RESTful API ile Xamarin.Forms LiveCoding Etkinliği
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
ozaksuty Entity Framework & Web Api Katmanı
Entity Framework & Web Api Katmanı
Latest commit a91acd3 Apr 9, 2016

README.md

Merhaba Arkadaşlar,

RESTful API ile Xamarin.Forms etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Canlı olarak izleme imkanı bulamayan arkadaşlar aşağıdaki linklerden yayın tekrarını izleyebilirler.

https://www.livecoding.tv/yigitozaksut/playlists/2Pq6l-restful-api-with-xamarinforms/

MobileApi Projesi Xamarin.Forms projesidir. EntityWebApi Projesi Xamarin.Forms'un kullanacağı katmanların bulunduğu temel olarak servis ihtiyaçlarımızı gidermek için yazılan projedir.

Projeler hakkında sorularınız olursa lütfen yigit.ozaksut@xamarintr.com veya serkan.dede@xamarintr.com adresinden bizlere ulaşın.

Ek geliştirmeleriniz olursa Pull Request yaparsanız seviniriz.

http://www.xamarintr.com/ https://www.facebook.com/xamarintr https://twitter.com/xamarintr https://www.linkedin.com/groups/8486950