New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Testování validity YAML souborů při buildu #480

Open
frenzymadness opened this Issue Oct 18, 2018 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@frenzymadness
Contributor

frenzymadness commented Oct 18, 2018

Travis build 1173 na první pohled prošel, ale rozbil zobrazení kurzu, protože v info.yaml byly chybně pojmenované klíče. Chyba je vidět ve výstupu logu z arcy na konci buildu

Kouknul jsem na testy, ale nenašel jsem žádné nad reálnými daty.

Myslím si, že by bylo dobré build/deploy zastavit, pokud se v arce objeví chyby, aby se to potichu nerozbilo, i když se travis na první pohled tváří, že je vše v pořádku, protože testy funkcionality samotného naučse prošly bez problémů. Nejspíše to ale nepůjde hned, protože i následující build obsahuje v logu chyby s tímto nesouvisející, které by bylo třeba nejdříve opravit.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Oct 18, 2018

Travis zde projde vždy, protože jeden fork nemůže rozbít celé naučse. Řešením je zapnout travis ve forku, kde by taková chyba IMHO vyvolala selhání buildu.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Oct 18, 2018

Jdou proti sobě dva zájmy:

  • chci vědět, že můj build se rozbil (chci to zastavit, označit červeně, skončit chybou)
  • nechci, aby kdokoliv ze svého forku mohl rozbít build mě

Je třeba najít vhodný kompromis.

@frenzymadness

This comment has been minimized.

Contributor

frenzymadness commented Oct 18, 2018

Nebo jen skipnout update rozbitého forku? Tedy že se ti v případě chyby neprojeví změny, ale alespoň neodstraniš stávající obsah a máš v klidu čas to opravit, aniž by ti při tom dýchali na krk uživatelé s rozečteným obsahem.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Oct 18, 2018

Má to být (a nevím, jestli to dělá, co má), že při failnutí se zobrazí obsah z minulé verze a rámeček s varováním. Ale nepamatuju si přesně, víc ví určitě @mikicz

@mikicz

This comment has been minimized.

Member

mikicz commented Oct 18, 2018

Pokud je chyba v tom YAMLu tak zásadní, že nejde získat základní informace o kurzu (název, datumy začátku a konce), tak se celý ten kurz nepoužije, ani se nezobrazí v seznamu kurzů (to tady není ten případ, ve výpisu Travisu je seznam všech renderovaných kurzů a tam je případně napsané, že se ten kurz přeskakuje.

Pokud je chyba při renderování specifické stránky z kurzu, tak se tam vždy zobrazí rámeček a v případě že ten obsah existuje v kanonické verzi (takže jednotlivé materiály), tak se tam vyrenderuje obsah z kanonické verze.

Vykreslení předchozí verze jsem nakonec nedělal...

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment