın Ben galp Gulp! makalesini okumanızı tavsiye ederim.

Giriş

Popüler Eklentiler

Eklemeler yapılacaktır.