Microsoft Açık Akademi Xamarin Eğitimleri
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
ozaksuty Açık Akademi
Açık Akademi
Latest commit 5609b37 Aug 25, 2016
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
AcikAkademi5 Açık Akademi Aug 11, 2016
Acikakademi Açık Akademi Aug 11, 2016
Acikakademi2 Açık Akademi Aug 11, 2016
Ders3 Açık Akademi Aug 11, 2016
Ders4 Açık Akademi Aug 11, 2016
Ders6 Açık Akademi Aug 18, 2016
Ders7 Açık Akademi Aug 25, 2016
Ders7ek Açık Akademi Aug 25, 2016
Ders7ek2 Açık Akademi Aug 25, 2016
Ders7ek3 Açık Akademi Aug 25, 2016
ServiceTest Açık Akademi Aug 11, 2016
.gitattributes 👾 Added .gitattributes & .gitignore files Jul 21, 2016
.gitignore 👾 Added .gitattributes & .gitignore files Jul 21, 2016
README.md Update README.md Jul 23, 2016

README.md

AcikAkademi

Microsoft Açık Akademi Xamarin Eğitimleri

7 hafta boyunca sürecek Xamarin eğitimlerimizin konu başlıkları:

  1. Hafta

Xamarin platformu ve proje yapıları hakkında genel bilgilendirme

Xamarin.Forms ile sayfa türleri ve kullanımları

Xamarin.Forms ile tasarım türleri ve kullanımları

  1. Hafta

Xamarin.Forms ile kontrollerin kullanımı ve özel kontrol türleri

Xamarin.Forms ile XAML kullanımı, dinamik ve statik stil yönetimi

  1. Hafta

Xamarin.Forms ile verilerle çalışmak

ListView Template kullanımları, veri ve kaynak yönetimi

  1. Hafta

Xamarin.Forms ile SQLite kullanımı

Android, iOS ve WinPhone cihazlara özel kontrollerin durum ve görünümlerinin yönetilmesi

Xamarin.Forms ile platformlara özel davranışların yönetilmesi

  1. Hafta

Xamarin.Forms ile WebServis işlemleri (GET, POST, PUT, DELETE)

Restful WebServis haberleşmesi

  1. Hafta

Xamarin Traditional Android genel yapısı, kod paylaşımı ve çalışma ortamı

  1. Hafta

Xamarin Traditional iOS genel yapısı, kod paylaşımı ve çalışma ortamı