Skip to content
App for the Brkolo city game
Branch: master
Clone or download
Adam Kučera
Latest commit 42de613 May 11, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets automated base64 coding May 10, 2019
src automated base64 coding May 10, 2019
.babelrc initial commit Feb 26, 2019
.gitignore initial commit Feb 26, 2019
buildspec.yml initial commit Feb 26, 2019
package-lock.json map icons handling Mar 9, 2019
package.json
readme.MD czech instructions added May 10, 2019
webpack.config.js automated base64 coding May 10, 2019

readme.MD

Geolokační hra Brkolo

Tato hra vznikla pro potřeby střediskové hry Brkolo Dvojky Brno.

Jedná se o jednudochou geolokační hru po širším centru Brna. Cílem je provést hráče po méně známých zákoutích města. Tuto hru si můžete zahrát buď "jak je" (adresa je https://brkolo.nastojte.cz, další materiály najdete na Hranostaji), nebo si stáhnout zdrojové kódy a hru upravit podle vlastních potřeb (loga, barvy, texty, souřadnice). K úpravě hry je dobré mít základní znalosti práce s příkazovou řádkou a ideálně i s vývojem webových aplikací a programování, ale není to nutné. Níže naleznete podrobný postup pro zprovoznění a úpravy aplikace.

Pokud se rozhodnete aplikaci použít nebo upravit, budu rád, když mi dáte vědět na adam@dvojkabrno.cz. Stejně tak napište, pokud byste chtěli s něčím poradit.

Jak aplikaci zprovoznit

Pro začátek se omlouvám. Některé kroky tohoto návodu jsou trochu složité. Šlo by to udělat lépe, vím, ale bouhužel času není neomezeně občas je nutné sáhnout ke kompromisům.

Aplikaci je možné provozovat na statickém hostingu - to znamná, že tam nemusí běžet PHP nebo nějaký jiný skriptovací jazyk. Stačí opravdu místo, kam nahrajete HTML soubory, a hra bude fungovat, protože používá pouze HTML a Javascript. S hledáním takového prostoru, kam můžete aplikaci nahrát, vám ale nepomůžu. Obvykle takové služby nabízejí studentům zdarma univerzity v rámci Informačního systému (např. IS MU - Můj web) nebo můžete použít služby jako Netlify nebo GitHub Pages. Tam ale bude složitější konfigurace díky integraci s Gitem, kterou tady popisovat nebudu.

Původní verze je hostovaná v Amazon Web Services. Pokud AWS znáte, můžete použít nebo si upravit mou CloudFormation template.

Abyste aplikaci mohli provozovat ve statickém hostingu, je ale třeba na vašem počítači upravit a aplikaci sestavit ("buildnout"). Tím získáte HTML a JS soubory, které pak nahrajete na hosting.

Postup pro vytvoření vlastní verze aplikace

 1. Stáhněte si nebo naklonujte Git repozitář
 2. Nainstalujte Node.js - stačí verze 10
 3. V adresáři, kde máte projekt, spusťte příkaz (nejlépe v příkazová řádce :)) npm install
 4. Až operace skončí, zkuste spustit příkaz npm run dev
 5. Po chvíli můžete do prohlížeče zkusit adat adresu http://localhost:8080, měla by se zobrazit původní verze aplikace. (číslo portu na konci adresy se může lišit. Konkrténí číslo portu, kde aplikace běží, je vidět v příkazovém řádku na začátku výpisu generovaného tímto příkazem).
 6. Ukončete vývojový server stiskem Ctrl+C (budete pak muset ukončení ještě potvrdit)
 7. Upravte následující soubory podle vašich představ:
  • src/index.html (název, autor,...)
  • assets/title.png (nahraďte vaším logem)
  • assets/favicon.ico (nahraďte vaší ikonou)
  • src/index.js (barvy na řádcích 25-27, vybírejte zde: https://vuetifyjs.com/en/framework/colors)
  • src/App.vue (úvodní text)
  • src/markers.json (souřadnice stanovišť a texty otázek - souřadnice zjistíte např. na Mapy.cz)
 8. Spusťte znova npm run dev, aplikace by nyní už měla vypadat zhruba podle vašich předstat. Pokud nyní budete zdrojový kód upravovat, většina změn se bude rovnou promítat do aplikace otevřené v prohlížeči.
 9. Až budete s výsledkem spokojení, spusťte příkaz npm run build. Do adresáře dist se vám vygenerují soubory, které můžete nahrát na hosting.
You can’t perform that action at this time.