Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentace české Python komunity

V dokumentaci českých Pythonistů jsou návody pro organizátory komunitních akcí a také interní směrnice neziskovky Pyvec, z.s., která tyto akce zaštiťuje.

Návody jsou komunitní projekt českých Pythonistů. Jejich cílem je poskytnout materiály a know-how pro pořadatele a částečně i účastníky (např. kouče) různých akcí, jako jsou srazy, workshopy, kurzy.

Dokumentace je tvořena jako otevřená, do jejího zdrojového kódu a textů může kdokoliv navrhovat změny. Texty a obrázky těchto materiálů jsou uvolněny pod licencí CC BY-SA 4.0.

About

Czech Python user group docs / Dokumentace české Python komunity

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published